Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/2790(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0248/2009

Συζήτηση :

PV 16/12/2009 - 10
CRE 16/12/2009 - 10

Ψηφοφορία :

PV 17/12/2009 - 7.4
CRE 17/12/2009 - 7.4

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2009)0117

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 362kWORD 78k
Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2009 - Στρασβούργο
Λευκορωσία
P7_TA(2009)0117RC-B7-0248/2009

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2009 σχετικά με τη Λευκορωσία

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για την κατάσταση στη Λευκορωσία, ιδιαίτερα δε εκείνο της 2ας Απριλίου 2009 σχετικά με την εξαμηνιαία αξιολόγηση του διαλόγου ΕΕ-Λευκορωσίας(1),

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων όσον αφορά τη Λευκορωσία, κατά τη συνεδρίασή του στις 17 Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την περαιτέρω αναστολή της απαγόρευσης χορήγησης θεώρησης σε ορισμένους αξιωματούχους της Λευκορωσίας, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου Αλεξάντερ Λουκασένκο, και την παράταση των περιοριστικών μέτρων έως τον Οκτώβριο του 2010,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 3ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με την πρωτοβουλία για την Ανατολική Εταιρική Σχέση (COM(2008)0823),

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 19ης - 20ής Μαρτίου 2009 για την Ανατολική Εταιρική Σχέση, και την Κοινή Δήλωση της Διάσκεψης Κορυφής της Πράγας, της 7ης Μαΐου 2009, για την Ανατολική Εταιρική Σχέση,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση της Επιτροπής, της 21ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με την προθυμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ανανεώσει τις σχέσεις της με τη Λευκορωσία και το λαό της στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας (ΕΠΓ),

   έχοντας υπόψη τη δήλωση της Προεδρίας της ΕΕ της 29ης Οκτωβρίου 2009 στον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) σχετικά με τη θανατική ποινή στη Λευκορωσία,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο, με τα προαναφερθέντα συμπεράσματα της 17ης Νοεμβρίου 2009, αναγνωρίζει ότι ανοίγονται νέες δυνατότητες για διάλογο και στενότερη συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Λευκορωσίας με την επιδίωξη να επιτευχθεί ουσιαστική πρόοδος προς την κατεύθυνση της δημοκρατίας και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και επιβεβαιώνει εκ νέου την βούλησή του αφενός να εμβαθύνει τις σχέσεις του με τη Λευκορωσία, υπό την προϋπόθεση ότι θα σημειωθεί περαιτέρω πρόοδος στην προσπάθεια για δημοκρατία, ανθρώπινα δικαιώματα και κράτος δικαίου, και αφετέρου να συνδράμει τη Λευκορωσία στην επίτευξη αυτών των στόχων,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί τη Λευκορωσία εταίρο σε διαφόρους τομείς, όπως η ενεργειακή ασφάλεια, οι μεταφορές, η συνεργασία στον τομέα του πολιτισμού, το περιβάλλον και η επισιτιστική ασφάλεια,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο, αφού αξιολόγησε τις εξελίξεις στη Λευκορωσία μετά την απόφαση της 16ης Μαρτίου 2009, σύμφωνα με τους όρους που παρατίθενται στη κοινή θέση του 2009/314/ΚΕΠΠΑ, αποφάσισε να παρατείνει τα περιοριστικά μέτρα έναντι ορισμένων αξιωματούχων της Λευκορωσίας και να αναστείλει την εφαρμογή των ταξιδιωτικών περιορισμών προς την ΕΕ, σε αμφότερες τις περιπτώσεις έως τον Οκτώβριο του 2010,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι από τον Οκτώβριο του 2008 έχουν σημειωθεί ορισμένα θετικά βήματα, όπως η αποφυλάκιση αρκετών πολιτικών κρατουμένων και η άδεια διανομής δύο ανεξάρτητων εφημερίδων,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, ανταποκρινόμενη στα θετικά μέτρα που έλαβε η Λευκορωσία, η Επιτροπή ξεκίνησε ήδη εντατικό διάλογο με την εν λόγω χώρα σε τομείς όπως η ενέργεια, το περιβάλλον, τα τελωνεία, οι μεταφορές και η επισιτιστική ασφάλεια,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο συμπεριέλαβε τη Λευκορωσία στην απόφασή του της 20ής Μαρτίου 2009 σχετικά με την πρωτοβουλία για την Ανατολική Εταιρική Σχέση, που δρομολόγησε η Επιτροπή με την προαναφερθείσα ανακοίνωσή της στις 3ης Δεκεμβρίου 2008, με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας με ορισμένες ανατολικοευρωπαϊκές χώρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας από τους στόχους της συμμετοχής της Λευκορωσίας στην πρωτοβουλία της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και στο κοινοβουλευτικό της σκέλος Euronest είναι η εντατικοποίηση της συνεργασίας μεταξύ της χώρας αυτής και της ΕΕ, περιλαμβανομένης της διάστασης της επαφής μεταξύ των λαών,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Διεθνής Ομοσπονδία Δημοσιογράφων, με βάση την έκθεση για τη διερευνητική αποστολή που διεξήγαγε στο Μινσκ στις 20-24 Σεπτεμβρίου 2009 σε συνεργασία με διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ), δεν βλέπει καμία ουσιαστική πρόοδο στον τομέα της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης στη Λευκορωσία,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Λευκορωσία δεσμεύτηκε να εξετάσει τις συστάσεις του ΟΑΣΕ και του Γραφείου για τους Δημοκρατικούς Θεσμούς και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (ODIHR) σχετικά με τις βελτιώσεις στην εκλογική νομοθεσία της προκειμένου να την ευθυγραμμίσει με τα διεθνή πρότυπα για δημοκρατικές εκλογές και να ζητήσει τη γνώμη του ΟΑΣΕ για τις προτεινόμενες τροποποιήσεις, και ότι η Εθνοσυνέλευση της Λευκορωσίας ψήφισε πρόσφατα αναθεώρηση του εκλογικού κώδικα χωρίς να ζητηθεί προηγουμένως η γνώμη του ΟΑΣΕ,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Λευκορωσία παραμένει η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που εξακολουθεί να επιβάλλει τη θανατική ποινή, ενώ νέες θανατικές καταδίκες απαγγέλθηκαν τους τελευταίους μήνες,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 2 Νοεμβρίου 2009, ο Πρόεδρος της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο δήλωσε "ότι οι σχέσεις με τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ισχυρό και σταθερό εταίρο, αποτελούν θεμελιώδη παράγοντα για τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας και της εθνικής κυριαρχίας της Λευκορωσίας, και για την οικονομική, επιστημονική και τεχνολογική ανάπτυξη",

1.   στηρίζει την απόφαση του Συμβουλίου να παρατείνει τα περιοριστικά μέτρα έναντι ορισμένων αξιωματούχων της Λευκορωσίας και συγχρόνως να αναστείλει περαιτέρω την εφαρμογή των ταξιδιωτικών περιορισμών έως τον Οκτώβριο του 2010·

2.   επισημαίνει ότι ο προωθημένος πολιτικός διάλογος και η καθιέρωση διαλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώματα μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Λευκορωσίας πρέπει να οδηγήσουν σε απτά αποτελέσματα και ουσιαστική πρόοδο στους τομείς των δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου·

3.   χαιρετίζει την εποικοδομητική και ενεργό συμμετοχή της Λευκορωσίας στην Ανατολική Εταιρική Σχέση, πρωτοβουλία που έχει ως στόχο την ενίσχυση της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και την προώθηση της ευρωπαϊκής συνεργασίας· εκτιμά ότι η συμμετοχή της Λευκορωσίας στην Ανατολική Εταιρική Σχέση αποτελεί ένα τρόπο περαιτέρω προώθησης του διαλόγου με την Ευρωπαϊκή Ένωση και στενότερης προσέγγισης που βασίζεται στην προθυμία και τη δέσμευση της Λευκορωσίας να επιτύχει αυτούς τους στόχους· εκφράζει την ικανοποίησή του για την τριμερή συνεργασία Λιθουανίας, Λευκορωσίας και Ουκρανίας στο πλαίσιο της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, όπου προτεραιότητα δίδεται σε έργα για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων, τις μεταφορές και τη διαμετακόμιση, την κοινή πολιτιστική και ιστορική κληρονομιά, την κοινωνική ασφάλιση και την ενεργειακή ασφάλεια·

4.   καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει πρόταση σχετικά με κοινό προσωρινό σχέδιο για τη Λευκορωσία, με το οποίο θα καθορίζονται προτεραιότητες όσον αφορά την πραγματοποίηση μεταρρυθμίσεων, στα πρότυπα των Σχεδίων Δράσης που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της ΕΠΓ, προκειμένου να δοθεί νέα πνοή στην ανασταλείσα διαδικασία κύρωσης της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας ΕΕ-Λευκορωσίας· εκτιμά επ' αυτού ότι η συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και της Λευκορωσίας, της οποίας η εφαρμογή έχει ανασταλεί από το 1997, πρέπει να επανενεργοποιηθεί μόλις ολοκληρωθούν και αρχίσουν να εφαρμόζονται όλες οι πολιτικές μεταρρυθμίσεις·

5.   καλεί την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης να εξετάσουν τη δυνατότητα αύξησης της χρηματοδοτικής στήριξης για τη Λευκορωσία, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη την κατάσταση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και αναθεωρώντας παράλληλα την εντολή τους, έτσι ώστε να ενθαρρυνθεί η μετάβαση της Λευκορωσίας στη δημοκρατία, σε μία πλουραλιστική κοινωνία και στην οικονομία της αγοράς· πιστεύει ότι η πιθανή αυτή χρηματοδοτική στήριξη πρέπει να εξαρτηθεί από την επίτευξη ουσιαστικής προόδου στους τομείς που επισημαίνονται κατωτέρω·

6.   καλεί την Επιτροπή να εξετάσει περαιτέρω τη θέσπιση μέτρων για τη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος, του εμπορίου, των επενδύσεων, της υποδομής στην ενέργεια και στις μεταφορές, και της διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λευκορωσίας, ώστε να συμβάλει στην καλή διαβίωση και την ευημερία των πολιτών της Λευκορωσίας· λαμβάνει υπόψη τις προσπάθειες της Λευκορωσίας για να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης και να δοθεί ώθηση στην οικονομία μέσω της διευκόλυνσης των επενδύσεων και της μεταρρύθμισης των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων και του ιδιωτικού τομέα·

7.   τονίζει ότι οι προσπάθειες για την αντιμετώπιση της διαφθοράς, τα μέτρα υπέρ της διαφάνειας και της εδραίωσης του κράτους δικαίου, που συνιστούν θεμελιώδη ζητήματα για την προσέλκυση περισσότερων ξένων επενδυτών, δεν αρκούν·

8.   καλεί την Επιτροπή να προετοιμάσει συστάσεις για πιθανή θέσπιση οδηγιών σχετικά με τις συμφωνίες διευκόλυνσης θεωρήσεων και επανεισδοχής με τη Λευκορωσία όταν θα πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις· πιστεύει ότι μια τέτοια ενέργεια έχει αποφασιστική σημασία για την εκπλήρωση του κύριου στόχου της πολιτικής της ΕΕ έναντι της Λευκορωσίας, δεδομένου ότι βελτιώνει την επαφή μεταξύ των λαών, εντάσσοντας τη Λευκορωσία στις ευρωπαϊκές και περιφερειακές διεργασίες και καθιστώντας αμετάκλητη τη διαδικασία εκδημοκρατισμού της χώρας·

9.   παρακινεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή, στο πλαίσιο αυτό, να εξετάσουν τις δυνατότητες μείωσης του κόστους των θεωρήσεων για τους πολίτες της Λευκορωσίας που εισέρχονται στο χώρο Σένγκεν και να απλοποιήσουν τη διαδικασία χορήγησής τους· υπογραμμίζει ότι απώτερος στόχος είναι να μην απαιτείται θεώρηση για τα ταξίδια μεταξύ Λευκορωσίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης· προτρέπει τις αρχές της Λευκορωσίας να υπογράψουν με τις γειτονικές χώρες της ΕΕ τη συμφωνία για ταξίδια χωρίς θεώρηση για τους κατοίκους των παραμεθόριων περιοχών·

10.   καταδικάζει έντονα τις πρόσφατες αρνήσεις θεώρησης διαβατηρίου στην Ανιέσκα Ρομαστσέβσκα, διευθύντρια του τηλεοπτικού δικτύου TV Belsat, σε καθηγητές από το πανεπιστήμιο του Μπιαλιστόκ, στο Χρήστο Παγουρίδη, μέλος του κυπριακού κοινοβουλίου, καθώς και στον Εμμανουέλις Τσίνγκερις, μέλος του λιθουανικού κοινοβουλίου·

11.   ζητεί από το Συμβούλιο και την Επιτροπή, εφόσον η Λευκορωσία σημειώσει σημαντική πρόοδο το προσεχές έτος και πληροί τα σχετικά κριτήρια, να εξετάσουν το ενδεχόμενο οριστικής άρσης της ταξιδιωτικής απαγόρευσης και λήψης μέτρων για τη διευκόλυνση της οικονομικής και κοινωνικής προόδου και την επιτάχυνση της διαδικασίας ενσωμάτωσης της Λευκορωσίας στην ευρωπαϊκή οικογένεια των δημοκρατικών εθνών·

12.   επισημαίνει ότι θα πρέπει να δοθεί νέα ώθηση στον αμοιβαία επωφελή διάλογο μεταξύ Λευκορωσίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της διακοινοβουλευτικής συνεργασίας στο πλαίσιο του Euronest· επισημαίνει ότι η Λευκορωσία θα κληθεί να συμμετάσχει πλήρως και σε ισότιμη βάση στη Συνέλευση του Euronest - κοινοβουλευτική διάσταση της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης - μόλις διεξαχθούν ελεύθερες και δίκαιες εκλογές για την ανάδειξη του Κοινοβουλίου της Λευκορωσίας και εκτιμά ότι μέχρι τότε θα πρέπει να εφαρμόζονται προσωρινά μέτρα·

13.   εκτιμά ότι όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και οι κυβερνήσεις τους θα πρέπει να ακολουθήσουν μια συνεπή στάση στις σχέσεις τους με τρίτες χώρες, με βάση τις κοινές θέσεις που συμφωνήθηκαν στο Συμβούλιο· εκτιμά επίσης ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα θα πρέπει να ακολουθήσουν κοινή στρατηγική και να συνενώσουν τις προσπάθειές τους για την επίτευξη συγκεκριμένων αποτελεσμάτων στις σχέσεις της ΕΕ με τη Λευκορωσία· ζητεί από όλους τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών να πραγματοποιούν πολιτικές συναντήσεις με εκπροσώπους της δημοκρατικής αντιπολίτευσης, ιδιαίτερα κατά τις επισκέψεις τους στη Λευκορωσία·

14.   παροτρύνει τη Λευκορωσία να συνεχίσει να συνεργάζεται με το γραφείο των δημοκρατικών θεσμών και των δικαιωμάτων του ανθρώπου του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (OΑΣΕ/ODIHR) για τον εκλογικό κώδικα και αναμένει ότι η νέα εκλογική νομοθεσία θα είναι σύμφωνη με τα διεθνή πρότυπα και θα τεθεί σε ισχύ πριν από τις δημοτικές εκλογές που έχουν προγραμματισθεί για την άνοιξη του 2010·

15.   επιμένει ότι αναμένεται να σημειωθεί σαφής και σημαντική πρόοδος προς την κατεύθυνση του εκδημοκρατισμού εντός του επόμενου έτους προκειμένου να αρθούν πλήρως οι κυρώσεις και ότι οι προϋποθέσεις για την πλήρη αποκατάσταση των σχέσεων με τη Λευκορωσία πρέπει να είναι:

   η διασφάλιση του σεβασμού της ελευθερίας της έκφρασης μέσα από την προσαρμογή της νομοθεσίας για τα μέσα ενημέρωσης σύμφωνα με τις συστάσεις της έκθεσης της διεθνούς διερευνητικής αποστολής που πραγματοποιήθηκε στη Δημοκρατία της Λευκορωσίας από τις 20 έως τις 24 Σεπτεμβρίου 2009·
   η διασφάλιση της ελευθερίας του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι με την κατάργηση του άρθρου 193 - 1 του Ποινικού Κώδικα, το οποίο ποινικοποιεί τη δραστηριότητα μη καταχωρημένων δημόσιων οργανώσεων, πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων·
   η αναγνώριση όλων των πολιτικών κομμάτων και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών·
   η προστασία της θρησκευτικής ελευθερίας για όλα τα θρησκευτικά δόγματα πέραν της Ορθόδοξης Εκκλησίας, με ειδικότερο στόχο να δοθεί ελευθερία δράσης στην εκκλησία New Life Church·
   η αποφυγή της παρεμπόδισης των δραστηριοτήτων οργανώσεων που δραστηριοποιούνται ήδη στη Λευκορωσία, για παράδειγμα με την αύξηση των ενοικίων (όπως στην περίπτωση του Λαϊκού Μετώπου Λευκορωσίας) ή με την καταχρηστική επιβολή φόρων σε προγράμματα επιχορηγούμενα από την ΕΕ (όπως στην περίπτωση της Λευκορωσικής Επιτροπής για το Ελσίνκι)·
   η δημιουργία συνθηκών που ευνοούν τη δράση ΜΚΟ και ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης·
   η διασφάλιση πολιτικών δικαιωμάτων και ελευθεριών με την εγκατάλειψη της πρακτικής του εκφοβισμού για πολιτικούς λόγους, ιδιαίτερα δε των απολύσεων από εργασιακές θέσεις και από τα πανεπιστήμια (όπως στην περίπτωση της Τατσιάνα Σαπούτσκα, η οποία αποβλήθηκε από το πανεπιστήμιο μετά τη συμμετοχή της σε φόρουμ της κοινωνίας των πολιτών στο πλαίσιο της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, στις Βρυξέλλες)·
   ο τερματισμός των διώξεων, λόγω υποτιθέμενης ανυποταξίας, κατά φοιτητών οι οποίοι αποβλήθηκαν από τα πανεπιστήμια λόγω των πολιτικών τους φρονημάτων ή αναγκάστηκαν να σπουδάσουν στο εξωτερικό·
   και η επανεξέταση όλων των περιπτώσεων υποχρεωτικής στράτευσης νέων ακτιβιστών όπως οι Φράνακ Βιατσόρκα, Ιβάν Τσίλα και Ζμίτερ Φεντάρουκ, κατά παράβαση των νόμιμων δικαιωμάτων τους, η οποία ισοδυναμεί με κρατικά οργανωμένη κράτηση ομήρων·

16.   διαπιστώνει με λύπη ότι, μετά τα πρώτα θετικά βήματα που έκανε η κυβέρνηση της Λευκορωσίας, δεν υπήρξε περαιτέρω ουσιαστική πρόοδος στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών· υπενθυμίζει εν προκειμένω τη συνεχιζόμενη καταστολή εναντίον πολιτικών αντιπάλων και την άρνηση αναγνώρισης πολιτικών κομμάτων (όπως της Χριστιανικής Δημοκρατίας Λευκορωσίας), ΜΚΟ ('Viasna') και ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης (TV Belsat)· καλεί τις αρχές της Λευκορωσίας να επανεξετάσουν τις ποινές στέρησης της ελευθερίας που επιβλήθηκαν σε συμμετέχοντες σε ειρηνική διαδήλωση τον Ιανουάριο του 2008, καθώς επίσης και τη φυλάκιση του Άρτσιομ Ντούμπσκι· επισημαίνει ότι κατά τη Διεθνή Αμνηστία τα άτομα αυτά είναι κρατούμενοι για λόγους συνείδησης· ζητεί την άμεση αποφυλάκιση των επιχειρηματιών Μικαλάι Ατούκοβιτς και Ουλαντζιμίρ Ασιπένκα, οι οποίοι έχουν προφυλακιστεί εδώ και οκτώ μήνες·

17.   καλεί την κυβέρνηση της Λευκορωσίας να θεσπίσει πάραυτα μορατόριουμ για όλες τις θανατικές καταδίκες και εκτελέσεις με σκοπό την κατάργηση της ποινής του θανάτου (όπως προβλέπεται από το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών αριθ. 62/149 που εγκρίθηκε στις 18 Δεκεμβρίου 2007 σχετικά με τη θέσπιση μορατόριουμ για την εφαρμογή της θανατικής ποινής), να μετατρέψει χωρίς καθυστέρηση τις ποινές όλων των κρατουμένων που είναι καταδικασμένοι σε θάνατο σε ποινές κάθειρξης, να ευθυγραμμίσει την εθνική νομοθεσία με τις υποχρεώσεις της χώρας σύμφωνα με τις διεθνείς συνθήκες ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να εξασφαλίσει ότι θα τηρούνται με αυστηρότητα τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα για δίκαιες δίκες·

18.   προτρέπει τις αρχές της Λευκορωσίας να δρομολογήσουν ανεξάρτητες και διαφανείς έρευνες για τις απαγωγές νεαρών ακτιβιστών (Άρτουρ Φίνκεβιτς, που απήχθη στις 17 Οκτωβρίου 2009, Νάστα Παλαζάνκα και Τζιάνις Κάρνου, που απήχθησαν και οι δύο στις 5 Δεκεμβρίου 2009, Ούλατζιμιρ Λέμες που απήχθη στις 27 Νοεμβρίου 2009, Ζμίτσερ Ντάσκεβιτς που απήχθη στις 5 Δεκεμβρίου 2009 και Γιάουχεν Άφναχελ που απήχθη στις 6 Δεκεμβρίου 2009) καθώς και για τον πρόσφατο θάνατο του Valiantsin Dounar, μέλους και ακτιβιστή του Λαϊκού Μετώπου Λευκορωσίας, και να δημοσιοποιήσουν τα αποτελέσματα των ερευνών·

19.   ζητεί από τις αρχές της Λευκορωσίας να σεβαστούν τα δικαιώματα των εθνικών μειονοτήτων σύμφωνα με τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των εθνικών μειονοτήτων, της 1ης Φεβρουαρίου 1995· στο πλαίσιο αυτό, καλεί τις αρχές της Λευκορωσίας να αναγνωρίσουν την Ένωση των Πολωνών υπό την ηγεσία της Αντζέλικα Μπόρις, η οποία επανεξελέγη πρόεδρος στο Κογκρέσο της Ένωσης Πολωνών στις 15 Μαρτίου 2009·

20.   παροτρύνει τις αρχές της Λευκορωσίας να αναπτύξουν ουσιαστικό διάλογο με τους εκπροσώπους της δημοκρατικής αντιπολίτευσης· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία του προσδιορισμού του ρόλου και των εργασιακών μεθόδων του Δημόσιου Γνωμοδοτικού Συμβουλίου·

21.   καλεί την Επιτροπή να κάνει πλήρη και αποτελεσματική χρήση όλων των δυνατών τρόπων για τη στήριξη της κοινωνίας των πολιτών και των δημοκρατικών εξελίξεων στη Λευκορωσία με τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Μέσου για τη Δημοκρατία και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου· επισημαίνει ταυτόχρονα ότι η ενίσχυση της δημοκρατικής αντιπολίτευσης πρέπει να αποτελέσει αναπόσπαστο τμήμα της βαθμιαίας αποκατάστασης σχέσεων με την Λευκορωσία·

22.   καλεί την Επιτροπή και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών να χορηγήσουν οικονομική βοήθεια στο τηλεοπτικό δίκτυο TV Belsat και να παρακινήσουν την κυβέρνηση της Λευκορωσίας να καταχωρήσει επίσημα το Belsat στη Λευκορωσία· καλεί την κυβέρνηση της Λευκορωσίας, ως δείγμα καλής θέλησης και θετικής αλλαγής, να επιτρέψει στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Ανθρωπιστικών Σπουδών της Λευκορωσίας, που είναι εξόριστο στο Βίλνιους της Λιθουανίας, να επιστρέψει νόμιμα στη Λευκορωσία, με ουσιαστικές εγγυήσεις ότι θα μπορεί να λειτουργεί ελεύθερα και να επανεγκατασταθεί υπό προϋποθέσεις κατάλληλες για τη μελλοντική του ανάπτυξη στο Μινσκ, επιτρέποντας μάλιστα στο εν λόγω πανεπιστήμιο να επαναφέρει την βιβλιοθήκη του στο Μινσκ, προσφέροντας τα κτήρια και δημιουργώντας τις συνθήκες ώστε οι σημαντικές συλλογές στη λευκορωσική, ρωσική, αγγλική, γερμανική και γαλλική γλώσσα να είναι ανοιχτές και προσιτές σε όλους·

23.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στα κοινοβούλια και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών, στο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, στις κοινοβουλευτικές συνελεύσεις του ΟΑΣΕ και του Συμβουλίου της Ευρώπης, στη Γραμματεία της Κοινοπολιτείας Ανεξάρτητων Κρατών, καθώς και στο κοινοβούλιο και την κυβέρνηση της Λευκορωσίας.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2009)0212.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου