Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2009/0105(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0048/2009

Predkladané texty :

A7-0048/2009

Rozpravy :

PV 09/02/2010 - 13
CRE 09/02/2010 - 13

Hlasovanie :

PV 10/02/2010 - 9.2
CRE 10/02/2010 - 9.2
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0012

Prijaté texty
PDF 285kWORD 29k
Streda, 10. februára 2010 - Štrasburg
Európsky fond regionálneho rozvoja ***I
P7_TA(2010)0012A7-0048/2009
Uznesenie
 Text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 10. februára 2010 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. .../2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, pokiaľ ide o oprávnenosť zásahov v oblasti bývania v prospech marginalizovaných spoločenstiev (KOM(2009)0382 – C7-0095/2009 – 2009/0105(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2009)0382),

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 162 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0095/2009),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade nazvané "Dôsledky nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy na prebiehajúce medziinštitucionálne rozhodovacie procesy" (KOM(2009)0665),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 3 a článok 178 Zmluvy o fungovamí Európskej únie,

–   so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre regionálny rozvoj (A7-0048/2009),

1.   prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.   žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade, Komisii a národným parlamentom.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 10. februára 2010 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, pokiaľ ide o oprávnenosť zásahov v oblasti bývania v prospech marginalizovaných spoločenstiev
P7_TC1-COD(2009)0105

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá konečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) č. 437/2010.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia