Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2010/2514(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B7-0043/2010

Forhandlinger :

PV 21/01/2010 - 3.3
CRE 21/01/2010 - 3.3

Afstemninger :

PV 21/01/2010 - 7.3
CRE 21/01/2010 - 7.3

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0007

Vedtagne tekster
PDF 21kWORD 42k
Torsdag den 21. januar 2010 - Strasbourg
Filippinerne
P7_TA(2010)0007RC-B7-0043/2010

Europa-Parlamentets beslutning af 21. januar 2010 om Filippinerne

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til EU-formandskabets erklæring af 25. november 2009 om drabene i provinsen Maguindanao i Filippinerne og til erklæring af 2. december 2009 fra Philip Alston, FN's særlige ordfører om udenretslige drab,

–   der henviser til FN's konvention om borgerlige og politiske rettigheder og tillægsprotokollen hertil, som Filippinerne har undertegnet,

–   der henviser til Kommissionens landestrategidokument 2007-2013 for Filippinerne,

–   der henviser til finansieringsaftalen for EU-Filippinerne retsplejestøtteprogrammet, som undertegnedes i oktober 2009, og hvormed formålet er at fremskynde retssager mod gerningsmændene til udenretslige drab,

–   der henviser til, at der mandag den 10. maj 2010 vil blive afholdt præsidentvalg, parlamentsvalg og lokalvalg i Filippinerne,

–   der henviser til sine tidligere beslutninger om Filippinerne,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 122, stk. 5,

A.   der henviser til, at politiske drab på og forsvindinger af navnlig medlemmer af oppositionsorganisationer, journalister, menneskerettighedsaktivister og religiøse ledere fortsat er et udbredt fænomen i Filippinerne, og at menneskerettighedsorganisationer taler om over 1 000 politisk motiverede mord og forsvindinger i det seneste årti,

B.   der henviser til, at det forhold, at gerningsmændene praktisk talt nyder straffrihed, og at regeringen ikke er i stand til at tackle den politisk motiverede vold i landet på effektiv vis, gør det meget vanskeligt at retsforfølge de ansvarlige trods de tilsagn, som regeringen afgav som led i sin universelle regelmæssige gennemgang i 2008,

C.   der henviser til, at i hundredtusindvis af mennesker stadig er internt fordrevne som følge af konflikten mellem på den ene side regeringen og, på den anden, Morofolkets Islamiske Befrielsesfront samt Den Nye Folkehær, som fortsat er aktiv i hele landet, og som følge af militære aktioner mod kriminelle grupper såsom Abu Sayyaf-Gruppen i øprovinserne Sulu og Basilan på det vestlige Mindanao,

D.   der henviser til, at 100 bevæbnede mænd fra en lokal milits anført af Amapatuan-familien, heriblandt ansatte i det lokale politi, den 23. november 2009 torturerede og på brutal vis myrdede 57 medlemmer af en konvoj, heriblandt kvindelige pårørende til Esmail Mangudadatu, hvoraf nogle blev voldtaget, advokater og 30 journalister, som var på vej for at indgive Mangudadatus kandidatur til posten som guvernør for provinsen Magindanao på Mindanao,

E.   der henviser til, at denne massakre, som krævede de fleste dødsofre blandt journalister nogensinde i forbindelse med én enkelt hændelse nogetsteds i verden, på chokerende vis afslørede, i hvor stort omfang lokale krigsherrer, korruption af sikkerhedsstyrkerne og straffrihed for de mest skånselsløse forbrydelser har fået tag i Filippinerne,

F.   der henviser til, at den filippinske regering den 24. november 2009 erklærede undtagelsestilstand i de to berørte provinser og således overlod det til militæret at sørge for lov og orden, anmodede internationale retsmedicinere om at bistå med efterforskningen og den 4. december 2009 erklærede militær undtagelsestilstand i Maguindanao i en uge, den første sådanne beslutning siden 1972,

G.   der henviser til, at dette skridt førte til arrestationen af ledende medlemmer af Ampatuan-familien og til, at de blev anklaget for flerdobbelt mord, samt til opdagelsen af et kolossalt våbenarsenal og af i tusindvis af skjulte vælgeridentifikationskort, hvilket tydede på særdeles omfattende valgsvindel til fordel for præsident Arroyos politiske parti, Lakas-Kampi-CMD,

H.   der henviser til, at valg i Filippinerne tidligere har været skæmmet af hyppige udenretslige drab på politiske modstandere begået af private hære og militser, hvoraf mange er bevæbnet med våben udleveret af regeringen, og som er i politisk indflydelsesrige familiers brød,

I.   der henviser til, at det forhold, at omkring 60 kandidater blev myrdet under valgkampagnen i 2007 og 41 kandidater under valgkampagnen i 2004, giver anledning til frygt for, at der vil ske en stigning i antallet af drab på politiske aktivister under optakten til valget i maj 2010,

J.   der henviser til, at de brutale drab i Maguindanao er et stort tilbageskridt for fred og demokrati i Filippinerne og vil komplicere fredsforhandlingerne mellem den filippinske regering og Morofolkets Islamiske Befrielsesfront, som blev genoptaget den 8. december 2009 i Kuala Lumpur ved den malaysiske regerings mellemkomst,

1.   fordømmer på det kraftigste Maguindanao-massakren den 23. november 2009 og giver udtryk for sin solidaritet med de afdødes familier;

2.   glæder sig over den filippinske regerings reaktion på massakren, men beklager de indledende forsinkelser og understreger, at politiets efterforskning skal være fuldt dækkende og uafhængig og skal efterfølges af effektive retsforfølgelser, bl.a. af de medlemmer af sikkerhedsstyrkerne, der er mistænkt for at have været indblandet;

3.   er dybt bekymret over, at de personlige forbindelser mellem visse regeringsmedlemmer og Ampatuan-familien kunne lægge hindringer i vejen for snarere end fremme en upartisk efterforskning af drabene, og kræver, at Ampatuan-familien afhøres af den nationale efterretningstjeneste;

4.   kræver, at der straks træffes foranstaltninger til beskyttelse af alle de vidner, dommere, advokater og anklagere, der er involveret i efterforskningen og retssagerne;

5.   opfordrer donorlande til at tilbyde det filippinske justitsministerium retsmedicinsk, efterforskningsmæssig og juridisk bistand og støtte;

6.   opfordrer den filippinske regering til at tage afgørende skridt til at sætte en stopper for udenretslige drab og forsvindinger og til at opklare alle andre uløste sager, herunder sagen vedrørende Jonas Burgos, som forsvandt i april 2007; henstiller indtrængende til den filippinske regering at ratificere FN's konvention om tvungne forsvindinger;

7.   opfordrer den filippinske regering til at tage afgørende skridt til straks at sætte en stopper for al privat og lokal finansiering af politi og militære støttegrupper og til at opløse paramilitære styrker og lokale militser; glæder sig over præsident Arroyos erklæring af 9. december 2009 om dette spørgsmål og opfordrer præsident Arroyo til at ophæve dekret 546;

8.   glæder sig i denne forbindelse over det forbud mod at bære skydevåben, som Valgkommissionen har udstedt som forberedelse til valget den 10. maj 2010;

9.   glæder sig over undertegnelsen i oktober 2009 af finansieringsaftalen for EU-Filippinerne retsplejestøtteprogrammet (EPJUST), hvori der afsættes 3,9 mio. EUR til støtte, bistand og uddannelse med det formål at styrke strafferetsplejesystemet og understøtte Menneskerettighedskommissionens og civilsamfundsgruppers arbejde; ser frem til rapporterne om det arbejde, der skal udføres som led i det overvågningssystem, som skal etableres inden for rammerne af EPJUST, og som vil få til opgave at følge de fremskridt, landet gør med at bekæmpe udenretslige drab og hermed forbundet uvæsen;

10.   giver udtryk for sin bekymring over, at den af præsidenten erklærede undtagelsestilstand, kombineret med overdragelsen af øgede beføjelser til de væbnede styrker, som tidligere har været impliceret i talrige udenretslige drab, ikke vil forhindre eller begrænse valgrelateret vold i provinsen Mindanao;

11.   opfordrer den filippinske regering til at intensivere bestræbelserne på at sætte en stopper for politiske voldshandlinger for at sikre fremtiden for demokratiet i Filippinerne; opfordrer navnlig myndighederne til at nedsætte en task force på højt plan, som nyder bred politisk opbakning, således at der som et hasteanliggende kan gennemføres foranstaltninger til forhindring af valgrelateret vold i månederne forud for valget i maj og tages skridt til at beskytte medierne og ytringsfriheden helt generelt;

12.   glæder sig over højesterettens afgørelse om at tillade, at Ang Ladlad deltager i valget i maj, en afgørelse der omstøder Valgkommissionens (COMLEC) oprindelige afslag herpå af moralske årsager;

13.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Filippinernes præsident og regering, FN's højkommissær for menneskerettigheder og ASEAN-medlemsstaternes regeringer.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik