Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2009/0125(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0001/2010

Texte depuse :

A7-0001/2010

Dezbateri :

Voturi :

PV 20/01/2010 - 6.2
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0002

Texte adoptate
PDF 431kWORD 203k
Miercuri, 20 ianuarie 2010 - Strasbourg
Suspendarea temporară a taxelor din tariful vamal comun asupra importurilor anumitor produse industriale în regiunile autonome Madeira şi Azore *
P7_TA(2010)0002A7-0001/2010

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 20 ianuarie 2010 referitoare la propunerea de regulament al Consiliului de suspendare temporară a taxelor din tariful vamal comun asupra importurilor anumitor produse industriale în regiunile autonome Madeira şi Azore (COM(2009)0370 – C7-0222/2009 – 2009/0125(CNS))

(Procedura legislativă specială – consultare)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2009)0370),

–   având în vedere articolul 299 alineatul (2) din Tratatul CE, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C7–0222/2009),

–   având în vedere Comunicarea Comisiei adresată Parlamentului European şi Consiliului intitulată "Consecinţele intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona asupra procedurilor decizionale interinstituţionale în curs de desfăşurare" (COM(2009)0665),

–   având în vedere articolul 349 alineatul (1) din Tratatul privind funcţionarea UE,

–   având în vedere articolul 55 şi articolul 46 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru dezvoltare regională (A7–0001/2010),

1.   aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.   invită Comisia să îşi modifice propunerea în consecinţă, în conformitate cu articolul 293 alineatul (2) din Tratatul privind funcţionarea UE;

3.   invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenţionează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

4.   solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenţionează să modifice în mod substanţial propunerea Comisiei;

5.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite poziţia sa Consiliului, Comisiei şi parlamentelor naţionale.

Textul propus de Comisie   Amendamentul
Amendamentul 1
Propunere de regulament
Considerentul 5
5.  Pentru a oferi investitorilor o perspectivă pe termen lung şi a permite operatorilor economici atingerea unui nivel de activitate industrială şi comercială care să stabilizeze mediul economic şi social al regiunilor în cauză, este oportună suspendarea totală a taxelor din tariful vamal comun pentru anumite mărfuri şi pentru o perioadă de 10 ani începând de la 1 ianuarie 2010.
5.  Pentru a oferi investitorilor o perspectivă pe termen lung şi a permite operatorilor economici atingerea unui nivel de activitate industrială şi comercială care să stabilizeze mediul economic şi social al regiunilor în cauză, este oportună suspendarea totală a taxelor din tariful vamal comun pentru anumite mărfuri în perioada 1 februarie 2010 – 31 decembrie 2019.
Amendamentul 2
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1
De la 1 ianuarie 2010 până la 31 decembrie 2019 taxele din tariful vamal comun aplicabile în regiunile autonome Madeira şi Azore importurilor de produse finite în scopuri agricole, comerciale sau industriale enumerate în anexa I se suspendă în totalitate.
De la 1 februarie 2010 până la 31 decembrie 2019 taxele din tariful vamal comun aplicabile în regiunile autonome Madeira şi Azore importurilor de produse finite în scopuri agricole, comerciale sau industriale enumerate în anexa I se suspendă în totalitate.
Amendamentul 3
Propunere de regulament
Articolul 2
De la 1 ianuarie 2010 până la 31 decembrie 2019 taxele din tariful vamal comun aplicabile în regiunile autonome Madeira şi Azore importurilor de materii prime, părţi şi componente enumerate în anexa II şi utilizate în scopuri agricole şi de transformare industrială sau întreţinere se suspendă în totalitate.
De la 1 februarie 2010 până la 31 decembrie 2019 taxele din tariful vamal comun aplicabile în regiunile autonome Madeira şi Azore importurilor de materii prime, părţi şi componente enumerate în anexa II şi utilizate în scopuri agricole şi de transformare industrială sau întreţinere se suspendă în totalitate.
Amendamentul 4
Propunere de regulament
Articolul 9 – paragraful 2
Se aplică de la 1 ianuarie 2010.
Se aplică de la 1 februarie 2010.
Amendamentul 5
Propunere de regulament
Anexa II – Tabel

Textul propus de Comisie

Cod NC

Cod NC

Cod NC

Cod NC

3102

40

10

7318

22

00

8415

90

00

8529

10

39

3105

20

10

7320

20

89

8421

23

00

8529

10

80

4008

29

00

7323

99

99

8421

29

00

8529

10

95

4009

42

00

7324

90

00

8421

31

00

8529

90

65

4010

12

00

7326

90

98

8421

99

00

8529

90

97

4015

90

00

7412

20

00

8440

90

00

8531

90

85

4016

93

00

7415

21

00

8442

40

00

8539

31

90

4016

99

97

7415

29

00

8450

90

00

8543

70

90

5401

10

90

7415

33

00

8451

90

00

8544

20

00

5407

42

00

7419

91

00

8452

90

00

8544

42

90

5407

72

00

7606

11

91

8478

90

00

8544

49

93

5601

21

90

7606

11

93

8481

20

10

9005

90

00

5608

7606

11

99

8481

30

99

9011

90

90

5806

32

90

7616

10

00

8481

40

9014

90

00

5806

32

90

7907

00

8481

80

99

9015

90

00

5901

90

00

8207

90

99

8482

10

90

9024

90

00

5905

00

90

8302

42

00

8482

80

00

9029

20

31

6217

90

00

8302

49

00

8483

40

90

9209

91

00

6406

20

90

8308

90

00

8483

60

80

9209

92

00

7303

00

90

8406

90

90

8484

10

00

9209

94

00

7315

12

00

8409

91

00

8503

00

99

9506

70

90

7315

89

00

8409

99

00

8509

90

00

7318

14

91

8411

99

00

8511

80

00

7318

15

69

8412

90

40

8511

90

00

7318

15

90

8413

30

80

8513

90

00

7318

16

91

8413

70

89

8514

90

00

7318

19

00

8414

90

00

8529

10

31

Amendamentul

Cod NC

Cod NC

Cod NC

Cod NC

3102

40

10

7613

00

00

8442

40

00

8509

90

00

3105

20

10

7616

10

00

8443

8511

80

00

4008

29

00

7907

00

8444

00

8511

90

00

4009

42

00

8202

8445

8513

90

00

4010

12

00

8203

8446

8514

4015

90

00

8204

8447

8515

4016

93

00

8205

8448

8517

4016

99

97

8207

8450

8526

5401

10

90

82081

8451

8529

10

31

5407

42

00

8209

00

8452

8529

10

95

5407

72

00

8210

00

00

8453

8529

90

20

5601

21

90

8302

42

00

8456

8529

90

65

5608

8302

49

00

8457

8529

90

97

5806

32

90

8303

00

8458

8531

90

85

5901

90

00

8304

00

00

8459

8537

10

99

5905

00

90

8307

90

00

8460

8539

31

90

6217

90

00

8308

90

00

8461

8543

6406

20

90

8402

8462

8544

6804

8403

8463

9005

90

00

7303

00

90

8404

8464

9010

7308

8405

8465

9011

7309

00

8406

8466

9012

73102

8407

8467

9014

90

00

7315

12

00

8408

8468

9015

90

00

7318

14

91

8409

8469

00

9016

00

7318

15

69

8411

8470

9017

7315

12

00

8412

90

40

8471

9018

7318

15

90

8413

8472

9024

7318

16

91

8414

8474

9025

7318

19

00

8415

8475

9026

7318

22

00

8416

8477

9027

7320

20

89

8417

8478

9028

7322

8418

8480

9029

20

31

7323

99

99

8419

8481

20

10

9030

7324

90

00

8420

8481

30

99

9031

7326

90

98

8421

8481

40

9032

7412

20

00

8422

8481

80

99

9033

00

00

7415

21

00

84233

8482

10

90

9209

91

00

7415

29

00

84244

8482

80

00

9209

92

00

7415

33

00

8425

8483

40

90

9209

94

00

7419

91

00

8426

8483

60

80

9406

00

7606

11

91

8427

8484

10

00

9506

70

90

7606

11

93

8428

8486

7606

11

99

8437

8501

7610

8438

8503

00

7611

00

00

8439

8504

40

84

7612

8440

8508

8441

(În afară de 8208 40 00).

2 (În afară de 7310 21).

3 (În afară de 8423 10 10).

4 (În afară de 8424 81 10).

Aviz juridic - Politica de confidențialitate