Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2009/2732(RSP)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċikli relatati mad-dokumenti :

Testi mressqa :

RC-B7-0102/2009

Dibattiti :

PV 22/10/2009 - 12.1
CRE 22/10/2009 - 12.1

Votazzjonijiet :

PV 22/10/2009 - 13.1

Testi adottati :

P7_TA(2009)0059

Testi adottati
PDF 265kWORD 50k
Il-Ħamis, 22 ta' Ottubru 2009 - Strasburgu
Is-sitwazzjoni fil-Ginea
P7_TA(2009)0059RC-B7-0102/2009

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-22 ta' Ottubru 2009 dwar is-sitwazzjoni fil-Ginea

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Grupp ta' Kuntatt Internazzjonali dwar il-Ginea (ICGG) f'Abuja (Niġerja) fit-13 ta' Ottubru 2009,

–   wara li kkunsidra l-instabilità fir-reġjun tax-Xmara Mano, li tittrawmatizza lill-popolazzjoni lokali,

–   wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu dwar il-Ginea,

–   wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni maħruġa mill-Presidenza f'isem l-Unjoni Ewropea fid-29 ta' Settembru 2009, dwar il-vjolenza mwettqa f'Conakry (Repubblika tal-Ginea),

–   wara li kkunsidra d-dibattitu li sar fil-Parlament fis-7 ta' Ottubru 2009,

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 122 tar-Regoli ta' Proċedura,

A.   billi, fit-23 ta' Diċembru 2008, ġunta militari mmexxija mill-Kaptan Moussa Dadis Camara ħadet il-poter wara l-mewt tal-President Lansana Conté,

B.   billi, skont is-sorsi, ir-ripressjoni ta' protesta paċifika tal-oppożizzjoni, li ġiet organizzata fit-28 ta' Settembru 2009, li huwa jum l-anniversarju tar-referendum li ta l-indipendenza lill-pajjiż, ikkawżat bejn mija u mitejn vittma (u peress li l-militari ġabru l-fdalijiet tal-bosta vittmi maqtula sabiex dawn ma jkunux jistgħu jingħaddu, il-familji tagħhom ma setgħux jgħixu l-luttu tagħhom), u 'l fuq minn elf persuna midruba, bi sparar jew b'nifda minn bajjunetta, u billi nstab li kien hemm bosta każijiet ta' stupru,

C.   billi xi persuni tal-oppożizzjoni responsabbli għall-protesta ġew imsawta, midruba u arrestati, u li l-ġurnalisti kritiċi fir-rigward tas-setgħat fil-poter qed jiġu ppersegwitati, u l-ġunta qed toħloq riskju reali ta' kunflitt etniku,

D.   billi saru rapporti terrifikanti dwar suldati li użaw it-truf tas-snieter, u saħansitra tal-bajjunetti, biex jistupraw lin-nisa, filwaqt li nisa oħrajn tneżżaw u ġew stuprati u umiljati pubblikament minn forzi tas-sigurtà,

E.   billi l-vjolenza fuq in-nisa hija ekwivalenti għall-krimini tal-gwerra u għall-krimini kontra l-umanità, u li l-persuni kollha responsabbli għal atti bħal dawn għandhom jinġiebu quddiem il-qrati biex tintemm l-impunità tagħhom,

F.   billi l-Artikoli 8 u 9 tal-Ftehima ta' Kotonou, li l-Ginea hija pajjiż firmatarju tagħha, jesiġu r-rispett tad-drittijiet tal-bniedem u tad-demokrazija,

G.   billi ġie stabbilit pjan direzzjonali fis-27 ta' Lulju 2009, bi qbil mal-Artikolu 96 tal-Ftehima ta' Kotonou, li jiżgura t-tranżizzjoni lejn id-demokrazija,

H.   billi l-membri tal-ġunta li kienu parti mill-partit tal-Kunsill nazzjonali għad-demokrazija u l-iżvilupp kienu ħadu l-impenn li jorganizzaw elezzjonijiet liberi mill-aktar fis, u li huma nnifishom ma jkunux kandidati f'dawn l-elezzjonijiet,

I.   billi l-prokuratur tal-Qorti Penali Internazzjonali (ICC) għadu kif talab li ssir inkjesta preliminari dwar is-sitwazzjoni fil-Ginea, sabiex wieħed jara jekk twettqux krimini li jaqgħu taħt il-ġurisdizzjoni tal-ICC,

J.   billi l-mod irresponsabbli kif sar użu mill-forza armata sabiex jiġi ripress il-poplu jiskwalifika lill-ġunta militari mill-organizzazzjoni tat-tranżizzjoni tal-pajjiż lejn id-demokrazija, permezz ta' elezzjonijiet liberi u ġusti,

K.   billi l-Komunità Ekonomika tal-Istati tal-Afrika tal-Punent (ECOWAS) u l-Unjoni Afrikana ħadu pożizzjoni u l-President Burkinabé Blaise Compaoré nħatar bħala ''faċilitatur'',

L.   billi l-Grupp internazzjonali ta' kuntatt dwar il-Ginea (GIK-G), inklużi d-diplomati tal-ECOWAS, in-Nazzjonijiet Uniti, l-Unjoni Afrikana u l-Unjoni Ewropea, kif ukoll ir-rappreżentanti tal-organizzazzjonijiet internazzjonali ta' sorveljanza fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem fid-dinja, wettqet żjara fil-Ginea u rrappurtat dwar dan,

M.   billi l-Unjoni Ewropea u l-Ginea ffirmaw ftehima ta' sħubija fis-settur tas-sajd f'Diċembru 2008(1), ftit jiem biss qabel il-kolp tal-istat li permezz tiegħu il-kaptan Dadis Camara kiseb il-poter, u l-ewwel ħlas għandu jsir fit-30 ta' Novembru 2009,

N.   billi skada l-ultimatum li sar mill-Unjoni Afrikana lill-Kaptan Dadis Camara, biex dan iġedded l-impenn tiegħu li ma jkunx kandidat fl-elezzjonijiet presidenzjali li jmiss,

O.   billi l-ECOWAS għamlet appell lill-komunità internazzjonali biex din tibgħat fil-Ginea forza newtrali għall-protezzjoni tal-poplu u tal-opponenti, u li l-GIK-G għamel appell biex jiġi impost embargo totali fuq l-armi lejn il-Ginea,

P.   billi r-riżorsi kbar tal-minjieri fit-territorju tal-Ginea joffru potenzjal kbir ta' żvilupp; billi l-Ginea hija klassifikata minn Transparency International bħala wieħed mill-iktar pajjiżi korrotti fl-Afrika, billi, fil-klassifika stabbilita minn Transparency International, il-Ginea tikkostitwixxi wieħed mill-iktar pajjiżi korrotti fl-Afrika,

1.  Jikkundanna r-ripressjoni vjolenti u qattiela kontra l-protestanti mhux armati u jressaq il-kondoljanzi tiegħu lill-familji tal-vittmi;

2.  Jikkundanna l-atti kollha ta' vjolenza sesswali kontra n-nisa u t-tfajliet, jitlob li jkun hemm għajnuna medika u psikoloġika għall-vittmi ta' stupru u jistieden lill-Kummissjoni biex tniedi b'mod urġenti programmi speċifiċi għar-rijabilitazzjoni tan-nisa li jisfaw vittmi ta' vjolenza fil-Ginea;

3.  Jilqa' l-komunikazzjoni tal-GIK-G wara l-laqgħa tagħha tat-12 ta' Ottubru 2009 f'Abuja dwar il-kriżi fil-Ginea, li fiha il-ġunta militari intalbet ''teħles lil dawk kollha li ġew arrestati b'mod arbitrarju, u b'mod partikolari ta' dawk miżmuma b'konnessjoni mal-avvenimenti li seħħew fit-28 ta' Settembru 2009'' f'Konakry, u fejn il-ġunta ġiet ordnata biex, sas-Sibt, 17 ta' Ottubru 2009, tistabbilixxi l-modalitajiet meħtieġa għall-esklużjoni tal-membri tal-ġunta imsemmija mill-elezzjonijiet presidenzjali previsti għal Jannar 2010;

4.  Jilqa' b'sodisfazzjoni l-implimentazzjoni min-naħa tan-Nazzjonijiet Uniti ta' kumitat ta' inkjesta internazzjonali indipendenti inkarigata li tistabbilixxi r-responsabilitajiet f'dan il-massakru, kif ukoll il-ftuħ ta' inkjesta preliminari mill-ICC, sabiex tintemm is-sitwazzjoni ta' impunità;

5.  Jitlob li jittieħdu l-miżuri kollha biex tiġi garantita s-sigurtà tax-xhieda u tal-familji tal-vittmi li se jinstemgħu mill-kumitat ta' inkjesta internazzjoni;

6.  Jitlob lill-ġunta li tinsab fil-poter sabiex tirrispetta d-drittijiet tal-libertà tal-opinjoni, tal-espressjoni u tal-assoċjazzjoni, partikolarment id-dritt ta' assemblea paċifika, kif stipulat fid-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem;

7.  Iqis li huwa biss il-gvern li jirbaħ elezzjoni libera u ġusta li għandu jitqies bħala leġittimu u kapaċi jieħu ħsieb l-interessi tal-pajjiż fuq medda twila ta' żmien;

8.  Jixtieq li jinħatar gvern tranżitorju, li jkun jinkludi l-partiti ewlenin tal-oppożizzjoni, u li jkun inkarigat li jħejji l-elezzjonijiet presidenzjali u leġiżlattivi;

9.  Jitlob lill-Kunsill biex dan jieħu miżuri adegwati previsti mill-Artikolu 96 tal-Ftehima ta' Kotonou u biex jevalwa l-possibilitajiet li tiġi sodisfatta t-talba tal-ECOWAS billi tiġi organizzata missjoni ta' appoġġ għal forza Afrikana ta' protezzjoni tal-poplu, sabiex din il-forza jkollha għad-dispożizzjoni tagħha l-mezzi neċessarji biex twettaq il-missjoni tagħha, kif ukoll missjoni ċivili għal żmien itwal li tikkontribwixxi biex jiġu organizzati forzi ta' sigurtà;

10.  Jistieden lill-Unjoni Afrikana biex, b'kollaborazzjoni mal-ECOWAS, timponi sanzjonijiet qawwija kontra l-membri tal-ġunta militari u, fl-istess ħin torganizza djalogu nazzjonali fil-kuntest ta' kumitat ''verità u rikonċiljazzjoni'';

11.  Jistieden lill-Istati kollha biex, bi qbil mad-deċiżjoni tal-ECOWAS, jissospendu l-provvista ta' armi u ta' munizzjon lill-armata u lis-servizzi tal-pulizija, kif ukoll il-provvista ta' kull tagħmir ieħor li jista' jintuża mill-forzi ta' sigurtà tal-Ginea biex jitwettaq ksur tad-drittijiet tal-bniedem, u dan skont il-posizzjoni meħuda mill-GIK-G;

12.  Jiddeplora l-fatt li l-kumpaniji Ċiniżi, kemm dawk pubbliċi kif ukoll dawk privati, li jinvestu fil-Ginea, huma assolutament indifferenti għad-drittijiet fundamentali taċ-ċittadini ta' dan il-pajjiż;

13.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jibgħat din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-gvernijiet u l-paralmenti tal-Istati Membri, lis-Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti, lill-ġurisdizzjonijiet tal-Ujnoni Afrikana u tal-ECOWAS, kif ukoll lill-ġunta fil-poter fir-Repubblika tal-Ginea.

(1) Protokoll li jistabbilixxi l-possibilitajiet tas-sajd u l-aspett finanzjarju previst fil-ftehim bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tal-Ginea dwar is-sajd madwar il-Ginea għall-perjodu bejn l-1 ta' Jannar 2009 sal-31 ta' Diċembru 2012 (ĠU L 156, 19.6.2009, p.40).

Avviż legali - Politika tal-privatezza