Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2009 - Βρυξέλλες
 Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ: Ιταλία, σεισμός στην περιφέρεια του Αμπρούτσο
 Πρόληψη και διακανονισμός συγκρούσεων δικαιοδοσίας σε ποινικές υποθέσεις *
 Διάσκεψη κορυφής της G-20 στο Πίτσμπουργκ
 Συνέπειες της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης για τις αναπτυσσόμενες χώρες και την αναπτυξιακή συνεργασία
Κείμενα (123 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου