Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/2129(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0259/2009

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 17/12/2009 - 13.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2009)0119

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 273kWORD 45k
Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2009 - Στρασβούργο
Ουγκάντα: σχέδιο νόμου κατά της ομοφυλοφιλίας
P7_TA(2009)0119RC-B7-0259/2009

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2009 σχετικά με την Ουγκάντα: νομοσχέδιο κατά των ομοφυλοφίλων

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τις διεθνείς υποχρεώσεις και μηχανισμούς για τα ανθρώπινα δικαιώματα, περιλαμβανομένων όσων περιέχονται στις συμβάσεις των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών που διασφαλίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες και απαγορεύουν τις διακρίσεις,

–   έχοντας υπόψη τη συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ των μελών της ομάδας των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, αφενός, και της ευρωπαϊκής κοινότητας και των κρατών μελών αυτής, αφετέρου, που υπογράφηκε στην Κοτονού στις 23 Ιουνίου 2000(1) και τις ρήτρες της συμφωνίας αυτής για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ιδίως το άρθρο 9,

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 6 και 7 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και το άρθρο 19 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) που δεσμεύει την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και τα κράτη μέλη, να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες και παρέχουν τα μέσα σε επίπεδο ΕΕ για την καταπολέμηση των διακρίσεων και των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

–   έχοντας υπόψη τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως το άρθρο 21 που απαγορεύει τις διακρίσεις με βάση τον γενετήσιο προσανατολισμό,

–   έχοντας υπόψη το σύνολο των δραστηριοτήτων της ΕΕ για την καταπολέμηση της ομοφοβίας και των διακρίσεων που βασίζονται στον γενετήσιο προσανατολισμό,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για την ομοφοβία, την προστασία των μειονοτήτων και των πολιτικών κατά των διακρίσεων, ιδίως δε τα ψηφίσματα της 18ης Ιανουαρίου 2006 για την ομοφοβία στην Ευρώπη(2) και της 15ης Ιουνίου 2006 σχετικά με την αύξηση της ρατσιστικής και ομοφοβικής βίας στην Ευρώπη(3) και της 26ης Απριλίου 2007 σχετικά με την ομοφοβία στην Ευρώπη(4),

–   έχοντας υπόψη τη συνεδρίαση της κοινής κοινοβουλευτικής συνέλευσης ΑΚΕ-ΕΕ για τα πολιτικά θέματα που πραγματοποιήθηκε στη Λουάντα στις 28 Νοεμβρίου 2009,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμα ΑΚΕ-ΕΕ της 3ης Δεκεμβρίου 2009 σχετικά με την κοινωνική και πολιτιστική ολοκλήρωση και τη συμμετοχή των νέων,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 122, παράγραφος 5 του Κανονισμού,

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 25 Σεπτεμβρίου 2009 ο βουλευτής David Bahati κατέθεσε στο κοινοβούλιο της Ουγκάντα το "Νομοσχέδιο 2009 κατά της Ομοφυλοφιλίας",

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προτεινόμενος νόμος προτείνει την καθιέρωση βαρύτερων ποινών προκειμένου να ποινικοποιείται η ομοφυλοφιλία και να τιμωρούνται εκείνοι που κατηγορούνται ότι είναι λεσβίες, ομοφυλόφιλοι, αμφιφυλόφιλοι ή υπερφυλικοί με ισόβια κράτηση ή με θανατική ποινή,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το νομοσχέδιο περιλαμβάνει μία διάταξη που θα μπορούσε να οδηγήσει σε φυλάκιση έως και τριών ετών του οποιουδήποτε, περιλαμβανομένων των ετεροφυλόφιλων, που παραλείπει να καταγγείλει εντός 24 ωρών την ταυτότητα του οποιουδήποτε γνωρίζει ότι είναι λεσβία, ομοφυλόφιλος, αμφοτεροφυλόφιλος ή υπερφυλικός ή που υποστηρίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα για τις λεσβίες, τους ομοφυλόφιλους, τους αμφοτεροφυλόφιλους ή τους υπερφυλικούς,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το νομοσχέδιο προβλέπει την ακύρωση εκ μέρους της Ουγκάντα όσων διεθνών ή περιφερειακών της δεσμεύσεων θεωρείται ότι έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις του προτεινόμενου νόμου,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ευρωπαίος Επίτροπος De Gucht, οι κυβερνήσεις της Βρετανίας, Γαλλίας και Σουηδίας, ο Πρόεδρος Ομπάμα και ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ έχουν ήδη καταδικάσει τον νόμο,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι μη κυβερνητικές οργανώσεις ανά τον κόσμο και στην ίδια την Ουγκάντα καταγγέλλουν τον προτεινόμενο νόμο ως κύριο εμπόδιο για την καταπολέμηση του HIV/AIDS στο πλαίσιο της κοινότητας των ομοφυλοφίλων,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στην Αφρική η ομοφυλοφιλία είναι νόμιμη μόνο σε 13 χώρες ενώ τιμωρείται σε 38 χώρες, και μάλιστα η Μαυριτανία, το Σουδάν και η Βόρεια Νιγηρία προβλέπουν ακόμη και τη θανατική ποινή και ότι η έγκριση του νόμου αυτού στην Ουγκάντα θα μπορούσε να είχε κλιμακωτές συνέπειες σε άλλες αφρικανικές χώρες στις οποίες άτομα διώκονται ή θα μπορούσαν να διωχθούν λόγω του γενετησίου προσανατολισμού τους,

1.   υπογραμμίζει ότι ο γενετήσιος προσανατολισμός είναι θέμα που εμπίπτει στο ατομικό δικαίωμα για ιδιωτική ζωή, διασφαλίζεται από το διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, σύμφωνα με το οποίο θα έπρεπε να προωθούνται η ισότητα και η έλλειψη διακρίσεων και να διασφαλίζεται ταυτόχρονα η ελευθερία έκφρασης· στο πλαίσιο αυτό, καταδικάζει το "νομοσχέδιο 2009 κατά της ομοφυλοφιλίας'·

2.   καλεί, ως εκ τούτου, τις αρχές της Ουγκάντα να μην εγκρίνουν το νομοσχέδιο και να αναθεωρήσουν τους νόμους τους εις τρόπον ώστε να αποποινικοποιηθεί η ομοφυλοφιλία·

3.   υπενθυμίζει στην κυβέρνηση της Ουγκάντα τις υποχρεώσεις της βάσει του διεθνούς δικαίου και βάσει της Συμφωνίας Κοτονού που ζητεί το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε παγκόσμιο επίπεδο·

4.   υπενθυμίζει τις δηλώσεις της Αφρικανικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών σύμφωνα με τις οποίες ένα κράτος δεν μπορεί με το εσωτερικό του δίκαιο να αφίσταται των διεθνών υποχρεώσεών του σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα·

5.   είναι εξαιρετικά θορυβημένο για το γεγονός ότι διεθνείς δωρητές, μη κυβερνητικές οργανώσεις και ανθρωπιστικές οργανώσεις ενδέχεται να επανεξετάσουν ή ακόμη και να παύσουν τις δραστηριότητές τους σε ορισμένους τομείς εφόσον το νομοσχέδιο ψηφιστεί και καταστεί νόμος·

6.   απορρίπτει σθεναρά οποιαδήποτε κίνηση για την καθιέρωση της θανατικής ποινής·

7.   καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να προβούν επειγόντως σε διαβήματα στις αρχές της Ουγκάντα και, εφόσον το νομοσχέδιο καταστεί νόμος κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, να επανεξετάσουν τη δέσμευσή τους έναντι της Ουγκάντα προτείνοντας μεταξύ άλλων άλλη τοποθεσία για τη διεξαγωγή της διάσκεψης για την αναθεώρηση του καθεστώτος της Ρώμης που έχει προγραμματισθεί για τις 31 Μαϊου 2010·

8.   καλεί το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναλύσουν την κατάσταση στις τρίτες χώρες σε σχέση με τις εκτελέσεις, την ποινικοποίηση ή τις διακρίσεις με βάση τον γενετήσιο προσανατολισμό και να αναλάβουν συντονισμένη δράση σε διεθνές επίπεδο για την προώθηση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις χώρες αυτές με τα κατάλληλα μέσα, περιλαμβανομένης της συνεργασίας με τις τοπικές μη κυβερνητικές οργανώσεις·

9.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών, στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Ουγκάντα και στον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου της Ουγκάντα.

(1) ΕΕ L 317, 15.12.2000, σ. 3.
(2) ΕΕ C 287 E, 24.11.2006, σ. 179.
(3) ΕΕ C 300 E, 9.12.2006, σ. 491.
(4) ΕΕ C 74 E, 20.3.2008, σ. 776.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου