Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2009/2813(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0021/2010

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 10/02/2010 - 9.7

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0017

Prijaté texty
PDF 135kWORD 59k
Streda, 10. februára 2010 - Štrasburg
Situácia v Jemene
P7_TA(2010)0017RC-B7-0021/2010

Uznesenie Európskeho parlamentu z 10. februára 2010 o situácii v Jemene

Európsky parlament,

–   so zreteľom na vyhlásenie predsedu na stretnutí na vysokej úrovni venovanom Jemenu, ktoré sa konalo 27. januára 2010,

–   so zreteľom na závery Rady pre zahraničné veci týkajúce sa Jemenu z 25. januára 2010 a 27. októbra 2009,

–   so zreteľom na vyhlásenie predsedníctva v mene Európskej únie z 27. októbra 2009 o zhoršujúcej sa bezpečnostnej situácii v Jemene,

–   so zreteľom na strategický dokument Európskeho spoločenstva pre Jemen na obdobie 2007 až 2013,

–   so zreteľom na výsledok návštevy Jemenu, ktorú 22. až 25. februára 2009 uskutočnila Delegácia pre vzťahy so štátmi Perzského zálivu vrátane Jemenu,

–   so zreteľom na záverečnú správu volebnej pozorovateľskej misie EÚ z 26. septembra 2006,

–   so zreteľom na článok 110 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.   keďže celková politická, bezpečnostná a sociálno-ekonomická situácia v Jemene sa dlhodobo zhoršuje, čo vyvoláva vážne obavy medzinárodného spoločenstva,

B.   keďže odnož al-Ká'idy sa prihlásila k nevydarenému pokusu nigérijského teroristu Umara Farouka Abdulmuttaba, ktorý vyhlásil, že ho vycvičili a vyzbrojili v jemenskom tábore al-Ká'idy, odpáliť lietadlo pri prelete nad Detroitom v decembri 2009; keďže ďalšie zhoršenie bezpečnostnej situácie v Jemene môže poskytnúť teroristickým a povstaleckým skupinám, najmä al-Ká'ide, bezpečné útočisko na plánovanie, organizovanie a podporovanie následných teroristických operácií,

C.   keďže bezpečnostnú situáciu naďalej zhoršuje občianska vojna, do ktorej sú zapojení stúpenci šiitskej sekty zajdovcov v provincii Sa´ada na severe Jemenu a prepuknutie násilia secesionistického hnutia na juhu krajiny,

D.   keďže terorizmus bol v Jemene rozšírený už dlhé roky pred 11. septembrom 2001, čo dokazuje útok al-Ká'idy spáchaný 12. októbra 2000 na americký torpédoborec USS Cole, a keďže od roku 2007 sa v terorizmus v Jemene posilnil a bolo spáchaných mnoho teroristických útokov na plynovody, ropné zariadenia, vládne budovy, veľvyslanectvá (vrátane talianskeho a amerického), lode a turistov,

E.   keďže miestne boje v provincii Sa´ada nadobudli regionálny rozmer po tom, ako vojenské jednotky Saudskej Arábie zaútočili na rebelov po invázii na saudskoarabskej hranici s Jemenom a podnikli odvetné útoky na pozície rebelov; keďže jemenská vláda tvrdí, že povstalecké hnutia na severe krajiny majú podporu vonkajších šiitskych aktérov,

F.   keďže boje medzi jemenskou armádou a šiitskými rebelmi v severnej provincii Sa´ada, ktoré sa začali v roku 2004, zanechali vyše 175 000 osôb vysídlených v rámci vlastnej krajiny a spôsobili v tejto oblasti humanitárnu krízu,

G.   keďže Jemen je jedna z najchudobnejších krajín na svete; keďže potravinová kríza v roku 2008 mala obrovský dosah na chudobné vrstvy jemenského obyvateľstva, zatiaľ čo svetová finančná kríza, najmä pokles príjmov z ropy, prispela k neudržateľnému tlaku na verejné financie, pričom táto situácia sa ešte zhoršila v dôsledku obmedzeného vykonávania dlho očakávaných hospodárskych a daňových reforiem,

H.   keďže jemenské zásoby ropy, z ktorých pochádza vyše 75 % príjmov krajiny, sú už takmer vyčerpané a keďže pre udržateľné hospodárstvo krajiny v období bez ropy ostáva len málo reálnych príležitostí,

I.   keďže ďalším závažným problémom, ktorému čelí Jemen, je kritický nedostatok vody spôsobený viacerými činiteľmi vrátane rastúcej domácej spotreby, zlého hospodárenia s vodou, korupcie, chýbajúceho riadenia zdrojov a neúsporných metód zavlažovania; keďže podľa odhadov vlády sa 99 % vody čerpá bez povolenia,

J.   keďže situáciu spôsobenú nedostatkom potravín a vody v Jemene ešte zhoršuje závislosť obyvateľstva od rastliny kata, ktorá prináša rýchle zisky, vyžaduje si výdatné zavlažovanie a pestuje sa v takom veľkom rozsahu, že sa naň spotrebuje približne 40 % vodných zdrojov Jemenu; keďže krajina sa stala čistým dovozcom potravín,

K.   keďže nárast pirátskych aktivít v Adenskom zálive a pokračujúci migračný tlak z Afrického rohu patria medzi ďalšie faktory ovplyvňujúce stabilitu v krajine,

L.   keďže 18 míľ široký prieliv Báb el-Mandeb medzi Jemenom a Džibutskom má nesmierny strategický význam vzhľadom na 3,3 milióna barelov ropy (4 % celosvetovej dennej produkcie), ktoré ním denne prechádzajú,

M.   keďže EÚ ako darca poskytla Jemenu od roku 2004 pomoc v hodnote viac ako 144 miliónov EUR, pričom najväčšia časť bola venovaná rozvoju, a zrealizovala programy na podporu jemenskej polície a pobrežných hliadok,

N.   keďže po neúspešnom bombovom útoku na lietadlo smerujúce do Detroitu britská a americká vláda vyhlásili, že plánujú výrazne zvýšiť objem svojej vojenskej a rozvojovej pomoci poskytovanej Jemenu, a rovnako sa podujali spoločne financovať špecializovanú protiteroristickú jednotku jemenskej polície a podporiť jemenské pobrežné hliadky,

O.   keďže parlamentné voľby, ktoré sa mali konať v apríli 2009, boli odložené na rok 2011, aby vláda mohla uskutočniť kľúčové reformy volebného systému; keďže doteraz neboli podniknuté žiadne konkrétne kroky na dosiahnutie tohto cieľa,

P.   keďže pretrvávajú vážne obavy v súvislosti s vývojom v Jemene, pokiaľ ide o demokraciu, ľudské práva a nezávislosť súdnictva; keďže sa vyskytujú prípady prenasledovania novinárov a obhajcov ľudských práv; keďže situácia žien je obzvlášť ťažká, pretože sa zhoršuje ich prístup k vzdelaniu a nemôžu sa aktívne zúčastňovať na politickom živote,

Q.   keďže šiesti európski občania – piati Nemci a jeden Brit – sú stále zadržiavaní ako rukojemníci od ich únosu v júni 2009, zatiaľ čo traja ďalší ľudia z tejto skupiny boli nájdení mŕtvi bezprostredne po únose,

1.   vyjadruje hlboké znepokojenie nad dlhodobými a zhoršujúcimi sa bezpečnostnými, politickými a hospodárskymi problémami v Jemene; žiada medzinárodné spoločenstvo, aby vyvinulo výrazné úsilie, ktoré by pomohlo predísť vyhroteniu súčasnej krízy a dosiahnuť pokrok na ceste k jednotnému, stabilnému a demokratickému Jemenu;

2.   víta výsledky medzinárodného stretnutia venovaného Jemenu, ktoré sa konalo 27. januára 2010 v Londýne, vrátane vyhlásenia generálneho tajomníka Rady pre spoluprácu v Perzskom zálive o usporiadaní stretnutia s partnermi z Perzského zálivu a inými partnermi Jemenu, ktoré sa uskutoční 22. – 23. februára 2010 v Rijáde, ako aj záväzok jemenskej vlády pokračovať v programe reforiem a začať diskusiu o programe MMF; okrem toho víta záväzok medzinárodného spoločenstva podporovať jemenskú vládu v boji proti al-Ká'ide a iným formám terorizmu, a zároveň pripomína svoju podporu zjednotenému Jemenu a rešpekt voči suverenite a nezávislosti krajiny;

3.   je presvedčený, že bezpečnosť a stabilitu v Jemene možno dosiahnuť len prostredníctvom politických a sociálno-ekonomických reforiem; žiada preto jemenskú vládu, aby si plnila záväzky voči medzinárodnému spoločenstvu a aby zintenzívnila proces vnútroštátnych politických a hospodárskych reforiem s cieľom prehĺbiť demokraciu a zlepšiť životné podmienky svojich obyvateľov;

4.   víta a podporuje aktívnu spoluprácu medzi Komisiou, Radou a jemenskou vládou, najmä v oblastiach rozvoja, polície, spravodlivosti, hraničnej kontroly, boja proti obchodovaniu s ľuďmi, námornej bezpečnosti, boja proti terorizmu a budovania inštitúcií; vyzýva Radu a Komisiu, aby naďalej posilňovali vzájomné vzťahy s Jemenom a preskúmali najúčinnejšie spôsoby, akými môže EÚ prispievať k zlepšeniu bezpečnosti a politickej situácie v krajine;

5.   opakuje svoju výzvu na okamžité ukončenie bojov v provincii Sa´ada a násilia na juhu Jemenu a vyjadruje presvedčenie, že trvalý mier možno dosiahnuť iba prostredníctvom komplexného politického riešenia; vyjadruje hlboké znepokojenie nad zhoršujúcou sa humanitárnou situáciou v severnom Jemene; vyzýva všetky strany, aby si plnili povinnosti a úlohy v rámci medzinárodného humanitárneho práva týkajúce sa ochrany civilného obyvateľstva v oblasti a aby umožnili prístup humanitárnej pomoci do postihnutých oblastí;

6.   vyzýva jemenskú vládu, aby sa nedopúšťala diskriminácie voči akýmkoľvek etnickým alebo náboženským skupinám v krajine a aby vo svojej politike brala do úvahy spoločné záujmy všetkých občanov; zdôrazňuje, že protiteroristické kroky a opatrenia sa nesmú zneužívať na politické účely, najmä nie proti politickým súperom, novinárom a obhajcom ľudských práv;

7.   vyjadruje obavu nad dlhodobou rastúcou prítomnosťou al-Ká'idy v Jemene a zdôrazňuje, že nedostatok konkrétnych opatrení by mohol viesť k ďalšiemu oslabeniu orgánu ústrednej správy a destabilizácii Jemenu a susedných krajín v takom rozmere, ako k tomu došlo v Somálsku, čo naopak extrémistom, ktorých riadi alebo inšpiruje al-Ká'ida, poskytuje možnosti na preskupovanie, organizovanie, výcvik a začatie teroristických operácií na území Jemenu aj mimo neho;

8.   vyzýva jemenské orgány, aby vykonali reformy potrebné na zlepšenie situácie v oblasti ľudských práv v krajine, najmä zaručením slobody médií, práva na spravodlivý proces, spravodlivého zaobchádzania so ženami a s mužmi;

9.   zdôrazňuje význam nezávislého súdnictva so zdrojmi a kompetenciou riešiť zodpovednosť za porušovanie ľudských práv vrátane svojvoľného zadržiavania a mučenia; naliehavo žiada jemenskú vládu, aby zabezpečila prístup nestranných humanitárnych agentúr do všetkých väzenských zariadení v Jemene a ukončila využívanie súkromných a nepovolených miest na zadržiavanie;

10.   vyzýva všetky politické sily v Jemene, aby prekonali súčasný mŕtvy bod v rokovaniach o zásadných politických reformách; zdôrazňuje, že je dôležité, aby sa voľby konali v roku 2011, a nabáda všetky politické strany, aby plnili svoje dohody stanovujúce opatrenia potrebné na zlepšenie volebného systému a prehĺbenie demokracie, s osobitným zreteľom na odporúčania volebnej pozorovateľskej misie EÚ vypracované po demokratických prezidentských voľbách a voľbách do miestnej správy v roku 2006; vyzýva Komisiu a Radu, aby v úzkej spolupráci s Parlamentom monitorovali priebeh reformy ústavného a volebného zákona, v dôsledku ktorej boli parlamentné voľby odložené;

11.   vyzýva Radu a Komisiu a po jej zriadení Európsku službu pre vonkajšiu činnosť, aby urýchlene realizovali koordinovaný a komplexný prístup EÚ k Jemenu s cieľom zabrániť duplicite a prekrývaniu sa programov podpory a rozvojovej pomoci členských štátov; poukazuje na to, že koordinácia EÚ je rozhodujúca na dosiahnutie celkovej koordinácie darcovstva v Jemene, ktorá do značnej miery chýba;

12.   vyzýva Radu a Komisiu, aby v spolupráci s ďalšími medzinárodnými aktérmi zabezpečili zvýšenie rozvojovej pomoci Jemenu v záujme stabilizácie politickej situácie a zlepšenia hospodárskej situácie a životných podmienok obyvateľstva v krajine; žiada najmä, aby sa zvážili mimoriadne opatrenia pomoci v rámci nástroja stability a osobitný program na posilnenie vzdelávania v rámci nástroja rozvojovej spolupráce; víta pripravenosť Rady pre spoluprácu v Perzskom zálive ďalej rozvíjať vzťahy s Jemenom; vyzýva jemenskú vládu, aby v úzkej spolupráci s darcami zabezpečila zvýšenie účinnosti pomoci prostredníctvom vhodných mechanizmov koordinácie, distribúcie a vykonávania;

13.   žiada Komisiu a Radu, aby zabezpečili využívanie pomoci, ktorú poskytlo medzinárodné spoločenstvo, a najmä pomoci z rozpočtu Európskej únie, na podporu projektov, ktoré budú slúžiť priamo čo najväčšiemu počtu ľudí a ktorých efektívnosť môže byť hodnotená na mieste; v tejto súvislosti víta zriadenie delegácie EÚ s plnými právomocami v metropole Saná;

14.   vyzýva Komisiu a Radu, aby vykonávali osobitný program pomoci Jemenu, ktorý by zahŕňal odbornú prípravu jemenských štátnych zamestnancov vychádzajúcu zo skúseností EUJUST LEX a umiestňovanie školiteľov v rámci jemenskej ústrednej a miestnej správy spôsobom, ktorý posilňuje alebo dopĺňa iné medzinárodné úsilie;

15.   vyzýva Radu a Komisiu, aby poskytli pomoc Spojeným štátom americkým a Jemenu pri repatriácii alebo presídlení jemenských občanov, ktorí sú bez obvinenia zadržiavaní vo väznici v Guantáname vrátane 40 Jemenčanov, ktorých prepustenie už nariadila vláda USA;

16.   vyzýva jemenské orgány, aby zintenzívnili úsilie o dosiahnutie prepustenia šiestich Európanov zadržiavaných na jeho území ako rukojemníkov;

17.   žiada Radu a Komisiu, aby v každej fáze postupu úplne a bezodkladne informovali Európsky parlament o každom vývoji a o rokovaniach, ako sa stanovuje v článku 218 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

18.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, generálnemu tajomníkovi Rady pre spoluprácu v Perzskom zálive a vláde a parlamentu Jemenskej republiky.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia