Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2009/2735(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B7-0100/2009

Debatai :

PV 22/10/2009 - 12.3
CRE 22/10/2009 - 12.3

Balsavimas :

PV 22/10/2009 - 13.3
CRE 22/10/2009 - 13.3

Priimti tekstai :

P7_TA(2009)0061

Priimti tekstai
PDF 200kWORD 44k
Ketvirtadienis, 2009 m. spalio 22 d. - Strasbūras
Šri Lanka
P7_TA(2009)0061RC-B7-0100/2009

2009 m. spalio 22 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Šri Lankos

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į savo ankstesnes 2000 m. gegužės 18 d.(1), 2002 m. kovo 14 d.(2) ir 2003 m. lapkričio 20 d.(3) rezoliucijas dėl Šri Lankos, 2005 m. sausio 13 d. rezoliuciją dėl Indijos vandenyno regione įvykusios cunamio katastrofos(4), 2006 m. gegužės 18 d. rezoliuciją dėl padėties Šri Lankoje(5) ir 2009 m. vasario 5 d. rezoliuciją dėl Šri Lankos(6),

–   atsižvelgdamas į 2009 m. birželio 16 d. ir 2009 m. rugsėjo 21 d. Europos Komisijos nario, atsakingo už išorės santykius, atvirus laiškus dėl padėties Šri Lankoje,

–   atsižvelgdamas į 2009 m. gegužės 18 d. Tarybos išvadas dėl Šri Lankos,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 122 straipsnį,

A.   kadangi atkovota visa šiaurės Šri Lankos teritorija, kurią anksčiau kontroliavo Tamil Elamo išsivadavimo tigrai (toliau - LTTE),

B.   kadangi 25 metus trukęs konfliktas, 2009 m. pasibaigęs LTTE pralaimėjimu, nusinešė daugiau nei 90 000 žmonių gyvybių,

C.   kadangi pasibaigus šiam konfliktui daugiau negu 250 000 civilių tamilų laikoma patikrinimo ir perkėlimo gyventi į kitą vietą stovyklose, kurios kelia didelį susirūpinimą, nes yra perpildytos ir netinkamai aprūpintos švariu vandeniu, o sanitarinė ir medicininė įranga yra nepakankama, be to, šiose stovyklose varžoma asmenų judėjimo laisvė,

D.   kadangi Šri Lankos vyriausybė humanitarinės pagalbos ir žmogaus teisių gynėjų organizacijoms neužtikrina tinkamo patekimo į šias stovyklas,

E.   kadangi tarptautinė bendruomenė privalo ir toliau teikti humanitarinę pagalbą, įskaitant kvalifikuoto personalo siuntimą,

F.   kadangi Šri Lankos vyriausybė, spręsdama savo piliečių, tamilų, problemas ir gindama jų interesus, privalo būti dosni ir aktyvi, be to, privalo greitai ir visapusiškai įgyvendinti 13-ąjį Šri Lankos konstitucijos pakeitimą, taip pat turi imtis tolesnių valdžios perdavimo vietos valdžios institucijoms priemonių, kad ir tamilai LTTE pralaimėjimą suvoktų kaip išsivadavimą,

G.   kadangi tikėtina, kad žmogaus teisių padėtis nepagerės, jei nebus užtikrintas nuolatinių tarptautinių stebėtojų, visų pirma, atstovaujančių tokioms organizacijoms, kaip Tarptautinis Raudonojo Kryžiaus Komitetas (toliau - TRKK), dalyvavimas,

H.   kadangi daugelis žurnalistų, pranešančių apie padėtį Šri Lankoje konflikto metu ir po jo, patyrė smurtą ir bauginimų,

I.   kadangi Šri Lankos ekonomikos atsigavimas labai priklausys nuo tiesioginių užsienio investicijų ir tęstinės ES paramos,

J.   kadangi didelėje buvusios konflikto zonos teritorijos dalyje yra priešpėstinių minų ir kitų nuo karo likusių sprogmenų,

1.   labai apgailestauja dėl to, kad daugiau nei 250 000 žmonių vis dar laikoma stovyklose ir ragina Šri Lankos vyriausybę imtis visų reikiamų veiksmų, kad visi sulaikytieji galėtų nedelsdami grįžti į namus, taip pat ragina nedelsiant pradėti teikti šiems asmenims humanitarinę pagalbą vadovaujantis savo prisiimtais įsipareigojimais ginti visus jos jurisdikcijoje esančius asmenis; pabrėžia, kad Tarptautiniam Raudonojo Kryžiaus Komitetui ir JT specializuotoms agentūroms turėtų būti suteiktas pagrindinis vaidmuo šiame procese;

2.   ragina Šri Lankos valdžios institucijas leisti tarptautinėms organizacijoms be apribojimų lankytis šiose stovyklose, kad sulaikytiesiems būtų galima teikti būtiną humanitarinę pagalbą, visų pirma, atsižvelgiant į artėjančią lietų sezono pradžią šalies šiaurėje;

3.   ragina viso pasaulio visuomenę ir toliau teikti humanitarinę pagalbą, kad būtų prisidedama prie ilgalaikės taikos kūrimo, ir ragina tarptautinius donorus susieti stovyklų finansavimui skiriamas lėšas su perkėlimo gyventi į kitą vietą įsipareigojimų vykdymu, taip pat pradėti vykdyti ribotos trukmės pagalbos teikimo stovykloms programą;

4.   ragina tamilų vadovus įsipareigoti siekti politinio problemų išsprendimo ir visiems laikams išsižadėti terorizmo ir smurto;

5.   primygtinai tvirtina, kad Šri Lankos vyriausybė, rengdama Tamil Elamo išsivadavimo tigrų narių teismo procesus, privalo taikyti tarptautinės teisės normas žmogaus teisių srityje;

6.   pripažįsta, kad Šri Lanka rengia nacionalinį pagarbos žmogaus teisėms ir jų skatinimo veiksmų planą;

7.   ragina Šri Lankos vyriausybę pagreitinti susitaikymo ir valdžios perdavimo regionų valdžios institucijoms planus, kurie įtraukti į valstybės konstituciją;

8.   ragina Šri Lankos vyriausybę liautis persekioti žiniasklaidos priemones naudojantis kovai su terorizmu skirtais teisės aktais ir pripažinti spaudos laisvę; taip pat ragina vyriausybę dabar, jau pasibaigus konfliktui, persvarstyti kovai su terorizmu skirtus teisės aktus ir užtikrinti visapusišką, atvirą ir skaidrų visų pareiškimų apie žiniasklaidos laisvės pažeidimus tyrimą;

9.   ragina Šri Lankos vyriausybę daugiau dėmesio skirti išminavimui, nes jų buvimas sudaro dideles kliūtis valstybės atkūrimui ir ekonomikos atsigavimui; ragina vyriausybę šiuo klausimu imtis labai teigiamų veiksmų siekiant prisijungti prie Otavos konvencijos (Konvencija dėl priešpėstinių minų naudojimo, kaupimo, gamybos ir perdavimo uždraudimo ir dėl jų sunaikinimo), be to, ragina Komisiją, visų pirma, skirti lėšų papildomai paremti neatidėliotinų išminavimo darbų Šri Lankoje atlikimą;

10.   palankiai vertina tai, kad pateiktas įstatymo dėl pagalbos nukentėjusiesiems ir liudytojams ir jų apsaugos projektas ir tai, kad šiuo metu Šri Lankos parlamente vyksta antrasis jo svarstymas;

11.   pažymi, kad šiaurės Šri Lankoje surengti vietos valdžios institucijų rinkimai;

12.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms, JT Generaliniam Sekretoriui, Britanijos tautų sandraugos generaliniam sekretoriui, Tarptautiniam Raudonojo Kryžiaus Komitetui, Žmogaus teisių stebėtojui (Human Rights Watch), Tarptautinė sausumos minų uždraudimo kampanijai, Šri Lankos vyriausybei ir visoms kitoms Pietų Azijos regioninio bendradarbiavimo asociacijos valstybėms narėms.

(1) OL C 59, 2001 2 23, p. 278.
(2) OL C 47 E, 2003 2 27, p. 613.
(3) OL C 87 E, 2004 4 7, p. 527.
(4) OL C 247 E, 2005 10 6, p. 147.
(5) OL C 297 E, 2006 12 7, p. 384.
(6) Priimti tekstai, P6_TA(2009)0054.

Teisinė informacija - Privatumo politika