Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2009/2735(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0100/2009

Разисквания :

PV 22/10/2009 - 12.3
CRE 22/10/2009 - 12.3

Гласувания :

PV 22/10/2009 - 13.3
CRE 22/10/2009 - 13.3

Приети текстове :

P7_TA(2009)0061

Приети текстове
PDF 277kWORD 46k
Четвъртък, 22 октомври 2009 г. - Страсбург
Шри Ланка
P7_TA(2009)0061RC-B7-0100/2009

Резолюция на Европейския парламент от 22 октомври 2009 г. относно Шри Ланка

Европейският парламент,

–   като взе предвид предишните си резолюции от 18 май 2000 г.(1), 14 март 2002 г.(2) и 20 ноември 2003 г.(3) относно Шри Ланка , от 13 януари 2005 г.(4) относно помощта, предоставена от ЕС след бедствието, предизвикано от вълните цунами в Индийския океан, от 18 май 2006 г.(5) относно положението в Шри Ланка и от 5 февруари 2009 г.(6) относно Шри Ланка,

–   като взе предвид отворените писма на члена на Европейската комисия, отговарящ за външните отношения, от 16 юни 2009 г. и 21 септември 2009 г. относно положението в Шри Ланка,

–   като взе предвид заключенията на Съвета от 18 май 2009 г. относно Шри Ланка,

–   като взе предвид член 122 от своя правилник,

A.   като има предвид, че са възвърнати всички територии в северната част на Шри Ланка, които преди са били под контрола на "Тигрите за освобождение на Тамил Илам" (LTTE);

Б.   като има предвид, че продължилият 25 години конфликт, завършил с разгрома на LTTE през 2009 г., е довел до смъртта на над 90 000 души;

В.   като има предвид, че след края на конфликта над 250 000 души от тамилската етническа общност са задържани в лагери за разпределение и презаселване, в които будят сериозна загриженост проблемите, свързани с пренаселеността, недостатъчния достъп до чиста вода, санитарните условия и медицинските грижи, и задържаните не могат да се движат свободно;

Г.   като има предвид, че правителството на Шри Ланка отказва да даде на хуманитарните и правозащитните организации необходимия достъп до лагерите;

Д.   като има предвид, че международната общност трябва да продължи да предоставя хуманитарна помощ, включително обучен персонал;

Е.   като има предвид, че е необходимо правителството на Шри Ланка да покаже щедрост и проактивност по отношение на проблемите и интересите на своите граждани от тамилската етническа общност и да приложи, изцяло и без забавяне, 13-тата поправка на конституцията на Шри Ланка, както и нови съществени мерки за децентрализация, така че и населението от тамилската етническа общност да гледа на разгрома на LTTE като на освобождение;

Ж.   като има предвид, че е малко вероятно да се подобри положението с правата на човека без участието на постоянни международни наблюдатели, по-специално от организации като Международния комитет на Червения кръст;

З.   като има предвид, че голям брой журналисти, отразяващи конфликта и положението в Шри Ланка след края на конфликта, са били жертва на актове на насилие и заплахи;

И.   като има предвид, че възстановяването на икономиката на Шри Ланка ще зависи в голяма степен от преките чуждестранни инвестиции, както и от продължаването на предоставяне на помощ от страна на ЕС;

Й.   като има предвид, че съществуват обширни райони от предишните зони на конфликт, в които има изоставени противопехотни мини и други взривни военни остатъци;

1.  Изразява дълбоко съжаление относно факта, че все още над 250 000 души са задържани в лагери и призовава правителството на Шри Ланка, с оглед на задължението му да защитава всички лица, попадащи под неговата юрисдикция, да предприеме всички необходими действия за организиране на бързото завръщане по домовете на задържаните лица, както и за неотложно предоставяне на хуманитарна помощ за тези лица; подчертава необходимостта да се даде на Международния комитет на Червения кръст и специализираните органи на ООН главна роля в този процес;

2.  Призовава органите на Шри Ланка да предоставят на хуманитарните организации свободен достъп до лагерите, с оглед предоставяне на необходимата хуманитарна помощ на задържаните, по-специално във връзка с предстоящото настъпване на сезона на мусонните дъждове в северната част на страната;

3.  Настоятелно призовава световната общественост да продължи да предоставя хуманитарна подкрепа, за да допринесе за траен мир, и приканва международните донори да обвържат икономическата подкрепа за лагерите с ангажимента за презаселване и да приложат програма с определен срок за предоставянето на помощ за лагерите;

4.  Призовава всички тамилски лидери да се ангажират в полза на политическо решение и да се откажат завинаги от тероризма и насилието;

5.  Настоява, че правителството на Шри Ланка има задължение да прилага международните норми в областта на правата на човека по отношение на съдебните производства срещу членове на LTTE;

6.  Отчита развитието от страна на Шри Ланка на Национален план за действие за насърчаването на правата на човека;

7.  Призовава правителството на Шри Ланка да изпълни бързо планове за помирение и регионално самоуправление, съобразно конституцията на страната;

8.  Призовава правителството на Шри Ланка да сложи край на налаганите на медиите ограничения по силата на законодателството в областта на борбата срещу тероризма и да допусне свобода на пресата и го приканва, сега, когато конфликтът е приключил, да преразгледа законодателството си в областта на борбата срещу тероризма и да гарантира пълни, открити и прозрачни разследвания на всички предполагаеми нарушения на свободата на медиите;

9.  Настоятелно призовава правителството на Шри Ланка да обърне допълнително и по-задълбочено внимание на обезвреждането на противопехотните мини, наличието на които представлява сериозна пречка пред възстановяването и икономическото съживяване, като го призовава, във връзка с това, да предприеме присъединяване към Договора от Отава (Конвенцията за забраната на използването, складирането, производството и трансфера на противопехотни мини и за тяхното унищожаване) като много положителна стъпка, и настоятелно призовава Комисията, в частност, да допринесат за допълнителната подкрепа за спешни действия в областта на мините в Шри Ланка;

10.  Приветства въвеждането на Закона за предоставяне на помощ и защита на жертвите и свидетелите, който понастоящем е на етап второ четене в Парламента на Шри Ланка;

11.  Отбелязва провеждането на местни избори в северната част на Шри Ланка;

12.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителствата на държавите-членки, генералния секретар на ООН, генералния секретар на Британската общност на нациите, Международния комитет на Червения кръст, Human Rights Watch, Международната кампания за забрана на противопехотните мини, правителството на Шри Ланка и всички други страни-членки на Южноазиатската асоциация за регионално сътрудничество.

(1) OВ C 59, 23.2.2001 г., стp. 278.
(2) OВ C 47 E, 27.2.2003 г., стp. 613.
(3) OВ C 87 E, 7.4.2004 г., стp. 527.
(4) OВ C 247 E, 6.10.2005 г., стp. 147.
(5) OВ C 297 E, 7.12.2006 г., стp. 384.
(6) Приети текстове, P6_TA(2009)0054.

Правна информация - Политика за поверителност