Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2010/2512(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

RC-B7-0035/2010

Viták :

PV 21/01/2010 - 3.1
CRE 21/01/2010 - 3.1

Szavazatok :

PV 21/01/2010 - 7.1

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2010)0005

Elfogadott szövegek
PDF 121kWORD 46k
2010. január 21., Csütörtök - Strasbourg
Az egyiptomi és malájziai kersztény közösségek ellen a közelmúltban elkövetett támadások
P7_TA(2010)0005RC-B7-0035/2010

Az Európai Parlament 2010. január 21-i állásfoglalása az Egyiptomban és Malajziában nemrégiben történt, keresztény közösségek elleni támadásokról

Az Európai Parlament,

–   tekintettel korábbi állásfoglalásaira, különösen 2007. november 15-i állásfoglalására azokról a súlyos eseményekről, melyek veszélybe sodorják a keresztény közösségek létét és más vallási közösségeket,

–   tekintettel az 1966-ban elfogadott Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának 18. cikkére,

–   tekintettel az ENSZ 1981-ben elfogadott, a valláson vagy meggyőződésen alapuló intolerancia és megkülönböztetés minden formájának megszüntetéséről szóló nyilatkozatára,

–   tekintettel eljárási szabályzata 122. cikkének (5) bekezdésére,

A.   mivel a demokrácia elősegítése és az emberi jogok és a polgári szabadságjogok tiszteletben tartása az Európai Unió alapelvei és alapvető céljai, és azok a harmadik országokkal fenntartott kapcsolatainak közös alapját képezik,

B.   mivel a nemzetközi emberi jogi jogszabályoknak és különösen a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya 18. cikkének megfelelően mindenkinek joga van a gondolat-, a lelkiismeret- és a vallásszabadsághoz; mivel ez a jog magában foglalja a vallás vagy a meggyőződés megváltoztatásának szabadságát, valamint a vallásnak vagy meggyőződésnek mind egyénileg, mind együttesen, mind a nyilvánosság előtt, mind a magánéletben, istentisztelet, oktatás és szertartások végzése útján való kifejezésre juttatását,

C.   mivel a világ többi részéhez hasonlóan Európa sem mentes e szabadság megsértésének eseteitől, és Európában is előfordulnak a kisebbségek tagjai ellen, meggyőződésük miatt elkövetett egyes bűncselekmények,

D.   mivel az Európai Unió több alkalommal is kifejezte a gondolatszabadság, a lelkiismereti szabadság és a vallásszabadság melletti elkötelezettségét, és hangsúlyozta, hogy a kormányok kötelessége e szabadságjogok világszerte történő biztosítása,

E.   mivel 2010. január 6-án Felső-Egyiptomban, Nagaa Hammádiban a kopt karácsony estéjén, az éjféli mise után a templomból kijövő hívők mellett elhaladó autóból tüzet nyitottak és megöltek hét személyt – hat kopt keresztényt és egy rendőrt – több személyt pedig megsebesítettek; mivel az utóbbi hetekben további összetűzésekre került sor a kopt keresztények és a muzulmánok között, amelyeket az egyiptomi kormány egyedi eseteknek minősített,

F.   mivel 2010 január 8-án az egyiptomi hatóságok bejelentették, hogy a Nagaa Hammádiban január 6-án történt támadással összefüggésben három személyt letartóztattak és őrizetben tartanak; mivel az egyiptomi ügyész úgy határozott, hogy a három vádlottat előre megfontolt szándékkal elkövetett gyilkosság vádjával állítsák a Sürgősségi Nemzetbiztonsági Bíróság elé,

G.   mivel a kopt keresztények Egyiptom népességének 10%-át teszik ki; mivel az elmúlt évek során Egyiptomban a kopt keresztények ellen több erőszakos cselekményt is végrehajtottak,

H.   mivel az egyiptomi alkotmány biztosítja a meggyőződés szabadságát és a vallási rituálék gyakorlásának szabadságát,

I.   mivel nagy jelentőséget tulajdonít az Egyiptommal fenntartott kapcsolatoknak, és hangsúlyozza Egyiptom és az EU és Egyiptom közötti kapcsolatok jelentőségét az EU-mediterrán térség stabilitása és fejlődése szempontjából,

J.   mivel a malajziai katolikus egyház 2007-ben keresetet indított Malajzia kormánya ellen, miután a kormány kilátásba helyezte, hogy nemzetbiztonsági okokból betiltja a Herald című újságot, ha nem hagy fel a – bahasza maláj nyelvű közösség által az "Isten" szó megfelelőjeként általánosan használt – "Allah" szó használatával,

K.   mivel 2009. december 31-én Malajzia legfelső bírósága úgy határozott, hogy a malajziai keresztényeknek alkotmányos joguk az "Allah" szó "Isten" jelentésben való használata, és hogy a szó nem vonatkozik kizárólagosan az iszlám vallásra,

L.   mivel a határozatot követően legalább kilenc támadást intéztek malajziai keresztény templomok ellen,

M.   mivel 2009-ben a kormány lefoglalta a maláj nyelvű Biblia legalább 15 000 példányát, amelyben Istenre az "Allah" szóval utaltak, és ezeket a mai napig sem szolgáltatta vissza,

N.   mivel Malajzia kormánya Sahah és Sarawak államban elfogadja az "Allah" szó keresztény közösségek általi használatát, az ország más régióiban azonban megkérdőjelezi azt, és ezáltal további megkülönböztetést teremt Malajzia teljes keresztény közösségén belül,

O.   mivel a népek közötti béke és kölcsönös megértés elősegítéséhez elengedhetetlen a közösségek közötti párbeszéd,

1.   hangsúlyozza, hogy a gondolat-, a lelkiismeret- és a vallásszabadság olyan alapvető emberi jogok, amelyeket nemzetközi jogi eszközök garantálnak, és határozottan elítéli a vallásos, a hitüket elhagyó és a nem hívő személyek elleni, valláson vagy meggyőződésen alapuló erőszak, hátrányos megkülönböztetés és intolerancia minden formáját;

2.   aggodalmát fejezi ki az egyiptomi kopt keresztények ellen nemrégiben elkövetett támadások miatt, és együttérzését fejezi ki az áldozatok családjainak; felszólítja az egyiptomi kormányt, hogy biztosítsa a kopt keresztények és az ország más vallási kisebbségéhez tartozók személyes biztonságát és testi épségét;

3.   üdvözli az egyiptomi hatóságok által az irányban tett erőfeszítéseket, hogy azonosítsák a 2010. január 6-i támadások kitervelőit és végrehajtóit; felszólítja az egyiptomi kormányt, hogy állítsák bíróság elé és vonják megfelelő büntetőeljárás alá a támadásért – és a kopt keresztények vagy más vallási kisebbségek tagjai ellen elkövetett egyéb erőszakos cselekményekért – felelős valamennyi személyt;

4.   felszólítja az egyiptomi kormányt, hogy a kopt keresztények és más vallási kisebbségek tagjai számára teljes körűen biztosítsa emberi jogaikat és alapvető szabadságjogaikat – beleértve a vallás szabad megválasztásához és megváltoztatásához fűződő jogot –, és vegye elejét az ellenük irányuló mindenfajta hátrányos megkülönböztetésnek;

5.   elítéli az Európában előforduló, vallási okokból elkövetett erőszak minden megnyilvánulását – beleértve Marva as-Serbíni meggyilkolását –, és együttérzését fejezi ki az áldozatok családjainak;

6.   aggodalmát fejezi ki a malajziai templomokat és vallási helyszíneket ért közelmúltbeli támadások miatt, és együttérzését fejezi ki az áldozatok családjainak; felszólítja a malajziai hatóságokat, hogy biztosítsák a vallásukat gyakorló személyek személyes biztonságát és testi épségét, és tegyenek megfelelő lépéseket a templomok és más vallási épületek védelme érdekében;

7.   felszólítja a malajziai hatóságokat, hogy végezzenek alapos és gyors nyomozást a vallási helyszíneket ért támadások ügyében, és a felelősöket állítsák bíróság elé;

8.   úgy véli, hogy a Malajzia belügyminisztériuma által tett intézkedés sérti a vallásszabadságot; súlyos aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy Malajzia kormánya jogellenes intézkedést hozott, és az általa végrehajtott beavatkozás hozzájárult az ország vallási csoportjai közötti feszültség fokozódásához;

9.   üdvözli a Malajzia legfelső bírósága által hozott határozatot, és felszólítja a malajziai hatóságokat, hogy tartsák be azt; felszólítja Malajzia kormányát, hogy ne törekedjen az "Allah" szó használatára vonatkozó tiltás visszaállítására, hanem inkább próbálja lecsillapítani az előállt feszültséget, és tartózkodjon olyan további intézkedésektől, amelyek megzavarhatják a többségi és kisebbségi vallások közötti békés együttélést, ahogy azt Malajzia alkotmánya is előírja;

10.   kéri a Tanácsot, a Bizottságot és az Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjét, hogy az EU által az érintett országokkal fenntartott kapcsolatok és együttműködés keretén belül fordítsanak fokozott figyelmet a vallási kisebbségek helyzetére, beleértve a keresztény közösségeket;

11.   támogat minden olyan kezdeményezést, amely a közösségek közötti párbeszédet és kölcsönös tiszteletet segíti elő; minden vallási hatóságot arra hív fel, hogy támogassák a toleranciát, és tegyenek kezdeményezéseket a gyűlölet és a szélsőséges radikalizálódás ellen;

12.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, az Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjének, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, Egyiptom parlamentjének és Malajzia kormányának és parlamentjének.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat