Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2010/2512(RSP)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċikli relatati mad-dokumenti :

Testi mressqa :

RC-B7-0035/2010

Dibattiti :

PV 21/01/2010 - 3.1
CRE 21/01/2010 - 3.1

Votazzjonijiet :

PV 21/01/2010 - 7.1

Testi adottati :

P7_TA(2010)0005

Testi adottati
PDF 211kWORD 46k
Il-Ħamis, 21 ta' Jannar 2010 - Strasburgu
L-Attakki riċenti kontra komunitajiet Insara fl-Eġittu u fil-Malasja
P7_TA(2010)0005RC-B7-0035/2010

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-21 ta' Jannar 2010 dwar l-attakki reċenti kontra komunitajiet Insara

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu, u b'mod partikulari dik tal-15 ta' Novembru 2007 dwar avvenimenti serji li jikkompromettu l-eżistenza ta' komunitajiet Insara u ta' komunitajiet reliġjużi oħra,

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 18 tal-Patt Internazzjonali tal-1966 dwar id-Drittijiet Ċivili u Politiċi,

–   wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni tan-NU tal-1981 dwar t-Tneħħija tal-Forom Kollha ta' Intolleranza u ta' Diskriminazzjoni abbażi tar-Reliġjon u t-Twemmin,

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 122(5) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.   billi l-promozzjoni tad-demokrazija u r-rispett għad-drittijiet tal-bniedem u għal-libertajiet ċivili huma prinċipji u għanijiet fundamentali tal-Unjoni Ewropea u jikkostitwixxu bażi komuni għar-relazzjonijiet tagħha ma' pajjiżi terzi,

B.   billi, skont il-liġi internazzjonali tad-drittijiet tal-bniedem u b'mod partikulari l-Artikolu 18 tal-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ċivili u Politiċi, kulħadd għandu d-dritt għal-libertà tal-ħsieb, tal-kuxjenza u tar-reliġjon; billi dan id-dritt jinkludi l-libertà li wieħed jidbel ir-reliġjon jew it-twemmin, u l-libertà li b'mod individwali jew f'komunità ma' oħrajn u fil-pubbliku jew fil-privat, jimmanifesta r-reliġjon jew it-twemmin tiegħu bil-qima, it-tagħlim, il-prattika u l-osservanza,

C.   billi l-Ewropa, bħal partijiet oħra tad-dinja, għandha wkoll każijiet ta' vjolazzjoni ta' dik il-libertà, kif ukoll każijiet ta' reati individwali mwettqa kontra membri ta' minoranzi abbażi tat-twemmin tagħhom,

D.   billi l-Unjoni Ewropea kemm-il darba fissret l-impenn tagħha favur il-libertà tal-ħsieb, il-libertà tal-kuxjenza u l-libertà tar-reliġjon u saħqet li kull gvern għandu d-dmir li jiggarantixxi dawn il-libertajiet fid-dinja kollha,

E.   billi fis-6 ta' Jannar 2010 sparatura minn karozza miexja qatlet seba' persuni – sitt Insara Kopti u pulizija – u weġġgħet lil persuni oħrajn hekk kif kienu ħerġin minn knisja wara quddiesa ta' nofsillejl Lejlet il-Milied Koptu fil-belt ta' Nagaa Hammadi fl-Eġittu ta' Fuq; billi, fil-ġimgħat li għaddew, faqqa' ġlied ieħor bejn l-Insara Koptiċi u l-Musulmani, li l-Gvern Eġizzjan iddeskriva bħala każijiet iżolati,

F.   billi fit-8 ta' Jannar 2010 l-awtoritajiet Eġizzjani ħabbru li arrestaw u kienu qed iżommu tliet persuni b'rabta mal-attakk f'Nagaa Hammadi fis-6 ta' Jannar; billi l-Prosekutur Pubbliku Eġizzjan iddeċieda li t-tliet akkużati għandhom jgħaddu proċedimenti kriminali quddiem il-Qorti tal-Emerġenza tas-Sigurtà Statali għal omiċidju volontarju,

G.   billi l-Insara Kopti jirrappreżentaw madwar 10% tal-popolazzjoni Eġizzjana; billi fis-snin li għaddew seħħew attakki rikorrenti ta' vjolenza kontra l-Insara Kopti fl-Eġittu,

H.   billi l-Kostituzzjoni Eġizzjana tiggarantixxi l-libertà tat-twemmin u l-libertà tal-prattika tar-riti reliġjużi,

I.   billi jattribwixxi importanza kbira lir-relazzjonijiet mal-Eġittu u jenfasizza l-importanza tal-Eġittu u tar-relazzjonijiet bejn l-UE u l-Eġittu għall-istabbiltà u l-iżvilupp taż-żona Ewro-Mediterranja,

J.   billi l-Knisja Kattolika Malasjana kienet fetħet kawża kontra l-Gvern Malasjan fl-2007 wara li l-Gvern hedded li jipprojbixxi l-pubblikazzjoni tal-gazzetta Herald għal raġunijiet ta' sigurtà nazzjonali jekk baqgħet tuża l-kelma 'Allah', użata komunement mill-komunità Bahasa-Malasjana, ta' fidi Kristjana, bħala traduzzjoni ta' 'Alla',

K.   billi, fil-31 ta' Diċembru 2009, il-Qorti Għolja Malasjana ddeċidiet li l-Insara fil-Malasja għandhom id-dritt kostituzzjonali li jużaw il-kelma 'Allah' biex jirreferu għal Alla u li l-klema mhijiex esklużiva għall-Iżlam,

L.   billi, wara d-deċiżjoni, kien hemm minn tal-anqas disa' attakki fuq knejjes Insara fil-Malasja,

M.   billi fl-2009 l-Gvern ikkonfiska aktar minn 15 000 kopja tal-Bibbja bil-lingwa tal-Malasja, li fihom il-kelma 'Allah' intużat bħala referenza għal Alla, u sal-lum għadu ma raddhomx,

N.   billi l-Gvern Malasjan jaċċetta l-użu tal-kelma 'Allah' mill-komunitajiet Insara fl-istati ta' Sahah u Sarawak, filwaqt li ma jaċċettahx f'reġjuni oħra tal-pajjiż, u billi dan joħloq diskriminazzjoni addizzjonali bejn il-komunità Kristjana kollha fil-Malasja,

O.   billi d-djalogu bejn il-komunitajiet huwa kruċjali għall-promozzjoni tal-paċi u tal-fehim reċiproku bejn il-popli,

1.  Jisħaq li d-dritt għal-libertà tal-ħsieb, tal-kuxjenza u tar-reliġjon huwa dritt tal-bniedem fundamentali ggarantit minn strumenti legali internazzjonali, u jikkundanna bil-qawwa l-forom kollha ta' vjolenza, diskriminazzjoni u intolleranza, abbażi tar-reliġjon u t-twemmin, kontra nies reliġjużi, apostati u min ma jemminx;

2.  Jesprimi t-tħassib tiegħu dwar l-attakki reċenti kontra Nsara Kopti fl-Eġittu kif ukoll is-solidarjetà tiegħu mal-familji tal-vittmi; jistieden lill-Gvern Eġizzjan biex jiżgura s-sikurezza personali u l-integrità fiżika ta' Nsara Kopti u ta' membri ta' minoranzi reliġjużi oħrajn fil-pajjiż;

3.  Jilqa' b'sodisfazzjon l-isforzi li saru mill-awtoritajiet Eġizzjani biex jidentifikaw lil min wettaq l-attakk tas-6 ta' Jannar 2010; jistieden lill-Gvern Eġizzjan biex jiżgura li l-persuni kollha responsabbli minn dak l-attakk, kif ukoll minn atti vjolenti oħrajn kontra Nsara Kopti jew kontra minoranzi reliġjużi jew minoranzi oħrajn, jittellgħu l-qorti u jingħataw smigħ ġust;

4.  Jistieden lill-Gvern Eġizzjan biex jiggarantixxi li l-Insara Kopti, u membri ta' komunitajiet u minoranzi reliġjużi oħra jibbenefikaw mill-medda sħiħa ta' drittijiet tal-bniedem u libertajiet fundamentali – inkluż id-dritt li jagħżlu u jibdlu r-reliġjon tagħhom b'mod ħieles – kif ukoll biex jipprevjeni kull diskriminazzjoni kontrihom;

5.  Jiddeplora l-każijiet ta' vjolenza b'motivazzjoni reliġjuża li seħħew fit-territorju Ewropew, inkluż il-qtil ta' Marwa al-Sherbini, u jesprimi s-solidarjetà tiegħu mal-familji tal-vittmi;

6.  Jesprimi t-tħassib tiegħu dwar l-attakki reċenti kontra knejjes u postijiet ta' qima fil-Malasja kif ukoll is-solidarjetà tiegħu mal-vittmi; jistieden lill-awtoritajiet Malasjani biex jiżguraw is-sikurezza personali u l-integrità fiżika tan-nies li jipprattikaw ir-reliġjon tagħhom u biex jieħdu l-passi xierqa sabiex ikunu protetti l-knejjes u postijiet oħra ta' qima;

7.  Jistieden lill-awtoritajiet Malasjani biex iwettqu investigazzjonijiet rapidi u bir-reqqa dwar l-attakki rrappurtati kontra postijiet ta' qima kif ukoll biex kull min hu responsabbli jittella' l-qorti;

8.  Iqis li l-azzjoni tal-Ministeru tal-Intern Malasjan tikkostitwixxi vjolazzjoni tal-libertà tar-reliġjon; huwa partikolarment inkwetat li l-Gvern Malasjan ma mexiex skont il-liġi u li l-indħil tiegħu kkontribwixxa għaż-żieda tat-tensjoni bejn il-gruppi reliġjużi fil-pajjiż;

9.  Jilqa' b'sodisfazzjon id-deċiżjoni tal-Qorti Għolja tal-Malasja u jistieden lill-awtoritajiet Malasjani jirrispettaw id-deċiżjoni tagħha; jistieden lill-Gvern Malasjan biex ma jipprovax jerġa' jdaħħal il-projbizzjoni fuq l-użu tal-kelma 'Allah' iżda biex jipprova jtaffi t-tensjonijiet ikkaġunati u biex ma jiħux azzjonijiet oħra li jistgħu jħarbtu l-koeżistenza paċifika bejn ir-reliġjonijiet dominanti u ta' minoranza, kif stipulat fil-Kostituzzjoni tal-Malasja;

10.  Jistieden lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, fil-qafas tar-relazzjonijiet u l-koperazzjoni tal-UE mal-pajjiżi konċernati, biex jagħtu attenzjoni partikulari lis-sitwazzjoni tal-minoranzi reliġjużi, inklużi l-komunitajiet Insara;

11.  Jappoġġja l-inizjattivi kollha bil-għan tal-promozzjoni tad-djalogu u r-rispett reċiproku bejn il-komunitajiet; jistieden lill-awtoritajiet reliġjużi kollha biex jippromwovu t-tolleranza u biex jieħdu inizjattivi kontra l-mibegħda u r-radikalizzazzjoni vjolenta u estremista;

12.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, lill-Gvernijiet u lill-Parlamenti tal-Istati Membri, lill-Gvern u lill-Parlament tal-Eġittu u lill-Gvern u lill-Parlament tal-Malasja.

Avviż legali - Politika tal-privatezza