Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2009/0139(CNS)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A7-0008/2010

Testi mressqa :

A7-0008/2010

Dibattiti :

PV 08/02/2010 - 14
CRE 08/02/2010 - 14

Votazzjonijiet :

PV 10/02/2010 - 9.1
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P7_TA(2010)0011

Testi adottati
PDF 403kWORD 87k
L-Erbgħa, 10 ta' Frar 2010 - Strasburgu
Mekkaniżmu tar-reverse charge: oġġetti u servizzi li jistgħu ikunu suġġetti għal frodi *
P7_TA(2010)0011A7-0008/2010

Riżoluzzjoni leġislattiva tal-Parlament Ewropew tal-10 ta' Frar 2010 dwar il-proposta għal direttiva tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2006/112/KE rigward applikazzjoni fakultattiva u temporanja tal-mekkaniżmu tar-reverse charge fil-konfront ta" fornimenti ta" ċerti oġġetti u servizzi li jistgħu ikunu suġġetti għal frodi (COM(2009)0511 – C7-0210/2009 – 2009/0139(CNS))

(Proċedura leġislattiva speċjali - konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Kunsill (COM(2009)0511),

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 93 tat-Trattat KE, skont liema artikolu ġie kkonsultat mill-Kunsill (C7–0210/2009),

–   wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill bit-titolu "Konsegwenzi tad-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona dwar il-proċeduri interistituzzjonali ta' teħid ta' deċiżjonijiet li għadejjin bħalissa" (COM(2009)0665),

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 113 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-UE,

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 55 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Monetarji u Ekonomiċi (A7-0008/2010),

1.  Japprova l-proposta tal-Kummissjoni kif emendata;

2.  Jistieden lill-Kummissjoni sabiex konsegwentement tbiddel il-proposta tagħha, skont l-Artikolu 293(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-UE;

3.  Jistieden lill-Kunsill biex jinfurmah jekk ikollu l-ħsieb li jitbiegħed mit-test approvat mill-Parlament;

4.  Jitlob lill-Kunsill biex jerġa' jikkonsultah jekk ikollu l-ħsieb li jemenda l-proposta tal-Kummissjoni b'mod sustanzjali;

5.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-parlamenti nazzjonali.

Test propost mill-Kummissjoni   Emenda
Emenda 1
Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 4
(4)  Il-lista definita minn qabel, li l-Istati Membri jistgħu jagħżlu minnha, għandha tiġi ristretta għall-fornimenti ta" oġġetti u servizzi li, skont esperjenza reċenti, huma partikolarment suġġetti għall-frodi. Biex jiġi żgurat li l-introduzzjoni ta" mekkaniżmu bħal dan tista" tiġi vvalutata b'mod effettiv u li l-impatt tiegħu jiġi ssorveljat bir-reqqa, l-Istati Membri għandhom ikunu limitati fl-għażla tagħhom.
(4)  Il-lista definita minn qabel, li l-Istati Membri jistgħu jagħżlu minnha, għandha tiġi ristretta għall-fornimenti ta" oġġetti u servizzi li, skont esperjenza reċenti, huma partikolarment suġġetti għall-frodi. Biex jiġi żgurat li l-introduzzjoni ta" mekkaniżmu bħal dan tista" tiġi vvalutata b'mod effettiv u li l-impatt tiegħu jiġi ssorveljat bir-reqqa, l-Istati Membri għandhom ikunu limitati fl-għażla tagħhom għal oġġetti u servizzi f'dik il-lista definita minn qabel.
Emenda 2
Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 4 a (ġdida)
(4a)  Meta jiġi biex jagħżlu liema oġġetti u servizzi għandhom ikunu soġġetti għall-mekkaniżmu, l-Istati Membri għandhom jagħżlu l-iskambju tal-kwoti għall-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta" serra u massimu ta" tnejn mill-kategoriji elenkati f'Parti A tal-Anness VIA.
Emenda 3
Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 7
(7)  Biex jiġi vvalutat l-effett tal-applikazzjoni tal-mekkaniżmu fuq attivitajiet frawdolenti b'mod trasparenti, ir-rapporti ta" evalwazzjoni mill-Istati Membri għandhom ikunu abbażi ta" kriterji definiti minn qabel stabbiliti mill-Istati Membri. Kull evalwazzjoni bħal din għandha tivvaluta b'mod ċar il-livell ta" frodi qabel u wara l-applikazzjoni tal-mekkaniżmu u kull ċaqliq fix-xejriet ta" attivitajiet frodulenti b'mod partikolari lejn fornimenti ta" oġġetti u servizzi oħrajn, fornimenti fil-livell tal-bejgħ bl-imnut u fornimenti fi Stati Membri oħrajn.
(7)  Biex jiġi vvalutat l-effett tal-applikazzjoni tal-mekkaniżmu fuq attivitajiet frodulenti b'mod trasparenti, ir-rapporti ta" evalwazzjoni mill-Istati Membri għandhom ikunu abbażi ta" kriterji definiti minn qabel stabbiliti mill-Istati Membri. Bil-ħsieb li tiġi żgurata applikazzjoni uniformi, il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li tadotta miżuri mfassla biex jispeċifikaw, fuq il-bażi tal-input mill-Istati Membri u filwaqt li jitqies il-parir tal-Kumitat tal-VAT, il-kriterji ta' valutazzjoni li jkunu se jintużaw mill-Istati Membri meta jevalwaw l-effett tal-applikazzjoni tal-mekkaniżmu tar-reverse charge fil-konfront ta' attivitajiet frodulenti. Dawn il-kriterji għandhom ikunu stabbiliti mill-Kummissjoni sat-30 ta" Ġunju 2010. Kull evalwazzjoni bħal din għandha tivvaluta b'mod ċar il-livell ta" frodi qabel u wara l-applikazzjoni tal-mekkaniżmu u kull ċaqliq fix-xejriet ta" attivitajiet frodulenti b'mod partikolari lejn fornimenti ta" oġġetti u servizzi oħrajn, fornimenti fil-livell tal-bejgħ bl-imnut u fornimenti fi Stati Membri oħrajn.
Emenda 4
Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 8
(8)  Ir-rapport għandu jivvaluta wkoll l-ispejjeż għall-konformità għall-persuni taxxabbli u l-ispejjeż ta" implimentazzjoni mġarrba mill-Istati Membri, inklużi dawk li jirriżultaw minn miżuri ta" kontroll u ta" verifika.
(8)  Ir-rapport għandu jivvaluta wkoll l-ispejjeż għall-konformità għall-persuni taxxabbli u l-ispejjeż ta" implimentazzjoni mġarrba mill-Istati Membri, inklużi dawk li jirriżultaw minn miżuri ta" kontroll u ta" verifika, u xi tibdil li jista' jkun hemm fid-dħul mill-VAT minħabba l-mekkaniżmu rigward il-prodotti u s-servizzi elenkati fl-Anness VIA, magħżul u applikat mill-Istati Membri rispettivi.
Emenda 5
Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 8 a (ġdida)
(8a)  Sal-1 ta" Lulju 2014, il-Kummissjoni għandha tagħmel rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill, flimkien ma' proposti xierqa msejsa fuq ir-rapporti ta' evalwazzjoni tal-Istati Membri, li jivvaluta l-effettività u l-effikaċja kollha tal-miżura billi japplika l-mekkaniżmu u l-proporzjon bejn in-nefqa u l-benefiċċju tal-miżura sabiex jiġi vvalutat mill-ġdid jekk l-estensjoni jew it-twessigħ tal-kamp ta' applikazzjoni tagħha jkunx xieraq.
Emenda 6
Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 1
Direttiva 2006/112/KE
Artikolu 199a – paragrafu 1 – subparagrafu 1
1.  L-Istati Membri jistgħu, sal-31 ta" Diċembru 2014 u għal perjodu minimu ta" sentejn, jintroduċu u japplikaw mekkaniżmu li permezz tiegħu l-VAT dovut fuq il-fornimenti tal-kategoriji ta" oġġetti u servizzi elenkati fl-Anness VI A tkun pagabbli mill-persuna li lilha jiġu fornuti dawk l-oġġetti u servizzi.
1.  L-Istati Membri jistgħu, sal-31 ta" Diċembru 2014 u għal perjodu minimu ta" sentejn, jintroduċu u japplikaw mekkaniżmu li permezz tiegħu l-VAT dovut fuq il-fornimenti tal-kategoriji ta" oġġetti u servizzi elenkati fl-Anness VI A tkun pagabbli mill-persuna taxxabbli li lilha jiġu fornuti dawk l-oġġetti u servizzi.
Emenda 7
Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 1
Direttiva 2006/112/KE
Artikolu 199a – paragrafu 1 – subparagrafu 2
Meta jintgħażlu liema oġġetti u servizzi għandhom ikunu soġġetti għal dak il-mekkaniżmu, l-Istati Membri huma limitati għal tlieta mill-kategoriji elenkati fl-Anness VI A li minnhom massimu ta" tnejn għandhom ikunu kategoriji ta" oġġetti.
Meta jintgħażlu liema oġġetti u servizzi għandhom ikunu soġġetti għal dak il-mekkaniżmu, l-Istati Membri għandhom jagħżlu l-iskambju tal-kwoti għall-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra u massimu ta" tnejn mill-kategoriji ta" oġġetti elenkati f'Parti A tal-Anness VI A.
Emenda 8
Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 1
Direttiva 2006/112/KE
Artikolu 199a – paragrafu 2 – punt b
(b) jintroduċi obbligi ta" rapportar xierqa u effettivi fuq kull persuna taxxabbli li tforni oġġetti jew servizzi li għalihom japplika dak il-mekkaniżmu, sabiex tkun possibbli, għal kull tranżazzjoni, l-identifikazzjoni ta" dik il-persuna taxxabbli u l-persuna taxxabbli li jsirulha l-fornimenti, tat-tip ta" oġġetti jew servizzi fornuti, u tal-perjodu tat-taxxa u tal-valur ta" dawn il-fornimenti;
(b) jintroduċi obbligi ta" rapportar xierqa u effettivi fuq kull persuna taxxabbli li tforni oġġetti jew servizzi li għalihom japplika dak il-mekkaniżmu, sabiex tkun possibbli għal kull tranżazzjoni, fuq bażi perjodika, jew fuq il-bażi ta" tranżazzjoni globali, l-identifikazzjoni ta" dik il-persuna taxxabbli u l-persuna taxxabbli li jsirulha l-fornimenti, tat-tip ta" oġġetti jew servizzi fornuti, u tal-perjodu tat-taxxa u tal-valur ta" dawn il-fornimenti;
Emenda 9
Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 1
Direttiva 2006/112/KE
Artikolu 199a – paragrafu 2 – punt c
(c) jimponi obbligi ta" rrapportar abbażi tat-tranżazzjoni jew globali fuq kull persuna taxxabbli li tirċievi oġġetti jew servizzi li għalihom japplika dak il-mekkaniżmu għal raġunjijiet ta" verifika ma" informazzjoni mressqa mill-fornitur;
(c) jimponi obbligi ta" rrapportar perjodiku abbażi tat-tranżazzjoni jew globali fuq kull persuna taxxabbli li tirċievi oġġetti jew servizzi li għalihom japplika dak il-mekkaniżmu għal raġunijiet ta" verifika ma" informazzjoni mressqa mill-fornitur;
Emenda 10
Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 1
Direttiva 2006/112/KE
Artikolu 199a – paragrafu 2 – punt d
(d) jintroduċi miżuri ta" kontroll xierqa u effettivi biex jiġu ssorveljati u mnaqqsa forom attwali ta" frodi, kif ukoll biex tiġi evitata l-introduzzjoni ta" attivitajiet frawdolenti rigward oġġetti jew servizzi oħrajn, fil-livell tal-bejgħ bl-imnut jew fi Stati Membri oħrajn.
(d) jintroduċi miżuri ta" kontroll xierqa u effettivi flimkien mal-ispezzjonijiet għal għarrieda diġà eżitstenti biex jiġu ssorveljati u mnaqqsa forom attwali ta" frodi, kif ukoll biex tiġi evitata l-introduzzjoni ta" attivitajiet frodulenti rigward oġġetti jew servizzi oħrajn, fil-livell tal-bejgħ bl-imnut jew fi Stati Membri oħrajn.
Emenda 11
Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 1
Direttiva 2006/112/KE
Artikolu 199a – paragrafu 2 a (ġdid)
2a.  Stat Membru li jagħżel li jintroduċi l-mekkaniżmu, hemm dispożizzjoni dwaru fil-paragrafu 1, jista" jimponi r-rekwiżit li jsiru rapporti speċifiċi bbażati fuq id-data għal kwalunkwe persuna taxxabbli li tirċievi oġġetti jew servizzi li għalihom japplika dan il-mekkaniżmu sabiex jiġi ċċarat jekk dawk l-oġġetti u s-servizzi jkunux qegħdin jintużaw għal skopijiet ta' negozju normali jew għal skopijiet oħrajn.
Emenda 12
Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 1
Direttiva 2006/112/KE
Artikolu 199a – paragrafu 3 a (ġdid)
3a.  Fuq il-bażi tal-input mill-Istati Membri, l-kriterji ta" evalwazzjoni msemmija fil-paragrafu 3(b) għandhom jiġu definiti mill-Kummissjoni wara li tkun ikkonsultat mal-Kumitat tal-VAT.
Emenda 13
Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 1
Direttiva 2006/112/KE
Artikolu 199a – paragrafu 4 – punt f a (ġdid)
(fa) xi tibdil li jista' jkun hemm fid-dħul mill-VAT minħabba l-mekkaniżmu rigward l-oġġetti u s-servizzi elenkati fl-Anness VI A, magħżul u applikat mill-Istati Membri rispettivi.
Emenda 14
Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 1
Direttiva 2006/112/KE
Artikolu 199a – paragrafu 4 a (ġdid)
4a.  Sa Lulju 2014, il-Kummissjoni għandha tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill, flimkien ma' proposti xierqa msejsa fuq ir-rapporti tal-Istati Membri msemmija fil-paragrafu 4, li jivvaluta l-proporzjon bejn in-nefqa u l-benefiċċju tal-miżura sabiex jiġi vvalutat mill-ġdid jekk l-estensjoni jew it-twessigħ tal-kamp ta' applikazzjoni tagħha jkunx xieraq.
Avviż legali - Politika tal-privatezza