Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/2512(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0035/2010

Rozpravy :

PV 21/01/2010 - 3.1
CRE 21/01/2010 - 3.1

Hlasovanie :

PV 21/01/2010 - 7.1

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0005

Prijaté texty
PDF 208kWORD 46k
Štvrtok, 21. januára 2010 - Štrasburg
Útoky na kresťanské komunity
P7_TA(2010)0005RC-B7-0035/2010

Uznesenie Európskeho parlamentu z 21. januára 2010 o nedávnych útokoch na kresťanské komunity

Európsky parlament,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia a najmä uznesenie z 15. novembra 2007 o závažných udalostiach, ktoré ohrozujú existenciu kresťanských a iných náboženských komunít,

–   so zreteľom na článok 18 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach z roku 1966,

–   so zreteľom na Deklaráciu OSN o odstránení všetkých foriem neznášanlivosti a diskriminácie na základe náboženstva alebo viery z roku 1981,

–   so zreteľom na článok 122 ods. 5 rokovacieho poriadku,

A.   keďže presadzovanie demokracie a dodržiavanie ľudských práv a občianskych slobôd patrí medzi základné zásady a ciele Európskej únie a predstavuje spoločný základ jej vzťahov s tretími krajinami,

B.   keďže podľa medzinárodného práva v oblasti ľudských práv a predovšetkým podľa článku 18 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach má každý právo na slobodu myslenia, svedomia a náboženského vyznania; keďže toto právo zahŕňa slobodu zmeniť svoje náboženské vyznanie alebo vieru, ako aj slobodu prejavovať svoje náboženské vyznanie alebo vieru sám alebo spoločne s inými, či už verejne alebo súkromne, bohoslužbou, zachovávaním obradov, vykonávaním úkonov a vyučovaním,

C.   keďže tak ako iné časti sveta ani Európu neobchádzajú prípady porušovania tejto slobody a dochádza k zločinom páchaným na príslušníkoch menšín kvôli ich viere,

D.   keďže Európska únia opakovane vyjadrila svoj záväzok týkajúci sa slobody myslenia, svedomia a náboženského vyznania a zdôraznila, že vlády majú povinnosť zaručiť tieto slobody na celom svete,

E.   keďže 6. januára 2010 bolo pri streľbe z auta zabitých sedem osôb – šesť koptských kresťanov a jeden policajt – a ďalšie osoby boli zranené, keď veriaci odchádzali z kostola po polnočnej omši počas koptského Štedrého večera v meste Nagaa Hammadi v severnej časti Egypta; keďže v nedávnych týždňoch došlo k ďalším nepokojom za účasti koptských kresťanov a moslimov, ktoré egyptská vláda označila za ojedinelé prípady,

F.   keďže 8. januára 2010 egyptské orgány oznámili, že v súvislosti s útokom v meste Nagga Hammadi zo 6. januára zatkli a zadržiavajú troch ľudí; keďže egyptský verejný prokurátor rozhodol, že týchto troch obvinených by mal stíhať Súd pre stav ohrozenia národnej bezpečnosti za úkladnú vraždu,

G.   keďže koptskí kresťania tvoria asi 10 % egyptského obyvateľstva; keďže v uplynulých rokoch sa opakovali násilné akty namierené voči koptským kresťanom v Egypte,

H.   keďže egyptská ústava zaručuje slobodu viery a slobodu vykonávania náboženských obradov,

I.   keďže pripisuje veľký význam vzťahom s Egyptom a zdôrazňuje význam Egypta a vzťahov EÚ – Egypt pre stabilitu a rozvoj stredozemskej oblasti,

J.   keďže malajská katolícka cirkev podala žalobu na malajskú vládu v roku 2007 po tom, ako vláda pohrozila, že zakáže vydávanie novín Herald z dôvodov národnej bezpečnosti, ak noviny neprestanú používať výraz "Alah", ktorý komunita kresťanov hovoriaca malajčinou bežne používa ako preklad slova "Boh",

K.   keďže 31. decembra 2009 malajský najvyšší súd vyniesol rozsudok, podľa ktorého majú kresťania v Malajzii ústavné právo používať slovo "Alah" pri odvolávaní sa na Boha a že slovo "Alah" nie je výlučne islamským výrazom,

L.   keďže po tomto rozsudku sa najmenej deväť kresťanských kostolov v Malajzii stalo cieľom útoku,

M.   keďže v roku 2009 vláda skonfiškovala viac ako 15 000 výtlačkov Biblie v malajskom jazyku, kde sa slovo "Alah" používa pri odvolávaní sa na Boha, a doposiaľ ich nevrátila,

N.   keďže malajská vláda súhlasila s používaním výrazu "Alah" kresťanskými komunitami v štátoch Sahah a Sarawak, zatiaľ čo v iných oblastiach krajiny to spochybnila, čo predstavuje ďalšiu diskrimináciu vnútri celej kresťanskej komunity v Malajzii,

O.   keďže dialóg medzi komunitami je rozhodujúci z hľadiska presadzovania mieru a vzájomného porozumenia medzi ľuďmi,

1.   zdôrazňuje, že právo na slobodu myslenia, svedomia a náboženského vyznania je základným ľudským právom zaručeným medzinárodnými právnymi nástrojmi, a dôrazne odmieta všetky formy násilia, diskriminácie a netolerancie založené na náboženskom vyznaní a viere, ktoré sú namierené voči veriacim, odpadlíkom a neveriacim;

2.   vyjadruje znepokojenie nad nedávnymi útokmi na koptských kresťanov v Egypte, ako aj solidaritu s rodinami obetí; vyzýva egyptskú vládu, aby zaistila osobnú bezpečnosť a telesnú integritu koptských kresťanov a príslušníkov iných náboženských menšín v krajine;

3.   víta úsilie egyptských orgánov o identifikovanie iniciátorov a páchateľov útoku zo 6. januára 2010; vyzýva egyptské orgány, aby zaručili, že všetky osoby zodpovedné za tento útok, ako aj ďalšie násilné činy namierené voči koptským kresťanom alebo náboženským či iným menšinám budú postavené pred spravodlivosť a náležite súdne stíhané;

4.   vyzýva egyptskú vládu, aby zaručila, že koptskí kresťania a príslušníci iných náboženských komunít a menšín budú môcť v plnom rozsahu uplatňovať ľudské práva  základné slobody – vrátane práva slobodne si zvoliť a zmeniť náboženské vyznanie – a aby predchádzala akejkoľvek forme diskriminácie voči nim;

5.   odsudzuje prípady nábožensky motivovaného násilia na európskej pôde vrátane vraždy Marwy al-Sherbiniovej a vyjadruje solidaritu s rodinami obetí;

6.   vyslovuje znepokojenie nad nedávnymi útokmi na kostoly a miesta určené na bohoslužby, ktoré sa odohrali v Malajzii, a solidaritu s obeťami; vyzýva malajské orgány, aby osobám praktizujúcim náboženstvo zaistili osobnú bezpečnosť a telesnú integritu a prijali nevyhnutné opatrenia na ochranu kostolov a iných miest určených na bohoslužby;

7.   vyzýva maltské orgány, aby uskutočnili dôkladné a rýchle vyšetrovanie oznámených útokov na miesta určené na bohoslužby a priviedli vinníkov pred spravodlivosť;

8.   domnieva sa, že kroky malajského ministerstva vnútra znamenajú porušenie slobody náboženského vyznania; vyjadruje osobitné znepokojenie nad tým, že malajská vláda konala nezákonne a jej zásah prispel k vystupňovaniu napätia medzi náboženskými skupinami v krajine;

9.   víta rozsudok malajského najvyššieho súdu a vyzýva malajské orgány, aby ho rešpektovali; vyzýva malajskú vládu, aby sa nesnažila opätovne zaviesť zákaz používania slova "Alah", ale aby sa usilovala zmierniť napätie a upustila od ďalších opatrení, ktoré by mohli narušiť mierové spolunažívanie dominantného náboženstva a menšinových náboženstiev, ako sa uvádza v malajskej ústave;

10.   vyzýva Radu, Komisiu a vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, aby v rámci vzťahov a spolupráce EÚ s príslušnými krajinami venovali osobitnú pozornosť situácii náboženských menšín vrátane kresťanských komunít;

11.   podporuje všetky podnety zamerané na presadzovanie dialógu a vzájomného rešpektovania medzi komunitami; vyzýva všetky náboženské autority, aby podporovali toleranciu a ujali sa iniciatívy v boji proti nenávisti a radikalizácii extrémistov;

12.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, vláde a parlamentu Egypta a vláde a parlamentu Malajzie.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia