Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2010/2518(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B7-0072/2010

Dezbateri :

Voturi :

PV 10/02/2010 - 9.5
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0015

Texte adoptate
PDF 214kWORD 60k
Miercuri, 10 februarie 2010 - Strasbourg
Cutremurul care a avut loc recent în Haiti
P7_TA(2010)0015RC-B7-0072/2010

Rezoluţia Parlamentului European din 10 februarie 2010 referitoare la recentul cutremur din Haiti

Parlamentul European,

–   având în vedere summitul G7 de la Iqualuit, Canada, din data de 6 februarie 2010,

–   având în vedere concluziile Conferinţei ministeriale pregătitoare de la Montreal din 25 ianuarie 2010,

–   având în vedere discuţia sa din 20 ianuarie 2010 referitoare la cutremurul din Haiti cu Înalta Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate, baroneasa Ashton,

–   având în vedere concluziile reuniunii extraordinare a Consiliului pentru afaceri externe, care a avut loc în Bruxelles, la 18 ianuarie 2010,

–   având în vedere Consensul european privind ajutoarele umanitare,

–   având în vederea Misiunea de stabilizare a Naţiunilor Unite din Haiti (MINUSTAH),

–   având în vedere propunerea lui Michel Barnier din 9 mai 2006 intitulată "Pentru o forţă de protecţie civilă: ajutorul european",

–   având în vedere articolul 110 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

A.   întrucât un cutremur de 7,3 grade pe scara Richter a lovit Haiti la 12 ianuarie 2010, care a provocat pagube catastrofale la Port-au-Prince, Jacmel şi alte aşezări din regiune, numeroase replici violente continuând să afecteze ţara;

B.   întrucât bilanţul estimat este de circa 200 000 de morţi, 250 000 de răniţi şi peste 3 milioane de persoane direct afectate;

C.   întrucât Oficiul Națiunilor Unite pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare (OCHA) a indicat că aproape un milion de persoane pe tot cuprinsul ţării sunt fără adăpost şi aproape 600 000 de persoane sunt deplasate intern;

D.   întrucât, potrivit estimărilor guvernului haitian, 235 000 de persoane au părăsit Port-au-Prince şi aproape un milion de persoane ar putea părăsi oraşele, mutându-se în zonele rurale, exercitând presiune asupra unor comunităţi deja vulnerabile;

E.   întrucât circa 1,8 milioane de persoane se aflau într-o situaţie alimentară nesigură înainte de cutremur, într-o ţară în care aproape 60 % din populaţie trăieşte în zonele rurale şi 70 % din populaţie trăieşte cu mai puţin de 2 USD pe zi;

F.   întrucât, anterior cutremurului, mai multe decenii de instabilitate politică au contribuit la slăbirea instituţiilor guvernamentale şi la capacitatea statului de a asigura servicii publice de bază şi întrucât pagubele provocate de cutremur au paralizat capacitatea statului de a răspunde activ la eforturile de ajutorare, agravând astfel situaţia;

G.   întrucât Comisia Europeană a fost de acord să ofere 137 milioane EUR pentru nevoile pe termen scurt şi cel puţin 200 milioane EUR pentru cele pe termen mediu şi lung, statele membre oferind încă 92 de milioane EUR;

H.   întrucât Haiti este debilitat de o datorie externă estimată la aproximativ un miliard USD, ceea ce a reprezentat un obstacol pentru dezvoltarea acestui stat încă dinainte de cutremur şi ar putea constitui o piedică în calea eforturilor de redresare a ţării;

I.   întrucât reconstruirea imediată a capacităţii statului Haiti de a avea o democraţie şi un guvern funcţionali reprezintă o parte esenţială a procesului de tranziţie de la prima fază a ajutorului de urgenţă la sarcina considerabilă de a reconstrui naţiunea,

1.   exprimă sincere condoleanţe, precum şi simpatie şi solidaritate faţă de poporul haitian şi faţă de cetăţenii de altă naţionalitate şi personalul organizaţiilor internaţionale, inclusiv ONU şi Comisia Europeană, pentru imensele pierderi de vieţi omeneşti şi distrugeri materiale provocate de cutremur;

2.   salută eforturile depuse de autorităţile şi societatea civilă haitiene, precum şi de ONU, ONG-uri şi alţi donatori bilaterali, de a oferi ajutor populaţiei din Haiti, şi îşi exprimă recunoştinţa faţă de munca depusă de organizaţiile umanitare şi de persoanele implicate de pe tot cuprinsul Uniunii;

3.   solicită o evaluare detaliată pentru identificarea nevoilor pe termen scurt şi lung ale populaţiei, precum şi pentru definirea participării UE la procesul de reconstrucţie în cele trei etape ale acestuia, şi anume ajutoarele umanitare, reabilitarea şi reconstrucţia; solicită Comisiei să efectueze cât mai curând posibil o evaluare a reacţiei europene la criza umanitară din Haiti şi să prezinte propuneri pentru a îmbunătăţi în continuare acţiunile UE în cazul unor situaţii similare în viitor;

4.   subliniază că prioritatea actuală a UE este acordarea de asistenţă în eforturile de reconstrucţie şi de îmbunătăţire a situaţiei umanitare, a atenţie specială acordându-se grupurilor vulnerabile, cum ar fi femeile şi copiii, precum şi acordării de adăpost, instalaţii sanitare, asistenţă logistică şi alimente; solicită tuturor statelor membre să fie pregătite să răspundă cererilor ONU de suplimentare a ajutorului;

5.   îşi exprimă preocuparea gravă în legătură cu condiţiile de viaţă ale persoanelor vulnerabile, în special femeile şi copiii; invită Comisia şi ONU să acorde o atenţie deosebită participării femeilor în eforturile de reconstrucţie prin implicarea activă a acestora în fazele de reabilitare, reconstrucţie şi evaluare din cadrul tuturor programelor de ajutorare şi reconstrucţie;

6.   subliniază că ar trebui furnizate servicii care să asigure cât mai rapid reunirea copiilor neînsoţiţi sau despărţiţi cu părinţii lor sau cu persoanele în îngrijirea cărora se află în mod obişnuit; solicită UE şi comunităţii internaţionale să evalueze de urgenţă necesitatea unui plan coordonat care să abordeze problema miilor de copii rămaşi orfani în urma cutremurului; subliniază riscul grav al abuzurilor de tipul traficului de persoane;

7.   îndeamnă UE să sprijine un moratoriu temporar privind noile adopţii de copii din Haiti până la doi ani de la începerea eforturilor de identificare; solicită realizarea de eforturi urgente din partea UE pentru asigurarea nevoilor de bază ale acestora şi pentru deschiderea de şcoli temporare şi acordarea de consiliere copiilor;

8.   salută angajamentul preliminar al Comisiei Europene de a acorda asistenţă umanitară în valoare de 30 de milioane EUR, însă îşi exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că contribuţiile realizate nu acoperă decât 87 % din suma de 575 de milioane USD solicitată prin apelul de urgenţă lansat de OCHA; subliniază că această finanţare este crucială pentru susţinerea operaţiunilor pe termen lung; solicită Comisiei şi statelor membre să-şi onoreze pe deplin angajamentele asumate;

9.   salută decizia statelor G7 de anulare a cererilor lor cu privire la datoria internaţională a statului Haiti; speră ca toate ţările şi donatorii internaţionali să le urmeze exemplul; solicită, de asemenea, Fondului Monetar Internaţional (FMI) să anuleze întreaga datorie restantă a ţării, inclusiv suma de 102 de milioane USD reprezentând un împrumut de urgenţă acordat în ianuarie 2010; subliniază că orice asistenţă de urgenţă în caz de cutremur trebuie oferită sub formă de împrumuturi nerambursabile, nu sub formă de împrumuturi generatoare de datorii;

10.   reiterează apelul adresat de subsecretarul general pentru probleme umanitare al ONU de a pune la dispoziţie vehicule pentru transportarea combustibililor; solicită statelor membre să acorde asistenţă suplimentară pentru transportarea ajutoarelor pentru taberele improvizate, punctele de distribuţie şi oraşele şi satele înconjurătoare;

11.   subliniază importanţa asigurării unei securităţi corespunzătoare pentru convoaiele de distribuire a ajutorului, pentru a garanta că ajutoarele sunt distribuite de o manieră echitabilă şi calmă, îndeosebi celor vulnerabili şi celor cu nevoile cele mai stringente;

12.   salută decizia Consiliului UE de a trimite un corp sub comanda ONU de 350 de cadre de poliţie pentru a sprijini efortul de ajutorare din Haiti, precum şi decizia de a institui o celulă de coordonare la Bruxelles (EUCO Haiti) pentru a facilita o reacţie europeană proactivă în domeniul militar şi de securitate, precum şi coordonarea contribuţiilor statelor membre UE la efortul de ajutorare;

13.   solicită ONU să revizuiască mandatul MINUSTAH în colaborare cu autorităţile haitiene, pentru ca aceasta să răspundă nevoilor ţării în urma dezastrului, punând un accent deosebit pe aspectele legate de securitate;

14.   subliniază faptul că este important să se pună la dispoziţia autorităţilor locale ajutoarele corespunzătoare pentru a le permite stimularea economiei, întrucât mii de persoane părăsesc Port-au-Prince pentru a se stabili în mediul rural; face apel la UE şi la alţi donatori internaţionali ca, ori de câte ori este posibil, pentru eforturile de ajutorare, să achiziţioneze alimente produse la nivel local;

15.   susţine eforturile UE de a impulsiona producţia agricolă locală prin reabilitarea infrastructurii avariate şi punerea la dispoziţie a materialelor necesare (seminţe, îngrăşăminte şi unelte) pentru micii fermieri, în special pentru sezonul de însămânţare de primăvară care începe în martie şi care reprezintă 60 % din producţia naţională de alimente;

16.   solicită Comisiei să facă tot posibilul pentru a susţine programe de remunerare în numerar a muncii, importante pentru a injecta bani lichizi în comunitatea locală şi să ajute la refacerea sistemului bancar;

17.   subliniază necesitatea investiţiilor pe termen lung în construirea de clădiri şi infrastructuri de bază rezistente la seisme, cum ar fi alimentarea cu apă şi energie electrică şi drumurile, care înaintea cutremurului fie nu existau, fie erau foarte inadecvate şi a căror lipsă accentuează puternic efectele dezastrelor naturale;

18.   solicită organizarea unei conferinţe internaţionale şi efectuarea unei evaluări post-dezastru a necesităţilor coordonate, cu participarea ONU şi a Băncii Mondiale, pentru a stabili necesităţile de reconstrucţie pe termen lung odată cu încheierea operaţiunii de urgenţă;

19.   solicită comunităţii internaţionale să se asigure că poporul şi guvernul haitian sunt principalii actori ai procesului de reconstrucţie, pentru a le permite să ia în propriile mâini viitorul lor comun;

20.   solicită Comisiei să prezinte Parlamentului o evaluare detaliată a nevoilor de după dezastru şi un raport privind progresele înregistrate în procesul de reconstrucţie;

21.   îndeamnă Uniunea Europeană să coopereze cu autorităţile haitiene pentru a pune la punct prevenirea dezastrelor şi gestionarea capacităţilor pe termen lung, subliniind faptul că eforturile de reconstrucţie trebuie să se bazeze pe priorităţi naţionale, respectând, totodată, principiul eficienţei ajutorului şi oferind sprijin instituţiilor haitiene pentru a le permite acestora să guverneze în mod eficient;

22.   solicită comunităţii internaţionale să acorde statului haitian un loc important în programul de activitate şi să profite de această ocazie pentru a aborda cauzele primare ale sărăciei din Haiti o dată pentru totdeauna şi să ajute Haiti să iasă din actualul dezastru ca o democraţie pe deplin funcţională, cu o economie capabilă să susţină populaţia;

23.   recunoaşte munca depusă de anumite state membre ale Uniunii Europene, prin intermediul Mecanismului UE de protecţie civilă şi coordonarea eficientă a acestei asistenţe efectuată de echipele CMI (Centrul de monitorizare şi informare) şi ECHO, care au fost mobilizate la numai câteva ore după cutremur;

24.   constată că pentru prima dată Comisia a mobilizat cu succes două module disponibile în urma acţiunii pregătitoare a Unităţii de reacţie rapidă a UE, instituită cu sprijinul Parlamentului;

25.   solicită Comisiei să prezinte cât mai rapid Parlamentului propuneri privind instituirea unei forţe europene de protecţie civilă bazată pe Mecanismul de protecţie civilă al UE, care să permită Uniunii Europene să reunească resursele necesare furnizării un prim ajutor umanitar de urgenţă în termen de 24 de ore de la survenirea unui dezastru;

26.   subliniază caracteristicile sistemului european de intervenție rapidă:

   să aibă un caracter civil și/sau umanitar,
   să aibă un caracter permanent,
   să poată fi mobilizat în orice moment și în cel mai scurt timp,
   să acționeze sub drapelul Uniunii Europene,
   să respecte dreptul internațional umanitar,
   să fie deschis la cooperarea cu alți actori umanitari,
   să fie dispus să coopereze cu sistemul ONU,
   să fie deschis la contribuții din partea țărilor terțe,
   să respecte caracterul voluntar al participării statelor membre la sistemul ce urmează a fi instituit,
   să fie preocupat de actualizarea permanentă atât a capacităților umane, cât și a celor materiale mobilizabile în orice moment,
   să se întemeieze pe principiul distribuției sarcinilor;

27.   solicită Înaltei Reprezentante pentru afaceri externe şi politica de securitate şi comisarului pentru cooperare internaţională, ajutor umanitar și reacție în situații de criză să joace un rol de prim rang în coordonarea reacţiei Uniunii Europene în situaţii de criză, folosindu-se de responsabilităţile create în temeiul Tratatului de la Lisabona, pentru a coordona mai eficient reacţia Uniunii Europene la crizele viitoare, pornind de la ceea ce s-a realizat până acum;

28.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Înaltei Reprezentante a UE pentru afaceri externe şi politica de securitate, Preşedintelui Comisiei Europene, preşedintelui şi guvernului din Haiti, subsecretarului pentru probleme umanitare şi ajutor de urgenţă al ONU şi guvernelor statelor membre.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate