Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2009/2129(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :

Predložena besedila :

RC-B7-0259/2009

Razprave :

Glasovanja :

PV 17/12/2009 - 13.1

Sprejeta besedila :

P7_TA(2009)0119

Sprejeta besedila
PDF 196kWORD 43k
Četrtek, 17. december 2009 - Strasbourg
Uganda: osnutek zakona proti istospolno usmerjenim
P7_TA(2009)0119RC-B7-0259/2009

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 17. decembra 2009 o Ugandi: osnutek zakona proti istospolno usmerjenim

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju mednarodnih obvez in instrumentov na področju človekovih pravic, med drugimi tistih, ki so zapisane v konvencijah OZN o človekovih pravicah in v Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki zagotavljajo spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter prepoved diskriminacije,

–   ob upoštevanju sporazuma o partnerstvu med članicami skupine držav Afrike, Karibov in Pacifika (AKP) na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi strani, podpisanem v Cotonouju 23. junija 2000(1) (sporazuma iz Cotonouja) in njegovih klavzul o človekovih pravicah, zlasti člena 9,

–   ob upoštevanju členov 6 in 7 Pogodbe o Evropski uniji (PEU) ter člena 19 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), ki zavezujejo Evropsko unijo in države članice k spoštovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter zagotavljanju sredstev za boj proti diskriminaciji in kršenju človekovih pravic na ravni EU,

–   ob upoštevanju Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, zlasti člena 21 Listine, ki prepoveduje diskriminacijo na podlagi spolne usmeritve,

–   ob upoštevanju vseh dejavnosti EU za boj proti homofobiji in diskriminaciji na podlagi spolne usmerjenosti,

–   ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o homofobiji, zaščiti manjšin in protidiskriminacijski politiki, zlasti resolucije z dne 18. januarja 2006 o homofobiji v Evropi(2), z dne 15. junija 2006 o porastu rasističnega in homofobičnega nasilja v Evropi(3) in z dne 26. aprila 2007 o homofobiji v Evropi(4),

   ob upoštevanju seje Odbora za politične zadeve Skupne parlamentarne skupščine AKP-EU z dne 28. novembra 2009 v Luandi,

–   ob upoštevanju resolucije Skupne parlamentarne skupščine AKP-EU z dne 3. decembra 2009 o družbenem in kulturnem vključevanju in sodelovanju mladih,

–   ob upoštevanju člena 122(5) svojega Poslovnika,

A.   ker je 25. septembra 2009 poslanec David Bahati v ugandskem parlamentu vložil "predlog zakona 2009 proti istospolno usmerjenim",

B.   ker osnutek zakona predlaga uvedbo strožjih kazni, s katerimi bi kriminalizirali homoseksualnost in jo kaznovali z dosmrtnim zaporom ali smrtno kaznijo domnevnih lezbijk, gejev, biseksualcev in transseksualcev,

C.   ker je v predlogu zakona vključena določba, ki bi lahko pomenila zapor do treh let za vse ljudi, tudi heteroseksualce, ki v 24 urah ne bi sporočili imen vseh, za katere vedo, da so lezbijke, geji, biseksualci ali transseksualci ali da podpirajo človekove pravice ljudi, ki to so,

D.   ker ta predlog zakona Ugandi omogoča razveljavitev vseh njenih mednarodnih ali regionalnih zavez, ki bi bile v nasprotju z določbami zakona,

E.   ker so predlog zakona že obsodili evropski komisar De Gucht, britanska, francoska in švedska vlada, predsednik ZDA Obama ter predsednik in podpredsednik odbora za zunanje zadeve predstavniškega doma ZDA,

F.   ker so nevladne organizacije po vsem svetu in v Ugandi predlagani zakon označile kot veliko oviro v boju proti virusu HIV in aidsu v istospolno usmerjeni skupnosti,

G.   ker je v Afriki homoseksualnost zakonita le v 13 državah, kaznivo dejanje v 38 državah, v Mavretaniji, Sudanu in severni Nigeriji pa je zanjo predvidena tudi smrtna kazen; ker bi sprejetje takega zakona v Ugandi lahko imelo podobne posledice v drugih afriških državah, kjer so ljudje zaradi svoje spolne usmerjenosti preganjeni ali bi bili lahko preganjeni,

1.   poudarja, da vprašanje spolne usmerjenosti spada pod osebno pravico do zasebnosti, ki jo zagotavlja mednarodno pravo o človekovih pravicah, po katerem je treba spodbujati enakost in nediskriminacijo ter zagotavljati svobodo izražanja; v tem smislu obsoja "predlog zakona 2009 proti istospolno usmerjenim";

2.   zato poziva ugandske organe, naj ne sprejmejo tega predloga in revidirajo svoje zakone tako, da bodo dekriminizirali homoseksualnost;

3.   ugandsko vlado opominja na njene obveznosti iz mednarodnega prava in sporazuma iz Cotonouja, ki zahtevata spoštovanje univerzalnih človekovih pravic;

4.   spominja na izjave Afriške komisije za človekove pravice in pravice ljudstev ter odbora OZN za človekove pravice, da država z državnim zakonom ne sme zanikati svojih mednarodnih obvez glede človekovih pravic;

5.   je zelo zaskrbljen, da bodo mednarodni donatorji ter nevladne in človekoljubne organizacije morale spremeniti ali prenehati nekatere dejavnosti na nekaterih področjih, če bo predlog spremenjen v zakon;

6.   močno zavrača vse korake za uvedbo smrtne kazni;

7.   poziva Svet in Komisijo, naj nujno ugovarjata pri ugandskih organih ter v primeru sprejetja omenjenega zakona in kršitev mednarodnega prava o človekovih pravicah premislita o svojem sodelovanju z Ugando, vključno s predlaganjem druge lokacije za konferenco o reviziji Rimskega statuta, ki naj bi potekala 31. maja 2010;

8.   poziva Svet, Komisijo in države članice, naj preučijo razmere v tretjih državah glede usmrtitev, kriminalizacije ali dekriminiranja na podlagi spolne usmeritve in sprejmejo skupne mednarodne ukrepe za spodbujanje spoštovanja človekovih pravic v teh državah s primernimi sredstvi, tudi v sodelovanju z lokalnimi nevladnimi organizacijami;

9.   naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladam in parlamentom držav članic, predsedniku Republike Ugande in predsedniku ugandskega parlamenta.

(1) UL L 317, 15.12.2000, str. 3.
(2) UL C 287 E, 24.11.2006, str. 179.
(3) UL C 300 E, 9.12.2006, str. 491.
(4) UL C 74 E, 20.3.2008, str. 776.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov