Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Teksty przyjęte
Czwartek, 22 października 2009 r. - Strasburg
 Projekt budżetu ogólnego na rok 2010 (Sekcja III)
 Projekt budżetu ogólnego na rok 2010 (Sekcje I, II, IV, V, VI, VII, VIII i IX)
 Dostosowanie wynagrodzeń podstawowych i dodatków pracowników Europolu *
 Zmiana rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych *
 Sytuacja w zakresie SIS II i VIS
 Budowanie demokracji w stosunkach zewnętrznych UE
 Europejska Służba Działań Zewnętrznych
 Przygotowanie posiedzenia Transatlantyckiej Rady Gospodarczej oraz szczytu UE/USA (2 i 3 listopada 2009 r.)
 Sytuacja w Gwinei
 Iran
 Sri Lanka
Teksty (206 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności