Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2007/0247(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0070/2009

Ingediende teksten :

A7-0070/2009

Debatten :

PV 23/11/2009 - 17
CRE 23/11/2009 - 17

Stemmingen :

PV 24/11/2009 - 4.1
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2009)0068

Aangenomen teksten
PDF 199kWORD 32k
Dinsdag 24 november 2009 - Straatsburg
Elektronische-communicatienetwerken en -diensten ***III
P7_TA(2009)0068A7-0070/2009

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 24 november 2009 over de door het bemiddelingscomité goedgekeurde gemeenschappelijke ontwerptekst van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2002/21/EG inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronische-communicatienetwerken en -diensten, Richtlijn 2002/19/EG inzake de toegang tot en interconnectie van elektronische-communicatienetwerken en bijbehorende faciliteiten, en Richtlijn 2002/20/EG betreffende de machtiging voor elektronische-communicatienetwerken en -diensten (PE-CONS 3677/2009 – C7-0273/2009 – 2007/0247(COD))

(Medebeslissingsprocedure: derde lezing)

Het Europees Parlement,

–   gezien de door het bemiddelingscomité goedgekeurde gemeenschappelijke ontwerptekst (PE-CONS 3677/2009 – C7-0273/2009),

–   gezien zijn in eerste lezing geformuleerde standpunt(1) inzake het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2007)0697),

–   gezien het gewijzigde voorstel van de Commissie (COM(2008)0724),

–   gezien zijn in tweede lezing geformuleerde standpunt(2) inzake het gemeenschappelijk standpunt van de Raad(3),

–   gezien het advies van de Commissie over de amendementen van het Parlement op het gemeenschappelijk standpunt (COM(2009)0420),

–   gelet op artikel 251, lid 5, van het EG-Verdrag,

–   gelet op artikel 69 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van zijn delegatie in het bemiddelingscomité (A7-0070/2009),

1.   hecht zijn goedkeuring aan de gemeenschappelijke ontwerptekst;

2.   verzoekt zijn Voorzitter het besluit samen met de voorzitter van de Raad overeenkomstig artikel 254, lid 1, van het EG-Verdrag te ondertekenen;

3.   verzoekt zijn secretaris-generaal het besluit te ondertekenen nadat is nagegaan of alle procedures naar behoren zijn uitgevoerd, en met de secretaris-generaal van de Raad zorg te dragen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie;

4.   verzoekt zijn Voorzitter deze wetgevingsresolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

(1) Aangenomen teksten van 24.9.2008, P6_TA(2008)0449.
(2) Aangenomen teksten van 6.5.2009, P6_TA(2009)0361.
(3) PB C 103 E van 5.5.2009, blz. 1.

Juridische mededeling - Privacybeleid