Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2009/0105(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0048/2009

Texte depuse :

A7-0048/2009

Dezbateri :

PV 09/02/2010 - 13
CRE 09/02/2010 - 13

Voturi :

PV 10/02/2010 - 9.2
CRE 10/02/2010 - 9.2
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0012

Texte adoptate
PDF 277kWORD 37k
Miercuri, 10 februarie 2010 - Strasbourg
FEDER: eligibilitatea intervențiilor în domeniul locuințelor în favoarea comunităților marginalizate***I
P7_TA(2010)0012A7-0048/2009
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 10 februarie 2010 referitoare la propunerea de regulament (CE) nr. .../2009 al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regională cu privire la eligibilitatea intervențiilor în domeniul locuințelor în favoarea comunităților marginalizate (COM(2009)0382 – C7-0095/2009 – 2009/0105(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2009)0382),

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2) și articolul 162 din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0095/2009),

–   având în vedere Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și către Consiliu intitulată "Consecințele intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona asupra procedurilor decizionale interinstituționale în curs de desfășurare" (COM(2009)0665),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (3) şi articolul 178 din Tratatul privind funcționarea UE,

–   având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru dezvoltare regională (A7-0048/2009),

1.   adoptă în primă lectură poziția prezentată în continuare;

2.   solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunere sa sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția sa Consiliului, Comisiei şi parlamentelor naţionale.


Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 10 februarie 2010 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. .../2010 al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regională în ceea ce priveşte eligibilitatea intervenţiilor în domeniul locuinţelor în favoarea comunităţilor marginalizate
P7_TC1-COD(2009)0105

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) nr. 437/2010.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate