Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/2513(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0040/2010

Rozpravy :

PV 21/01/2010 - 3.2
CRE 21/01/2010 - 3.2

Hlasovanie :

PV 21/01/2010 - 7.2

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0006

Prijaté texty
PDF 213kWORD 51k
Štvrtok, 21. januára 2010 - Štrasburg
Porušovanie ľudských práv v Číne
P7_TA(2010)0006RC-B7-0040/2010

Uznesenie Európskeho parlamentu z 21. januára 2010 o porušovaní ľudských práv v Číne, najmä pokiaľ ide o prípad Liou Siao-paa

Európsky parlament,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Číne, najmä na uznesenia z 13. decembra 2007 o samite EÚ – Čína a o dialógu medzi EÚ a Čínou o ľudských právach a z 26. novembra 2009 s názvom Čína: práva menšín a vykonávanie trestu smrti,

–   so zreteľom na svoje uznesenie zo 6. septembra 2007 o fungovaní dialógu a konzultácií s tretími krajinami v oblasti ľudských práv,

–   so zreteľom na vyhlásenia predsedníctva v mene Európskej únie z 19. decembra 2008 týkajúce sa Charty 2008 a zatknutia bojovníkov za ľudské práva,

–   so zreteľom na samit EÚ – Čína, ktorý sa konal v Prahe v máji 2009,

–   so zreteľom na vyhlásenia predsedníctva v mene Európskej únie z 26. júna 2009 a 14. decembra 2009 v súvislosti so stíhaním Liou Siao-paa,

–   so zreteľom na seminár EÚ – Čína z 18. a 19. novembra 2009 a dialóg o ľudských právach medzi EÚ a Čínou z 20. novembra 2009,

–   so zreteľom na vyhlásenie predsedníctva v mene Európskej únie z 29. decembra 2009 v súvislosti s popravou Akmala Sheikha,

–   so zreteľom na článok 122 ods. 5 rokovacieho poriadku,

A.   keďže Liou Siao-pao, popredný aktivista v oblasti ľudských práv, univerzitný profesor a spoluautor tzv. Charty 2008, sa od 8. decembra 2008 nachádza na neznámom mieste v Pekingu pod tzv. domácim dohľadom, ktorý je formou vyšetrovacej väzby a môže trvať až šesť mesiacov bez toho, aby bolo vznesené obvinenie,

B.   keďže Liou Siao-pao bol zadržaný 23. júna 2009 a nasledujúci deň bol obvinený z "podnecovania k rozvracaniu štátnej moci" podľa článku 105 trestného zákonníka,

C.   keďže Liou Siao-pao je jedným z 303 signatárov Charty 2008 – petície, ktorá žiada uskutočnenie ústavnej reformy, demokratizáciu a ochranu ľudských práv a ktorú následne podpísalo viac ako 10 000 občanov Číny,

D.   keďže 25. decembra 2009 mestský ľudový súd č. 1 v Pekingu uznal Liou Siao-paa za vinného z "podnecovania k rozvracaniu štátnej moci" a odsúdil ho na 11 rokov väzenia a keďže vláda pri obvinení vychádzala z úlohy Liou Siao-paa pri príprave a organizácii podpisovania Charty 2008 a zo šiestich esejí, ktoré kritizovali čínsku vládu, uverejnených medzi rokmi 2005 až 2007,

E.   keďže manželka Liou Siao-paa a zamestnanci približne tucta zahraničných veľvyslanectiev v Pekingu žiadali o povolenie zúčastniť procesu ako pozorovatelia, ale bol im odopretý vstup do súdnej siene,

F.   keďže tento rozsudok vyvolal búrku rozhorčenia domácich internetových blogerov, medzinárodných skupín zastupujúcich občiansku spoločnosť a zahraničných vlád a keďže Liou Siao-pao sa proti rozsudku súdu odvolal,

G.   keďže bývalému českému prezidentovi Václavovi Havlovi, ktorý chcel odovzdať výzvu na prepustenie Liou Siao-paa, bol znemožnený vstup na veľvyslanectvo Čínskej ľudovej republiky v Prahe,

H.   keďže čínske orgány nevypočuli opakované žiadosti EÚ a jedného z členských štátov o zmiernenie rozsudku smrti vyneseného proti Akmalovi Shaikhovi,

I.   keďže pred pár dňami čínsky úradník po prvý raz pripustil, že Kao Č´-seng, kresťanský aktivista v oblasti ľudských práv a kandidát na Nobelovu cenu mieru, zmizol,

J.   keďže v decembri 2009 v Číne došlo k ďalším prípadom porušovania ľudských práv, napríklad k prenasledovaniu členov fóra o ľudských právach Kuej-čou s cieľom zabrániť im vo vykonaní plánovaných aktivít na oslavu dňa ľudských práv a k zbitiu a zlému zaobchádzaniu s Čchi Čchung-huajom, reportérom a bývalým vedúcim pobočky Fa-č´ Morning Post v Šan-tungu, počas jeho pobytu vo väzbe,

K.   keďže čínske orgány v očakávaní 60. výročia vzniku krajiny, ktoré pripadá na 1. októbra, zintenzívnili sledovanie, prenasledovanie a zatýkanie aktivistov, aby im zabránili v upozorňovaní na problematiku ľudských práv, a keďže podľa Amnesty International je pri tejto príležitosti niekoľko stoviek aktivistov a disidentov rozličným spôsobom sledovaných alebo sú v domácom väzení,

L.   keďže Čínska ľudová republika predložila OSN v apríli 2009 dokument s cieľom nájsť podporu pri uchádzaní sa o členstvo v Rade pre ľudské práva, v ktorom potvrdila, že Čínska ľudová republika "sa zaväzuje presadzovať a chrániť ľudské práva a základné slobody čínskeho ľudu",

M.   keďže 13. januára 2010 spoločnosť Google ohlásila svoj úmysel zastaviť spoluprácu s čínskymi cenzormi internetu, čo odôvodnila sofistikovanými počítačovými útokmi na svoje počítačové systémy, ktoré majú podľa nej pôvod v Číne, sčasti zameranými na schránky aktivistov v oblasti ľudských práv, ktorí využívali službu Gmail,

N.   keďže EÚ je najväčším obchodným partnerom Číny a najväčším investorom v Číne a keďže Čína je druhým najväčším obchodným partnerom EÚ a keďže obchodné a hospodárske vzťahy zatlačili do úzadia otázku demokratických reforiem, dodržiavania ľudských práv a zásad právneho štátu,

O.   keďže dialóg medzi EÚ a Čínou o ľudských právach, ktorý bol iniciovaný v roku 2000, zatiaľ priniesol len zanedbateľné výsledky a keďže chýbajúce výsledky sú takisto dôsledkom nekoordinovanej a neúčinnej spoločnej zahraničnej politiky EÚ voči Číne,

1.   žiada, aby bol Liou Siao-pao okamžite a bezpodmienečne prepustený, a vyjadruje solidaritu s jeho mierovými akciami a iniciatívami v prospech demokratických reforiem a ochrany ľudských práv; ostro odsudzuje súdne prenasledovanie, ktorému padol za obeť;

2.   zároveň vyjadruje účasť s tými Číňanmi, ktorí otvorene prejavili nespokojnosť s odsúdením Liou Siao-paa;

3.   vyzýva orgány Čínskej ľudovej republiky, aby dodržiavali záväzky, ktoré prijali v Rade pre ľudské práva, a riadili sa ustanoveniami Deklarácie OSN o obhajcoch ľudských práv, ktorú prijalo Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov 9. decembra 1998;

4.   dôrazne vyzýva Čínsku ľudovú republiku, aby zabezpečila dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd, a žiada o ratifikáciu Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach;

5.   vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že Čína v súvislosti s procesom všeobecného pravidelného preskúmania v roku 2009 odmietla všetky odporúčania členských štátov OSN týkajúce sa slobody prejavu, slobody zhromažďovania, nezávislosti súdnictva, záruk pre právnické povolania, ochrany obhajcov ľudských práv, práv etnických menšín, zrušenia trestu smrti, zrušenia prevýchovy prácou, zákazu mučenia, slobody médií a účinných nápravných prostriedkov za diskrimináciu;

6.   čo najdôraznejšie odsudzuje popravu Akmala Shaikha a opätovne potvrdzuje absolútny a trvalý nesúhlas s vykonávaním trestu smrti za akýchkoľvek okolností; je presvedčený, že zrušenie trestu smrti je neodlučiteľnou súčasťou dodržiavania ľudských práv a ochrany ľudskej dôstojnosti vo všetkých krajinách;

7.   víta zámer spoločnosti Google zastaviť spoluprácu s čínskymi orgánmi v súvislosti s filtrovaním internetového obsahu a jeho cenzúrou a naliehavo vyzýva ďalšie spoločnosti, aby postupovali rovnako; vyzýva Čínsku ľudovú republiku, aby plne rešpektovala slobodu prejavu na intenete; vyjadruje solidaritu s internetovými používateľmi v Číne, ktorých najviac zasiahne zamýšľaný odchod spoločnosti Google;

8.   zdôrazňuje, že čínska vláda v apríli 2009 uverejnila svoj prvý národný akčný plán pre ľudské práva (2009 –2010), ktorý je určený na zlepšenie práv občanov, na ochranu pred svojvoľným zadržiavaním, na zákaz získavania výpovedí mučením a na zabezpečenie spravodlivých a otvorených procesov;

9.   zdôrazňuje, že čínska štatistika v oblasti ľudských práv stále poskytuje dôvody na vážne znepokojenie, a vyzýva Radu a Komisiu, aby predniesli prípad Liou Siao-paa na najbližšom samite EÚ – Čína; berie na vedomie predchádzajúce dialógy s Čínou o ľudských právach a dialóg medzi EÚ a Čínou o ľudských právach z 20. novembra 2009; zdôrazňuje, že medzi všetkými takýmito dialógmi je nanajvýš potrebné sledovať, ako sa ich závery uplatňujú v praxi, aby sa zabezpečilo vykonávanie odporúčaní;

10.   zdôrazňuje potrebu začať komplexné hodnotenie a upevňovanie dialógov o ľudských právach medzi EÚ a Čínou; žiada, aby sa počas týchto dialógov systematicky hovorilo o prípadoch obhajcov ľudských práv, pričom poukazuje na uväznenie nositeľa Sacharovovej ceny za rok 2008 Chu Ťiu a prenasledovanie jeho ženy Ceng Ťin-jen;

11.   zastáva názor, že rozvoj hospodárskych vzťahov s Čínou musí sprevádzať účinný politický dialóg, a požaduje, aby bolo dodržiavanie ľudských práv neoddeliteľnou súčasťou novej rámcovej dohody s Čínou, o ktorej sa v súčasnosti rokuje;

12.   poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku, predsedovi Rady Európskej únie, Komisii a prezidentovi, premiérovi a Národnému ľudovému zhromaždeniu Čínskej ľudovej republiky.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia