Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2009/2806(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :

Predložena besedila :

RC-B7-0266/2009

Razprave :

Glasovanja :

PV 17/12/2009 - 13.2
CRE 17/12/2009 - 13.2

Sprejeta besedila :

P7_TA(2009)0120

Sprejeta besedila
PDF 206kWORD 51k
Četrtek, 17. december 2009 - Strasbourg
Azerbajdžan: svoboda izražanja
P7_TA(2009)0120RC-B7-0266/2009

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 17. decembra 2009 o Azerbajdžanu: svoboda izražanja

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Azerbajdžanu, zlasti tistih z dne 9. junija 2005(1) in 27. oktobra 2005(2),

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. novembra 2007 o krepitvi evropske sosedske politike(3),

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 17. januarja 2008 o učinkovitejši politiki EU za južni Kavkaz: od obljub k dejanjem(4),

–   ob upoštevanju izjave EU z dne 22. januarja 2009 o medijski svobodi v Azerbajdžanu in izjave predsedstva EU z dne 12. novembra 2009,

–   ob upoštevanju izjave generalnega sekretarja Sveta Evrope z dne 12. novembra 2009 o svobodi izražanja v Azerbajdžanu,

–   ob upoštevanju izjav predstavnika OVSE za svobodo medijev o slabšanju razmer na področju medijev v Azerbajdžanu, med drugim izjav z dne 22. maja 2007, 11. aprila 2008, 17. julija 2008, 30. decembra 2008, 21. aprila 2009, 10. septembra 2009, 14. oktobra 2009 in 11. novembra 2009,

–   ob upoštevanju izjave EU v stalnem svetu OVSE 9. julija 2009 o polni podpori delu predstavnika OVSE za svobodo medijev v zvezi z Azerbajdžanom ter izjave predsedstva EU z dne 12. novembra 2009 o obsodbi mladinskih aktivistov in piscev spletnih dnevnikov Emina Milija in Adnana Hadžizadeja,

–   ob upoštevanju člena 122(5) svojega Poslovnika,

A.   ker Azerbajdžan dejavno sodeluje v evropski sosedski politiki in vzhodnem partnerstvu ter se je zavezal, da bo spoštoval demokracijo, človekove pravice in pravno državo, ki so osrednje vrednote teh dveh pobud,

B.   ker je Svet septembra 2009 sklenil poglobiti odnose med EU in tremi državami južnega Kavkaza ter Komisijo pozval, naj pripravi osnutek pogajalskih smernic za nove sporazume, ki naj bi nadomestili obstoječe sporazume o partnerstvu in sodelovanju, ki bodo kmalu potekli,

C.   ker je predsednik Ilham Alijev z odlokom 28. decembra 2007 pomilostil 119 zapornikov, med drugim pet novinarjev,

D.   ker obstajajo dobro podprti dokazi o nedavnih obsodbah, nadlegovanju in ustrahovanju novinarjev v Azerbajdžanu, ki jih omenjajo tudi nedavno poročilo o spoštovanju svobode medijev, pripravljeno za odbor za kulturo, znanost in izobraževanje parlamentarne skupščine Sveta Evrope, ter poročila organizacij Amnesty International in Novinarji brez meja,

E.   ker so se razmere na področju medijev kljub sprejetju akcijskega načrta evropske sosedske politike v zadnjih letih poslabšale, med drugim so bile začasno zaprte neodvisne televizijske in radijske postaje, vodilni opozicijski časopisi so bili izgnani iz svojih prostorov, sproženih je bilo več sodnih postopkov proti zaposlenim v medijih in nekateri novinarji so bili celo žrtve telesnih napadov, kar je v njihovih vrstah povzročilo vsesplošen strah in avtocenzuro; ker je bilo decembra 2008 radijskim postajam BBC, Radio Free Europe/Radio Liberty in drugim tujim medijev prepovedano oddajanje na radijskih frekvencah FM,

F.   ker sta bila pisca spletnih dnevnikov Emin Mili in Adnan Hadžizade 8. julija 2009 aretirana, potem ko sta ju v restavraciji v glavnem mestu Bakuju, kjer sta po besedah prič, ki jih je intervjuval Amnesty International, večerjala z drugimi aktivisti, napadla dva moška;

G.   ker sta omenjena pisca spletna orodja za socialne mreže, med drugim Youtube, Facebook in Twitter, uporabljala za razširjanje informacij o političnih razmerah v Azerbajdžanu in za kritiko tamkajšnje vlade; ker je okrožno sodišče sabajlske regije v Bakuju 11. novembra 2009 Emina Milija obsodilo na dve leti in pol, Adnana Hadžizadeja pa na dve leti zaporne kazni zaradi huliganstva in povzročitve lažje telesne poškodbe;

H.   ker kaže, da je bila obtožnica proti tema aktivistoma politično motivirana,

1.   obžaluje obsodbo piscev spletnih dnevnikov Emina Milija in Adnana Hadžizadeja 11. novembra 2009 na strogo zaporno kazen na podlagi neutemeljenih obtožb in z nepoštenim sojenjem; poziva k takojšnji izpustitvi aktivistov Milija in Hadžizadeja ter k novemu, odprtemu in poštenemu sojenju na podlagi nepristranske policijske preiskave in v skladu z vsemi bistvenimi mednarodnimi standardi;

2.   je zaskrbljen zaradi poslabšanja razmer v zvezi s svobodo medijev v Azerbajdžanu, obžaluje aretacije, pregon in obsodbe opozicijskih novinarjev na podlagi različnih kazenskih obtožb, kakršen je bil primer Ejnula Fatulajeva, ter poziva azerbajdžanske oblasti, naj nemudoma izpustijo zaprte novinarje;

3.   opominja na izjavo predsednika Ilhama Alijeva iz marca 2005, v kateri je zagotovil, da država ščiti in zagotavlja pravice vseh novinarjev;

4.   poziva azerbajdžanske oblasti, naj poskrbijo, da bo policija ustrezno preiskala primere nasilja in nadlegovanja novinarjev ter da storilci takšnih zločinov ne bodo ostali nekaznovani, kot se je doslej že večkrat zgodilo; poudarja, da je treba nujno izboljšati varnost zaposlenih v medijih; pozdravlja predlagane spremembe kazenskih določb o obrekovanju in razžalitvah, saj bi lahko resno ovirale uveljavljanje pravice do svobodnega izražanja in obveščanja ter privedle do avtocenzure, in poziva k njihovemu čimprejšnjemu sprejetju;

5.   poziva azerbajdžanske oblasti, naj posvetijo posebno pozornost varnosti in svobodi aktivistov civilne družbe, zlasti tistih iz nevladnih mladinskih organizacij, pa tudi novinarjev in medijev, ter nemudoma sprejmejo ukrepe, ki bodo posameznikom omogočali udeležbo v mirnih in demokratičnih dejavnostih, dovolijo svobodno organiziranje takšnih dejavnosti brez posredovanja vlade in zaščitijo novinarje, glede na nedavni val nasilja nad predstavniki medijev;

6.   obžaluje vrsto nesprejemljivih dogodkov v povezavi z mediji in posameznimi novinarji v Azerbajdžanu, naštetimi v poročilu o spoštovanju medijske svobode, ki je bilo nedavno pripravljeno za odbor za kulturo, znanost in izobraževanje parlamentarne skupščine Sveta Evrope; je seznanjen z najnovejšim rednim poročilom za svet OVSE, ki ga je pripravil predstavnik OVSE za svobodo medijev, pa tudi s skrbmi, ki so jih izrazile mednarodne nevladne organizacije, kot so Odbor za zaščito novinarjev, Novinarji brez meja, mednarodni PEN in Human Rights Watch;

7.   poziva azerbajdžanske oblasti, da številnim mednarodnim postajam, in sicer BBC World Service, Voice of America in Radio Free Europe/Radio Liberty, podaljšajo licence za oddajanje na radijskih frekvencah FM; opozarja, da so bili s to odločitvijo odstranjeni pomembni, objektivni in koristni neodvisni viri kakovostnih informacij za javnost, kar omejuje pluralizem medijev v Azerbajdžanu;

8.   poziva azerbajdžanske oblasti, naj dokažejo, da so dosegle zadosten napredek pri izpolnjevanju pogojev za nadgradnjo pogodbenih odnosov, kot je zapisano v izjavi Evropskega sveta o vzhodnem partnerstvu z dne 19. in 20. marca 2009, zlasti na področju demokracije, pravne države in človekovih pravic;

9.   pozdravlja prizadevanja azerbajdžanskih oblasti, vključno z dvema srečanjema državne komisije za evropsko povezovanje v letu 2009, da bi izboljšale obstoječe mehanizme za zaščito človekovih pravic in zmogljivosti demokratičnih državnih institucij, ter poziva EU in Azerbajdžan, naj okrepita dialog o človekovih pravicah;

10.   pozdravlja sodelovanje azerbajdžanskih oblasti pri reviziji razmer v Azerbajdžanu na šestem srečanju delovne skupine OZN za univerzalne periodične preglede, ki je potekalo 6. februarja 2009, in poziva azerbajdžansko vlado, naj v celoti upošteva priporočila te delovne skupine, med drugim ratificira rimski statut Mednarodnega kazenskega sodišča, ki dekriminalizira obrekovanje in razžalitve, s čimer bo preprečila nepotrebne pritiske na novinarje; vlado še poziva, naj zagotovi popolno spoštovanje svobode izražanja in medijev ter razpoložljivost radia in televizije, pa tudi razišče primere nadlegovanja in kaznivih dejanj proti novinarjem in zagovornikom človekovih pravic ter sodno preganja storilce; prav tako jo poziva, naj poskrbi, da bo mogoče učinkovito uresničevati pravico do mirnega zbiranja in združevanja, ter izboljša razmere v zaporih in zaščito pravic ogroženih skupin, med drugim manjšin, priseljencev, prosilcev za azil in notranje razseljenih oseb;

11.   z veseljem pričakuje izvedbo projekta azerbajdžanske vlade za pravosodne reforme, ki naj bi povečal neodvisnost sodstva, zlasti v zvezi z ustanovitvijo in delovanjem pravosodne akademije in regionalnih pravosodnih organov, pa tudi reformo sistema za izvrševanje kazenskih sankcij v skladu z mednarodnimi standardi;

12.   poziva azerbajdžanske oblasti, naj zagotovijo, da bodo lokalne volitve 23. decembra 2009 svobodne, poštene in v skladu z mednarodnimi standardi, ter se zaveda pomena volilnega postopka za gradnjo državnih institucij z nepretrganimi demokratičnimi reformami na lokalni ravni ter za utrditev civilne družbe in celotnega političnega sistema;

13.   pozdravlja ustanovitev novih pododborov v odboru za sodelovanje EU in Azerbajdžana, kar bo okrepilo institucionalni okvir za razprave o področju varnosti, svobode in pravice, o spoštovanju človekovih pravic, demokraciji, zaposlovanju in socialnih zadevah, javnem zdravju, izobraževanju in mladini, kulturi, informacijski družbi, avdiovizualni politiki, znanosti in tehnologiji;

14.  Azerbajdžan poziva k novim prizadevanjem za izvajanje akcijskega načrta evropske sosedske politike v celoti, Komisijo pa k nadaljnji pomoči Azerbajdžanu pri tej nalogi;

15.   poziva predsednika Republike Azerbajdžan, naj nadzoruje delo organov kazenskega pregona in državnih varnostnih služb, zlasti na področju medijev in drugih vprašanj v zvezi s človekovimi pravicami, saj ti s svojim načinom delovanja Azerbajdžan namerno oddaljujejo od EU;

16.   naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter predsedniku in parlamentu Azerbajdžana.

(1) UL C 124 E, 25.5.2006, str. 569.
(2) UL C 272 E, 9.11.2006, str. 567.
(3) UL C 282 E, 6.11.2008, str. 443.
(4) UL C 41 E, 19.2.2009, str. 53.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov