Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Sprejeta besedila
Četrtek, 17. december 2009 - Strasbourg
 Uporaba instrumenta prilagodljivosti
 Finančni okvir 2007-2013: financiranje energetskih projektov v okviru evropskega načrta za oživitev gospodarstva (sprememba Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju)
 Predlog splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2010, kakor ga je spremenil Svet (vsi oddelki)
 Potrebno izboljšanje pravnega okvira o dostopu do dokumentov po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe
 Belorusija
 Nasilje v Demokratični republiki Kongo
 Uganda: osnutek zakona proti istospolno usmerjenim
 Azerbajdžan: svoboda izražanja
Besedila (143 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov