Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2009/2790(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :

Predložena besedila :

RC-B7-0248/2009

Razprave :

PV 16/12/2009 - 10
CRE 16/12/2009 - 10

Glasovanja :

PV 17/12/2009 - 7.4
CRE 17/12/2009 - 7.4

Sprejeta besedila :

P7_TA(2009)0117

Sprejeta besedila
PDF 129kWORD 64k
Četrtek, 17. december 2009 - Strasbourg
Belorusija
P7_TA(2009)0117RC-B7-0248/2009

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 17. decembra 2009 o Belorusiji

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o razmerah v Belorusiji, zlasti resolucije z dne 2. aprila 2009 o dvoletni oceni dialoga med EU in Belorusijo(1),

–   ob upoštevanju sklepov Sveta za splošne zadeve in zunanje odnose z dne 17. novembra 2009 o Belorusiji, s katerimi se ohrani začasna odprava prepovedi izdaje vizumov nekaterim beloruskim uradnikom, vključno s predsednikom Aleksandrom Lukašenkom, in podaljšajo omejitveni ukrepi do oktobra 2010,

–   ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 3. decembra 2008 o pobudi o vzhodnem partnerstvu (KOM(2008)0823),

–   ob upoštevanju izjave o vzhodnem partnerstvu, ki je bila sprejeta na srečanju Evropskega sveta dne 19. in 20. marca 2009, ter skupne izjave z vrhunskega srečanja o vzhodnem partnerstvu, ki je potekalo dne 7. maja 2009 v Pragi,

–   ob upoštevanju izjave Komisije z dne 21. novembra 2006 o pripravljenosti Evropske unije za obnovo odnosov z Belorusijo in njenim narodom v okviru evropske sosedske politike,

–   ob upoštevanju izjave o smrtni kazni v Belorusiji, ki jo je predsedstvo EU podalo v okviru Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) dne 29. oktobra 2009,

–   ob upoštevanju člena 110(4) svojega Poslovnika,

A.   ker je Svet v svojih zgoraj navedenih sklepih z dne 17. novembra 2009 priznal, da so se odprle nove možnosti za začetek dialoga in tesnejše sodelovanje med Evropsko unijo in Belorusijo, da bi se spodbudil dejanski napredek k demokraciji in spoštovanju človekovih pravic, ter znova izkazal pripravljenost za okrepitev odnosov Evropske unije z Belorusijo, če bo ta dosegla dodaten napredek na področju demokracije, človekovih pravic in pravne države, in ji ponudil pomoč pri doseganju teh ciljev,

B.   ker Evropska unija Belorusijo pri zadevah, kot so energetska varnost, transport, kulturno sodelovanje, okolje in varnost hrane, obravnava kot ključno partnerico,

C.   ker je Svet po oceni dogodkov v Belorusiji, ki so sledili odločitvi, sprejeti dne 16. marca 2009 v skladu s pogoji iz Skupnega stališča Sveta 2009/314/SZVP, sklenil, da podaljša omejitvene ukrepe za nekatere beloruske uradnike, vendar jih začasno ne izvaja do oktobra 2010,

D.   ker so bili od oktobra 2008 narejeni pozitivni koraki, kot sta izpustitev političnih zapornikov in izdaja dovoljenja za distribucijo dveh neodvisnih časopisov,

E.   ker je Komisija v odziv na pozitivne ukrepe Belorusije s to državo že vzpostavila poglobljen dialog na področjih, kot so energija, okolje, carina, transport in varnost hrane,

F.   ker je Svet vključil Belorusijo v svoj sklep o pobudi o vzhodnem partnerstvu z dne 20. marca 2009, ki jo je v zgoraj navedenem sporočilu z dne 3. decembra 2008 sprožila Komisija, da bi okrepila sodelovanje s številnimi vzhodnoevropskimi državami, ker je eden ciljev sodelovanja Belorusije pri pobudi o vzhodnem partnerstvu in njegovi parlamentarni veji Euronest okrepiti sodelovanje med Belorusijo in EU, tudi na medosebni ravni,

G.   ker mednarodna zveza novinarjev na podlagi svojega poročila o misiji za ugotavljanje dejstev v Minsku (od 20. do 24. septembra 2009) in v sodelovanju s številnimi mednarodnimi nevladnimi organizacijami ni ugotovila bistvenega napredka pri medijski svobodi v Belorusiji,

H.   ker se je Belorusija zavezala, da bo upoštevala priporočila OVSE in njenega Urada za demokratične institucije in človekove pravice (ODIHR) za izboljšanje volilne zakonodaje in njeno uskladitev z mednarodnimi merili za demokratične volitve ter da se bo o predlaganih spremembah posvetovala z OVSE; ker je beloruski državni zbor pred kratkim sprejel reformo volilnega zakonika, ne da bi se poprej posvetoval z OVSE,

I.   ker Belorusija ostaja edina evropska država, ki še vedno izvaja smrtno kazen; ker so bile v preteklih mesecih izrečene nove smrtne obsodbe,

J.   ker je beloruski predsednik Aleksander Lukašenko 2. novembra 2009 izjavil, da so "odnosi med Evropsko unijo kot močno konsolidirano partnerico eden temeljnih dejavnikov pri zagotavljanju neodvisnosti in suverenosti Belorusije ter njenega gospodarskega, znanstvenega in tehnološkega razvoja",

1.   podpira odločitev Sveta, da podaljša omejitev potovanja za nekatere beloruske uradnike, hkrati pa teh ukrepov začasno ne izvaja do oktobra 2010;

2.   poudarja, da morata okrepljen politični dialog in vzpostavitev dialoga o človekovih pravicah med Evropsko unijo in Belorusijo privesti do konkretnih rezultatov in znatnega napredka na področju demokratičnih reform ter spoštovanja človekovih pravic in pravne države;

3.   pozdravlja plodno in dejavno sodelovanje Belorusije pri pobudi vzhodnega partnerstva, katere cilj je okrepiti demokracijo in pravno državo ter spodbujati sodelovanje v Evropi; meni, da je njeno sodelovanje pri tej pobudi korak proti nadaljnjemu spodbujanju dialoga z Evropsko unijo in tesnejšemu zbliževanju, temelječem na pripravljenosti in zavezanosti Belorusije, da doseže zastavljene cilje; pozdravlja tristransko sodelovanje med Litvo, Belorusijo in Ukrajino v okviru vzhodnega partnerstva s poudarkom na projektih celovitega upravljanja meja, prometa in tranzita, skupne kulturne in zgodovinske dediščine, socialnega varstva in varne oskrbe z energijo;

4.   poziva Komisijo, naj na podlagi akcijskih načrtov, oblikovanih v okviru evropske sosedske politike, pripravi predlog skupnega začasnega načrta za določitev prednostnih nalog za reforme v Belorusiji, da bi ponovno oživel prekinjeni proces ratifikacije sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in Belorusijo; v zvezi s tem meni, da bi bilo treba čim prej po dokončanju in izvedbi vseh političnih reform znova začeti izvajati sporazum o partnerstvu in sodelovanju med EU in Belorusijo, ki miruje že od leta 1997;

5.   poziva Evropsko investicijsko banko in Evropsko banko za obnovo in razvoj, naj pri pregledu svojih mandatov razmislita o povečanju finančne podpore Belorusiji in pri tem posebno pozornost posvetita položaju malih in srednjih podjetij ter tako spodbudita prehod Belorusije v demokratsko državo s pluralistično družbo in tržnim gospodarstvom; meni, da bi morala biti ta morebitna finančna podpora odvisna od doseganja znatnega napredka na spodaj naštetih področjih;

6.   poziva Komisijo, naj preuči ukrepe za izboljšanje poslovnega okolja, trgovine, naložb, energetske in prometne infrastrukture ter čezmejnega sodelovanja med Evropsko unijo in Belorusijo; je seznanjen s prizadevanji in dosežki Belorusije za preprečevanje posledic finančne in gospodarske krize ter za zagon gospodarstva z zmanjševanjem naložbenih ovir, reformo lastninskih pravic in zasebnega sektorja;

7.   poudarja, da prizadevanja za odpravo korupcije, večjo preglednost in krepitev pravne države, ki so bistvena za povečanje tujih naložb, še vedno ne zadostujejo;

8.   poziva Komisijo, naj pripravi priporočila o morebitnem sprejetju direktiv o sporazumih z Belorusijo o vizumskih olajšavah ter o ponovnem sprejetju sporazumov, ko bodo pogoji izpolnjeni; meni, da je tak ukrep nujen za izpolnitev glavnih ciljev politike Evropske unije do Belorusije, kar zajema krepitev stikov med ljudmi, zlasti ker bi to Belorusijo vključilo v evropske in regionalne procese in onemogočilo nazadovanje v procesu demokratizacije;

9.   v zvezi s tem poziva Svet in Komisijo, naj preučita možnost zmanjšanja vizumskih stroškov za državljane Belorusije ob vstopu v schengensko območje in možnost poenostavitve postopka za pridobitev vizuma; poudarja, da je dolgoročni cilj odprava vizumov med Evropsko unijo in Belorusijo; odločno poziva beloruske oblasti, naj podpišejo sporazum za odpravo vizumov za prebivalce, ki živijo ob meji z državami EU;

10.   odločno obsoja nedavne zavrnitve vstopnih vizumov za direktorico televizijske postaje Belsat Agnieszko Romaszevsko, profesorje Univerze v Bialistoku, poslanca ciprskega parlamenta Hristosa Purguridisa in poslanca litovskega parlamenta Emanuelisa Zingerisa;

11.   poziva Svet in Komisijo, naj v primeru, da bo Belorusija naslednje leto dosegla znaten napredek in izpolnila ustrezna merila, razmislita o trajni odpravi prepovedi potovanj ter o sprejetju ukrepov za olajšanje gospodarskega in socialnega napredka ter pospešitev procesa ponovnega vključevanja Belorusije v evropsko družino demokratičnih narodov;

12.   ugotavlja, da je treba z medparlamentarnim sodelovanjem v okviru Euronesta dati nov zagon dialogu med Belorusijo in Evropsko unijo, ki bo koristen za obe strani; ugotavlja, da bo Belorusija povabljena, da se kot polnopravna članica pridruži skupščini Euronest – parlamentarni razsežnosti vzhodnega partnerstva, takoj ko bodo v Belorusiji končane svobodne in poštene parlamentarne volitve, in meni, da je treba do takrat uporabljati začasne določbe;

13.   meni, da bi morale vse države članice EU skupaj s svojimi vladami pri odnosih s tretjimi državami zavzeti enotno stališče, pri tem pa se opirati na skupna stališča Sveta; prav tako meni, da bi se morale evropske institucije držati skupne strategije in si z združenimi močmi prizadevati za konkretne rezultate v odnosih med EU in Belorusijo; poziva predstavnike Evropske unije in držav članic, naj organizirajo politične sestanke s predstavniki demokratične opozicije, zlasti med obiskom Belorusije;

14.   poziva Belorusijo, naj še naprej sodeluje z Uradom za demokratične institucije in človekove pravice v okviru Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi na področju volilnega zakonika, in pričakuje, da bo nov volilni zakonik skladen z mednarodnimi standardi ter da bo začel veljati pred lokalnimi volitvami, načrtovanimi za pomlad 2010;

15.   vztraja, da bi bilo treba v naslednjem letu doseči jasen in pomemben napredek pri demokratizaciji, da bi bile sankcije povsem odpravljene, ter da bi morali biti pogoji za ponovno polno vzpostavitev odnosov z Belorusijo:

   zagotovitev spoštovanja svobode izražanja z uskladitvijo zakona o medijih s priporočili iz poročila mednarodne misije za ugotavljanje dejstev v Republiki Belorusiji od 20. do 24. septembra 2009,
   zagotovitev svobode združevanja in zbiranja z razveljavitvijo člena 193-1 kazenskega zakonika, po katerem so dejavnosti v imenu neregistriranih javnih združenj, političnih strank in ustanov kazniva dejanja,
   omogočanje registracije vseh političnih strank in organizacij civilne družbe,
   varstvo pravice do verske svobode za druge veroizpovedi poleg beloruske pravoslavne cerkve, zlasti svobodno delovanje cerkve novega življenja,
   neoviranje dejavnosti organizacij, ki že delujejo v Belorusiji, na primer s povišanjem cen najemnin (kot v primeru beloruske narodne fronte) ali nalaganjem nezakonitih davkov za projekte, ki so se izvedli z nepovratnimi sredstvi EU (na primer belorusko helsinški odbor),
   oblikovanje ugodnih razmer za delovanje nevladnih organizacij in neodvisnih medijev,
   zagotovitev političnih pravic in svoboščin s prenehanjem politično motiviranega zastraševanja, zlasti odpuščanja z delovnih mest in univerz (kot v primeru izključitve Tatsjane Šaputske z univerze zaradi sodelovanja na forumu civilne družbe v okviru vzhodnega partnerstva, ki je potekal novembra v Bruslju),
   prenehanje kazenskega pregona študentov, ki so bili izključeni z univerz zaradi svojih državljanskih stališč, zaradi domnevnega izogibanja služenju vojaškega roka in so se prisiljeni izobraževati v tujini,
   pregled vseh primerov kršitve zakonitih pravic več mladih aktivistov s prisilnim vojaškim naborom, na primer Franka Vjačorke, Ivana Šyle in Zmicra Hvedaruka, kar je enakovredno ugrabitvi talcev s strani države;

16.   z obžalovanjem ugotavlja, da po nekaj začetnih uspešnih korakih beloruske vlade ni bilo večjega napredka na področju človekovih pravic in temeljnih svoboščin; v zvezi s tem opozarja na nenehno zatiranje političnih nasprotnikov (kot je Beloruska krščanska demokracija) ter odklonitev registracije političnih strank, nevladnih organizacij (npr. Viasna) in neodvisnih medijev; poziva beloruske oblasti, naj preučijo kazni, ki vključujejo omejitev svobode, naložene sodelujočim v mirnih demonstracijah januarja 2008, in zaporno kazen Artsjoma Dubskega; poudarja, da so vsi ti ljudje po mnenju organizacije Amnesty International zaporniki vesti; poziva k takojšnji izpustitvi podjetnikov Mihalaja Avtukoviča in Vladimira Asipenka, ki sta v začasnem priporu že osem mesecev;

17.   poziva belorusko vlado, da nemudoma sprejme moratorij za vse smrtne obsodbe in usmrtitve, da bi odpravila smrtno kazen v skladu z Resolucijo generalne skupščine Združenih narodov 62/149 z dne 18. decembra 2007 o moratoriju izvajanja smrtne kazni, nemudoma spremeni vse smrtne obsodbe zapornikov v zaporne kazni, uskladi domačo zakonodajo z obveznostmi, ki jih ima država na podlagi mednarodnih pogodb o človekovih pravicah, in zagotovi strogo spoštovanje mednarodno priznanih standardov poštenega sojenja;

18.   poziva beloruske organe, naj začnejo z nepristranskimi in preglednimi raziskavami ugrabitev mladih aktivistov (Artur Finkevič, ugrabljen 17. oktobra 2009, Nasta Palažanka in Dzianis Karnov, oba ugrabljena 5. decembra 2009, Vladimir Lemeš, ugrabljen 27. novembra 2009, Zmicer Daškevič, ugrabljen 5. decembra 2009, in Yauhen Afnahel, ugrabljen 6. decembra 2009) ter nedavne smrti člana in aktivista Beloruske narodne fronte Valjancina Dovnarja, rezultate te raziskave pa objavi;

19.   poziva beloruske oblasti, naj spoštujejo pravice narodnih manjšin v skladu z okvirno konvencijo Sveta Evrope o varstvu narodnih manjšin z dne 1. februarja 1995; v zvezi s tem poziva beloruske oblasti, da priznajo Združenje Poljakov, ki ga vodi Angelika Borys, ponovno izvoljena za predsednico na kongresu Združenja Poljakov dne 15. marca 2009;

20.   poziva beloruske oblasti, naj vzpostavijo odkrit dialog s predstavniki demokratične opozicije; zato poudarja, da je pomembno opredeliti vlogo in način dela javnega svetovalnega sveta;

21.   poziva Komisijo, naj v celoti in učinkovito izkoristi možnosti za podporo civilni družbi in demokratičnemu razvoju v Belorusiji iz evropskega instrumenta za demokracijo in človekove pravice, ter poudarja, da mora biti demokratična opozicija sestavni del postopnega ponovnega vzpostavljanja odnosov z Belorusijo;

22.   poziva Komisijo in vlade držav članic, naj dodelijo finančno pomoč televizijski postaji Belsat, ter poziva belorusko vlado, naj to postajo uradno registrira; poziva belorusko vlado, naj v znak dobre volje in pozitivnih sprememb omogoči beloruski Evropski univerzi za humanistične vede v izgnanstvu v Vilni (Litva), da se zakonito vrne v Belorusijo z resničnimi zagotovili, da bo lahko svobodno delovala in zaživela v Minsku pod pogoji, ki bodo primerni za njen prihodnji razvoj, in ji zlasti omogoči ponovno vzpostavitev knjižnice v Minsku z zagotovitvijo prostorov in pogojev, ki bodo omogočili odprtje obširnih zbirk v beloruščini, ruščini, angleščini, nemščini in francoščini, ki bodo dostopne vsem;

23.   naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, parlamentom in vladam držav članic, generalnemu sekretarju Organizacije združenih narodov, parlamentarnim skupščinam Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi in Sveta Evrope, sekretariatu Skupnosti neodvisnih držav ter parlamentu in vladi Belorusije.

(1) Sprejeta besedila, P6_TA(2009)0212.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov