Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2009/2780(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0158/2009

Rozpravy :

PV 25/11/2009 - 14
CRE 25/11/2009 - 14

Hlasovanie :

PV 26/11/2009 - 8.2
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2009)0099

Prijaté texty
PDF 221kWORD 61k
Štvrtok, 26. novembra 2009 - Štrasburg
Somálsko
P7_TA(2009)0099RC-B7-0158/2009

Uznesenie Európskeho parlamentu z 26. novembra 2009 o politickom riešení problému pirátstva pri somálskom pobreží

Európsky parlament,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o situácii v Somálsku,

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 23. októbra 2008 o pirátstve na mori(1),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 19. júna 2008 o každodennom zabíjaní civilistov v Somálsku(2),

–   so zreteľom na závery zo zasadnutia Rady pre vonkajšie vzťahy z 27. júla 2009 (12354/2009) a 17.novembra 2009 (15914/2009),

–   so zreteľom na rozhodnutie Rady 2008/918/SZBP z 8. decembra 2008 o začatí vojenskej operácii Európskej únie na podporu odradzovania od pirátskych činov a ozbrojených lúpeží pri somálskom pobreží, prevencie pred nimi a ich potláčania (Atalanta)(3), nazvanej operácia Atalanta,

–   so zreteľom na rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN S/RES 1814 (2008), 1816 (2008), 1838 (2008), 1846 (2008), 1851 (2008), 1863 (2009) a 1972 (2009),

–   so zreteľom na výmenu listov medzi EÚ a vládou Kene o podmienkach a spôsoboch, akými Európske námorné sily (EUNAVFOR) odovzdávajú Keni osoby, ktoré sú podozrivé zo spáchania pirátskych činov a zadržané EUNAVFOR, a zaistený majetok zadržiavaný EUNAVFOR, a ako sa s týmito osobami zaobchádza po ich odovzdaní,

–   so zreteľom na výmenu listov z 30. októbra 2009 medzi EÚ a Seychelskou republikou, na základe ktorej je možné prepraviť na Seychely osoby, ktoré sú podozrivé z pirátstva a spáchania ozbrojených lúpeží, zadržané EUNAVFOR v operačnej zóne,

–   so zreteľom na usmernenia, na ktorých sa príslušné strany dohodli v mierovej zmluve z Džibuti 25. novembra 2008, najmä v súvislosti s vytvorením somálskej vlády národnej jednoty a parlamentu prístupného pre všetkých,

–   so zreteľom na článok 110 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.   keďže nedávne obnovenie bojov medzi povstalcami Zväzu islamských súdov a jednotkami dočasnej federálnej vlády (TFG) a misie Africkej únie (AÚ) v Somálsku (AMISOM) viedlo k zvýšeniu nestability a k stratám na životoch v Somálsku,

B.   keďže medzinárodné spoločenstvo rešpektuje suverenitu, územnú celistvosť, politickú nezávislosť a jednotu Somálska,

C.   keďže Somálsko nemalo fungujúcu vládu od zvrhnutia režimu Siada Barreho v roku 1991 a keďže politická situácia sa odvtedy vyznačuje anarchiou, bojmi medzi klanmi a plienením,

D.   keďže zhoršujúca sa bezpečnostná situácia v hlavnom meste Somálska Mogadišu zabránila národným a vnútroštátnym mimovládnych organizáciám, aby mohli čeliť prehlbujúcej sa humanitárnej katastrofe a reagovať na núdzové situácie,

E.   keďže v Somálsku naďalej dochádza k rozsiahlemu porušovaniu ľudských práv a medzinárodného humanitárneho práva všetkými stranami konfliktu, konkrétne k mučeniu a inému zlému zaobchádzaniu, znásilňovaniu, mimosúdnym popravám, svojvoľnému zadržiavaniu a útokom na civilistov, novinárov a obhajcov ľudských práv a na civilnú infraštruktúru,

F.   keďže je znepokojený dlhotrvajúcou občianskou vojnou v Somálsku a jej vplyvom na mier a zmierovací proces v krajine, ako aj na bezpečnosť a stabilitu všetkých štátov Afrického rohu,

G.   keďže donedávna boli útoky pirátov namierené nielen na obchodné lode, ale aj na plavidlá Svetového potravinového programu (WFP), rybárske lode a výletné lode,

H.   keďže takéto pirátstvo je sčasti dôsledkom násilia a politickej nestability v Somálsku, ku ktorým i prispieva, bezprostredne pôsobí na zvyšok regiónu Afrického rohu a jeho sprievodným javom sú dôsledky pre civilné obyvateľstvo Somálska týkajúce sa vystavenia hrozbám, chýbajúceho rozvoja a prerušenia potravinovej pomoci a iných humanitárnych činností,

I.   keďže Rada sa 8. decembra 2008, ako súčasť komplexnej akcie vedenej EÚ v Africkom rohu, rozhodla spustiť vyššie uvedenú vôbec prvú námornú operáciu EÚ, EUNAVFOR Atalanta, s cieľom potlačiť pirátsku činnosť a ozbrojené lúpeže pri brehoch Somálska, odstrašiť pred páchaním týchto činov a predchádzať im a zároveň prispieť k ochrane obchodných lodí a najmä lodí WFP, ktoré prepravujú potravinovú pomoc pre vysídlené osoby v Somálsku,

J.   keďže od decembra 2008 bola v rámci operácie EUNAVFOR Atalanta poskytnutá zásadná ochrana 50 lodiam WFP, ktoré dopravili približne 300 000 ton potravín, ktoré sa nakoniec dostali priamo k 1,6 miliónu Somálčanov;

K.   keďže 27. júla 2009 sa na vyššie uvedenom zasadnutí Rady pre vonkajšie vzťahy rozhodlo zintenzívniť zapojenie EÚ do procesu podpory mieru a rozvoja v Somálsku v úzkej spolupráci so všetkými relevantnými stranami, predovšetkým OSN a AÚ, a s týmto cieľom preskúmala možnosti, ktoré má EÚ k dispozícii, aby prispela k medzinárodnému úsiliu vrátane úsilia v oblasti bezpečnosti,

L.   keďže 17. novembra 2009 sa na vyššie uvedenom zasadnutí Rady pre vonkajšie vzťahy schválila koncepcia krízového riadenia prípadnej misie EBOP (Európska bezpečnostná a obranná politika), ktorou by sa prispelo k výcviku 2000 príslušníkov bezpečnostných síl dočasnej federálnej vlády Somálska,

M.   keďže z pirátstva sa stal lukratívny obchod, pri ktorom sa za jednotlivcov požaduje vysoké výkupné, a keďže moderní piráti využívajú oveľa rafinovanejšie metódy, sú veľmi dobre vyzbrojení, majú jasnú stratégiu a rýchlo sa dokážu prispôsobiť novému taktickému vývoju,

N.   keďže táto dlhodobá pomoc poskytovaná zahraničnými partnermi môže byť účinná len v prípade stabilizovanej bezpečnostnej situácie,

O.   keďže povstalci Zväzu islamských súdov vylúčili akékoľvek politické kontakty a zmierenie v záujme dosiahnutia mieru na základe džibutského mierového procesu, ktorý poskytuje rámec pre trvalé politické riešenie v Somálsku,

P.   keďže príslušníci ozbrojených zložiek, ktorí sa zúčastňujú na operácii EUNAVFOR Atalanta, môžu zatýkať, zadržiavať a odovzdávať osoby, ktoré sú podozrivé zo spáchania pirátskych útokov alebo ozbrojenej lúpeže v zónach, v ktorých sa plavia; keďže podozrivé osoby môže trestne stíhať niektorý z členských štátov EÚ alebo Keňa na základe dohody, ktorú EÚ a Keňa uzavreli 6. marca 2009 a ktorá poskytuje kenským orgánom právo trestne stíhať,

Q.   keďže podľa správy Programu OSN pre životné prostredie (UNEP) bolo pozdĺž somálskeho pobrežia bez akéhokoľvek ohľadu na zdravie miestnych obyvateľov a ochranu životného prostredia uložené obrovské množstvo nelegálnych zásielok toxického odpadu, ktorých obsah uniká,

1.   dôrazne odsudzuje skutočnosť, že všetky strany somálskeho konfliktu vážne porušujú medzinárodné humanitárne právo a právo v oblasti ľudských práv; vyzýva na okamžité skončenie nepriateľských aktov a žiada všetky ozbrojené skupiny, aby urýchlene zložili zbrane a začali skutočný široký dialóg s dočasnou federálnou vládou; žiada, aby sa všetky bojujúce frakcie vyhýbali bezohľadným útokom na civilistov a vyzýva na vytvorenie nezávislej skupiny, ktorá by vyšetrovala vojnové zločiny a prípady porušenia ľudských práv;

2.   opätovne potvrdzuje podporu dočasnej federálnej vláde pod vedením prezidenta Šejka Šarifa Šejka Ahmeda a jeho záväzku dodržiavať zásady stanovené v mierovej zmluve z Džibuti vrátane ducha zmierenia a úsilia dospieť k takému politickému procesu, do ktorého budú zapojené všetky strany; odsudzuje ozbrojené útoky proti dočasnej federálnej vláde Somálska ako aj OSN a mimovládnym organizáciám;

3.   pripomína, že medzinárodné spoločenstvo a všetky strany zúčastnené na súčasnom konflikte nesú zodpovednosť za ochranu civilistov, umožnenie dodávky pomoci, rešpektovanie humanitárneho priestoru a za zaručenie bezpečnosti humanitárnych pracovníkov; žiada preto, aby sa bezodkladne vytvorili vhodné podmienky na primeranú odpoveď na humanitárnu katastrofu v Somálsku;

4.   s veľkým zadosťučinením berie na vedomie skutočnosť, že operácia EUNAVFOR Atalanta naďalej úspešne prispieva k námornej bezpečnosti pri pobreží Somálska ochranou plavidiel, ktoré si prenajal WFP na dopravu potravinovej pomoci do Somálska, plavidiel dopravujúcich dôležité dodávky pre mierovú operáciu AÚ v Somálsku a ďalších ohrozených plavidiel; vyzýva Radu, aby predĺžila operáciu o ďalší rok po skončení súčasného mandátu 12. decembra 2009; vyjadruje podporu prípadnému rozšíreniu operačného priestoru južným smerom v závislosti od aktivity pirátov, zdôrazňuje však, že takéto rozšírenie by nemalo mať vplyv na základný cieľ misie, ktorým je ochrana námorných konvojov WFP a ďalších ohrozených plavidiel, ako napríklad obchodných flotíl a rybárskych lodí;

5.   zdôrazňuje, že pirátstvo vo výsostných vodách výrazne narúša bezpečnostnú situáciu a má závažný vplyv na dodávky potravinovej pomoci už v beztak kritickej humanitárnej situácii;

6.   zdôrazňuje, že boj proti pirátstvu bude úspešný len vtedy, keď sa budú riešiť jeho základné príčiny, nachádzajúce sa na pevnine, ktorými sú chudoba a zlyhanie štátu a ktoré možno vyriešiť len dosiahnutím mieru a rozvoja a štátotvorným procesom v Somálsku;

7.   domnieva sa, že kým sa medzinárodnému spoločenstvu nepodarí dosiahnuť politické riešenie problému dôveryhodnosti Somálska ako štátu, prednosť musí mať naďalej bezpečnostná stratégia realizovaná prostredníctvom operácie EUNAVFOR Atalanta, ktorá sa musí dokonca posilniť, pokiaľ ide o zdroje, ktoré majú k dispozícii jednotky nasadené v samotnej operácii;

8.   vyzýva preto Radu, aby preskúmala možnosť realizácie novej, malej misie EBOP, ktorá by paralelne s operáciou EUNAVFOR Atalanta prispela k výcviku bezpečnostných síl dočasnej federálnej vlády, čím by sa súčasné iniciatívy vrátane iniciatívy Francúzska v Džibuti a iniciatívy Ugandy v rámci výcvikového programu vytvoreného AMISOM zjednotili tým, že sa zabezpečí ich rovnaký postup; víta v tejto súvislosti schválenie koncepcie krízového riadenia pre prípadnú novú operáciu EBOP v Somálsku členskými štátmi 17. novembra 2009, trvá však na tom, že schválenie tejto koncepcie by nemalo mať žiaden vplyv na rozhodnutie o začatí misie, ktoré sa môže prijať jedine na základe podrobnejšieho posúdenia situácie v teréne, pričom sa musí zaručiť dodržiavanie ľudských práv, vyplácanie miezd, poskytnutie zariadení a tiež to, aby boli vycvičené bezpečnostné sily integrované do štátnych a veliteľských štruktúr, aby sa po návrate nemohli obrátiť proti vláde, ktorú majú chrániť;

9.   vyjadruje poľutovanie nad tým, že 35 až 40 % plavidiel v tejto oblasti nie je registrovaných v centrálnom koordinačnom orgáne námornej bezpečnosti, a že preto si tieto plavidlá nie sú vedomé špecifických bezpečnostných hrozieb; vyzýva preto členské štáty, aby zabezpečili registráciu všetkých svojich plavidiel; vyzýva všetky plavidlá, aby dodržiavali odporúčania operácie EÚNAVFOR Atalanta s cieľom dosiahnuť čo najvyšší stupeň bezpečnosti a znížiť tak riziko útokov alebo zadržania;

10.   vyjadruje poľutovanie nad tým, že slabý postoj k požiadavkám somálskych pirátov by aj bez použitia nátlakových opatrení mohol v budúcnosti mať kontraproduktívne a nežiaduce následky a mohol by prispieť k novým prípadom pirátstva v tejto oblasti;

11.   naďalej vyjadruje podporu misii AMISOM vzhľadom na jej nezastupiteľnú úlohu v mierovom procese; trvá na tom, že v rámci ďalšej spolupráce s AÚ a misiou AMISOM by sa mali identifikovať najnaliehavejšie potreby a prípadné podoby ďalšej podpory zo strany EÚ s cieľom pomôcť misii AMISOM vytvoriť kapacity zodpovedajúce jej mandátu;

12.   vyzýva medzinárodné spoločenstvo, a najmä EÚ, aby poskytovali viac humanitárnej pomoci osobám presídleným v rámci vlastnej krajiny a obyvateľstvu v núdzi;

13.   zastáva názor, že zapojenie ženských organizácií a občianskej spoločnosti v Somálsku môže zohrať pozitívnu úlohu v procese národného zmierenia;

14.   vyzýva členské štáty, aby preskúmali možnosť výcviku posádok a rybárov pre prípad brania zajatcov;

15.   dôrazne vyzýva, aby sa voči Somálsku prísne a opätovne uplatňovalo a monitorovalo zbrojné embargo, ktoré mu uložila OSN v roku 1992 a ktoré sa takmer vôbec nedodržiava; žiada, aby sa porušovatelia zbrojného embarga v Somálsku brali na zodpovednosť;

16.   vyzýva OSN a Komisiu, aby plne prešetrili vyhadzovanie toxického odpadu do mora a nezákonný rybolov pri somálskom pobreží, stanovili zodpovednosť na všetkých úrovniach, podporovali snahy postaviť pred súd osoby zodpovedné za tieto zločiny a zabezpečili komplexné riešenie znečisťovania životného prostredia;

17.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, generálnym tajomníkom AÚ, OSN a Medzivládneho úradu pre rozvoj, predsedovi dočasnej federálnej vlády, vláde Etiópie a Panafrickému parlamentu.

(1) Prijaté texty, P6_TA(2008)0519.
(2) Prijaté texty, P6_TA(2008)0313.
(3) Ú. v. EÚ L 330, 9.12.2008, s. 19.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia