Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстове
Вторник, 15 септември 2009 г. - Страсбург
 Споразумение между ЕО и Монголия относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги *
 Изменение на Споразумението между ЕО и Китай за морски транспорт *
 Mобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз
 Mобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията
 Проект на коригиращ бюджет № 6/2009 на Европейския съюз за финансовата 2009 г.
 Проект на коригиращ бюджет № 7/2009 на Европейския съюз за финансовата 2009 година, Ураганът „Клаус“ във Франция
 Проект на коригиращ бюджет № 8/2009 на Европейския съюз за финансовата 2009 година: Европол, Евроюст, OLAF
Текстове (48 kb)
Правна информация - Политика за поверителност