Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2010/2513(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B7-0040/2010

Dezbateri :

PV 21/01/2010 - 3.2
CRE 21/01/2010 - 3.2

Voturi :

PV 21/01/2010 - 7.2

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0006

Texte adoptate
PDF 211kWORD 53k
Joi, 21 ianuarie 2010 - Strasbourg
Încălcările drepturilor omului în China, în special în cazul lui Liu Xiaobao
P7_TA(2010)0006RC-B7-0040/2010

Rezoluţia Parlamentului European din 21 ianuarie 2010 referitoare la încălcările drepturilor omului în China, în special în cazul lui Liu Xiaobo

Parlamentul European,

–   având în vedere rezoluțiile sale anterioare privind China, în special cele din 13 decembrie 2007 referitoare la summit-ul UE-China și la dialogul UE/China pe tema drepturilor omului și cea din 26 noiembrie 2009 referitoare la "China: drepturile minorităților și aplicarea pedepsei cu moartea",

–   având în vedere rezoluția sa din 6 septembrie 2007 referitoare la funcționarea dialogurilor și a consultărilor cu țările terțe pe tema drepturilor omului,

–   având în vedere declarația Președinției din 19 decembrie 2008 făcută în numele Uniunii Europene privind Carta 2008 și arestarea militanților pentru drepturile omului,

–   având în vedere Summit-ul UE-China organizat la Praga în mai 2009,

–   având în vedere declarația Președinției din 26 iunie 2009 și cea din 14 decembrie 2009, făcute în numele Uniunii Europene, privind urmărirea penală a lui Liu Xiaobo,

–   având în vedere Seminarul UE-China din 18-19 noiembrie 2009 și Dialogul UE-China pe tema drepturilor omului din 20 noiembrie 2009,

–   având în vedere declarația Președinției din 29 decembrie 2009 făcută în numele Uniunii Europene privind execuția lui Akmal Shaikh,

–   având în vedere articolul 122 alineatul (5) din Regulamentul de procedură,

A.   întrucât la 8 decembrie 2008 Liu Xiaobo, un proeminent autor și militant pentru drepturilor omului, coautor al "Cartei 2008", a fost pus sub "supraveghere la domiciliu" - o formă de detenție premergătoare judecării care poate fi folosită pe o perioadă de până la șase luni fără să se formuleze nicio învinuire - într-un domiciliu secret din Beijing;

B.   întrucât Liu Xiaobo a fost arestat la 23 iunie 2009 și învinuit a doua zi de "instigare la subminarea ordinii de stat" în temeiul articolului 105 din Codul Penal;

C.   întrucât Liu Xiaobo este unul din cei 303 de semnatari ai Cartei 2008, o petiție prin care se cerea reforma constituțională, democratizarea și protecția drepturilor omului și care a fost ulterior semnată de peste 10 000 de cetățeni chinezi;

D.   întrucât la 25 decembrie 2009, Tribunalul municipal al poporului nr. 1 intermediar din Beijing l-a declarat pe dl Liu Xiaobo vinovat de "instigare la subminarea ordinii de stat" și l-a condamnat la 11 ani de închisoare și întrucât la baza condamnării guvernului a stat rolul dlui Liu în redactarea și organizarea semnării Cartei 2008 și șase lucrări, publicate între 2005 și 2007, care criticau guvernul chinez;

E.   întrucât soția dlui Liu împreună cu personalul a aproximativ doisprezece ambasade din Beijing au solicitat permisiunea să participe la proces dar li s-a interzis accesul în sala de judecată;

F.   întrucât această hotărâre judecătorească a provocat critici ample din partea blogger-ilor pe internet, a grupuri din societatea civilă internațională, precum și a guvernelor străine, și întrucât dl Liu Xiaobo a făcut recurs la hotărârea judecătorească;

G.   întrucât fostul președintelui ceh, Vaclav Havel, care a dorit să înmâneze un apel la eliberarea lui Liu Xiaobo, i s-a interzis accesul în Ambasada Republicii Populare Chineze de la Praga;

H.   întrucât autoritățile chineze nu au răspuns apelurilor repetate ale UE și a unuia dintre statele sale membre privind comutarea pedepsei cu moartea pronunțată împotriva dlui Akmal Shaikh;

I.   întrucât, cu câteva zile în urmă, un oficial chinez a recunoscut pentru prima dată că dl Gao Zhiseng, militant creștin pentru drepturile omului și nominalizat la premiul Nobel pentru pace, a dispărut;

J.   întrucât în China s-au petrecut și alte cazuri de încălcări grave ale drepturilor omului în decembrie 2009, inclusiv hărțuirea membrilor Forumului Guizhou pentru drepturile omului, pentru a-i împiedica să desfășoare acțiunile programate în vederea sărbătoririi Zilei Drepturilor Omului, precum și bătăile și relele tratamente aplicate în detenție lui Qi Choghuai, reporter și fost șef al biroului din Shandong al publicației Fazhi Morning Post;

K.   întrucât, înaintea celei de a 60-a aniversări la țării, la 1 octombrie, autoritățile chineze au intensificat supravegherea, hărțuirea și închiderea militanților pentru a-i împiedica să atragă atenția asupra problemelor privind respectarea drepturilor omului și întrucât, conform organizației Amnesty International, câteva sute de militanți și dizidenți au fost plasați sub diferite tipuri de supraveghere sau în arest la domiciliu cu această ocazie;

L.   întrucât în aprilie 2009 Republica Populară Chineză a înaintat ONU un document de susținere a candidaturii sale la Consiliul pentru Drepturile Omului, în care se afirma că Republica Populară Chineză "se angajează să promoveze și să protejeze drepturile și libertățile fundamentale ale poporului chinez";

M.   întrucât la 13 ianuarie 2010 Google și-a anunțat intenția de înceta cooperarea cu cei care cenzurează internetul în China, justificând acest fapt prin atacuri cibernetice sofisticate asupra sistemelor sale de computere, pe care le suspectează ca fiind lansate din China și care erau îndreptate parțial împotriva conturilor de Gmail ale militanților pentru drepturile omului;

N.   întrucât UE este cel mai mare partener comercial și cel mai mare investitor al Chinei, iar China este al doilea partener comercial al UE ca importanță și întrucât relațiile comerciale și economice au pus în planul al doilea problema reformelor democratice, respectul pentru drepturile omului și statul de drept;

O.   întrucât dialogul dintre UE și China pe tema drepturilor omului, inițiat în 2000, a produs până în prezent rezultate neglijabile și întrucât lipsa unor rezultate este, de asemenea, consecința unei politicii externe comune necoordonate și ineficiente a UE față de China,

1.   solicită eliberarea imediată și necondiționată a lui Liu Xiaobo și își exprimă solidaritatea cu acțiunile și inițiativele pașnice ale acestuia, puse în slujba reformelor democratice și a protecției drepturilor omului; condamnă în termeni duri hărțuirea juridică la care a fost supus;

2.   își exprimă totodată simpatia cu acei chinezi care au protestat deschis la condamnarea lui Liu Xiaobo;

3.   solicită autorităților Republicii Populare Chineze să își onoreze angajamentele luate în fața Consiliului pentru Drepturile Omului și să respecte dispozițiile Declarației Organizației Națiunilor Unite privind apărătorii drepturilor omului adoptată de Adunarea Generală ONU la 9 decembrie 1998;

4.   îndeamnă Republica Populară Chineză să garanteze respectul pentru drepturile omului și libertățile fundamentale și solicită ratificarea Pactului internațional privind drepturile civile și politice;

5.   deplânge faptul că China, în contextul procesului de revizuire periodică universală la care a fost supusă în 2009, a respins toate recomandările statelor membre ONU în ceea ce privește libertatea de expresie, libertatea de asociere, independența justiției, garanțiile pentru profesia juridică, protecția apărătorilor drepturilor omului, drepturile minorităților etnice, abolirea pedepsei cu moartea, abolirea reeducării prin muncă, interzicerea torturii, libertatea mass-mediei și căile de atac eficiente în caz de discriminare;

6.   condamnă în termenii cei mai aspri executarea lui Akmal Shaikh și își reafirmă opoziția sa absolută pentru folosirea pedepsei cu moartea în toate circumstanțele; își exprimă convingerea că abolirea pedepsei cu moartea este o parte integrantă a respectului pentru drepturile omului și a protecției demnității umane în toate țările;

7.   salută intenția companiei Google de a înceta colaborarea cu autoritățile chineze în ceea ce privește acțiunile de filtrare și de cenzurare a internetului și îndeamnă toate companiile să facă același lucru; invită Republica Populară Chineză să respecte pe deplin libertatea de expresie pe internet; își exprimă solidaritatea cu utilizatorii de internet din China care vor fi cei mai afectați de plecarea companiei Google;

8.   subliniază că guvernul chinez a publicat primul său Plan de acțiune național privind drepturile omului (2009-2010) în aprilie 2009, care este menit să îmbunătățească protecția drepturilor cetățenilor, să îi ferească de detențiile arbitrare, să interzică obținerea mărturiilor prin tortură și să garanteze procese corecte și deschise;

9.   subliniază faptul că rezultatele Chinei în domeniul drepturilor omului rămân o preocupare serioasă și invită Consiliul și Comisia să ridice problema lui Liu Xiaobo la următorul summit UE-China; ia act de dialogurile anterioare cu China pe tema drepturilor omului și de dialogul UE-China pe tema drepturilor omului din 20 noiembrie 2009; insistă asupra necesității unei urmăriri stricte a rezultatelor acestor dialoguri pentru a garanta că aceste recomandări sunt puse în aplicare;

10.   subliniază necesitatea inițierii unei evaluări cuprinzătoare și a consolidării dialogurilor UE-China pe tema drepturilor omului; solicită aducerea sistematică în discuție a cazurilor care implică apărători ai drepturilor omului în timpul acestor dialoguri și subliniază închiderea laureatului Premiului Saharov pentru pace din 2008, Hu Jia, precum și hărțuirea soției sale Zeng Jinyan;

11.   este de opinie că dezvoltarea relațiilor economice cu China trebuie combinată cu un dialog politic eficient și solicită ca respectul pentru drepturile omului să constituie o parte integrală a noului acord-cadru care se negociază cu China în prezent;

12.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru politica externă și de securitate, Președintelui Consiliului Uniunii Europene, Comisiei și Președintelui, Primului Ministru și Adunării Naționale a Poporului a Republicii Populare Chineze.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate