Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Prijaté texty
Štvrtok, 26. novembra 2009 - Štrasburg
 Európsky rok dobrovoľníckej práce (2011) *
 Dohoda o vedecko-technickej spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a Ukrajinou *
 Referenčný rámec Medzinárodného partnerstva pre spoluprácu v oblasti energetickej efektívnosti (IPEEC) a Memorandum týkajúce sa Medzinárodnej agentúry pre energiu ako hostiteľskej organizácie sekretariátu Medzinárodného partnerstva pre spoluprácu v oblasti energetickej efektívnosti *
 Rozšírenie o krajiny západného Balkánu, Islandu a Turecka
 Odstránenie násilia páchaného na ženách
 Somálsko
 Nefajčiarske prostredie
 Ratifikácia a plnenie aktualizovaných dohovorov MOP
 Samit FAO o potravinovej bezpečnosti
 Nikaragua
 Laos a Vietnam
 Čína
Texty (203 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia