Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2009/2733(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0104/2009

Debatter :

PV 22/10/2009 - 12.2
CRE 22/10/2009 - 12.2

Omröstningar :

PV 22/10/2009 - 13.2

Antagna texter :

P7_TA(2009)0060

Antagna texter
PDF 121kWORD 40k
Torsdagen den 22 oktober 2009 - Strasbourg
Iran
P7_TA(2009)0060RC-B7-0104/2009

Europaparlamentets resolution av den 22 oktober 2009 om Iran

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av sina tidigare resolutioner om Iran, särskilt resolutionerna om mänskliga rättigheter,

–   med beaktande av uttalandena från EU:s ordförandeskap, den höge representanten för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, EU:s utrikesministrar, G8-ländernas stats- och regeringschefer, Europeiska rådet och Europaparlamentets talman om de demonstrationer som slogs ned i samband med oroligheterna efter valet i Iran i juni 2009,

–   med beaktande av rapporten av den 23 september 2009 från FN:s generalsekreterare om människorättsläget i Islamiska republiken Iran,

–   med beaktande av uttalandet av den 9 oktober 2009 från Europaparlamentets talman, som på nytt bekräftade Europaparlamentets engagemang för ett globalt upphävande av dödsstraffet och särskilt kritiserade dödsstraff för ungdomsbrott liksom de förestående avrättningarna i Iran,

–   med beaktande av EU-ordförandeskapets uttalande av den 13 oktober 2009 om avrättningen av Behnoud Shojaee i Iran,

–   med beaktande av EU-ordförandeskapets uttalande av den 20 september 2009 som fördömde den iranske presidenten Mahmoud Ahmadinejads upprepade förnekanden av förintelsen och av staten Israels rätt att existera,

–   med beaktande av EU-ordförandeskapets uttalande av den 18 oktober 2009 som fördömde självmordsattacken i den iranska provinsen Sistan-Baluchistan, där minst 42 människor dödades,

–   med beaktande av FN:s generalförsamlings resolutioner 62/149 av den 18 december 2007 och 63/168 av den 18 december 2008 om ett moratorium för tillämpningen av dödsstraff,

–   med beaktande av Internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, Internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering och konventionen om barnets rättigheter, till vilken Islamiska republiken är part,

–   med beaktande av artikel 122 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Det allmänna människorättsläget i Iran har stadigt förvärrats, i än högre grad efter presidentvalet i juni 2009.

B.  Iran är det land som näst efter Kina genomför flest avrättningar. Antalet har fyrdubblats sedan president Mahmoud Ahmadinejad kom till makten 2005, och Iran har den tveksamma äran att vara det enda land i världen som fortfarande avrättar ungdomsbrottslingar. Minst 140 minderåriga brottslingar väntar på att avrättas i Iran enligt rapporter från människorättsadvokater.

C.  Den 11 oktober 2009 hängdes Behnoud Shojaee trots starka nationella och internationella vädjanden om att skona hans liv. Därigenom blev han den tredje ungdomsbrottsling som avrättats i Islamiska republiken Iran under 2009, efter Delara Darabi och Molla Gol Hassan. Även ungdomsbrottslingarna Safar Angooti och Abbas Hosseini löper omedelbar risk att avrättas.

D.  Tortyr och misshandel av fångar, förvägrad sömn, isoleringsceller, hemliga fängslanden, tillämpning av grym, omänsklig eller förnedrande behandling samt straffrihet för statstjänstemän förekommer alltjämt i stor omfattning.

E.  Det våldsamma förtrycket av politiska motståndare, människorättsaktivister, journalister, bloggare, lärare, intellektuella, akademiker, homosexuella, kvinnor, studerande, fackföreningsaktivister och människor som tillhör religiösa, etniska, språkliga och andra minoriteter har ökat.

F.  Sju ledare för bahá'í-tron sitter alltjämt fängslade enbart på grund av sin religiösa övertygelse.

G.  Den 4 augusti 2009 godkändes president Mahmoud Ahmadinejad formellt för en andra presidentperiod sedan han förklarats som vinnare i valet den 12 juni 2009. Hans motståndare i valet, Mir-Hossein Mousavi och Mehdi Karrubi, anklagade i likhet med flera observatörer myndigheterna för omfattande förfalskning av valresultaten.

H.  Under de följande veckorna och månaderna gick tiotusentals människor ut på gatorna för att protestera. Runt 150 människor dödades och mer än 1 000 demonstranter greps.

I.  Massrättegångarna fortsätter mot enligt uppgift 140 oppositionsanhängare, däribland framstående reformivrare, och mot aktivister som anklagas för allt från upplopp till spioneri och försök att störta Irans ledarskikt.

J.  Fyra personer har dömts till döden i samband protesterna trots att de suttit fängslade sedan april, långt innan demonstrationerna efter valet inleddes.

K.  Enligt rapporter från människorättsorganisationer har tiotals reportrar, fotografer och bloggare lämnat Iran eller försöker fly från landet, tiotusentals har förlorat sina arbeten, flera tidningar har under de senaste veckorna stängts av myndigheterna, och 19 journalister och fem bloggare hålls enligt uppgift alltjämt kvar av de iranska myndigheterna.

1.  Europaparlamentet uttrycker starka tvivel om riktigheten i de valresultat som ledde fram till att president Mahmoud Ahmadinejad godkändes för en andra presidentperiod trots starka indikationer på omfattande valfusk. Parlamentet anser att den iranske presidentens trovärdighet härigenom tagit stor skada.

2.  Europaparlamentet hyllar modet hos alla de iranska män och kvinnor som försvarar sina grundläggande friheter och demokratiska principer och som uttrycker en vilja att leva i ett samhälle fritt från förtryck och trakasserier. Parlamentet hyllar särskilt de iranska kvinnor som hade en avgörande roll i demonstrationerna efter valet i juni, framför allt Neda Agha Soltan, som har blivit en symbol för det våldsamma förtrycket, och Shadi Sadr, en människorättsaktivist som greps den 15 juli 2009 sedan hon offentligt uttalat sig om människorättsövergrepp mot fångar efter Irans omstridda presidentval.

3.  Europaparlamentet fördömer det omfattande och överdrivna bruket av våld, godtyckliga gripanden och påstådd tortyr som ett sätt att slå ner protesterna mot det omstridda presidentvalet i Iran. Parlamentet uppmanar den iranska regeringen att respektera de grundläggande medborgerliga och politiska rättigheterna, särskilt yttrandefriheten, och kräver ett ovillkorligt frigivande av alla fredliga demonstranter och alla som gripits i anslutning till den senaste tidens oroligheter – studenter, akademiker, aktivister, journalister och människorättsförsvarare.

4.  Europaparlamentet uppmanar de iranska myndigheterna att ge Internationella rödakorskommittén undantagslöst tillträde till alla fångar och att låta internationella människorättsorganisationer övervaka situationen i landet.

5.  Europaparlamentet vädjar till de iranska myndigheterna att både i lagstiftning och i praxis avskaffa alla former av tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning och att upprätthålla rättssäkerheten och sätta stopp för straffriheten för människorättsbrott.

6.  Europaparlamentet fördömer självmordsdådet i provinsen Sistan-Baluchistan den 17 oktober 2009, där tiotals människor dödades eller sårades. Det är oroande att detta bombdåd eventuellt kan kopplas till förtrycket av etniska och religiösa minoriteter som lever i provinsen. Parlamentet avvisar terrorism som ett sätt att lösa politiska tvister.

7.  Europaparlamentet upprepar sin vädjan till de iranska myndigheterna om att efterleva regeringens skyldighet att respektera religiösa minoriteter och omedelbart frige bahá'í-ledarna Fariba Kamalabadi, Jamaloddin Khanjani, Afif Naeimi, Saeid Rasaie, Mahvash Sabet, Behrouz Tavakkoli och Vahid Tizfahm.

8.  Europaparlamentet upprepar sin uppmaning till de iranska myndigheterna att helt avskaffa dödsstraffet och att under tiden införa ett moratorium för avrättningar, i enlighet med kraven i resolutionerna 62/149 och 63/168 från FN:s generalförsamling.

9.  Europaparlamentet fördömer med kraft dödsdomarna och avrättningarna i Iran, i synnerhet de som drabbar ungdomsbrottslingar och minderåriga, och protesterar starkt mot avrättningen av Behnoud Shojaee den 11 oktober 2009 i Iran. Parlamentet vädjar till de iranska myndigheterna att respektera internationellt erkända rättsliga skyddsåtgärder för minderåriga, exempelvis Internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter och konventionen om barnets rättigheter, och framför allt att inte avrätta Safar Angooti och Abbas Hosseini.

10.  Europaparlamentet rekommenderar att FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter skickar ett särskilt sändebud som ska övervaka situationen för de politiska fångarna och se till att de iranska myndigheterna följer internationella processregler och sina rättsliga skyligheter när det gäller de mänskliga mättigheterna.

11.  Europaparlamentet beklagar den systematiska begränsningen av informationsfriheten genom blockering av webbplatser, förbud mot att dessa bevakar otillåtna demonstrationer samt införande av nya restriktioner som innebär att journalister måste utverka tillstånd för att kunna rapportera överhuvudtaget.

12.  Europaparlamentet uppmanar de iranska myndigheterna att stoppa åtalen mot journalister som arbetar för internationella medier. Parlamentet kräver framför allt ett omedelbart frigivande av Fariba Pajooh, en ung iransk-kanadensisk journalist och välkänd bloggare som greps i sitt hem i Teheran den 24 augusti 2009.

13.  Europaparlamentet fördömer det faktum att människorättsaktivisten Abdolfattah Soltani den 2 oktober 2009 hindrades från att resa från Teheran till Nürnberg i Tyskland för att där ta emot stadens människorättspris.

14.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att tillsätta en EU-delegation i Teheran som ska främja och stärka dialogen med myndigheterna och det civila samhället i Iran och att intensifiera samarbetet, framför allt avseende flyktingbistånd och kamp mot narkotikahandel.

15.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament, FN:s generalsekreterare, FN:s råd för mänskliga rättigheter samt Islamiska republiken Irans regering och parlament.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy