Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2009/2735(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B7-0100/2009

Rozpravy :

PV 22/10/2009 - 12.3
CRE 22/10/2009 - 12.3

Hlasování :

PV 22/10/2009 - 13.3
CRE 22/10/2009 - 13.3

Přijaté texty :

P7_TA(2009)0061

Přijaté texty
PDF 207kWORD 44k
Čtvrtek, 22. října 2009 - Štrasburk
Srí Lanka
P7_TA(2009)0061RC-B7-0100/2009

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 22. října 2009 o Srí Lance

Evropský parlament,

–   s ohledem na svá předchozí usnesení ze dne 18. května 2000(1), 14. března 2002(2), 20. listopadu 2003(3) o Srí Lance , ze dne 13. ledna 2005(4) o katastrofě způsobené tsunami v Indickém oceánu, ze dne 18. května 2006 (5) o situaci na Srí Lance a na své usnesení ze dne 5. února 2009(6) o  Srí Lance,

–   s ohledem na otevřené dopisy evropskému komisaři pro vnější záležitosti ze dne 16. června 2009 a 21. září 2009 o situaci na Srí Lance,

–   s ohledem na závěry zasedání Rady ze dne 18. května 2009 o Srí Lance,

–   s ohledem na čl. 122 odst. 5 jednacího řádu,

A.   vzhledem k tomu, že veškerá teritoria na severu Srí Lanky, která byla dříve pod nadvládou organizace Tygři osvobození tamilského Ílámu (LTTE), byla získána zpět,

B.   vzhledem k tomu, že konflikt trvající 25 let, který skončil v roce 2009 porážkou organizace LTTE, měl za následek více než 90 000 životů,

C.   vzhledem k tomu, že po skončení konfliktu je více než 250 000 tamilských civilistů drženo pod dohledem v táborech, z nichž mají být přesídleni do svých domovů a u nichž existují vážné obavy, že nemají dostatečnou kapacitu, neposkytují dostatečný přístup k pitné vodě, hygienickým a zdravotním zařízením a neumožňují svobodu pohybu,

D.   vzhledem k tomu, že srílanská vláda brání humanitárním organizacím a organizacím na ochranu lidských práv v řádném přístupu do táborů,

E.   vzhledem k tomu, že mezinárodní společenství musí pokračovat v poskytování humanitární pomoci, včetně vyškolených pracovníků,

F.   vzhledem k tomu, že srílanská vláda musí být vstřícná a musí aktivně řešit problémy a zájmy tamilských občanů a urychleně a v plném rozsahu provést 13. dodatek srílanské ústavy a také další významná opatření převedení moci, aby také tamilští občané vnímali porážku organizace LTTE jako osvobození,

G.   vzhledem k tomu, že situace v oblasti lidských práv se těžko změní, nebudou-li do procesu trvale zapojeni mezinárodní pozorovatelé, zejména z organizací jako je Mezinárodní výbor Červeného kříže (MVČK),

H.   vzhledem k tomu, že mnoho novinářů, kteří informovali o konfliktu a situaci po ukončení konfliktu na Srí Lance, se stali oběťmi násilí a zastrašování,

I.   vzhledem k tomu, že hospodářská obnova Srí Lanky bude ve velké míře záviset na přímých zahraničních investicích a také na pokračování podpory ze strany EU,

J.   vzhledem k tomu, že rozsáhlá území bývalých válečných zón jsou kontaminovány nášlapnými minami a dalšími výbušninami, které zde zůstaly po válce,

1.   hluboce lituje skutečnosti, že více než 250 000 lidí je stále drženo v táborech, a vyzývá vládu Srí Lanky, aby podnikla všechny nezbytné kroky a zorganizovala urychlený návrat zadržovaných osob do jejich domovů a naléhavé zajištění humanitární pomoci pro tyto osoby, tak jak jí stanoví její povinnost chránit všechny občany vyplývající z vnitrostátních právních předpisů, zdůrazňuje, že je nezbytné, aby klíčovou úlohu v tomto procesu hrál Mezinárodní výbor Červeného kříže a specializované agentury OSN;

2.   vyzývá orgány Srí Lanky, aby humanitárním organizacím umožnily volný přístup do táborů, aby mohly zadržovaným osobám poskytovat nezbytnou humanitární pomoc, zejména s ohledem na monzun, který má v brzké době zasáhnout severní část země;

3.   žádá celosvětové společenství, aby pokračovalo v poskytování humanitárního dohledu s cílem přispět k trvalému míru, a vyzývá mezinárodní poskytovatele pomoci, aby při poskytování své finanční podpory požadovaly dodržení závazků s ohledem na navrácení osob do jejich domovů a aby uskutečnily časově omezený program pro poskytování pomoci táborům;

4.   vyzývá všechny tamilské vůdce, aby se odpovědně zapojili do politických jednání a vzdali se terorismu a násilí jednou provždy;

5.   trvá na tom, že srílanská vláda má povinnost uplatňovat v rámci soudních řízení s členy organizace LTTE mezinárodní normy v oblasti lidských práv;

6.   bere na vědomí skutečnost, že byl vytvořen srílanský národní akční plán na podporu rozvoje lidských práv (NHRAP);

7.   vyzývá srílanskou vládu, aby urychlila plány usmíření a regionální decentralizace, jak je uvedeno v ústavě této země;

8.   naléhavě žádá srílanskou vládu, aby odstoupila od represe sdělovacích prostředků na základě protiteroristického právního ustanovení a umožnila svobodu tisku; vyzývá, aby nyní, po ukončení konfliktu vláda provedla revizi protiteroristických právních předpisů a aby zajistila komplexní, otevřené a transparentní vyšetřování všech údajných porušení svobody sdělovacích prostředků;

9.   vyzývá srílanskou vládu, aby věnovala další, zvýšenou pozornost odstranění nášlapných min, jejichž přítomnost je závažnou překážkou při rekonstrukci a hospodářské obnově a vyzývá ji v této souvislosti, aby uskutečnila výrazně pozitivní krok a přistoupila k Ottawské úmluvě (Úmluva o zákazu použití, skladování, výroby a převodu protipěchotních min a o jejich zničení), a vyzývá Komisi, aby financovala především neodkladné odstraňování min na Srí Lance;

10.   oceňuje, že srílanský parlament předložil zákon na pomoc obětem a svědkům a jejich ochranu, který v současné době prochází druhým čtením;

11.   bere na vědomí průběh oblastních voleb v severní části Srí Lanky;

12.   pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, Komisi, vládám členských států, generálnímu tajemníkovi OSN, generálnímu tajemníkovi Britského společenství národů, Mezinárodnímu výboru červeného kříže, organizaci Human Rights Watch, představitelům Mezinárodní kampaně za zákaz nášlapných min, vládě Srí Lanky a všem dalším členským zemím Jihoasijského sdružení pro regionální spolupráci.

(1) Úř. věst. C 59, 23.2.2001, s. 278.
(2) Úř. věst. C 47 E, 27.2.2003, s. 613.
(3) Úř. věst. C 87 E, 7.4.2004, s. 527.
(4) Úř. věst. C 247 E, 6.10.2005, s. 147.
(5) Úř. věst. C 297 E, 7.12.2006, s. 384.
(6) Přijaté texty, P6_TA(2009)0054.

Právní upozornění - Ochrana soukromí