Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2010/2512(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B7-0035/2010

Dezbateri :

PV 21/01/2010 - 3.1
CRE 21/01/2010 - 3.1

Voturi :

PV 21/01/2010 - 7.1

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0005

Texte adoptate
PDF 205kWORD 49k
Joi, 21 ianuarie 2010 - Strasbourg
Recentele atacuri împotriva comunităților creștine
P7_TA(2010)0005RC-B7-0035/2010

Rezoluţia Parlamentului European din 21 ianuarie 2010 referitoare la recentele atacuri împotriva comunităților creștine

Parlamentul European,

–   având în vedere rezoluțiile sale anterioare, în special Rezoluția sa din 15 noiembrie 2007 privind evenimente grave, care compromit existența comunităților creștine și cea a altor comunități religioase,

–   având în vedere articolul 18 din Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice (PIDCP) din 1966,

–   având în vedere Declarația ONU privind eliminarea tuturor formelor de intoleranță și de discriminare pe bază de religie și credință din 1981,

–   având în vedere articolul 122 alineatul (5) din Regulamentul său de procedură,

A.   întrucât promovarea democrației și a respectului față de drepturile omului și libertățile civile constituie principii fundamentale ale Uniunii Europene, figurează printre obiectivele acesteia și oferă o bază comună pentru dezvoltarea relațiilor cu țările terțe;

B.   întrucât, în conformitate cu dreptul internațional din domeniul drepturilor omului și cu articolul 18 din Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice, orice persoană are dreptul la libertatea de gândire, de conștiință și la libertatea religioasă; întrucât acest drept presupune libertatea persoanei de a-și schimba religia sau convingerile religioase, precum și libertatea de a-și manifesta religia sau a-și exprima convingerile religioase, individual sau în cadrul unei comunități, atât în public, cât și în particular, prin cult, îndeplinirea de rituri, practici și în cadrul educației;

C.   întrucât Europa, ca și alte regiuni ale lumii, nu este la adăpost de actele de încălcare a acestei libertăți și se confruntă cu infracțiuni individuale ale căror victime sunt membrii diverselor minorități și care sunt motivate de convingerile acestor persoane;

D.   întrucât Uniunea Europeană și-a exprimat în repetate rânduri angajamentul în favoarea libertății de gândire, a libertății de conștiință și a libertății religioase și a subliniat că guvernelor le revine datoria de a garanta aceste libertăți în întreaga lume;

E.   întrucât, la 6 ianuarie 2010, a fost comis un atac armat dintr-un autovehicul aflat în mișcare, soldat cu șapte morți - șase creștini copți și un polițist - și cu mai mulți răniți, în timp ce credincioșii ieșeau dintr-o biserică după slujba de la miezul nopții din ajunul Crăciunului copt în orașul Nagaa Hammadi, situat în Egiptul superior; întrucât, în ultimele săptămâni,  s-au produs și alte confruntări între creștini copți și musulmani, calificate de guvernul egiptean drept incidente izolate;

F.   întrucât, la 8 ianuarie 2010, autoritățile egiptene au anunțat arestarea și plasarea în detenție a trei persoane suspectate de implicare în atacul comis la Nagaa Hammadi la 6 ianuarie; întrucât Procuratura Egiptului a decis trimiterea în judecată a celor trei acuzați în fața Tribunalului de Urgență pentru Securitatea Statului pentru crimă cu premeditare;

G.   întrucât creștinii copți reprezintă aproximativ 10 % din populația Egiptului; întrucât aceștia au fost supuși unor repetate acte de violență în ultimii ani;

H.   întrucât Constituția Egiptului garantează libertatea de credință și libertatea de a practica rituri religioase;

I.   întrucât acordă o mare importanță relațiilor cu Egiptul și subliniază importanța Egiptului și a relațiilor UE-Egipt pentru stabilitatea și dezvoltarea zonei UE-Mediterana;

J.   întrucât Biserica Catolică Malaysiană a intentat o acțiune în justiție împotriva Guvernului Malaysiei în 2007 după ce executivul a amenințat cu interzicerea publicării ziarului Herald din motive de securitate națională, dacă publicația respectivă nu încetează să folosească cuvântul "Allah", utilizat în general de comunitatea vorbitorilor de bahasa-malaeză, de confesiune creștină, pentru a traduce cuvântul "Dumnezeu";

K.   întrucât, la 31 decembrie 2009, Înalta Curte a Malaysiei a pronunțat o hotărâre prin care le recunoaște creștinilor din Malaysia dreptul constituțional de a utiliza cuvântul "Allah" pentru a se referi la Dumnezeu, stabilind că acest cuvânt nu aparține în mod exclusiv Islamului;

L.   întrucât, în urma acestei hotărâri au fost comise cel puțin nouă atacuri împotriva bisericilor creștine din Malaysia;

M.   întrucât, în 2009, Guvernul Malaysiei a confiscat peste 15 000 de copii ale Bibliei în limba malaeză, în care cuvântul "Allah" era utilizat ca referire la Dumnezeu, și nu le-a returnat până în prezent;

N.   întrucât guvernul malaysian acceptă utilizarea cuvântului "Allah" de către comunitățile creștine din statele Salah și Sarawak, contestându-le totodată altor regiuni acest drept și accentuând, astfel, discriminarea cu care se confruntă diverse componente ale comunității creștine din Malaysia;

O.   întrucât dialogul intercomunitar este vital pentru promovarea păcii și a înțelegerii reciproce între popoare,

1.   subliniază faptul că libertatea de gândire, de conștiință și libertatea religioasă constituie unul dintre drepturile fundamentale ale omului, garantat de instrumente juridice internaționale, și condamnă cu fermitate toate formele de violență, discriminare și intoleranță bazate pe criterii religioase sau confesionale îndreptate împotriva credincioșilor, a apostaților și a necredincioșilor;

2.   își exprimă îngrijorarea cu privire la recentele atacuri împotriva creștinilor copți din Egipt și solidaritatea cu familiile victimelor; invită guvernul egiptean să asigure siguranța și integritatea personală a creștinilor copți și a membrilor altor minorități religioase din această țară;

3.   salută eforturile depuse de autoritățile egiptene în vederea identificării responsabililor și autorilor atacului de la 6 ianuarie 2010; invită guvernul egiptean să garanteze aducerea în fața justiției și judecarea în conformitate cu procedurile legale a tuturor persoanelor responsabile de acest atac, precum și de alte acte de violență împotriva creștinilor copți sau a altor minorități religioase sau de alt tip;

4.   invită guvernul egiptean să garanteze creștinilor copți și membrilor altor comunități religioase și minorități posibilitatea de a-și exercita toate drepturile și libertățile fundamentale, inclusiv dreptul de a-și alege în mod liber și de a-și schimba religia, și să prevină orice discriminare a acestor persoane;

5.   deplânge incidentele violente produse din motive religioase pe teritoriul european, inclusiv asasinarea lui Marwa al-Sherbini, și își exprimă solidaritatea cu familiile victimelor;

6.   își exprimă îngrijorarea cu privire la recentele atacuri împotriva bisericilor și a locurilor de cult din Malaysia și solidaritatea cu victimele; invită autoritățile malaysiene să asigure siguranța personală și integritatea corporală a credincioșilor practicanți și măsuri corespunzătoare de protecție a bisericilor și a altor locuri de cult;

7.   invită autoritățile malaysiene să întreprindă anchete riguroase și rapide privind atacurile semnalate împotriva locurilor de cult și să aducă făptașii în fața justiției;

8.   consideră că acțiunea întreprinsă de Ministerul Afacerilor Interne al Malaysiei constituie o încălcare a libertății religioase; își exprimă deosebita îngrijorare în legătură cu faptul că guvernul malaysian a acționat în mod ilegal, iar imixtiunea comisă de acesta a contribuit la escaladarea tensiunilor dintre grupurile religioase din această țară;

9.   salută hotărârea pronunțată de Înalta Curte a Malaysiei și invită autoritățile malaysiene la respectarea acesteia; invită guvernul malaysian să renunțe la orice încercare de reinstituire a interdicției de utilizare a cuvântului "Allah" și să încerce să dezamorseze tensiunile generate de aceasta și să se abțină de la alte acțiuni de natură să perturbe coexistența pașnică a religiilor dominante cu cele minoritare, astfel cum este prevăzută de Constituția Malaysiei;

10.   invită Consiliul, Comisia și pe Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, în cadrul relațiilor și cooperării UE cu țările vizate, să acorde o atenție deosebită situației minorităților religioase, inclusiv a comunităților creștine;

11.   sprijină orice inițiativă de promovare a dialogului și a respectului reciproc între comunități; îndeamnă toate autoritățile religioase să promoveze toleranța și să ia inițiative împotriva urii, a radicalizării violente și a extremismului;

12.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, guvernelor și statelor membre, Guvernului și Parlamentului Egiptului, precum și Guvernului și Parlamentului Malaysiei.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate