Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2009/2790(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B7-0248/2009

Dezbateri :

PV 16/12/2009 - 10
CRE 16/12/2009 - 10

Voturi :

PV 17/12/2009 - 7.4
CRE 17/12/2009 - 7.4

Texte adoptate :

P7_TA(2009)0117

Texte adoptate
PDF 224kWORD 70k
Joi, 17 decembrie 2009 - Strasbourg
Belarus
P7_TA(2009)0117RC-B7-0248/2009

Rezoluţia Parlamentului European din 17 decembrie 2009 referitoare la Belarus

Parlamentul European,

–   având în vedere rezoluțiile sale anterioare privind situația din Belarus, în special cea din 2 aprilie 2009 privind evaluarea semestrială a dialogului UE - Belarus(1),

–   având în vedere concluziile privind Belarus la care a ajuns Consiliul Afaceri Generale și Relații Externe în cadrul reuniunii sale din 17 noiembrie 2009, prin care se extinde suspendarea sancțiunilor constând într-o interdicție de viză aplicată anumitor persoane oficiale din Belarus, printre care președintele Aleksandr Lukașenko, și se prelungesc măsurile restrictive până în octombrie 2010,

–   având în vedere Comunicarea Comisiei din 3 decembrie 2008, privind Parteneriatul estic (COM(2008)0823),

–   având în vedere Declarația privind Parteneriatul estic emisă de Consiliul European la reuniunea sa din 19-20 martie 2009, precum și Declarația comună a reuniunii la nivel înalt de la Praga privind Parteneriatul estic din 7 mai 2009,

–   având în vedere Declarația Comisiei din 21 noiembrie 2006 privind disponibilitatea Uniunii Europene de a-și reînnoi relațiile cu Belarus și cu poporul său, în cadrul Politicii europene de vecinătate (PEV),

–   având în vedere declarația Președinției UE în cadrul Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) din 29 octombrie 2009 cu privire la pedeapsa cu moartea în Belarus,

–   având în vedere articolul 110 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

A.   întrucât, în concluziile sale din 17 noiembrie 2009 menţionate anterior, Consiliul recunoaște apariția unor noi posibilități de dialog și de cooperare mai strânsă între Uniunea Europeană și Belarus, cu scopul promovării unui real progres către democrație și respectarea drepturilor omului, și își reafirmă disponibilitatea de a aprofunda relațiile Uniunii Europene cu Belarusul, cu condiția unor progrese suplimentare în ceea ce privește democrația, drepturile omului și statul de drept, și de a oferi ajutor Belarusului în vederea realizării acestor obiective;

B.   întrucât Uniunea Europeană consideră Belarusul un partener în mai multe domenii, cum ar fi securitatea energetică, transportul, cooperarea în domeniul culturii, mediul și siguranța alimentară;

C.   întrucât Consiliul, după evaluarea evoluțiilor din Belarus ulterior deciziei luate la 16 martie 2009 în conformitate cu condițiile stabilite în Poziția sa comună 2009/314/PESC, a decis să extindă măsurile restrictive aplicate anumitor persoane oficiale din Belarus dar să suspende aplicarea restricțiilor de călătorie către UE, ambele până în octombrie 2010;

D.   întrucât, din octombrie 2008, au fost luate unele măsuri pozitive, cum ar fi eliberarea unui număr de deținuți politici și autorizarea distribuției a două ziare independente;

E.   întrucât, ca urmare a măsurilor pozitive adoptate de Belarus, Comisia s-a angajat deja într-un dialog intens cu Belarus în domenii cum ar fi energia, mediul, controalele vamale, transportul și siguranța alimentară;

F.   întrucât Consiliul a inclus Belarus în Decizia sa din 20 martie 2009 privind inițiativa Parteneriatului estic, lansată de Comisie în comunicarea sa din 3 decembrie 2008 menționată anterior, pentru a accelera cooperarea cu mai multe țări din Europa de Est; întrucât unul dintre obiectivele participării Belarusului la inițiativa Parteneriatului estic și ramura parlamentară a acesteia, Euronest, îl reprezintă intensificarea cooperării dintre Belarus și UE, inclusiv în ceea ce privește dimensiunea interumană;

G.   întrucât Federația Internațională a Jurnaliștilor, pe baza raportului său privind misiunea de anchetă desfășurată la Minsk în perioada 20-24 septembrie 2009, elaborat în colaborare cu mai multe organizații neguvernamentale internaționale (ONG-uri), nu a identificat niciun progres semnificativ în domeniul libertății presei în Belarus;

H.   întrucât Belarus s-a angajat să analizeze recomandările făcute de OSCE şi de Biroul pentru instituții democratice și drepturile omului (ODIHR) în legătură cu îmbunătățirea legislației electorale în vederea armonizării acesteia cu standardele internaționale pentru alegeri democratice și să consulte OSCE în privința amendamentelor propuse; întrucât Adunarea Națională din Belarus a adoptat de curând o reformă a codului electoral fără consultarea prealabilă a OSCE;

I.   întrucât Belarus rămâne singura țară europeană care mai aplică pedeapsa cu moartea; întrucât în ultimele luni au avut loc noi condamnări la moarte;

J.   întrucât președintele belarus Aleksandr Lukașenko a declarat, la 2 noiembrie 2009 că "relațiile cu Uniunea Europeană, în calitate de partener puternic și consolidat, reprezintă unul din principalii factori de garantare a independenței și suveranității Belarusului, precum și a dezvoltării economice, științifice și tehnologice",

1.   sprijină decizia Consiliului de a extinde măsurile restrictive aplicate anumitor persoane oficiale din Belarus și, totodată, de a menține suspendarea aplicării restricțiilor de călătorie până în octombrie 2010;

2.   subliniază că aprofundarea dialogului politic și instituirea dialogului cu privire la drepturile omului între Uniunea Europeană și Belarus trebuie să conducă la obținerea unor rezultate concrete și la realizarea unor progrese substanțiale în domeniul reformelor democratice și al respectării drepturilor omului și a statului de drept;

3.   salută participarea constructivă și activă a Belarusului la Parteneriatul estic, o inițiativă menită să consolideze democrația și statul de drept și să promoveze cooperarea la nivel european; consideră că participarea Belarusului la Parteneriatul estic reprezintă un pas către promovarea în continuare a dialogului cu Uniunea Europeană și a unei apropieri sporite, bazate pe disponibilitatea și angajamentul Belarusului de a realiza aceste obiective; salută cooperarea tripartită dintre Lituania, Belarus și Ucraina în cadrul Parteneriatului estic, care acordă prioritate proiectelor care vizează gestionarea integrată a frontierelor, transporturile și tranzitul, patrimoniul cultural și istoric comun, securitatea socială și securitatea energetică;

4.   solicită Comisiei să prezinte o propunere privind un plan comun interimar pentru Belarus care să fixeze priorități în privința reformelor, inspirându-se din Planurile de acțiune elaborate în cadrul PEV, pentru a revitaliza procesul suspendat de ratificare a Acordului de parteneriat și cooperare Belarus – UE; consideră, în acest context, că acordul de parteneriat și cooperare dintre UE și Belarus, care este înghețat din 1997, ar trebui reactivat odată cu finalizarea și aplicarea tuturor reformelor politice;

5.   invită Banca Europeană de Investiții și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare să examineze posibilitatea măririi asistenței lor financiare destinate Belarusului, acordând o atenție deosebită situației întreprinderilor mici și mijlocii și revizuind, în același timp, mandatul acestora pentru a încuraja tranziția Belarusului către democrație, o societate pluralistă și o economie de piață; consideră că acest posibil sprijin financiar ar trebui să depindă de realizarea unor progrese substanțiale în domeniile enumerate mai jos;

6.   invită Comisia să ia în calcul măsuri pentru îmbunătățirea climatului de afaceri, a comerțului, a investițiilor, a infrastructurii energetice și de transport și a cooperării transfrontaliere între Uniunea Europeană și Belarus; ia act de eforturile și realizările Belarusului de contracarare a efectelor crizei financiare și economice și pentru stimularea economiei prin relaxarea barierelor din calea investițiilor și prin reformarea drepturilor de proprietate și a sectorului privat;

7.   subliniază faptul că eforturile depuse pentru combaterea corupției, pentru creșterea transparenței și pentru întărirea statului de drept, care sunt fundamentale pentru atragerea mai multor investiții din străinătate, nu au fost suficiente;

8.   invită Comisia să pregătească recomandări în vederea unei posibile adoptări a directivelor privind acordurile de facilitare a vizelor și de readmisie cu Belarus de îndată ce sunt îndeplinite condițiile relevante; consideră că o asemenea acțiune este vitală pentru realizarea principalelor obiective ale politicii UE față de Belarus, respectiv înlesnirea contactelor interumane, transformarea Belarusului într-o parte integrantă a Europei și integrarea acestuia în procesele regionale, precum și imprimarea unui caracter ireversibil procesului de democratizare a țării;

9.   solicită insistent Consiliului și Comisiei , în acest context, să examineze posibilitatea micșorării costului vizei pentru cetățenii bieloruși care intră pe teritoriul Schengen, precum și simplificarea procedurii de obținere a acestora; subliniază faptul că obiectivul pe termen lung este eliminarea vizelor pentru călătoriile între Uniunea Europeană și Belarus; îndeamnă autoritățile belaruse să semneze cu țările UE învecinate acorduri referitoare la călătoriile fără viză ale locuitorilor din regiunile frontaliere;

10.   condamnă cu fermitate recenta neacordare a vizelor de intrare pentru Agnieszka Romaszewska, directoare a TV Belsat, pentru profesorii de la Universitatea Bialystok, pentru Christos Pourgourides, deputat în Parlamentul Ciprului și pentru Emanuelis Zingeris, deputat în Parlamentul Lituaniei;

11.   invită Consiliul și Comisia, în cazul în care Belarus face progrese semnificative anul viitor și îndeplinește criteriile specifice, să ia în considerare eliminarea definitivă a interdicțiilor de călătorie, precum și luarea unor măsuri de facilitare a progresului economic și social și de accelerare a procesului de integrare a Belarusului în familia europeană a națiunilor democratice;

12.   consideră că ar trebui să se dea un nou avânt dialogului reciproc avantajos dintre Belarus și Uniunea Europeană prin intermediul cooperării interparlamentare în cadrul Euronest; ia act de faptul că Belarus va fi invitat să participe deplin și în termeni egali în cadrul Adunării Euronest (dimensiunea parlamentară a Parteneriatului estic) de îndată ce au loc alegeri libere și corecte pentru Parlamentul belarus și consideră că până atunci ar trebui să se aplice dispoziții provizorii;

13.   este de opinie că toate statele membre UE și guvernele acestora ar trebui să adopte o poziție unitară în relațiile lor cu țări terțe, bazate pe pozițiile comune convenite în cadrul Consiliului; consideră, de asemenea, că instituțiile europene ar trebui să urmărească o strategie comună și să își combine eforturile pentru atingerea unor rezultate concrete în ceea ce privește relațiile dintre Uniunea Europeană și Belarus; solicită tuturor reprezentanților UE și ai statelor membre să inițieze reuniuni politice cu reprezentanții opoziției democratice, îndeosebi atunci când vizitează Belarusul;

14.   îndeamnă Belarusul să continue colaborarea cu ODIHR cu privire la legislația electorală și așteaptă ca noua lege electorală să fie conformă cu standardele internaționale și să intre în vigoare înainte de alegerile locale programate să aibă loc în primăvara lui 2010;

15.   insistă asupra faptului că, în cursul anului următor, se așteaptă progrese clare și semnificative către democratizare, pentru ca sancțiunile să fie ridicate complet, iar condițiile pentru o reluare completă a relațiilor cu Belarus ar trebui să fie:

   asigurarea libertății de exprimare prin ajustarea Legii Presei în funcție de recomandările raportului Misiunii internaționale de anchetă în Republica Belarus, 20-24 septembrie 2009;
   garantarea dreptului la libertatea de asociere și de întrunire prin abrogarea articolului 193-1 din Codul penal belarus, care prevede răspunderea penală pentru activități desfășurate în numele asociațiilor publice, al partidelor politice și al fundațiilor neînregistrate;
   acordarea dreptului de înregistrare tuturor partidelor politice și organizațiilor societății civile;
   respectarea libertății religioase pentru cultele diferite de Biserica Ortodoxă, în principal acordând Bisericii Viața Nouă permisiunea de a-și desfășura activitatea în mod liber;
   să evite îngreunarea activităţii organizațiilor deja prezente în Belarus, de exemplu prin mărirea prețurilor la chirii (cum a fost cazul Frontului Popular din Belarus) sau prin impunerea unor taxe ilegale asupra proiectelor realizate prin împrumuturi nerambursabile din partea UE (a se vedea cazul Comitetului Helsinki din Belarus);
   crearea unor condiții favorabile pentru desfășurarea activității ONG-urilor și a mijloacelor de comunicare în masă independente;
   garantarea drepturilor și libertăților politice prin întreruperea fenomenului intimidărilor din motive politice, îndeosebi prin concedieri de la anumite locuri de muncă sau din universități (a se vedea exmatricularea Tatsyanei Shaputska din universitatea la care studia în urma participării sale la un forum al societății civile din cadrul Parteneriatului estic, care a avut loc la Bruxelles);
   încetarea persecutării sub pretextul sustragerii de la executarea serviciului militar a studenților exmatriculați din universități din cauza atitudinii lor civice sau care au fost forțați să își completeze studiile în străinătate;
   revizuirea cazurilor recente de recrutare forțată în armată, prin care s-au încălcat drepturile legale ale mai multor tineri militanți, cum ar fi Franak Viačorka, Ivan Šyla și Zmiter Fedaruk, ceea ce este similar cu o luare de ostatici practicată de stat;

16.   constată cu regret că, după măsurile pozitive luate inițial de guvernul belarus, nu au mai avut loc progrese esențiale în domeniul drepturilor omului și al libertăților fundamentale; reamintește, în acest context, reprimarea continuă a oponenților politici și refuzul de a înregistra partidele politice (Creștin Democrația Belarusă), ONG-urile ("Viasna") și mijloacele de comunicare în masă independente; reamintește autorităților din Belarus să revizuiască sentințele de limitare a libertății impuse participanților la o demonstrație pașnică în ianuarie 2008, precum și cazul încarcerării lui Artsyom Dubski; subliniază că, potrivit Amnesty International, toate aceste persoane sunt deținuți de conștiință; solicită eliberarea imediată a oamenilor de afaceri Mikalai Autukhovici și Uladzimir Asipenka, deținuți în așteptarea proceselor de opt luni;

17.   invită guvernul din Belarus să decreteze imediat un moratoriu privind toate pedepsele cu moartea și execuțiile în vederea abolirii pedepsei cu moartea (astfel cum prevede rezoluția 62/149 a Adunării generale a ONU adoptată la 18 decembrie 2007 privind moratoriul asupra utilizării pedepsei capitale), să comute fără întârziere sentințele tuturor condamnaților la moarte în sentințe cu închisoarea, să adapteze legislația națională în funcție de obligațiile țării ce decurg din tratatele internaționale de drepturile omului și să asigure respectarea strictă a standardelor recunoscute la nivel internațional privind un proces echitabil;

18.   îndeamnă autoritățile belaruse să inițieze anchete obiective și transparente privind răpirea unor tineri activiști (Artur Finkevici, răpit la 17 octombrie 2009, Nasta Palajanka și Dzianis Karnou, răpiți la 5 decembrie 2009, Uladzimir Lemeș, răpit la 27 noiembrie 2009, Zmițer Dașkevici, răpit la 5 decembrie 2009 şi Yauhen Afnahel răpit la 6 decembrie 2009) și recentul deces al lui Valianțin Dounar, membru și activist al Frontului Popular Belarus, și să publice rezultatele acestor anchete;

19.   solicită autorităților belaruse să respecte drepturile minorităților naționale în conformitate cu Convenția cadru a Consiliului Europei privind protecția minorităților naționale semnată la Strasbourg la 1 februarie 1995; în acest context, îndeamnă autoritățile din Belarus să recunoască Uniunea polonezilor din Belarus condusă de Angelika Borys, care a fost realeasă în funcția de președintă la Congresul Uniunii polonezilor din 15 martie 2009;

20.   îndeamnă autoritățile belaruse să inițieze un dialog real cu reprezentanții opoziției democratice; de aceea, evidențiază importanța definirii rolului și metodelor de lucru ale Consiliului de Consultanță Publică;

21.   invită Comisia să fructifice pe deplin posibilitățile de sprijinire a societății civile și a evoluțiilor democratice din Belarus, prin intermediul Instrumentului european pentru democrație și drepturile omului; subliniază, în același timp, faptul că sprijinul față de o opoziție democratică trebuie să facă parte integrantă din procesul de reluare treptată a relațiilor cu Belarus;

22.   invită Comisia Europeană și guvernele statelor membre să acorde sprijin financiar TV Belsat și să îndemne guvernul belarus să înregistreze în mod oficial Belsat în Belarus; invită guvernul belarus, ca o dovadă de bună-credință și transformare pozitivă, să permită întoarcerea oficială din exilul la Vilnius (Lituania) a "Universității de științe umaniste europene" belaruse, pe baza unor garanții reale că va putea să-și desfășoare activitatea în mod liber și să se reînființeze la Minsk în condiții adecvate pentru dezvoltarea sa viitoare, îndeosebi prin acordarea permisiunii de reînființare a bibliotecii sale la Minsk, asigurând clădirile și creând condițiile necesare pentru deschiderea către publicul larg a importantei colecții în limbile belarusă, rusă, engleză, germană și franceză;

23.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, parlamentelor și guvernelor statelor membre, Secretarului General al Organizației Națiunilor Unite, Adunărilor Parlamentare ale OSCE și Consiliului Europei, Secretariatului Comunității Statelor Independente, precum și parlamentului și guvernului din Belarus.

(1) Texte adoptate, P6_TA(2009)0212.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate