Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2009/2732(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0102/2009

Keskustelut :

PV 22/10/2009 - 12.1
CRE 22/10/2009 - 12.1

Äänestykset :

PV 22/10/2009 - 13.1

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2009)0059

Hyväksytyt tekstit
PDF 119kWORD 42k
Torstai 22. lokakuuta 2009 - Strasbourg
Guinea
P7_TA(2009)0059RC-B7-0102/2009

Euroopan parlamentin päätöslauselma 22. lokakuuta 2009 Guinean tilanteesta

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon kansainvälisen Guinea-kontaktiryhmän (ICGG) Nigerian Abujassa 13. lokakuuta 2009 antaman julkilausuman,

–   ottaa huomioon Manojoen alueella pitkään jatkuneen epävakauden, joka aiheuttaa traumoja paikalliselle väestölle,

–   ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Guineasta,

–   ottaa huomioon puheenjohtajavaltion Euroopan unionin puolesta 29. syyskuuta 2009 antaman julkilausuman mielenosoittajien väkivaltaisesta vaientamisesta Conakryssa,

–   ottaa huomioon Euroopan parlamentissa 7. lokakuuta 2009 käydyn keskustelun,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 122 artiklan,

A.   ottaa huomioon, että sotilasjuntta kaappasi vallan Guineassa 23. joulukuuta 2008 kapteeni Moussa Dadis Camaran johdolla presidentti Lansana Contén kuoleman jälkeen,

B.   ottaa huomioon, että maalle itsenäisyyden antaneen kansanäänestyksen vuosipäivänä 28. syyskuuta 2009 järjestettyä opposition rauhanomaista mielenosoitusta tukahdutettaessa kuoli eri lähteiden mukaan 100–200 henkilöä (sotilaat olivat keränneet ruumiita niiden laskemisen estämiseksi, minkä vuoksi perheet eivät voineet surra omaisiaan) ja yli 1 000 haavoittui luodeista tai pistinten iskuista ja että todettiin lukuisia raiskaustapauksia,

C.   ottaa huomioon, että oppositiojohtajia on hakattu, heille on aiheutettu vammoja ja heitä on pidätetty, että vallanpitäjiin kriittisesti suhtautuvia toimittajia vainotaan ja että juntan toiminnan vuoksi on olemassa etnisen konfliktin vaara,

D.   ottaa huomioon kauhistuttavat raportit, joiden mukaan sotilaat ovat raiskanneet naisia kiväärinperillä ja jopa pistimillä ja naisilta on myös riisuttu vaatteet ja riistetty ihmisarvo, minkä jälkeen turvallisuusjoukot ovat häpäisseet, nöyryyttäneet ja raiskanneet heitä julkisesti,

E.   ottaa huomioon, että naisiin kohdistuva väkivalta on sotarikos ja rikos ihmisyyttä vastaan ja kaikki siihen syyllistyneet olisi tuotava oikeuden eteen, jotta he eivät välttyisi rangaistukselta,

F.   ottaa huomioon, että Guinean allekirjoittaman Cotonoun sopimuksen 8 ja 9 artiklassa edellytetään ihmisoikeuksien ja demokratian kunnioittamista,

G.   ottaa huomioon, että 27. heinäkuuta 2009 laadittiin Cotonoun sopimuksen 96 artiklan mukaisesti demokratiaan siirtymisen järjestelyjä koskeva etenemissuunnitelma,

H.   ottaa huomioon, että demokratian ja kehityksen kansallisen neuvoston puolueeseen kuuluvat juntan jäsenet ovat sitoutuneet järjestämään mahdollisimman pian vapaat vaalit, joissa he eivät itse asetu ehdokkaiksi,

I.   ottaa huomioon, että Kansainvälisen rikostuomioistuimen syyttäjä on äskettäin aloittanut alustavan tutkinnan Guinean tilanteesta selvittääkseen, onko siellä syyllistytty rikostuomioistuimen toimivaltaan kuuluviin rikoksiin,

J.   katsoo, että sotilasjuntta ei ole pätevä organisoimaan maan siirtymistä demokratiaan vapailla ja oikeudenmukaisilla vaaleilla, koska se on käyttänyt vastuuttomasti asevoimia väestön alistamiseksi,

K.   ottaa huomioon, että Länsi-Afrikan valtioiden talousyhteisö (ECOWAS) ja Afrikan unioni ovat esittäneet kannanottoja ja Burkina Fason presidentti Blaise Compaoré on nimetty välittäjäksi,

L.   ottaa huomioon, että kansainvälinen Guinea-kontaktiryhmä, joka koostuu ECOWASin, Yhdistyneiden Kansakuntien, Afrikan unionin ja Euroopan unionin diplomaateista sekä maailman ihmisoikeuksia valvovien järjestöjen edustajista, on vieraillut Guineassa ja laatinut vierailusta raportin,

M.   ottaa huomioon, että Euroopan unioni ja Guinea allekirjoittivat kalastuskumppanuussopimuksen(1) joulukuussa 2008, muutama päivä ennen kapteeni Dadis Camaran valtaan nostanutta vallankaappausta, ja että sopimuksen mukainen ensimmäinen maksu pitäisi suorittaa 30. marraskuuta 2009,

N.   ottaa huomioon, että Afrikan unionin kapteeni Dadis Camaralle osoittaman uhkavaatimuksen, jossa tätä vaaditaan toistamaan lupauksensa olla asettumatta ehdolle seuraavissa presidentinvaaleissa, aikaraja on mennyt umpeen,

O.   ottaa huomioon, että ECOWAS vedonnut kansainväliseen yhteisöön, jotta se lähettäisi Guineaan puolueettomia joukkoja suojelemaan väestöä ja opposition edustajia, ja kontaktiryhmä on esittänyt vetoomuksen Guinean asettamisesta täydelliseen asevientikieltoon,

P.   ottaa huomioon Guinean merkittäviin malmivaroihin liittyvät kehitysmahdollisuudet; ottaa huomioon, että Transparency International -järjestön mukaan Guinea on yksi Afrikan korruptoituneimmista maista,

1.   tuomitsee aseettomiin mielenosoittajiin kohdistuneet veriset ja tappavat tukahduttamistoimet ja esittää osanottonsa uhrien perheille;

2.   tuomitsee kaikenlaisen naisiin ja tyttöihin kohdistuvan seksuaalisen väkivallan ja vaatii antamaan raiskauksen uhreille lääketieteellistä ja psykologista apua; kehottaa komissiota käynnistämään pikaisesti erityisohjelmia Guineassa väkivallan uhreiksi joutuneiden naisten kuntouttamiseksi;

3.   pitää myönteisenä julkilausumaa, jonka kansainvälinen Guinea-kontaktiryhmä antoi Guinean kriisistä Abujassa 12. lokakuuta 2009 pitämänsä kokouksen jälkeen ja jossa se kehotti sotilasjunttaa vapauttamaan kaikki mielivaltaisesti pidätetyt henkilöt ja varsinkin Conakryssa 28. syyskuuta 2009 sattuneen välikohtauksen yhteydessä pidätetyt sekä vaati sitä vahvistamaan lauantaihin 17. lokakuuta 2009 mennessä virallisesti järjestelyt, joilla estetään juntan jäsenten osallistuminen tammikuuksi 2010 suunniteltuihin presidentinvaaleihin;

4.   pitää myönteisenä, että YK on asettanut riippumattoman kansainvälisen tutkintalautakunnan selvittämään verilöylystä vastuussa olevia tahoja ja että Kansainvälinen rikostuomioistuin on aloittanut alustavan tutkinnan, jotta syylliset eivät jäisi rankaisematta;

5.   vaatii takaamaan kaikin keinoin kansainvälisen tutkintalautakunnan kuulemien todistajien ja uhrien perheiden turvallisuuden;

6.   kehottaa sotilasjunttaa kunnioittamaan ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa ilmaistua oikeutta mielipiteen-, sanan- ja yhdistymisvapauteen, oikeus rauhanomaiseen kokoontumisvapauteen mukaan luettuna;

7.   katsoo, että vain vapaiden ja oikeudenmukaisten vaalien pohjalta koottu hallitus on oikeutettu ja kelvollinen ajamaan maan pitkän aikavälin etuja;

8.   toivoo, että perustetaan siirtymäkauden hallitus, johon otetaan mukaan tärkeimmät oppositiopuolueet ja jonka tehtäväksi annetaan presidentin- ja parlamenttivaalien valmistelu;

9.   pyytää neuvostoa toteuttamaan Cotonoun sopimuksen 96 artiklassa määrättyjä "aiheellisia toimenpiteitä" ja tarkastelemaan mahdollisuuksia vastata ECOWASin pyyntöön lähettää joukkoja afrikkalaisjoukkojen tueksi väestöä suojelemaan, jotta afrikkalaisjoukot pystyisivät hoitamaan tehtävänsä, sekä lähettää siviilijoukkoja osallistumaan pidemmän aikavälin operaatioon turvallisuusjoukkojen organisoimiseksi;

10.   kehottaa Afrikan unionia asettamaan yhteistyössä ECOWASin kanssa ankarat pakotteet sotilasjuntan henkilöstöä vastaan sekä järjestämään samaan aikaan kansallisen vuoropuhelun totuus- ja sovintokomission välityksellä;

11.   kehottaa kaikkia valtioita keskeyttämään kansainvälisen Guinea-kontaktiryhmän ilmaiseman kannan mukaisesti sotilas- ja poliisikäyttöön tarkoitettujen aseiden, ammusten ja muiden sellaisten laitteiden toimitukset, joita Guinean turvallisuusjoukot voisivat käyttää ihmisoikeusloukkauksiin;

12.   pahoittelee, että kiinalaiset valtionyhtiöt ja yksityiset yritykset, jotka investoivat Guineaan, suhtautuvat käytännössä välinpitämättömästi Guinean kansalaisten ihmisoikeuksiin;

13.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille sekä Afrikan unionin ja ECOWASin elimille ja Guinean tasavaltaa hallitsevalle juntalle.

(1) Pöytäkirja Guinean rannikon edustalla harjoitettavaa kalastusta koskevassa Euroopan yhteisön ja Guinean tasavallan sopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta 1 päivän tammikuuta 2009 ja 31 päivän joulukuuta 2012 väliseksi ajaksi (EUVL L 156, 19.6.2009, s. 40)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö