Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2010/2518(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :

Predložena besedila :

RC-B7-0072/2010

Razprave :

Glasovanja :

PV 10/02/2010 - 9.5
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2010)0015

Sprejeta besedila
PDF 124kWORD 57k
Sreda, 10. februar 2010 - Strasbourg
Nedavni potres na Haitiju
P7_TA(2010)0015RC-B7-0072/2010

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 10. februarja 2010 o nedavnem potresu na Haitiju

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju vrhunskega srečanja skupine G7 v Iqaluitu v Kanadi 6. februarja 2010,

–   ob upoštevanju sklepov pripravljalne ministrske konference 25. januarja 2010 v Montrealu,

–   ob upoštevanju razprave z visoko predstavnico Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko baronico Ashton o potresu na Haitiju z dne 20. januarja 2010,

–   ob upoštevanju sklepov izredne seje Sveta za zunanje zadeve 18. januarja 2010 v Bruslju,

–   ob upoštevanju evropskega soglasja o humanitarni pomoči,

–   ob upoštevanju misije Združenih narodov za stabilizacijo na Haitiju (MINUSTAH),

–   ob upoštevanju predloga Michela Barnierja o evropski enoti civilne zaščite, imenovane "Europe Aid", z dne 9. maja 2006,

–   ob upoštevanju člena 110(4) svojega Poslovnika,

A.   ker je Haiti 12. januarja 2010 prizadel potres 7,3 stopnje po Richterjevi lestvici s številnimi popotresnimi sunki, ki so še naprej stresali državo, in je povzročil katastrofalno škodo v mestih Port-au-Prince in Jacmel ter drugih naseljih na tem območju,

B.   ker je po poročilih umrlo do 200.000 ljudi, 250.000 je bilo ranjenih in več kot 3 milijone neposredno prizadetih,

C.   ker po poročilih urada Združenih narodov za usklajevanje humanitarnih zadev (OCHA) milijon ljudi v državi potrebuje zavetje, 600.000 ljudi pa je notranje razseljenih,

D.   ker je po ocenah haitijske vlade 235.000 ljudi zapustilo Port-au-Prince, do milijon ljudi pa bi lahko iz mest odšlo na podeželje, kar bi pomenilo dodatno breme za že tako ranljive skupnosti,

E.   ker je v državi, kjer skoraj 60 odstotkov prebivalstva živi na podeželju in 70 odstotkov z manj kot 2 USD na dan, okrog 1,8 milijona ljudi že pred potresom živelo v negotovosti glede preskrbe s hrano,

F.   ker so desetletja politične nestabilnosti pred potresom pripomogla k oslabitvi vladnih ustanov in zmožnosti države, da zagotavlja osnovne javne storitve, in ker je škoda, ki jo je povzročil potres, ohromila sposobnost države, da bi dejavno sodelovala pri prizadevanjih za pomoč, zaradi česar se je položaj še poslabšal,

G.   ker je Komisija sklenila, da bo namenila 137 milijonov EUR za kratkoročne in najmanj 200 milijonov EUR za srednje- in dolgoročne potrebe, države članice pa bodo zagotovile dodatnih 92 milijonov EUR,

H.   ker je Haiti ohromljen zaradi zunanjega dolga v višini okoli 1 milijarde USD, ki je bil že pred potresom ovira za razvoj Haitija in lahko ogrozi prizadevanja države, da bi si opomogla,

I.   ker je takojšnja obnova zmogljivosti Haitija za delovanje demokracije in vlade bistvena za napredek od zagotavljanja prve faze nujne pomoči k pomembni nalogi obnove te države,

1.   izraža iskreno sožalje haitijskemu prebivalstvu, drugim prizadetim državam ter osebju mednarodnih organizacij, med drugim Združenih narodov in Komisije, ter globoko sočustvovanje in solidarnost z njimi za velikanske izgube življenj in uničenje, ki ga je povzročil potres;

2.   pozdravlja prizadevanje haitijskih oblasti in civilne družbe ter Organizacije združenih narodov, nevladnih organizacij in drugih dvostranskih donatorjev, da pomagajo haitijskemu prebivalstvu, ter izraža spoštovanje delu dobrodelnih organizacij in posameznikov iz vse Evropske unije;

3.   poziva k podrobni oceni, s katero se bodo ugotovile kratkoročne in dolgoročne potrebe prebivalstva ter vzpostavilo sodelovanje Evropske unije v obnovitvenem procesu, ki bo vključeval tri stopnje, in sicer nujno pomoč, obnovo in ponovno izgradnjo; poziva Komisijo, naj čim prej nadaljuje z oceno evropskega odziva na humanitarno krizo na Haitiju in predstavi predloge za dodatno izboljšanje nadaljnjih ukrepov EU v podobnih razmerah v prihodnosti;

4.   opozarja, da mora biti prednostna naloga EU pomoč pri prizadevanjih za obnovo in izboljšanju humanitarnih razmer, pozornost pa je treba posvetiti ranljivim skupinam, kot so ženske in otroci, in zagotavljanju zatočišč, zdravstvenih zmogljivosti, logistične pomoči in hrane; poziva države članice, naj bodo pripravljene, da se bodo odzvale pozivom Organizacije združenih narodov k dodatni pomoči;

5.   izraža globoko zaskrbljenost nad dobrobitjo ranljivih skupin, zlasti žensk; poziva Komisijo in Organizacijo združenih narodov, naj posebno pozornost posvetita udeležbi žensk pri prizadevanjih za obnovo, tako da se jim omogoči aktivno sodelovanje v fazah rehabilitacije, obnove in ocenjevanja v vseh programih pomoči in ponovne izgradnje;

6.   poudarja, da je treba osirotelim otrokom in otrokom brez spremstva omogočiti dostop storitev, ki jim bodo pomagale, da bodo čim prej združeni s starši ali skrbniki; poziva EU in mednarodno skupnost, naj nemudoma ocenita potrebo po usklajenem načrtu za reševanje na tisoče otrok, ki so zaradi potresa postali sirote; poudarja nevarnost, da bo prišlo do primerov trgovine z ljudmi;

7.   poziva EU, naj podpre začasni moratorij na nove posvojitve otrok s Haitija do dveh let po začetku prizadevanj za sledenje; poziva Evropsko unijo, naj nujno poskrbi za osnovne potrebe otrok, vzpostavi delovanje začasnih šol in zagotovi svetovanje otrokom;

8.   pozdravlja zavezo Komisije o humanitarni pomoči 30 milijonov EUR, vendar je zaskrbljen, da je 87 odstotkov pomoči od 575 milijonov USD iz bliskovitega poziva urada Združenih narodov za usklajevanje humanitarnih zadev za dodelitev pomoči, financirano s prispevki; poudarja, da je takšno financiranje bistveno za dolgoročno delovanje; poziva Komisijo in države članice, naj v celoti izpolnjujejo sprejete obveznosti;

9.   pozdravlja odločitev držav G7, da bodo umaknile svoje terjatve pri mednarodnem dolgu Haitija; pričakuje, da bodo vse države in donatorji storili enako; prav tako poziva Mednarodni denarni sklad, naj v celoti odpiše izjemen dolg te države, tudi posojilo v sili v znesku 120 milijonov USD, ki je bilo odobreno januarja 2010; poudarja, da bi se morala popotresna pomoč dodeliti v obliki nepovratnih sredstev in ne posojil, ki povzročajo zadolževanje;

10.   ponovno poudarja poziv podsekretarja Združenih narodov za humanitarne zadeve k napotitvi vozil z gorivom; poziva države članice, naj zagotovijo dodatno pomoč za prevoz pomoči v začasna taborišča, razdelilna mesta ter oddaljena mesta in vasi;

11.   poudarja, da je pomembno zagotoviti ustrezno varnost konvojev pomoči za pravično in mirno razdeljevanje zalog, zlasti slabotnim in najbolj potrebnim pomoči;

12.   pozdravlja odločitev Sveta EU o napotitvi 350 pripadnikov vojaške policije, ki bi podprli prizadevanje za pomoč Haitiju pod poveljstvom OZN, in odločitev o vzpostavitvi enote za usklajevanje v Bruslju (EUCO Haiti), ki bo olajšala proaktivno evropsko odzivanje na vojaškem in varnostnem področju ter usklajevanje prispevkov držav članic EU k prizadevanjem za pomoč;

13.   poziva Organizacijo združenih narodov, naj skupaj s haitijskimi organi ponovno obravnavajo mandat svoje misije za stabilizacijo na Haitiju, da bi se odzvali na potrebe, ki so v državi nastale po katastrofi, zlasti glede vprašanj varnosti;

14.   poudarja, da je treba lokalnim organom zagotoviti ustrezno pomoč, da bodo lahko spodbudili gospodarstvo, saj se iz Port-au-Princea na podeželje seli na sto tisoče ljudi; poziva EU in druge mednarodne donatorje, naj pripomorejo k prizadevanjem za pomoč tako, da kupujejo lokalno pridelano hrano kadar koli je to mogoče;

15.   podpira prizadevanja Evropske unije, da bi spodbudila lokalno proizvodnjo hrane z obnovo poškodovane infrastrukture in zagotovitvijo potrebnega materiala (semen, gnojil in orodja) malim kmetovalcem, zlasti za spomladansko setveno sezono, ki se začne marca in pomeni 60 odstotkov državne proizvodnje hrane;

16.   poziva Komisijo, naj naredi vse, kar je v njeni moči, da bi podprla programe "gotovina za delo", ki so pomembni za zagotovitev sredstev skupnosti in pomoč pri ponovni vzpostavitvi delovanja bančnega sistema;

17.   poudarja potrebo po dolgoročnih vlaganjih v gradnjo potresno varnih stavb in osnovne infrastrukture, kot so vodovodna napeljava, ceste in elektrika, ki jih pred potresom ni bilo ali pa so bile neprimerne, zaradi česar so posledice naravnih katastrof še toliko večje;

18.   poziva k organiziranju mednarodne konference in usklajeni ocenitvi potreb za ukrepanje po naravni katastrofi pod okriljem Združenih narodov in Svetovne banke, da bi opredelili dolgoročno obnovitev, ko bodi izvedeni nujni ukrepi;

19.   poziva mednarodno skupnost, naj zagotovi, da bodo prebivalci Haitija in njihova vlada glavni dejavniki pri procesu obnove, kar jim bo omogočilo, da bodo gospodarji svoje skupne prihodnosti;

20.   poziva Komisijo, naj Parlamentu predloži celovito oceno potreb po katastrofi in poročilo o napredku pri obnovi;

21.   poziva EU, naj sodeluje s haitijskimi organi, da bi oblikovala dolgoročni sistem za preprečevanje katastrof in izgradnjo zmogljivosti, ob tem pa poudarja, da mora obnova potekati v skladu z nacionalnimi prednostnimi cilji, pri čemer je treba upoštevati načela učinkovitosti pomoči in zagotoviti pomoč haitijskim ustanovam, da bodo lahko učinkovito delovale;

22.   poziva mednarodno skupnost, naj postavi Haiti med prednostne naloge in naj to priložnost izkoristi za dokončno izkoreninjenje osnovnih vzrokov revščine na Haitiju ter naj državi pomaga, da se bo po tej naravni katastrofi razvila v državo s celovito delujočo demokracijo in z gospodarstvom, ki bo sposobno zadovoljevati potrebe prebivalstva;

23.   priznava delo, ki so ga posamezne države članice Evropske unije opravile v okviru mehanizma civilne zaščite EU, učinkovito usklajevanje te pomoči s strani Centra za opazovanje in informiranje (MIC) ter skupin ECHO, ki so bile napotene le nekaj ur po potresu;

24.   ugotavlja, da je Komisija prvič uspešno uporabila dva modula, katerih uporabo je omogočil pripravljalni ukrep za zmogljivost za hitro odzivanje EU, ki je bil vzpostavljen s podporo Parlamenta;

25.   poziva Komisijo, naj nemudoma predstavi zakonodajne predloge za ustanovitev pravih, neodvisnih in stalnih enot civilne zaščite EU na podlagi mehanizma civilne zaščite EU in za možnost, da bi EU lahko združila potrebne vire za hitro dostavljanje humanitarne pomoči pred potekom 24 ur od katastrofe;

26.   poudarja glavne značilnosti evropskega sistema za hitro posredovanje:

   civilni in/ali humanitarni značaj
   trajni značaj
   možnost čim hitrejšega ukrepanja v katerem koli trenutku
   delovanje pod zastavo Evropske unije
   spoštovanje mednarodnega humanitarnega prava
   pripravljenost za sodelovanje z drugimi humanitarnimi organizacijami
   pripravljenost za sodelovanje s sistemom Združenih narodov
   odprtost za prispevke tretjih držav
   spoštovanje načela prostovoljnega sodelovanja držav članic v sistemu, ki se bo oblikoval
   skrb za oblikovanje stalnih kadrovskih in materialnih zmogljivosti, ki jih je mogoče kadarkoli uporabiti
   delovanje po načelu porazdelitve bremena;

27.   poziva visoko predstavnico za zunanje zadeve in varnostno politiko in komisarko za mednarodno sodelovanje, humanitarno pomoč in krizno odzivanje, naj prevzameta vodilno vlogo pri usklajevanju kriznega odzivanja Evropske in pri uporabi pristojnosti iz Lizbonske pogodbe za učinkovitejše usklajevanje odzivanja Evropske unije na prihodnje krize, ob tem pa upoštevata že opravljeno delo;

28.   naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje visoki predstavnici za zunanje zadeve in varnostno politiko Evropske unije, predsedniku Evropske komisije, predsedniku in vladi Haitija, generalnemu podsekretarju Organizacije združenih narodov za humanitarne zadeve in koordinatorju za nujno pomoč ter vladam držav članic.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov