Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2010/2513(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

RC-B7-0040/2010

Debates :

PV 21/01/2010 - 3.2
CRE 21/01/2010 - 3.2

Balsojumi :

PV 21/01/2010 - 7.2

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2010)0006

Pieņemtie teksti
PDF 205kWORD 48k
Ceturtdiena, 2010. gada 21. janvāris - Strasbūra
Cilvēktiesību pārkāpumi Ķīnā, jo īpaši Liu Xiaobao lieta
P7_TA(2010)0006RC-B7-0040/2010

Eiropas Parlamenta 2010. gada 21. janvāra rezolūcija par cilvēktiesību pārkāpumiem Ķīnā, jo īpaši Liu Xiaobao lietu

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Parlamenta iepriekšējās rezolūcijas par Ķīnu un jo īpaši attiecīgi 2007. gada 13. decembra rezolūcijas par ES un Ķīnas augstākā līmeņa sanāksmi un ES un Ķīnas cilvēktiesību dialogu, kā arī 2009. gada 26. novembra rezolūciju par minoritāšu tiesībām un nāvessoda piemērošanu,

–   ņemot vērā Parlamenta 2007. gada 6. septembra rezolūciju par cilvēktiesību dialogu darbību un konsultācijām ar trešām valstīm par cilvēktiesībām,

–   ņemot vērā 2008. gada 19. decembrī ES vārdā pieņemtās prezidentūras deklarācijas par Hartu Nr. 08 un cilvēktiesību aizstāvju apcietināšanu,

–   ņemot vērā ES un Ķīnas augstākā līmeņa sanāksmi, kas notika 2009. gada maijā Prāgā,

–   ņemot vērā 2009. gada 26. jūnijā un 2009. gada 14. decembrī ES vārdā pieņemtās prezidentūras deklarācijas par Liu Xiaobo vajāšanu,

–   ņemot vērā ES un Ķīnas 2009. gada 18.–19. novembra semināru, kā arī ES un Ķīnas 2009. gada 20. novembra cilvēktiesību dialogu,

–   ņemot vērā 2009. gada 29. decembrī Eiropas Savienības vārdā pieņemto deklarāciju par nāvessoda izpildīšanu Akmal Sheikh,

–   ņemot vērā Reglamenta 122. panta 5. punktu,

A.   tā kā prominentam cilvēktiesību aktīvistam un zinātniekam, kā arī Hartas Nr. 08 līdzautoram Liu Xiaobo 2008. gada 8. decembrī nezināmā vietā Pekinā piemēroja "uzraudzību pēc dzīvesvietas", kas ir pirmstiesas aizturēšanas forma, kādu, neizvirzot apsūdzību, var piemērot līdz sešiem mēnešiem

B.   tā kā Liu Xiaobo tika apcietināts 2009. gada 23. jūnijā un 2009. gada 24. jūnijā pret viņu atbilstoši Kriminālkodeksa 105. pantam izvirzīja apsūdzību par "kūdīšanu uz valsts varas gāšanu";

C.   tā kā Liu Xiaobo ir viens no tiem 303 parakstītājiem, kas parakstījuši Hartu Nr. 08, ar kuru tiek prasītas konstitucionālas reformas, demokratizācija un cilvēktiesību aizsardzība un kuru pēc tam parakstījuši 10 000 Ķīnas pilsoņu;

D.   tā kā 2009. gada 25. decembrī Pekinas pašvaldību Nr. 1 starpniecības tautas tiesa atzina Liu Xiaobo par vainīgu "kūdīšanā uz valsts varas gāšanu" un piesprieda viņam 11 gadus cietumsoda un tā kā valdība pamatoja Liu apcietināšanu ar viņa darbību Hartas Nr. 08 izstrādē un parakstīšanas organizēšanā, kā arī ar sešām esejām, kurās kritizēta Ķīnas valdība un kuras publicētas laikā starp 2005. un 2007. gadu;

E.   tā kā Liu sieva, kā arī darbinieki no apmēram divpadsmit ārzemju vēstniecībām Pekinā lūdza atļauju novērot tiesas procesu, bet iekļūšana tiesas zālē viņiem tika atteikta;

F.   tā kā šis tiesas spriedums izraisīja plašu kritiku no iekšzemes tīmekļa dienasgrāmatu rakstītāju puses, starptautiskās pilsoniskās sabiedrības grupām un ārvalstu valdībām un tā kā Liu Xiaobi bija iesniedzis pret tiesas spriedumu apelācijas sūdzību;

G.   tā kā bijušajam Čehijas Republikas prezidentam, kurš gribēja nogādāt aicinājumu atbrīvot Liu Xiaobo, liedza iekļūšanu Ķīnas Tautas Republikas vēstniecībā Prāgā;

H.   tā kā Ķīnas varasiestādes nav uzklausījušas atkārtotos Eiropas Savienības aicinājumus, kā arī vienas dalībvalsts aicinājumu mīkstināt Akmal Shaikh piespriesto nāvessodu;

I.   tā kā pirms dažām dienām kāds Ķīnas ierēdnis pirmoreiz apliecināja kristīgā cilvēktiesību aktīvista un Nobela miera balvas kandidāta Gao Zhiseng pazušanu;

J.   tā kā 2009. gada decembrī Ķīnā tika skatītas citas cilvēktiesību pārkāpšanas lietas, tostarp lieta par Gvizhovas (Guizhou) Cilvēktiesību foruma locekļu ietekmēšanu, lai viņus atturētu no plānotajiem Cilvēktiesību dienas svinību pasākumiem, kā arī lieta par reportiera un bijušā Fazhi Morning Post Šandongas (Shandong) biroja priekšsēdētāja sišanu un mocīšanu, kamēr viņš atradies apcietinājumā Qi Choghuai;

K.   tā kā gaidot 1. oktobrī valsts 60. gadadienu Ķīnas varasiestādes ir pastiprinājušas aktīvistu uzraudzību, ietekmēšanu un apcietināšanu, lai tos atturētu no cilvēktiesību jautājumu aktualizēšanas, un tā kā pēc Amnesty International datiem vairākiem simtiem aktīvistu un disidentu šajā sakarībā tiek piemērota dažādu veidu uzraudzība vai mājas arests;

L.   tā kā Ķīnas Tautas Republika 2009. gada aprīlī iesniedza ANO dokumentu, atbalstot tās kandidatūru dalībai Cilvēktiesību padomē, kurā bija teikts, ka Ķīnas Tautas Republika "apņemas veicināt un aizsargāt Ķīnas tautas cilvēktiesības un pamatbrīvības";

M.   tā kā 2010. gada 13. janvārī Google ziņoja par savu nodomu pārtraukt sadarbību ar Ķīnas interneta cenzūru, saistot to ar tādiem izsmalcinātiem kiberuzbrukumiem vietnes datorsistēmām (kas, domājams, nāk no Ķīnas), kas daļēji orientēti uz cilvēktiesību aktīvistu Gmail lietotāju kontiem;

N.   tā kā ES ir Ķīnas lielākais tirdzniecības partneris un investors, kamēr Ķīna ir otrs lielākais ES tirdzniecības partneris, un tā kā tirdzniecība un ekonomiskās attiecības ir aizēnojušas jautājumus par demokrātiskām reformām, cilvēktiesību ievērošanu un tiesiskumu;

O.   tā kā ES un Ķīnas 2000. gadā izveidotajam cilvēktiesību dialogam līdz šim ir bijuši neievērojami rezultāti un tā kā šo rezultātu trūkums ir sekas nekoordinētai un neefektīvai ES kopējai ārpolitikai attiecībā uz Ķīnu,

1.   prasa tūlītēju un bezierunu Liu Xiaobo atbrīvošanu, ka arī pauž solidaritāti viņa miermīlīgajai darbībai un iniciatīvām, lai veicinātu demokrātiskas reformas un aizsargātu cilvēktiesības; stingri nosoda iespaidošanu no tiesu iestāžu puses, kam viņš ir kļuvis par upuri;

2.   tajā pašā laikā pauž solidaritāti ar tiem ķīniešiem, kuri atklāti pauduši savu neapmierinātību ar Liu Xiaobo notiesāšanu;

3.   aicina Ķīnas Tautas Republikas varasiestādes cienīgi ievērot savas saistības Cilvēktiesību padomē un ievērot noteikumus deklarācijā par cilvēktiesību aizstāvjiem, kuru ANO Ģenerālā asambleja pieņēma 1998. gada 9. decembrī;

4.   mudina Ķīnas Tautas Republiku nodrošināt cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanu, ka arī prasa ratificēt Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām;

5.   pauž nožēlu pa faktu, ka Ķīna 2009. gada universālā periodiskā pārskatīšanas procesa kontekstā ir noraidījusi visus ANO dalībvalstu ieteikumus attiecībā uz vārda brīvību, biedrošanās brīvību, tiesu neatkarības principu, garantijām juridiskajai profesijai, cilvēktiesību aizstāvju aizsardzību, etnisko minoritāšu tiesībām, nāvessoda atcelšanu, pāraudzināšanas darba nometnēm, spīdzināšanas aizliegšanu, plašsaziņas līdzekļu brīvību un efektīviem kompensācijas pasākumiem saistībā ar diskrimināciju;

6.   īpaši asi nosoda nāvessoda izpildi Akmal Shaikh un atkārtoti apliecina savu absolūto un nemainīgo neapmierinātību ar nāvessoda izmantošanu jebkādos apstākļos; pauž pārliecību, ka nāvessoda atcelšana ir cilvēktiesību ievērošanas un cilvēka cieņas aizsardzības neatņemama sastāvdaļa visās valstīs;

7.   atzinīgi vērtē Google vēlmi pārtraukt sadarbību ar Ķīnas varasiestādēm saistībā ar interneta filtrēšanu un cenzūru, kā arī mudina citus uzņēmumus rīkoties līdzīgi; aicina Ķīnas Tautas Republiku pilnība ievērot internetā vārda brīvību; pauž solidaritāti ar tiem Ķīnas interneta lietotājiem, kurus visvairāk skārusi Google plānotā aiziešana;

8.   uzsver to, ka Ķīnas valdība 2009. gada aprīlī ir publicējusi savu pirmo Valsts rīcības plānu cilvēktiesību jomā (2009–2010), kura mērķis ir uzlabot pilsoņu tiesību aizsardzību, novērst patvaļīgu aizturēšanu, aizliegt atzīšanās panākšanu ar spīdzināšanu, kā arī nodrošināt godīgus un atklātus tiesas procesus;

9.   uzsver, ka cilvēktiesību situācija Ķīnā joprojām rada nopietnas bažas, un aicina Padomi un Komisiju runāt par Liu Xiaobo lietu nākamajā ES un Ķīnas augstākā līmeņa sanāksmē; atzīmē iepriekšējos cilvēktiesību dialogus ar Ķīnu, kā arī ES un Ķīnas 1998. gada 20. novembra cilvēktiesību dialogu; uzstāj uz stingra turpinājuma nepieciešamību starp šādiem dialogiem, lai nodrošinātu ieteikumu īstenošanu;

10.   uzsver nepieciešamību sākt ES un Ķīnas cilvēktiesību dialogu izsmeļošu novērtēšanu un nostiprināšanu; prasa šajos dialogos sistemātiski runāt par lietām, kurās iesaistīti cilvēktiesību aizstāvji, un uzsver 2008. gada Saharova balvas ieguvēja Hu Jia apcietināšanu un viņa sievas Zeng Jinyan iespaidošanu;

11.   uzskata, ka ekonomiskajām attiecībām ar Ķīnu jāattīstās paralēli ar efektīvu politisko dialogu, un prasa jaunajā pamatnolīgumā, par kuru pašlaik notiek sarunas ar Ķīnu, iekļaut jautājumu par cilvēktiesību ievērošanu;

12.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Savienības augstajam pārstāvim ārpolitikas un drošības politikas jautājumos, Eiropas Savienības Padomes priekšsēdētājam, Komisijai, kā arī Ķīnas Tautas Republikas prezidentam, premjerministram un Tautas Nacionālajai Asamblejai.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika