Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2009/2732(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0102/2009

Rozpravy :

PV 22/10/2009 - 12.1
CRE 22/10/2009 - 12.1

Hlasovanie :

PV 22/10/2009 - 13.1

Prijaté texty :

P7_TA(2009)0059

Prijaté texty
PDF 180kWORD 49k
Štvrtok, 22. októbra 2009 - Štrasburg
Guinea
P7_TA(2009)0059RC-B7-0102/2009

Uznesenie Európskeho parlamentu z 22. októbra 2009 o situácii v Guinei

Európsky parlament,

–   so zreteľom na oznámenie, ktoré vydala 13. októbra 2009 medzinárodná kontaktná skupina pre Guineu (ICGG) v Abuji (Nigéria),

–   so zreteľom na pretrvávajúcu nestabilitu v regióne rieky Mano, ktorá traumatizuje miestne obyvateľstvo,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Guinei,

–   so zreteľom na vyhlásenie predsedníctva v mene Európskej únie z 29. septembra 2009 o aktoch násilia spáchaných v Conakry (Guinejská republika),

–   so zreteľom na rozpravu v Európskom parlamente, ktorá sa uskutočnila 7. októbra 2009,

–   so zreteľom na článok 122 rokovacieho poriadku,

A.   keďže 23. decembra 2008 vojenská junta pod vedením kapitána Dadisa Camara prevzala moc v nadväznosti na úmrtie prezidenta Lansanu Contého,

B.   keďže potlačenie nenásilnej demonštrácie opozície zorganizovanej 28. septembra 2009 v deň výročia referenda, po ktorom získala táto krajina nezávislosť, malo podľa zdrojov za následok od 100 do 200 obetí (vojaci pozbierali mnoho tiel, aby zabránili ich zrátaniu, čím znemožnili rodinám oplakať ich) a viac ako 1000 osôb bolo zranených streľbou alebo zasiahnutím bodákom, a keďže boli zaregistrované mnohé prípady znásilnení,

C.   keďže vedúci predstavitelia opozície boli bití, zranení alebo zadržaní, keďže novinári, ktorí sú kritickí voči mocenskej štruktúre, sú prenasledovaní, a keďže junta vytvára skutočné riziko etnického konfliktu,

D.   keďže jestvujú hrôzostrašné správy o násilí voči ženám, podľa ktorých vojaci používali hlavne pušky a dokonca aj bodáky na znásilňovanie žien, zatiaľ čo iné ženy vyzliekli a zbavili dôstojnosti predtým, ako ich ponižovali a znásilňovali na verejnosti bezpečnostné sily,

E.   keďže násilie páchané na ženách patrí medzi vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti a všetci páchatelia by mali byť postavení pred súd a nezostať nepotrestaní,

F.   keďže články 8 a 9 Dohody z Cotonou, ktorú podpísala Guinea, vyžadujú dodržiavanie ľudských práv a demokracie,

G.   keďže 27. júla 2009 bola v súlade s článkom 96 Dohody z Cotonou vytvorená cestovná mapa s cieľom zabezpečiť demokratickú zmenu,

H.   keďže členovia junty pochádzajúci z Národnej rady pre demokraciu a rozvoj sa zaviazali bezodkladne zorganizovať slobodné voľby a že oni samotní nebudú kandidátmi v týchto voľbách,

I.   keďže prokurátor Medzinárodného trestného súdu (ICC) začal predbežné vyšetrovanie situácie v Guinei s cieľom zistiť, či došlo k spáchaniu zločinov, ktoré spadajú do pôsobnosti ICC,

J.   keďže nezodpovedné využívanie vojenskej sily na utláčanie obyvateľstva zbavuje vojenskú juntu spôsobilosti, aby prostredníctvom slobodných a spravodlivých volieb zorganizovala demokratickú zmenu v krajine,

K.   keďže Hospodárke spoločenstvo krajín západnej Afriky (ECOWAS) a Africká únia zaujali stanovisko a keďže burkinský prezident Blaise Compaoré bol vymenovaný za sprostredkovateľa,

L.   keďže Medzinárodná kontaktná skupina pre Guineu (ICGG), pozostávajúca z diplomatov ECOWAS, OSN, Africkej únie, Európskej únie a zástupcov svetových organizácií na ochranu ľudských práv, navštívila Guineu a vypracovala príslušnú správu,

M.   keďže Európska únia a Guinea podpísali dohodu o spolupráci v sektore rybolovu v decembri 2008(1), niekoľko dní pred prevratom, v ktorom prevzal moc kapitán Dadis Camara, pričom prvá platba na základe uvedenej dohody sa má uskutočniť 30. novembra 2009,

N.   keďže vypršalo ultimátum, ktoré dala Africká únia kapitánovi Danisovi Camarovi, v ktorom ho vyzvala na obnovenie jeho záväzku nekandidovať v nasledujúcich prezidentských voľbách,

O.   keďže ECOWAS vyzvala medzinárodné spoločenstvo, aby do Guinei vyslalo neutrálne sily s cieľom chrániť obyvateľstvo a členov opozície a keďže ICGG vyzvala na úplné embargo na zbrane určené pre Guineu,

P.   keďže významné nerastné zdroje, ktoré sa nachádzajú na území Guinei, ponúkajú potenciál pre rozvoj, keďže v hodnotení organizácie Transparency International sa Guinea považuje za jednu z najskorumpovanejších krajín Afriky,

1.   odsudzuje krvavé a smrteľné represie voči neozbrojeným demonštrantom a vyslovuje sústrasť s rodinami obetí;

2.   odsudzuje všetky akty sexuálneho násilia voči ženám a dievčatám a vyzýva na lekársku a psychologickú pomoc obetiam znásilnení, vyzýva Komisiu, aby čo najskôr začala osobitné programy na rehabilitáciu žien, ktoré sa stali obeťami násilia v Guinei;

3.   víta oznámenie ICGG v nadväznosti na schôdzu z 12. októbra 2009 v Abuji ku kríze v Guinei, v ktorom vyzýva vojenskú juntu na okamžité prepustenie všetkých svojvoľne zatknutých väzňov a najmä tých, ktorí boli zadržaní v súvislosti s tzv. incidentom z 28. septembra 2009 v Conakry, a vyzýva ju, aby do soboty 17. októbra 2009 prijala opatrenia, potrebné na vylúčenie členov junty z účasti na prezidentských voľbách, ktoré sa majú konať v januári 2010;

4.   víta skutočnosť, že OSN vytvorila nezávislý medzinárodný vyšetrovací výbor poverený stanovením zodpovednosti za tento masaker a začatie predbežného vyšetrovania ICC s cieľom ukončiť stav beztrestnosti;

5.   žiada, aby sa podnikli všetky možné opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti svedkov a členov rodín obetí, ktorí budú vypočutí medzinárodným vyšetrovacím výborom;

6.   vyzýva vojenskú juntu, aby rešpektovala slobodu názoru, prejavu a združovania vrátane práva na pokojné zhromažďovanie, ako sa uvádza vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv;

7.   domnieva sa, že jedine vláda, ktorá vznikne na základe slobodných a spravodlivých volieb, je schopná zabezpečiť záujmy krajiny v dlhodobom výhľade;

8.   želá si vytvorenie prechodnej vlády, ktorej súčasťou by boli hlavné opozičné strany, a ktorá by bola poverená prípravou prezidentských a parlamentných volieb;

9.   žiada Radu, aby prijala vhodné opatrenia podľa článku 96 Dohody z Cotonou a aby preskúmala možnosti odpovedať na žiadosť ECOWAS prostredníctvom zorganizovania misie na podporu afrických síl na ochranu obyvateľstva s cieľom poskytnúť týmto silám potrebné prostriedky na dokončenie ich misie, ako aj dlhodobejšej civilnej misie s cieľom prispieť k zorganizovaniu bezpečnostných síl;

10.   vyzýva Africkú úniu, aby v spolupráci s ECOWAS uvalila prísne sankcie voči príslušníkom vojenskej junty a zároveň usporiadala národný dialóg v rámci tzv. výboru pre pravdu a zmierenie;

11.   vyzýva všetky štáty, aby v súlade s pozíciou ICGG pozastavili medzinárodné dodávky zbraní a munície určených pre vojsko a políciu, a ďalšieho vybavenia, ktoré by bolo možné zneužiť na páchanie porušovania ľudských práv zo strany guinejských bezpečnostných síl;

12.   vyslovuje poľutovanie nad skutočnosťou, že čínske spoločnosti, ktoré investujú v Guinei, a to tak štátne ako aj súkromné, sú prakticky ľahostajné, pokiaľ ide o ľudské práva občanov tohto štátu;

13.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov, generálnemu tajomníkovi OSN, orgánom Africkej únie a ECOWAS, ako aj vládnucej vojenskej junte v Guinejskej republike.

(1) Protokol, ktorým sa stanovujú možnosti rybolovu a finančný príspevok podľa Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Guinejskou republikou o rybolove v blízkosti guinejského pobrežia na obdobie od 1. januára 2009 do 31. decembra 2012 (Ú. v. EÚ L 156, 19.6.2009, s. 40).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia