Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2009/0105(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0048/2009

Indgivne tekster :

A7-0048/2009

Forhandlinger :

PV 09/02/2010 - 13
CRE 09/02/2010 - 13

Afstemninger :

PV 10/02/2010 - 9.2
CRE 10/02/2010 - 9.2
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0012

Vedtagne tekster
PDF 11kWORD 36k
Onsdag den 10. februar 2010 - Strasbourg
EFRU: støtteberettigelse for boligtiltag for marginaliserede befolkningsgrupper ***I
P7_TA(2010)0012A7-0048/2009
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 10. februar 2010 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. .../2009 om ændring af forordning (EF) nr. 1080/2006 om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, for så vidt angår støtteberettigelse for boligtiltag for marginaliserede befolkningsgrupper (KOM(2009)0382 - C7-0095/2009 - 2009/0105(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2009)0382),

–   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 162, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C7-0095/2009),

–   der henviser til Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet om følgerne af Lissabontraktatens ikrafttræden for de igangværende interinstitutionelle beslutningsprocedurer (KOM(2009)0665),

–   der henviser til artikel 294, stk. 3 og artikel 178 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–   der henviser til betænkning fra Regionaludviklingsudvalget (A7-0048/2009),

1.   vedtager nedenstående holdning ved førstebehandlingen;

2.   anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen og de nationale parlamenter.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 10. februar 2010 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1080/2006 om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, for så vidt angår støtteberettigelse for boligtiltag for marginaliserede befolkningsgrupper
P7_TC1-COD(2009)0105

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) nr. 437/2010).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik