Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстове
Четвъртък, 22 октомври 2009 г. - Страсбург
 Проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2010 година, Раздел III – Комисия
 Проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2010 г. (раздели I, II, IV, V, VI, VII, VIII и IX)
 Коригиране на основните заплати и добавките, прилагани по отношение на персонала на Европол *
 Обща организация на селскостопанските пазари и специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) *
 ШИС ІІ и ВИС
 Изграждане на демокрацията във външните отношения
 Институционални аспекти на създаването на Европейската служба за външна дейност
 Подготовка на срещата на високо равнище ЕС-САЩ (2 и 3 ноември 2009 г.) и заседанието на Трансатлантическия икономически съвет
 Гвинея
 Иран
 Шри Ланка
Текстове (338 kb)
Правна информация - Политика за поверителност