Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Aangenomen teksten
Donderdag 22 oktober 2009 - Straatsburg
 Ontwerp van algemene begroting 2010 (afdeling III)
 Ontwerp van algemene begroting 2010 (afdelingen I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX)
 Aanpassing van de salarissen en vergoedingen van personeelsleden van Europol *
 Gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten ("Integrale-GMO-verordening") *
 Stand van zaken van SIS II en VIS
 Democratieopbouw in de externe betrekkingen van de EU
 Europese Dienst voor extern optreden
 Voorbereiding van de Bijeenkomst van de TEC en de Top EU/USA
 Guinee
 Iran
 Sri Lanka
Teksten (208 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid