Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/2518(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0072/2010

Разисквания :

Гласувания :

PV 10/02/2010 - 9.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0015

Приети текстове
PDF 302kWORD 64k
Сряда, 10 февруари 2010 г. - Страсбург
Неотдавнашното земетресение в Хаити
P7_TA(2010)0015RC-B7-0072/2010

Резолюция на Европейския парламент от 10 февруари 2010 г. относно неотдавнашното земетресение в Хаити

Европейският парламент,

–   като взе предвид срещата на високо равнище на Г-7, проведена в Iqaluit, Канада, на 6 февруари 2010 г.

–   като взе предвид заключенията на подготвителната министерска конференция в Монреал на 25 януари 2010 г.,

–   като взе предвид своето разискване с върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, баронеса Аштън, относно земетресението в Хаити, проведено на 20 януари 2010 г.,

–   като взе предвид заключенията от извънредното заседание на Съвета по външни работи, проведено на 18 януари 2010 г. в Брюксел,

–   като взе предвид Европейския консенсус относно хуманитарната помощ,

–   като взе предвид Мисията на ООН за стабилизиране на Хаити (MINUSTAH),

–   като взе предвид предложението на Мишел Барние от 9 май 2006 г. за Европейски сили за гражданска защита "Помощ за Европа",

–   като взе предвид член 110, параграф 4 от своя правилник,

A.   като има предвид, че на 12 януари 2010 г. земетресение с магнитуд 7.3 по скалата на Рихтер разтърси Хаити, предизвиквайки катастрофални щети в Порт-о-Пренс, Жакмел и други селища в региона, а многобройни силни вторични трусове продължиха да засягат страната;

Б.   като има предвид съобщенията, че близо 200 000 души са загинали, 250 000 са били ранени, а над 3 милиона души са пряко засегнати;

В.   като има предвид, че Службата на ООН за координация по хуманитарни въпроси (OCHA) съобщи, че близо един милион души в страната се нуждаят от подслон и че вътрешно разселените лица са близо 600 000;

Г.   като има предвид, че според оценки на правителството на Хаити 235 000 души са напуснали Порт-о-Пренс и е възможно близо един милион души да напуснат градовете и да се насочат към селските райони, като това ще упражни натиск върху вече уязвими общности в тях;

Д.   като има предвид, че продоволствената несигурност преди земетресението засягаше около 1,8 милиона души в страна, в която близо 60% от населението живее в селските райони, а 70% живеят с по-малко от 2 щатски долара на ден;

Е.   като има предвид, че десетилетията политическа нестабилност преди земетресението допринесоха за отслабване на правителствените институции и способността на държавата да предостави основни обществени услуги, и като има предвид, че предизвиканите от земетресението щети парализираха възможностите на държавата да отговори активно на усилията за предоставяне на помощ, усложнявайки по този начин положението;

Ж.   като има предвид, че Комисията се съгласи да предостави 137 милиона евро за посрещане на потребностите в краткосрочен план и най-малко 200 милиона евро за потребностите в средносрочен и дългосрочен план, като държавите-членки ще предоставят допълнително 92 милиона евро;

З.   като има предвид, че Хаити е обременен с външен дълг, оценяван на близо 1 милиард щатски долара, който още преди земетресението представляваше сериозна пречка за развитието на страната и може да затрудни усилията за възстановяване й;

И.   като има предвид, че незабавното възстановяване на капацитета на Хаити за действаща демокрация и управление е съществен елемент от процеса на преминаване от първия етап на предоставяне на спешна помощ към осъществяването на изключително важната задача за възстановяване на държавата;

1.  Изразява искрените си съболезнования, съчувствие и солидарност с народа на Хаити, представителите на други нации и служителите на международни организации, включително ООН и Европейската комисия, по повод огромната загуба на човешки живот и опустошението, причинено от земетресението;

2.  Приветства усилията на органите и гражданското общество на Хаити, както и усилията на ООН, неправителствените организации и други двустранни донори, да предоставят помощ на народа на Хаити, и отдава почит на работата на хуманитарните организации и на отделни лица от Съюза;

3.  Призовава за всеобхватна оценка за определяне потребностите на населението в краткосрочен и дългосрочен план и ангажимента на ЕС в процеса на възстановяване, която да обхваща трите етапа на спешната помощ, възстановяването и реконструкцията; призовава Комисията да пристъпи възможно най-бързо към оценка на европейския отговор на хуманитарната криза в Хаити и да представи предложения с оглед по-нататъшното подобряване на действията на ЕС по отношение на подобни ситуации в бъдеще;

4.  Подчертава, че приоритет за ЕС понастоящем следва да бъдат усилията за възстановяване и подобряване на хуманитарната ситуация, насочени основно към уязвими групи като жените и децата, както и осигуряването на подслон, медицински съоръжения, логистична помощ и храна; призовава всички държави-членки да имат готовност да отговорят на исканията на ООН за допълнителна помощ;

5.  Изразява дълбока загриженост във връзка с хуманното отношение към уязвимите групи, по-специално жените; призовава Комисията и ООН да обърнат специално внимание на участието на жените в усилията за възстановяване, като ги включат активно във фазите на реконструкция, възстановяване и оценка на всички програми за помощ и възстановяване;

6.  Подчертава, че на непридружените и отделените от семействата им деца следва да се осигурят услуги, насочени към възможно най-бързото им събиране с техните родители или лицата, обичайно полагали грижи за тях; призовава ЕС и международната общност незабавно да оценят необходимостта от координиран план за разрешаване на проблемите с хиляди деца, останали сираци след земетресението; подчертава сериозния риск от случаи на трафик на хора;

7.  Настоятелно призовава ЕС да подкрепи временния мораториум върху новите осиновявания на деца от Хаити за срок до две години след започването на опитите за издирване; призовава ЕС да осигури необходимото за покриване на основните нужди на децата, да отвори временни училища и спешно да осигури консултации за децата;

8.  Приветства предварителния ангажимент на Европейската комисия да отпусне 30 милиона евро под формата на хуманитарна помощ, но изразява загриженост, че спешният призив, отправен от OCHA за предоставяне на 575 милиона долара, е получил финансиране чрез вноски само в размер на 87%; подчертава, че това финансиране е от ключово значение за подпомагането на операциите в дългосрочен план; призовава Комисията и всички държави-членки изцяло да изпълнят поетите от тях задължения;

9.  Приветства решението на страните от Г-7 да се откажат от своите вземания по международния дълг на Хаити; очаква всички държави и международни донори да направят същото; освен това призовава Международния валутен фонд (МВФ) да опрости изцяло неизплатената част от дълга на Хаити, включително 102 милиона щатски долара спешен заем, одобрен през януари 2010 г.; подчертава, че всяка помощ след земетресението трябва да се предоставя като безвъзмездна помощ, а не като заем, водещ до възникването на задължения;

10.  Повтаря призива на заместник-генералния секретар на ООН по хуманитарните въпроси за осигуряване на превозни средства за превоз на гориво; призовава държавите-членки да осигурят допълнителна подкрепа за транспортните доставки до временните лагери, пунктовете за разпределение и отдалечените градове и села;

11.  Подчертава значението на това, да бъде гарантирана достатъчна сигурност за конвоите за разпределение на помощи, за да се гарантира, че доставките ще бъдат разпределени по справедлив и мирен начин и ще стигнат по-специално до слабите и до най-нуждаещите се лица;

12.  Приветства решението на Съвета на ЕС за изпращане на 350 военни полицаи за подпомагане на усилията за оказване на помощ в Хаити, които ще действат под ръководството на ООН, както и решението за създаване на координационно звено (EUCO Haiti) в Брюксел, което да даде възможност за активен европейски отговор във военната област и областта на сигурността, а също така за координация на финансовия принос от държавите-членки на ЕС за усилията за оказване на помощ;

13.  Призовава ООН да преразгледа мандата на Мисията на ООН за стабилизиране на Хаити (MINUSTAH) съвместно с органите на Хаити, за да се отговори на потребностите на страната след бедствието, като се обърне специално внимание на въпросите, свързани със сигурността;

14.  Подчертава, че е важно на местните органи да се окаже подходящата помощ, за да могат да стимулират икономиката, като се има предвид, че стотици хиляди души напускат Порт-о-Пренс и се установяват в провинцията; призовава ЕС и останалите международни донори, винаги, когато е възможно, да закупуват местно произведена храна за усилията за предоставяне на помощ;

15.  Подкрепя усилията на ЕС за насърчаване на местното производство на храни чрез възстановяване на засегнатата инфраструктура и предоставяне на необходимите материали на собствениците на малки земеделски стопанства (семена, торове и инструменти), най-вече за сезона на пролетното засаждане, започващ през март, който обхваща 60% от националното производство на храни;

16.  Отправя искане към Комисията да направи всичко възможно, за да подкрепи програмите, основаващи се на принципа за заплащане в брой за извършен труд, които са важни за осигуряването на финансови средства за общността, и да подпомогне възстановяването и функционирането на банковата система;

17.  Подчертава необходимостта от дългосрочни инвестиции за изграждането на земетръсоустойчиви сгради и основна инфраструктура, а именно водоснабдителна, пътна и електрическа – каквито не съществуваха или бяха в голяма степен непригодни преди земетресението, нещо, което силно утежнява потенциалните последствия от природните бедствия;

18.  Призовава за свикването на международна конференция и извършването на координирана оценка на нуждите след бедствието, с участието на ООН и Световната банка, с цел установяване на дългосрочни възстановителни дейности след края на извънредната операция;

19.  Призовава международната общност да гарантира, че народът на Хаити и неговото правителство ще бъдат основни фактори в процеса на възстановяване, за да им се позволи да решават сами своето общо бъдеще;

20.  Призовава Комисията да представи на Европейския парламент цялостна оценка на нуждите след бедствието, както и доклад за напредъка на процеса на възстановяване;

21.  Призовава ЕС да работи заедно с властите на Хаити за изграждане на дългосрочна система за предотвратяване на бедствията и управление на способностите, но подчертава, че усилията за възстановяване трябва да се основават на националните приоритети, като същевременно се съблюдават принципите на ефективност на помощта и се оказва подкрепа на институциите на Хаити, с цел да им се даде възможност да управляват ефективно;

22.  Призовава международната общност да запази мястото на Хаити в международния дневен ред, да използва тази възможност за разрешаване веднъж завинаги на проблема с повсеместната бедност в Хаити, както и да помогне на Хаити да излезе от тази криза като напълно действаща демокрация с икономика, която може да осигурява необходимите средства за съществуване на своя народ;

23.  Изразява признание за работата на отделните държави-членки от Европейския съюз чрез механизма на ЕС за гражданска защита и за ефективната координация на тази помощ от страна на Центъра за наблюдение и информация (MIC) и екипите на ECHO, разположени на място броени часове след земетресението;

24.  Отбелязва, че за първи път Комисията разположи две единици посредством подготвително действие за способности за бързо реагиране на ЕС, с подкрепата на Парламента;

25.  Призовава Комисията да представи на Парламента възможно най-бързо предложения за създаване на сили на ЕС за гражданска защита въз основа на механизма на ЕС за гражданска защита и да осигури възможност на ЕС да събере необходимите ресурси за осигуряване на първоначални мерки за оказване на неотложна хуманитарна помощ в рамките на 24 часа от настъпването на бедствието;

26.  Подчертава, че европейският механизъм за бързо реагиране следва:

   да има граждански и/или хуманитарен характер
   да бъде постоянен
   да може да бъде мобилизиран във всеки един момент и възможно най-бързо
   да действа под флага на ЕС
   да съблюдава международното хуманитарно право
   да бъде открит за сътрудничество с други органи, занимаващи се с хуманитарна дейност
   да бъде подготвен за сътрудничество със системата на ООН
   да бъде отворен за принос от страна на трети държави
   да зачита доброволния характер на участието на държавите-членки в планираните договорености
   да се стреми непрекъснато към поддържане на стандарта на човешки и материални ресурси, които трябва да са на разположение за мобилизация във всеки един момент
   да се основава на принципа на поделяне на тежестите;

27.  Призовава върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и члена на Комисията, отговарящ за международното сътрудничество, хуманитарната помощ и управлението на кризисни ситуации, да играят водеща роля в координацията на отговора на кризи на Европейския съюз, като използват създадените по силата на Договора от Лисабон правомощия, за да се постигне по-добра координация на отговора на Европейския съюз при бъдещи кризи, като се основават на досегашните постижения;

28.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Върховния представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на председателя на Комисията, на президента и правителството на Хаити, на заместник-генералния секретар на ООН по хуманитарните въпроси и предоставянето на спешна помощ, и на правителствата на държавите-членки.

Правна информация - Политика за поверителност