Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2009/2700(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B7-0128/2009

Debatai :

PV 11/11/2009 - 16
CRE 11/11/2009 - 16

Balsavimas :

PV 12/11/2009 - 8.3
CRE 12/11/2009 - 8.3

Priimti tekstai :

P7_TA(2009)0064

Priimti tekstai
PDF 225kWORD 74k
Ketvirtadienis, 2009 m. lapkričio 12 d. - Briuselis
2009 m. lapkričio 18 d. ES ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikimas Stokholme
P7_TA(2009)0064RC-B7-0128/2009

2009 m. lapkričio 12 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl pasirengimo 2009 m. lapkričio 18 d. ES ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikimui Stokholme

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į galiojantį Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Rusijos Federacijos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą(1) ir 2008 m. prasidėjusias derybas dėl naujo ES ir Rusijos susitarimo,

–   atsižvelgdamas į bendrame pareiškime, paskelbtame pasibaigus 2003 m. gegužės 31 d. Sankt Peterburge vykusiam 11-ajam ES ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikimui, nurodytą ES ir Rusijos tikslą sukurti bendrą ekonominę erdvę, bendrą laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę, bendrą bendradarbiavimo išorės saugumo klausimais erdvę ir bendrą mokslinių tyrimų ir švietimo, įskaitant kultūrinius aspektus, erdvę (Keturios bendrosios erdvės),

–   atsižvelgdamas į ankstesnius pranešimus ir rezoliucijas dėl Rusijos bei ES ir Rusijos santykių, visų pirma į 2009 m. rugsėjo 17 d. rezoliuciją dėl žmogaus teisių gynėjų nužudymo atvejų Rusijoje(2), 2009 m. rugsėjo 17 d. rezoliuciją dėl energetinio saugumo išorės aspektų(3) ir 2008 m. birželio 19 d. rezoliuciją dėl 2008 m. birželio 26–27 d. Chanty Mansijske vykusio ES ir Rusijos vadovų susitikimo(4),

–   atsižvelgdamas į galutinį pareiškimą ir rekomendacijas, paskelbtus pasibaigus 2009 m. vasario 16–17 d. Briuselyje vykusiam ES ir Rusijos parlamentinio bendradarbiavimo komiteto 11-ajam posėdžiui,

–   atsižvelgdamas į 2009 m. spalio 19 d. Briuselyje vykusio ES ir Rusijos nuolatinės partnerystės tarybos susitikimo rezultatus,

–   atsižvelgdamas į ES ir Rusijos konsultacijas žmogaus teisių klausimais,

–   atsižvelgdamas į 2009 m. lapkričio 18 d. Stokholme vyksiančio ES ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikimo darbotvarkės projektą,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 4 dalį,

A.   kadangi per pastarąjį dešimtmetį ES ir Rusijos santykiai nuolat vystėsi ir tai nulėmė gilią visapusišką ekonominę integraciją bei tarpusavio priklausomybę, kuri ateityje tikriausiai dar labiau didės,

B.   kadangi naujo ES ir Rusijos bendrojo bendradarbiavimo susitarimo, kurio derybų šeštasis raundas vyko 2009 m. spalio mėn. pradžioje, o kitą derybų raundą numatyta surengti 2009 m. gruodžio mėn. viduryje, sudarymas vis dar yra itin svarbus siekiant toliau plėtoti ir stiprinti dviejų partnerių bendradarbiavimą,

C.   kadangi ES ir Rusija, JT Saugumo Tarybos narė, dalijasi atsakomybe už pasaulio stabilumo išsaugojimą ir kadangi glaudesnis ES ir Rusijos bendradarbiavimas bei geri kaimyniniai santykiai ypač svarbūs siekiant užtikrinti Europos stabilumą, saugumą ir klestėjimą,

D.   kadangi Rusijos įstojimas į Pasaulio prekybos organizaciją (toliau – PPO) labai prisidėtų prie tolesnių ES ir Rusijos ekonominių santykių gerinimo su sąlyga jeigu Rusija įsipareigotų laikytis visų PPO įsipareigojimų ir pareigų bei juos vykdytų, ir sudarytų sąlygas abiems partnerėms sudaryti abišališkumu grindžiamą gilios ir visapusiškos ekonominės integracijos susitarimą,

E.   kadangi energijos tiekimo saugumas yra vienas didžiausių Europos iššūkių ir viena iš pagrindinių bendradarbiavimo su Rusija sričių; kadangi reikia dėti bendras pastangas siekiant veiksmingai pasinaudoti visomis veikiančiomis ir planuojamomis energijos transportavimo sistemomis; kadangi dėl neseniai priimto Rusijos sprendimo išstoti iš Energetikos chartijos sutarties šie santykiai tapo dar sudėtingesni ir kilo grėsmė vykstančiam dialogui energetikos klausimais bei būsimai jo raidai; be to, kadangi dėl didelės ES priklausomybės nuo iš Rusijos importuojamo iškastinio kuro kyla pavojus, kad nepavyks nustatyti tvaraus, nuoseklaus ir vertybėmis grindžiamo Europos santykio su Rusija,

F.   kadangi labai svarbu, kad ES turėtų vieningą nuomonę, parodytų tvirtą vidinį solidarumą, priimtų bendrą poziciją ir nepriimtų Rusijos pasiūlymų stiprinti dvišalius santykius su norą pareiškusioms valstybėmis; kadangi ES santykiai su Rusija turėtų būti grindžiami bendrais interesais ir bendromis vertybėmis,

G.   kadangi įvykiai Rusijoje, susiję su demokratija, žmogaus teisėmis, teismų nepriklausomumu, padidėjusia valstybės vykdoma informavimo priemonių kontrole, policijos ir teisminių institucijų negebėjimu rasti asmenis, atsakingus už žurnalistų ir žmogaus teisių gynėjų nužudymus, represinėmis priemonėmis, kurių imtasi prieš opoziciją, valdžios institucijų atranka grindžiamu įstatymų taikymu ir rinkimų, įskaitant 2009 m. spalio 11 d. įvykusius regioninius ir vietos rinkimus, sąžiningumu vis dar kelia didelį susirūpinimą; kadangi Rusijos Federacija yra visateisė Europos Tarybos ir Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (toliau – ESBO) narė ir todėl yra įsipareigojusi laikytis demokratijos principų ir gerbti žmogaus teises; kadangi 2009 m. Europos Parlamento A. Sacharovo premija už minties laisvę buvo suteikta Rusijos pilietinių teisių gynimo organizacijai "Memorial" ir jos atstovams,

H.   kadangi ES ir Rusija galėtų ir turėtų kartu aktyviai veikti Europos žemyne, ypač bendros kaimynystės valstybėse, įtvirtinant taiką ir stabilumą bei kartu dirbti siekiant taikiai, vadovaujantis tarptautine teise, išspręsti Rusijos ir Gruzijos bei nuo jos atsiskyrusių Pietų Osetijos ir Abchazijos regionų, taip pat Kalnų Karabacho ir Padniestrės konfliktus; kadangi Rusija turėtų visapusiškai gerbti kaimyninių valstybių teisę į politinį ir ekonominį apsisprendimą,

I.   kadangi 2009 m. spalio 19 d. Ženevoje Rusija ir JAV atnaujino derybas dėl naujos sutarties, kuriuo būtų pakeista Strateginės ginkluotės mažinimo sutartis (Strategic arms reduction Treaty, toliau – START), rengimo, o tai – ženklas, kad buvo žengtas pirmas tikras žingsnis siekiant JAV ir Rusijos santykių atšilimo, kaip paskelbė B. Obamos administracija; kadangi 2009 m. spalio 23 d. spaudos konferencijoje, vykusioje po NATO valstybių ministrų susitikimo Bratislavoje, JAV gynybos sekretorius Robertas Gatesas paskelbė, kad Rusijos radaro ryšio stotys Kabaloje ir Armavire, kuriomis Rusija siūlo naudotis bendrai, iš tiesų galėtų būti labai vertinga visą Europą apimančios priešraketinės gynybos sistemos, kurią šiuo metu kuria JAV, dalis, taigi atsirado viltis, kad JAV, NATO ir Rusija taps partnerėmis kuriant bendrą priešraketinės gynybos sistemą; be to, kadangi nuo 2009 m. rugsėjo 18 d. iki spalio 5 d. vyko strateginės Rusijos ir Baltarusijos karinės pratybos, kurios atitiko 1999 m. ESBO Vienos dokumente išdėstytą tvarką, bet sukėlė rimtą susirūpinimą dėl to, ar šios pratybos atitinka gero Rusijos ir Europos Sąjungos bendradarbiavimo ir tarpusavio pagarbos dvasią,

1.   dar kartą patvirtina savo įsitikinimą, kad kuriant tvarų bendradarbiavimą, Rusija yra viena iš svarbiausių Europos Sąjungos partnerių, su kuria sieja ne tik ekonominiai ir prekybos interesai, bet ir tikslas veikti kartu glaudžiai bendradarbiaujant pasauliniu lygiu ir bendroje kaimynystės erdvėje, vadovaujantis tarptautine teise;

2.   pabrėžia, kad pagrindinė Stokholmo aukščiausiojo lygio susitikimo tema bus platus ekonominis bendradarbiavimas, visų pirma, finansų ir ekonomikos krizės poveikis ir priemonės jai įveikti, pasirengimas 2009 m. gruodžio mėn. Kopenhagoje vyksiančiai konferencijai klimato kaitos tema, energetikos ir energetinio saugumo aspektai, diskusijos dėl tolesnio vizų režimo liberalizavimo ir pažanga derybose dėl naujo dvišalio sustiprinto bendradarbiavimo susitarimo, taip pat bus aptarta daug tarptautinių klausimų, pvz. Irano branduolinė programa ir Artimųjų Rytų taikos procesas;

3.   reiškia pritarimą pragmatiškam būsimų santykių su Rusija formavimui, sutelkiant dėmesį į vykstantį bendradarbiavimą, grindžiamą keturiomis bendrosiomis erdvėmis, derybas dėl naujo bendrojo bendradarbiavimo susitarimo ir iki šiol sudarytų susitarimų bei prisiimtų įsipareigojimų vykdymą; vis dėlto dar kartą pabrėžia pritariantis tam, kad naujasis susitarimas nebūtų vien ekonominio bendradarbiavimo, bet taip pat apimtų su demokratija, teisinės valstybės principais ir pagarba žmogaus bei pagrindinėms teisėms susijusius klausimus;

4.   dar kartą pabrėžia, kad palaiko Rusijos įstojimo į PPO tikslą, nes tai padėtų sukurti vienodas sąlygas abiejų valstybių verslininkams, taip pat labai padėtų Rusijai kurti šiuolaikinę, įvairiapusę ir aukštomis technologijomis grindžiamą ekonomiką; ragina Rusiją imtis reikiamų veiksmų siekiant pašalinti likusias kliūtis, kurios trukdo įstojimo į PPO procesui, visų pirma susijusias su Rusijos eksporto muitais, geležinkeliu per Rusiją tranzitu gabenamų prekių mokesčių dydžiu, krovininių transporto priemonių kelių mokesčiais ir mėsos, pieno bei augalinių produktų importo apribojimais; pašalinus šias kliūtis, ES turėtų pradėti derybas dėl laisvosios prekybos susitarimo su Rusijos Federacija sudarymo; laukia, kada bus pradėta vykdyti veiksmingesnė politika įvairiais aktualiais klausimais, kaip antai intelektinės nuosavybės teisės, radioaktyviosios atliekos, branduolinė sauga, leidimai dirbti ES piliečiams ir kt.; pažymi būtinybę, kad Rusijos valdžios institucijos užtikrintų, jog su ES prekybos partneriais ir investuotojais jokiu atveju nebūtų elgiamasi diskriminuojamai, taip pat iš naujo apsvarstytų priemones, kurių buvo imtasi siekiant įveikti ekonomikos krizę, kad šios atitiktų neseniai įvykusiame G20 aukščiausiojo lygio susitikime prisiimtus įsipareigojimus; apgailestauja dėl to, kad Rusija vis dar nevykdo įsipareigojimo laipsniškai atsisakyti mokesčių už skrydžius virš Sibiro, ir ragina Rusiją pasirašyti susitarimą, kuris buvo pasiektas šiuo klausimu per 2007 m. aukščiausiojo lygio susitikimą Samaroje; atsižvelgdamas į tai, džiaugiasi neseniai priimtu Rusijos, Baltarusijos ir Kazachstano sprendimu atsisakyti ketinimų įstoti į PPO kaip bendrų muitų sąjungai, nes dėl to derybos galėjo nusitęsti ne vieneriems metams;

5.   susidomėjęs atkreipia dėmesį į vykstantį Europos Sąjungos ir Rusijos dialogą dėl tolesnio vizų režimo liberalizavimo; ragina toliau bendradarbiauti neteisėtos imigracijos, pasienio kontrolės punktų veiklos gerinimo ir keitimosi informacija, susijusia su terorizmu ir organizuotu nusikalstamumu, klausimais; pabrėžia, jog Taryba ir Komisija, siekdamos užkirsti kelią bet kokiam saugumo principų pažeidimui Europoje, turi užtikrinti, kad Rusija laikytųsi visų sąlygų, nustatytų priimtame susitarime dėl kelionių iš Rusijos į ES ir iš ES į Rusiją vizų panaikinimo; atsižvelgdamas į tai, pabrėžia tiesioginių žmonių tarpusavio ryšių svarbą ir teigiamą jų poveikį plėtojant ES ir Rusijos santykius;

6.   ragina Tarybą ir Komisiją dėti daug daugiau pastangų sprendžiant problemas, susijusias su ES ir Rusijos sienos kirtimu, dalyvauti konkrečiuose projektuose ir pasinaudoti visa naująja kaimynystės ir partnerystės priemone bei Bendrijos Interreg iniciatyvos lėšomis, skirtomis pasienio bendradarbiavimui finansuoti;

7.   laukia, kada bus pasirašytas Europos Sąjungos ir Rusijos susitarimas dėl išankstinio įspėjimo mechanizmo energetinio saugumo srityje nustatymo, apimantis pranešimą, konsultavimąsi ir įgyvendinimą, bei ragina ES pirmininkaujančią Švediją ir Komisiją bendradarbiauti su Rusijos valdžios institucijomis, bendrove "Gazprom", Ukrainos valdžios institucijomis ir bendrove "Naftohaz Ukrainy", kad būtų išvengta bet kokio tiekimo nutraukimo, kuris pasitaikė per pastaruosius metus, pasikartojimo;

8.   pabrėžia bendradarbiavimo energetikos srityje svarbą abiems šalims, Rusijai ir ES, nes abiejų šalių bendradarbiavimas energetikos srityje atvertų galimybes tolesniam ES ir Rusijos bendradarbiavimui prekybos ir ekonomikos srityse; pabrėžia, kad tarpusavio priklausomybės ir skaidrumo principai kartu su vienodomis sąlygomis patekti į rinką, naudotis infrastruktūra bei investuoti turėtų sudaryti šio bendradarbiavimo pagrindą; prašo ES pirmininkaujančią Švediją, Tarybą ir Komisiją pasinaudoti galimybe aukščiausiojo lygio susitikime aiškiai nurodyti Rusijos partneriams sustiprintas ES taikomas vidines solidarumo energetikos klausimais priemones ir ilgalaikes abiems šalims neigiamas pasekmes, kurias gali sukelti energijos tiekimo problemos; ragina Rusiją skubiai nacionalinės teisės aktuose panaudoti pažangiąją tarptautinę patirtį, susijusią su skaidrumu ir viešąja atskaitomybe, taip pat pasirašyti 1991 m. Espoo konvenciją (dėl poveikio aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame kontekste);

9.   ragina Tarybą ir Komisiją užtikrinti, kad Energetikos chartijos sutarties ir prie jos pridėto tranzito protokolo principai būtų įtraukti į naują ES ir Rusijos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą;

10.   pabrėžia, kad ES ir Rusijos infrastruktūros ryšių vystymas naudingas abiem šalims, todėl jis turėtų būti skatinamas ir grindžiamas ekonominių ir aplinkosauginių išlaidų mažinimu; primygtinai ragina Rusiją, vykdant energetinio bendradarbiavimo projektus su ES, laikytis pagrindinių Energetikos chartijos sutartyje suformuluotų principų;

11.   pripažįsta, kad siekiant 50 % tikimybės, kad keičiantis klimatui temperatūra pakils ne daugiau kaip +2°C, išsivysčiusių valstybių išmetimų kiekis iki 2050 m. turėtų būti sumažintas mažiausiai 80–95 % palyginti su 1990 m. kiekiu; pabrėžia ypatingą išsivysčiusių valstybių atsakomybę imtis iniciatyvos mažinti dujų išmetimų kiekį, taip pat mano, kad būtina, jog iki 2020 m. pramoninės valstybės bendrą išmetimų kiekį sumažintų tokiu dydžiu, kuris atitiktų Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos (toliau – TKKK) rekomenduoto 25–40 % intervalo didžiausius dydžius; taip pat šiuo klausimu mano, kad visos pramoninės valstybės turi taikyti tikslinius rodiklius, kuriems pasiekti reikalingas didelis išmetimų kiekio mažinimas, palyginti su dabartiniu kiekiu, ir ragina Rusiją iš naujo apsvarstyti prašymą nustatyti jai didėjantį taršos tikslinį rodiklį ir išlaikyti savo taršos mažinimo potencialą, taip pat atsižvelgti į TKKK rekomendacijas, kad būtų galima skubiai pasiekti susitarimą Kopenhagoje;

12.   pabrėžia, jog būtina, kad Rusija visapusiškai pritartų įpareigojantiems kovos su klimato kaita tikslams, kurių ketinama siekti įsigaliojus Kioto protokolui; ragina pirmininkaujančią valstybę, Tarybą ir Komisiją intensyviai dirbti su Rusija siekiant užtikrinti, kad 2009 m. gruodžio mėn. Kopenhagos klimato kaitos konferencijoje būtų pasiektas pasaulinis, ambicingas ir išsamus susitarimas, kuriuo būtų neleista planetos atšilimui pasiekti pavojingą lygį;

13.   pabrėžia, kad labai svarbi ES ir Rusijos konsultacijų žmogaus teisių klausimais dalis yra nuolatinis keitimasis nuomonėmis su Rusija, dėmesį sutelkiant į veiksmus, kurių ėmėsi Rusijos valdžios institucijos, siekdamos užtikrinti žmogaus teisių gynėjų saugumą ir informavimo priemonių laisvę, ir reikalauja keisti šių susitikimų pobūdį siekiant gerinti jų efektyvumą, skirti ypatingą dėmesį bendriems kovos su rasizmu bei ksenofobija veiksmams ir padaryti šį procesą atviru, kad nepriklausomai nuo to, ar dialogas vyksta Rusijoje ar kurioje nors ES valstybėje narėje, prie jo efektyviai galėtų prisidėti Europos Parlamentas, Valstybės Dūma ir nevyriausybinės žmogaus teisių gynimo organizacijos; pabrėžia, kad laikosi pozicijos, jog žmogaus teisių apsauga turėtų būti pagrindinis ES ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikimo darbotvarkės klausimas ir neatskiriama naujojo ES ir Rusijos bendradarbiavimo susitarimo dalis; pakartotinai ragina užtikrinti, kad Natalijos Estemirovos, Andrejaus Kulagino, Zaremos Sadulajevos, Aliko Džabrailovo, Makšaripo Auševo, Stanislavo Markelovo, Anastasijos Baburovos ir Anos Politkovskajos žudikai būtų surasti ir patraukti atsakomybėn;

14.   ragina Tarybą ir Komisiją skirti ypatingą dėmesį vykstančiam antrajam buvusio "Yukos Oil" vadovo Michailo Chodorkovskio teismo procesui, per kurį jau dabar yra padaryta sunkių teisės į teisingą bylos nagrinėjimą pažeidimų; ragina Rusijos valdžios institucijas kovoti su savivale, laikytis teisinės valstybės principo ir nesinaudoti teismų sistema siekiant politinių tikslų;

15.   smerkia Ingušijoje nušauto populiaraus žmogaus teisių aktyvisto ir opozicijos veikėjo Makšaripo Auševo žiaurų nužudymą; ragina visų pirma Rusijos valdžios institucijas priimti prevencines žmogaus teisių gynėjų apsaugos priemones, pvz., pradėti tyrimus iš karto, kai prokuratūrai ir teisminėms institucijoms tampa žinoma apie šiems gynėjams kilusią grėsmę;

16.   ragina Rusijos valdžios institucijas vykdyti visus Europos žmogaus teisių teismo sprendimus ir kuo greičiau ratifikuoti protokolą dėl šios institucijos reformos; ragina Valstybės Dūmą ratifikuoti Europos žmogaus teisių konvencijos papildomą protokolą Nr. 14;

17.   ragina ES pirmininkaujančią Švediją, Tarybą ir Komisiją pasinaudoti galimybe aukščiausiojo lygio susitikime aiškiai pareikšti ES susirūpinimą dėl tam tikrų tarptautinių klausimų, kuriais konstruktyvus Rusijos bendradarbiavimas ypač svarbus atsižvelgiant į jos vaidmenį tarptautinėje politikoje, ir dėl būtinybės sustiprinti bendradarbiavimą Irano, Afganistano, Artimųjų Rytų ir kitais šiuo metu labai svarbiais tarptautiniais klausimais;

18.   ragina Tarybą ir Komisiją tęsti bendras su Rusijos vyriausybe iniciatyvas ir stiprinti saugumą bei stabilumą pasaulyje ir ypač bendroje kaimynystės erdvėje, taip pat pagal tarptautinę teisę taikiai išspręsti konfliktus Kalnų Karabache ir Padniestrėje ir, visų pirma, Rusijos ir Gruzijos bei nuo jos atsiskyrusių Pietų Osetijos ir Abchazijos regionų konfliktą;

19.   atsižvelgdamas į tai, džiaugiasi Europos Sąjungos stebėjimo misijos (toliau - EUMM) pasiekimais, parodžiusiais ES norą ir gebėjimą ryžtingai veikti skatinant taiką ir stabilumą ir padėjo sudaryti sąlygas, reikalingas siekiant įgyvendinti 2008 m. rugpjūčio 12 d. ir rugsėjo 8 d. paliaubų susitarimus; vėl pakartoja savo įsipareigojimą gerbti Gruzijos teritorinį vientisumą ir ragina visas valstybes laikytis visų įsipareigojimų; pabrėžia, kad EUMM įgaliojimai galioja visoje valstybėje ir ragina šiai misijai suteikti netrukdomą patekimą į Abchaziją ir Pietų Osetiją, kurį iki šiol buvo atsisakyta suteikti; dar kartą patvirtina, kad visiškai laikosi Ženevos derybų ir, kad ir toliau bus užtikrintas ES, JT ir ESBO bendra pirmininkavimas šiame forume;

20.   ragina ES ir Rusiją ir toliau dėti pastangas, kad Artimųjų Rytų taikos procese būtų pasiekta pažanga ir išspręstas Irano branduolinės programos klausimas, visų pirma atsižvelgiant į susitarimą dėl branduolinės programos ir JT atliekamos neseniai atskleistos statomos sodrinimo aikštelės stebėsenos, kurį 2009 m. spalio 1 d. Ženevoje pasiekė Iranas, JAV, Rusija, Kinija, Vokietija, Prancūzija ir Didžioji Britanija;

21.   reiškia didelį susirūpinimą tuo, kokias pasekmes tarptautiniam saugumui gali sukelti Valstybės Dūmos priimti gynybos įstatymo pakeitimai, kuriuos pateikė Rusijos prezidentas; šiuose pakeitimuose nurodoma, kad Rusija gali naudoti karinę jėgą operacijose už jos teritorijos ribų siekdama atremti puolimą prieš už Rusijos teritorijos ribų dislokuotas Rusijos karines ar kitas pajėgas, atremti agresiją prieš kitą valstybę ar užkirsti jai kelią, arba apsaugoti Rusijos piliečius užsienyje; ši nuostata ypač kelia daug prieštaravimų, nes Rusija vykdo neteisėtą pasų išdavimo politiką užšaldytiems konfliktams priskirtinose teritorijose ir Ukrainos Kryme;

22.   prašo pirmininkaujančios valstybės išreikšti ES paramą Rusijos ir JAV deryboms dėl naujojo susitarimo, kuris pakeistų START, ir iniciatyvoms, kuriomis siekiama sukurti bendrą JAV, Rusijos ir NATO priešraketinės gynybos sistemą; išreiškia optimistinį požiūrį, kad iki 2009 m. pabaigos gali būti pasiektas susitarimas dėl START;

23.   ragina JAV ir Rusijos vyriausybes įtraukti Europos Sąjungą ir jos valstybes nares į visas diskusijas dėl priešraketinio gynybos skydo diegimo, įskaitant raketų pavojaus vertinimą, ir tokiu būdu prisidėti prie taikos ir stabilumo pasaulyje ir ypač Europoje;

24.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Rusijos Federacijos vyriausybei ir parlamentui, Europos Tarybai ir Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijai.

(1) OL L 327, 1997 11 28, p. 1.
(2) Priimti tekstai, P7_TA(2009)0022.
(3) Priimti tekstai, P7_TA(2009)0021.
(4) Priimti tekstai, P6_TA(2008)0309.

Teisinė informacija - Privatumo politika