Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2009/2735(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0100/2009

Debatter :

PV 22/10/2009 - 12.3
CRE 22/10/2009 - 12.3

Omröstningar :

PV 22/10/2009 - 13.3
CRE 22/10/2009 - 13.3

Antagna texter :

P7_TA(2009)0061

Antagna texter
PDF 117kWORD 36k
Torsdagen den 22 oktober 2009 - Strasbourg
Sri Lanka
P7_TA(2009)0061RC-B7-0100/2009

Europaparlamentets resolution av den 22 oktober 2009 om Sri Lanka

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av sina tidigare resolutioner av den 18 maj 2000(1), den 14 mars 2002(2) och den 20 november 2003(3) om Sri Lanka, av den 13 januari 2005(4) om tsunamikatastrofen i Indiska oceanen, av den 18 maj 2006(5) om situationen i Sri Lanka samt av den 5 februari 2009 om Sri Lanka(6),

–   med beaktande av de öppna breven från kommissionens ledamot med ansvar för yttre förbindelser av den 16 juni 2009 respektive den 21 september 2009 om situationen i Sri Lanka,

–   med beaktande av rådets slutsatser av den 18 maj 2009 om Sri Lanka,

–   med beaktande av artikel 122 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Alla de områden i norra Sri Lanka som tidigare kontrollerades av de tamilska tigrarna (LTTE) har nu återtagits.

B.  Den 25 år långa konflikten, som tog slut 2009 i och med att LTTE besegrades, har skördat mer än 90 000 människoliv.

C.  Efter konfliktens slut hålls mer än 250 000 civila tamiler fångna i läger för massundersökning och återflyttning. Det finns allvarlig oro kring överbeläggning och otillräcklig tillgång till rent vatten och sanitära och medicinska inrättningar i dessa läger, och de fängslade har ingen rörelsefrihet.

D.  Sri Lankas regering förvägrar humanitära organisationer och människorättsorganisationer tillträde till lägren i tillräcklig omfattning.

E.  Världssamfundet måste fortsätta att ge humanitärt bistånd, inklusive utbildad personal.

F.  Sri Lankas regering måste bli generös och proaktiv i sitt sätt att bemöta sina tamilska medborgares angelägenheter och intressen och snabbt och fullständigt genomföra det trettonde tillägget till Sri Lankas författning, liksom ytterligare och påtagliga åtgärder för självstyre, så att också den tamilska befolkningen ser LTTE:s nederlag som en befrielse.

G.  Det är inte troligt att människorättssituationen kommer att förbättras utan deltagande från ständiga internationella observatörer, framför allt från organisationer som Internationella rödakorskommittén.

H.  Många journalister som rapporterar om konflikten och läget efter konflikten i Sri Lanka har utsatts för våld och hotelser.

I.  Sri Lankas ekonomiska återhämtning kommer i stor grad att vara beroende av utländska direktinvesteringar, liksom av fortsatt stöd från EU.

J.  Stora områden som tidigare varit skådeplatser för konflikten är fulla av personminor och andra explosiva lämningar efter krig.

1.  Europaparlamentet beklagar djupt att över 250 000 människor fortfarande hålls fängslade i läger och uppmanar Sri Lankas regering att vidta alla nödvändiga åtgärder för att de fängslade snart ska kunna återvända hem och för att det humanitära biståndet snabbt ska kunna levereras till dem, i överensstämmelse med regeringens skyldighet att skydda alla människor under dess jurisdiktion. Internationella rödakorskommittén och FN:s fackorgan måste spela en nyckelroll i processen.

2.  Europaparlamentet uppmanar de lankesiska myndigheterna att ge humanitära organisationer fritt tillträde till lägren, så att de kan ge de fängslade nödvändigt humanitärt bistånd, särskilt med tanke på att monsunperioden snart börjar i den norra delen av landet.

3.  Europaparlamentet uppmanar med kraft världssamfundet att fortsätta att ge humanitär hjälp för att bidra till en bestående fred och uppmanar internationella givare att koppla bidrag till lägren till uppfyllandet av åtagandena om återflyttning samt att genomföra ett tidsbegränsat program för bistånd till lägren.

4.  Europaparlamentet uppmanar alla tamilska ledare att medverka till en politisk lösning och att ta avstånd från terrorism och våld en gång för alla.

5.  Europaparlamentet insisterar på att Sri Lankas regering har en skyldighet att tillämpa internationella normer för mänskliga rättigheter under rättsprocesser mot medlemmar av LTTE.

6.  Europaparlamentet visar sin erkänsla för Sri Lankas arbete med en nationell handlingsplan för främjande och skydd av mänskliga rättigheter.

7.  Europaparlamentet uppmanar Sri Lankas regering att verkställa de planer för försoning och regionalt självstyre som ingår i landets författning.

8.  Europaparlamentet uppmanar med kraft Sri Lankas regering att upphöra med undertryckandet av medierna enligt antiterrorlagstiftningen och tillåter tryckfrihet. Parlamentet uppmanar regeringen att se över sin antiterrorlagstiftning nu när konflikten upphört och att se till att alla påstådda fall av kränkningar av mediernas frihet undersöks på ett fullständigt, öppet och insynsvänligt sätt.

9.  Europaparlamentet uppmanar med kraft Sri Lankas regering att ge ytterligare och ökad uppmärksamhet åt frågan om minröjning, eftersom landminorna allvarligt hindrar återhämtningen och ekonomisk återuppbyggnad. I detta sammanhang uppmanar parlamentet regeringen att ta det mycket positiva steg som en anslutning till Ottawakonventionen (konventionen om förbud mot användning, lagring, produktion och överföring av antipersonella minor och om deras förstöring) skulle innebära och uppmanar med kraft särskilt kommissionen att finansiera ytterligare stöd till brådskande minröjning i Sri Lanka.

10.  Europaparlamentet välkomnar förslaget till en lag om stöd och skydd för brottsoffer och vittnen, vilket för närvarande befinner sig i andra behandlingen i Sri Lankas parlament.

11.  Europaparlamentet noterar att lokalval hållits i norra Sri Lanka.

12.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar, FN:s generalsekreterare, Brittiska samväldets generalsekreterare, Internationella rödakorskommittén, Human Rights Watch, Internationella kampanjen för förbud mot landminor, Sri Lankas regering och övriga medlemsländer i Sydasiatiska sammanslutningen för regionalt samarbete.

(1) EGT C 59, 23.2.2001, s 278.
(2) EUT C 47 E, 27.2.2003, s 613.
(3) EUT C 87 E, 7.4.2004, s. 527.
(4) EUT C 247 E, 6.10.2005, s. 147.
(5) EUT C 297 E, 7.12.2006, s. 384.
(6) Antagna texter, P6_TA(2009)0054.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy