Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2009/2806(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0266/2009

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 17/12/2009 - 13.2
CRE 17/12/2009 - 13.2

Prijaté texty :

P7_TA(2009)0120

Prijaté texty
PDF 213kWORD 53k
Štvrtok, 17. decembra 2009 - Štrasburg
Azerbajdžan
P7_TA(2009)0120RC-B7-0266/2009

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. decembra 2009 o Azerbajdžane: sloboda prejavu

Európsky parlament,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Azerbajdžane, najmä z 9. júna 2005(1) a 27. októbra 2005(2),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 15. novembra 2007 o posilňovaní európskej susedskej politiky(3),

–   so zreteľom na svoje uznesenie zo 17. januára 2008 o účinnejšej politike EÚ pre južný Kaukaze: od sľubov k činom(4),

–   so zreteľom na vyhlásenie EÚ z 22. januára 2009 o slobode médií v Azerbajdžane a na stanovisko predsedníctva EÚ z 12. novembra 2009,

–   so zreteľom na vyhlásenie generálneho tajomníka Rady Európy z 12. novembra 2009 o slobode prejavu v Azerbajdžane,

–   so zreteľom na vyhlásenia zástupcu OBSE pre slobodu médií o zhoršujúcej sa mediálnej situácii v Azerbajdžane a na jeho vyhlásenia z 22. mája 2007, 11. apríla 2008, 17. júla 2008, 30. decembra 2008, 21. apríla 2009, 10. septembra 2009, 14. októbra 2009 a 11. novembra 2009,

–   so zreteľom na vyhlásenie EÚ počas zasadnutia Stálej rady OBSE 9. júla 2009 o jej plnej podpore práci zástupcu OBSE pre slobodu médií v súvislosti s Azerbajdžanom a na vyhlásenie predsedníctva EÚ z 12. novembra 2009 o odsúdení mladých aktivistov a blogerov Emina Milliho a Adnana Hajizadeho,

–   so zreteľom na článok 122 ods. 5 rokovacieho poriadku,

A.   keďže Azerbajdžan sa aktívne zúčastňuje na európskej susedskej politike a vo východnom partnerstve a zaviazal sa k dodržiavaniu zásad demokracie, ľudských práv a právneho štátu, ktoré sú kľúčovými hodnotami týchto dvoch iniciatív,

B.   keďže v septembri 2009 sa Rada rozhodla zlepšiť vzťahy medzi EÚ a troma štátmi južného Kaukazu a vyzvala Komisiu, aby pripravila návrh smerníc na rokovanie o nových dohodách nahradzujúcich platné dohody o partnerstve a spolupráci, ktorých platnosť v blízkej budúcností dohľadnej dobe skončí,

C.   keďže 119 uväznených osôb vrátane piatich novinárov bolo oslobodených dekrétom, ktorý 28. decembra 2007 podpísal prezident Ilham Alijev,

D.   keďže existujú hodnoverne doložené dôkazy o nedávnych rozsudkov, prenasledovaní a zastrašovaní predstaviteľov médií v Azerbajdžane, napríklad aj v nedávnej podkladovej správe o dodržiavaní slobody médií pre výbor pre kultúru, vedu a vzdelávanie Parlamentného zhromaždenia Rady Európy a v správach organizácií Amnesty International a Reportéri bez hraníc,

E.   keďže za ostatné roky sa mediálne ovzdušie zhoršilo napriek prijatiu akčného plánu európskej susedskej politiky a dochádza k dočasným rušeniam nezávislých televíznych a rozhlasových staníc, súdnym vysťahovaniam hlavných opozičných novín z ich priestorov, početným súdnym procesom proti zástupcom médií a fyzickým útokom na novinárov, ktoré medzi mnohými novinármi rozšírili pocit strachu a autocenzúru, keďže v decembri 2008 bolo BBC, Rádiu slobodná Európa a iným zahraničným médiám zabránené vysielať na rádiových frekvenciách VKV,

F.   keďže blogeri Emin Milli a Adnan Hajizade boli 8. júla 2009 zatknutí potom, ako ich v reštaurácii v hlavnom meste Baku napadli dvaja muži, pričom podľa svedkov, ktorí vypovedali pre Amnesty International, boli fyzicky napadnutí počas stolovania s inými aktivistami,

G.   keďže obaja blogeri využívali internetové sociálne siete, ako sú Youtube, Facebook a Twitter, na šírenie informácií o politickej situácii v Azerbajdžane a kritizovali vládu; keďže 11. novembra 2009 obvodný súd Baku, Sabail, odsúdil Emina Milliho na dva a pol roka a Adnana Hajizadeho na dva roky väzenia za výtržníctvo a spôsobenie ľahkého ublíženia na zdraví,

H.   keďže rozsudky voči obom aktivistom sa zdajú byť politicky motivované,

1.   vyjadruje poľutovanie nad odsúdením blogerov Emina Milliho a Adnana Hajizadiho z 11. novembra 2009 na nepodmienečné tresty odňatia slobody na základe vysoko nepravdepodobných obvinení a nespravodlivého súdneho procesu; vyzýva na okamžité prepustenie pánov Milliho a Hajizadiho a na nový, plne transparentný a spravodlivý proces na základe nestranného policajného vyšetrovania a v súlade so všetkými príslušnými medzinárodnými normami;

2.   je znepokojený zhoršovaním mediálnej slobody v Azerbajdžane, vyjadruje poľutovanie nad praktikami uväzňovania, stíhania a vynášania rozsudkov nad opozičnými novinármi na základe rôznych obvinení z trestných činov, ako tomu bolo v prípade Ejnulla Fatullajeva, a vyzýva azerbajdžanské úrady, aby okamžite prepustili uväznených novinárov;

3.   pripomína vyhlásenie prezidenta Ilhama Alijeva z marca 2005, v ktorom uviedol, že práva každého novinára sú chránené a štát by ich mal hájiť;

4.   vyzýva azerbajdžanské úrady, aby riešili nedostatočné policajné vyšetrovanie prípadov násilia a prenasledovania voči novinárom a skutočnosť, že mnohé trestné činy zatiaľ ostávajú bez trestu; zdôrazňuje, že bezpečnosť mediálnych pracovníkov sa musí bezodkladne posilniť; víta navrhované zmeny a doplnenia trestnoprávnych ustanovení o hanobení a urážke na cti, pretože tieto ustanovenia by mohli byť prekážkou vykonávania práva na slobodu prejavu a práva na informácie a mohli by viesť k autocenzúre, a vyzýva na ich urýchlené schválenie;

5.   naliehavo vyzýva azerbajdžanské úrady, aby venovali osobitnú pozornosť bezpečnosti a slobode aktivistov občianskej spoločnosti, najmä tých, ktorí pracujú v mimovládnych mládežníckych organizáciách, ako aj novinárov a pracovníkov médií; aby podnikli okamžité kroky a umožnili jednotlivcom zapájať sa do mierových, demokratických aktivít; aby umožnili slobodné organizovanie takýchto aktivít bez vládnych zásahov a aby ochránili novinárov v nadväznosti na vlnu násilia voči zástupcom médií;

6.   vyjadruje poľutovanie nad negatívnym vývojom v súvislosti s médiami a jednotlivými novinármi v Azerbajdžane uvedenými v podkladovej správe o dodržiavaní slobody médií, ktorá bola nedávno vypracovaná pre výbor pre kultúru, vedu a vzdelávanie Parlamentného zhromaždenia Rady Európy; berie na vedomie pravidelnú správu zástupcu OBSE pre slobodu médií pre Radu OBSE, ako aj vážne obavy, ktoré vyjadrili medzinárodné MVO, akými sú napríklad Výbor na ochranu novinárov, Reportéri bez hraníc, International PEN a Human Rights Watch;

7.   vyzýva azerbajdžanské úrady, aby obnovili licencie na vysielanie na VKV pre viaceré medzinárodné stanice, menovite BBC World Service, Hlas Ameriky a Rádio slobodná Európa; poukazuje na to, že ukončením vysielania týchto staníc na frekvenciách VKV sa odstránia dôležité, objektívne a cenné nezávislé zdroje kvalitných informácií vo verejnom záujme a obmedzí sa pluralita médií v Azerbajdžane;

8.   vyzýva azerbajdžanské úrady, aby preukázali dostatočný pokrok v plnení podmienok zlepšovania zmluvných vzťahov tak, ako sa to stanovuje vo vyhlásení Európskej rady o východnom partnerstve z 19.-20. marca 2009, najmä v oblasti demokracie, právneho štátu a ľudských práv;

9.   víta snahu azerbajdžanských úradov, vrátane dvoch stretnutí v roku 2009 usporiadaných na podnet azerbajdžanskej štátnej komisie pre európsku integráciu, o zlepšenie platných mechanizmov ochrany ľudských práv a zvýšenie akcieschopnosti demokratických inštitúcií v štáte a vyzýva EÚ a Azerbajdžan, aby zintenzívnili vzájomný dialóg o otázkach ľudských práv;

10.   víta účasť azerbajdžanských úradov na preskúmaní Azerbajdžanu na šiestom stretnutí pracovnej skupiny OSN na všeobecné pravidelné preskúmanie, ktoré sa konalo 6. februára 2009, a vyzýva vládu Azerbajdžanu, aby plne zrealizovala odporúčania všeobecného pravidelného preskúmania vrátane ratifikácie Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu, dekriminalizácie hanobenia a urážky na cti v záujme odstránenia zbytočného nátlaku na novinárov, zaručenia plného dodržiavania slobody prejavu a médií, zaručenia prístupu k vysielacím médiám, vyšetrenia a stíhania páchateľov trestných činov a prenasledovateľov novinárov a ochrancov ľudských práv, efektívneho uplatnenia práva pokojného zhromažďovania a slobody združovania, zlepšenia väzenských podmienok a ochrany práv zraniteľných skupín vrátane menšín, migrantov, žiadateľov o azyl a vnútorne vysídlených osôb;

11.   očakáva realizáciu projektu azerbajdžanskej vlády s názvom Podpora súdnych reforiem v Azerbajdžane, ktorého cieľom je zlepšenie nezávislosti súdnictva, najmä čo sa týka zriadenia a fungovania súdnej akadémie a regionálnych súdnych okrskov a reforiem väzenského systému v súlade medzinárodnými normami;

12.   vyzýva azerbajdžanské úrady, aby zaručili, že voľby do miestnych samospráv 23. decembra 2009 budú slobodné, spravodlivé a v súlade s medzinárodnými normami a uznáva význam volebného procesu pre budovanie štátu prostredníctvom pokračujúcich demokratických reforiem na miestnej úrovni a konsolidácie občianskej spoločnosti a celého politického systému;

13.   víta zriadenie nových podvýborov Výboru pre spoluprácu medzi EÚ a Azerbajdžanom, ktoré posilnia inštitucionálny rámec na diskusie v oblastiach spravodlivosti, slobody a bezpečnosti a o ľudských právach a demokracii, ako aj diskusiu o zamestnanosti a sociálnych otázkach, verejnom zdraví, vzdelávaní a mládeži, kultúre, informačnej spoločnosti, audiovizuálnej politike, vede a technológii;

14.   vyzýva Azerbajdžan, aby obnovil snahu o plné vykonanie akčného plánu európskej susedskej politiky, a Komisiu, aby naďalej Azerbajdžanu v tejto snahe pomáhala;

15.   vyzýva prezidenta Azerbajdžanskej republiky, aby vo svojom štáte monitoroval prácu orgánov presadzovania práva a štátnej bezpečnosti, najmä v súvislosti s médiami a inými otázkami ľudských práv, pretože štýl ich práce zámerne vzďaľuje Azerbajdžan od EÚ;

16.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii a prezidentovi a parlamentu Azerbajdžanu.

(1)1 Ú.v. EÚ C 124 E, 25.5.2006, s. 569.
(2)2 Ú.v. EÚ C 272 E, 9.11.2006, s. 567.
(3)3 Ú.v. EÚ C 282 E, 6.11.2008, s. 443.
(4)4 Ú.v. EÚ C 41 E, 19.2.2009, s. 53.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia