Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/2619(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0064/2010

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 10/02/2010 - 9.9
CRE 10/02/2010 - 9.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0019

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 288kWORD 70k
Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2010 - Στρασβούργο
Αποτελέσματα της διάσκεψης κορυφής της Κοπεγχάγης για την κλιματική αλλαγή
P7_TA(2010)0019RC-B7-0064/2010

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Φεβρουαρίου 2010 σχετικά με την έκβαση της Διάσκεψης της Κοπεγχάγης για την Αλλαγή του Κλίματος (COP 15)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τη Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Αλλαγή του Κλίματος (UNFCCC) και το προσαρτημένο σε αυτήν Πρωτόκολλο του Κιότο,

–   έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης του Μπαλί (απόφαση 1/COP 13),

–   έχοντας υπόψη τη δέκατη πέμπτη Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών (COP 15) της UNFCCC και την πέμπτη Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών που αποτέλεσε τη Σύνοδο των Συμβαλλομένων Μερών του Πρωτοκόλλου του Κιότο (COP/MOP 5), οι οποίες διεξήχθησαν στην Κοπεγχάγη της Δανίας από τις 7 έως τις 18 Δεκεμβρίου 2009, καθώς και τη συμφωνία της Κοπεγχάγης,

–   έχοντας υπόψη τη δέσμη μέτρων της ΕΕ για την αλλαγή του κλίματος που εγκρίθηκε στις 17 Δεκεμβρίου 2008,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την αλλαγή του κλίματος και ειδικότερα το ψήφισμα που ενέκρινε στις 25 Νοεμβρίου 2009 σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ στη Διάσκεψη της Κοπεγχάγης για την κλιματική αλλαγή (COP 15),

–   έχοντας υπόψη την προσεχή διάσκεψη, COP16, που θα διεξαχθεί στο Μεξικό,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 4, του Κανονισμού του,

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαπραγματεύσεις για μια συνολική διεθνή συμφωνία που θα ισχύσει μετά το 2012 σχετικά με την αλλαγή του κλίματος, οι οποίες επρόκειτο να ολοκληρωθούν στην Κοπεγχάγη το Δεκέμβριο του 2009, τερματίστηκαν με μια απογοητευτική συμφωνία, την οποία απλώς έλαβε υπό σημείωση η Διάσκεψη των Συμβαλλόμενων Μερών της UNFCCC,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία δεν είναι νομικώς δεσμευτική, δεν περιλαμβάνει οποιουσδήποτε στόχους μείωσης των εκπομπών, ούτε και οποιαδήποτε συγκεκριμένη δέσμευση για τη σύναψη νομικώς δεσμευτικής συμφωνίας εντός του 2010,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία αναγνωρίζει την ανάγκη να περιορισθεί η άνοδος της θερμοκρασίας του πλανήτη στους 2°C κατ" ανώτατο όριο και περιλαμβάνει αναφορά στη διερεύνηση τρόπων, ώστε η άνοδος της θερμοκρασίας του πλανήτη να μην υπερβεί τον 1,5°C,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ δεν κατόρθωσε να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στον αγώνα κατά της αλλαγής του κλίματος και δεν συμμετείχε καν στις τελικές διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, την Κίνα, την Ινδία, τη Βραζιλία και τη Νότια Αφρική για το τελικό κείμενο της συμφωνίας,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στην τέταρτη έκθεση αξιολόγησης της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Αλλαγή του Κλίματος, καθώς και σε διαρκώς αυξανόμενο σώμα επιστημονικών στοιχείων, αναγνωρίζεται ότι απαιτείται δραστική μείωση των παγκόσμιων εκπομπών για να διατηρηθεί η άνοδος της θερμοκρασίας του πλανήτη κάτω από τους 2°C,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι αρκετές ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες δεν στήριξαν την κατάρτιση και την εφαρμογή ενός νέου διεθνούς πλαισίου για την προστασία του κλίματος,

Ζ.   εκτιμώντας ότι η ΕΕ θα πρέπει να παραμείνει προσηλωμένη στη δέσμευσή της όσον αφορά την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος, ακόμη και εάν ορισμένοι από τους βασικούς εταίρους μας στις διαπραγματεύσεις εξακολουθούν να εμφανίζονται απρόθυμοι ή ανίκανοι να ανακόψουν την ανοδική πορεία των εκπομπών τους,

H.   σημειώνει ότι έως την προθεσμία της 31ης Ιανουαρίου 2010 μόνον 28 κράτη εκτός της ΕΕ είχαν υποβάλει στον ΟΗΕ στόχους για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου για μετά το 2020, καθώς και ότι ορισμένα κράτη υπέβαλαν μόνο στόχους απόδοσης που δεν θα οδηγήσουν σε καμία μείωση,

1.   εκφράζει τη λύπη του για την αδύναμη συμφωνία που επιτεύχθηκε στην COP 15, καθώς δεν μας οδηγεί πιο κοντά σε μια γενική διεθνή συμφωνία που θα ισχύσει μετά το 2012, δεν θέτει παγκόσμιους μεσοπρόθεσμους ή μακροπρόθεσμους στόχους μείωσης και δεν δηλώνει το χρονικό σημείο κατά το οποίο οι παγκόσμιες εκπομπές θα πρέπει να φτάσουν στο ανώτατο επίπεδό τους· επιπροσθέτως, σημειώνει την απογοήτευση της κοινής γνώμης όσον αφορά την αδυναμία επίτευξης ουσιαστικής συμφωνίας στην Κοπεγχάγη·

2.   θεωρεί ότι η καθυστέρηση της σύναψης διεθνούς συμφωνίας δεν αποτελεί δικαιολογία για την αναβολή της εφαρμογής περαιτέρω πολιτικών της ΕΕ για την επίτευξη της ήδη νομικώς δεσμευτικής υποχρέωσης να μειώσουμε τις εκπομπές μας κατά 20% έως το 2020· επαναλαμβάνει τη βούλησή μας να προχωρήσουμε σε μείωση κατά 30%· σημειώνει επίσης ότι με την ανάληψη πρωτοβουλιών εντός της ΕΕ για την προώθηση και την ενθάρρυνση της πράσινης οικονομίας, της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού και του περιορισμού της ενεργειακής εξάρτησης θα καθίσταται ολοένα και πιο εύκολη η εκπλήρωση δέσμευσης για μείωση κατά 30%·

3.   αναγνωρίζει ότι το εκτιμώμενο κόστος για να επιτύχει η ΕΕ έως το 2020 μείωση των εκπομπών κατά 30% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990 είναι σήμερα χαμηλότερο από το εκτιμώμενο κόστος της επίτευξης μείωσης κατά 20% όταν ελήφθη η σχετική απόφαση, και, για τον λόγο αυτό, καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση ώστε η ΕΕ να ανεβάσει τον πήχη των επιδιώξεών της και να θέσει μονομερώς στόχο μείωσης των εκπομπών έως το 2020 υψηλότερο του 20%·

4.   καλεί την ΕΕ να επιτύχει τους εγχώριους στόχους μέσω εξοικονόμησης ενέργειας και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ζητεί να επιτευχθεί όσο το δυνατόν συντομότερα συμφωνία επί φιλόδοξου και δεσμευτικού στόχου εξοικονόμησης ενέργειας·

5.   εκφράζει την απογοήτευσή του για την έλλειψη ενότητας μεταξύ των κρατών μελών· καλεί συνεπώς την ΕΕ να ομιλεί με μία φωνή στις διεθνείς διαπραγματεύσεις για το κλίμα ώστε να διατηρήσει τον ηγετικό της ρόλο στις διαπραγματεύσεις για τη σύναψη δεσμευτικής και συνολικής συμφωνίας για μετά το 2012, σύμφωνης με τα τελευταία επιστημονικά δεδομένα και με το στόχο των 2ºC στην COP 16·

6.   εκφράζει, περαιτέρω, τη λύπη του για το γεγονός ότι η ΕΕ δεν κατάφερε, με ανάληψη συγκεκριμένων δεσμεύσεων σε προγενέστερο στάδιο όσον αφορά την παροχή διεθνούς δημόσιας χρηματοδότησης υπέρ των προσπαθειών που καταβάλλουν οι αναπτυσσόμενες χώρες για το κλίμα, να οικοδομήσει πνεύμα εμπιστοσύνης κατά τις διαπραγματεύσεις, προκειμένου να επιτευχθεί περαιτέρω πρόοδος στο πλαίσιο των ειδικών ομάδων εργασίας· επιπλέον, ζητεί από την ΕΕ να αποσαφηνίσει τη θέση της όσον αφορά τη σύνδεση δεύτερης περιόδου δέσμευσης στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου του Κιότο με την ανάληψη παρόμοιων δεσμεύσεων από τις ΗΠΑ βάσει άλλης νομικής πράξης και ζητεί οι πλεονάζουσες καταλογισμένες ποσοτικές μονάδες και οι κανόνες για τη χρήση της γης, την αλλαγή της χρήσης της γης και τη δασοκομία να μην υπονομεύσουν την περιβαλλοντική της ακεραιότητα·

7.   υπογραμμίζει την ανάγκη να δημιουργηθεί μια νέα "διπλωματία για το κλίμα'· καλεί συνεπώς την Yπάτη Εκπρόσωπο της ΕΕ και την αρμόδια σε θέματα δράσης για το κλίμα Επίτροπο να ηγηθούν της στρατηγικής αυτής, ιδίως μαζί με τις πιο προοδευτικές αναπτυσσόμενες χώρες και αναδυόμενες οικονομίες· παροτρύνει την ΕΕ να συμφωνήσει σε "Οδικό Χάρτη για το Μεξικό", ο οποίος θα περιλαμβάνει το διάλογο για τις κλιματικές πολιτικές στο πλαίσιο κάθε στρατηγικής εταιρικής σχέσης και διμερούς ή πολυμερούς συμφωνίας συνεργασίας, με σκοπό τη διαμόρφωση συνεκτικότερης εξωτερικής στρατηγικής για την προστασία του κλίματος· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να δημιουργήσουν "Συμμαχία Ευθύνης", ανοικτή σε όλα τα κράτη που θεωρούν την αλλαγή του κλίματος μέγιστη απειλή για την ανθρωπότητα και είναι πρόθυμα να δράσουν για να ανακόψουν την υπερθέρμανση του πλανήτη·

8.   καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να επιβάλουν την αρχή της "κλιματικής δικαιοσύνης" στο πλαίσιο της μακροπρόθεσμης προοπτικής για μετά το 2050· υποστηρίζει, για τον λόγο αυτό, την πρόβλεψη ρήτρας σχετικής με τη δικαιοσύνη στις μελλοντικές διεθνείς διαπραγματεύσεις για το κλίμα·

9.   καλεί φόρουμ όπως η Ομάδα G20 ή το Φόρουμ των Μεγάλων Οικονομιών, στα οποία εκπροσωπούνται οι χώρες που παράγουν τις περισσότερες εκπομπές άνθρακα, να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη όσον αφορά την παροχή βοήθειας για την εξεύρεση συναίνεσης κατά τις επίσημες διαπραγματεύσεις·

10.   επισημαίνει τη δέσμευση για ετήσια χρηματοδότηση ύψους 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων έως το 2020 από τις αναπτυγμένες χώρες και 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τις αναπτυσσόμενες χώρες κατά το διάστημα των προσεχών τριών ετών (2010-2012), για τη στήριξη του αγώνα κατά της αλλαγής του κλίματος και τη θέσπιση ενός πράσινου ταμείου για το κλίμα, το οποίο θα αποσκοπεί στην υποστήριξη προγραμμάτων που υλοποιούνται στις αναπτυσσόμενες χώρες και σχετίζονται με την αποψίλωση και την υποβάθμιση των δασών· εκφράζει, ωστόσο, την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι η δέσμευση αυτή υπολείπεται της εκτίμησης της Επιτροπής ότι θα συγκεντρώνονταν 100 δισεκατομμύρια ευρώ έως το 2020·

11.   υπογραμμίζει την ιστορική ευθύνη των ανεπτυγμένων κρατών όσον αφορά τη μη αναστρέψιμη αλλαγή του κλίματος και την ευθύνη τους να παράσχουν επαρκή, βιώσιμη και προβλέψιμη οικονομική και τεχνική στήριξη στις αναπτυσσόμενες χώρες, ώστε να μπορέσουν να μειώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που παράγουν, να προσαρμοστούν στις συνέπειες της αλλαγής του κλίματος και να μειώσουν τις εκπομπές που οφείλονται στην αποψίλωση και στην υποβάθμιση των δασών, καθώς και να βελτιώσουν την οικοδόμηση ικανοτήτων, προκειμένου να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις που θα προβλέπει η μελλοντική διεθνής συμφωνία για την αλλαγή του κλίματος·

12.   τονίζει ότι οι πόροι της απαιτούμενης προβλεπόμενης οικονομικής ενίσχυσης στο πλαίσιο της UNFCCC για τον μετριασμό της αλλαγής του κλίματος και την προσαρμογή σε αυτήν πρέπει να είναι πρόσθετοι, συμπληρωματικοί της Επίσημης Αναπτυξιακής Βοήθειας (ΕΑΒ) και ανεξάρτητοι από τις ετήσιες διαδικασίες προϋπολογισμού των κρατών μελών· υπενθυμίζει τις ήδη υφιστάμενες δεσμεύσεις για αύξηση στο 0,7 %, μέχρι το 2015, του ποσοστού του ΑΕγχΠ που διατίθεται ως ΕΑΒ·

13.   θεωρεί ότι η ΕΕ θα πρέπει να αρχίσει αμέσως διαπραγματεύσεις με τους αμερικανούς εταίρους μας, προκειμένου να διασφαλιστεί η συμβατότητα της αναδυόμενης αγοράς άνθρακα των ΗΠΑ με τη δική μας και να δημιουργηθεί, με τον τρόπο αυτό, μια διατλαντική αγορά άνθρακα ως πρόδρομος ανάλογης παγκόσμιας·

14.   τονίζει ότι η οικονομική ενίσχυση "ταχείας εκκίνησης" για τις αναπτυσσόμενες χώρες ύψους 7,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, την οποία έχουν δεσμευθεί να παράσχουν τα κράτη μέλη της ΕΕ, πρέπει να είναι πρόσθετη και συμπληρωματική των πόρων της Επίσημης Αναπτυξιακής Βοήθειας (ΕΑΒ), να συντονισθεί σε επίπεδο ΕΕ και να διατεθεί όσο το δυνατόν συντομότερα –σε κάθε περίπτωση, πριν από τη συνεδρίαση στη Βόννη τον Ιούνιο του 2010· θεωρεί ότι τούτο αποτελεί βασικό παράγοντα για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης, προκειμένου να στεφθεί με επιτυχία η διάσκεψη στο Μεξικό· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση για τη χρήση της χρηματοδότησης ταχείας εκκίνησης που έχει δεσμευθεί να παράσχει η ΕΕ και για τη συμπληρωματικότητά της σε σχέση με την υφιστάμενη ΕΑΒ έως την προαναφερθείσα συνεδρίαση στη Βόννη·

15.   υπενθυμίζει ότι η συλλογική συνεισφορά της ΕΕ στις προσπάθειες μετριασμού και στις ανάγκες προσαρμογής των αναπτυσσομένων χωρών δεν θα πρέπει να είναι χαμηλότερη από 30 δισ. ευρώ ετησίως έως το 2020, ποσό που μπορεί να αυξηθεί καθώς αποκτώνται νέες γνώσεις όσον αφορά τη σοβαρότητα και το κόστος της αλλαγής του κλίματος·

16.   τονίζει ότι η επικείμενη επανεξέταση του προϋπολογισμού της ΕΕ πρέπει να επικεντρωθεί στη διάθεση επαρκών πόρων για μέτρα προστασίας από την κλιματική αλλαγή και προσαρμογής σε αυτήν, τόσο εντός της ΕΕ όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες· επισημαίνει επίσης ότι η επανεξέταση θα πρέπει να αναφέρεται στην ανάπτυξη νέων και καινοτόμων χρηματοδοτικών μηχανισμών για τη στήριξη της διεθνούς δράσης για το κλίμα·

17.   χαιρετίζει τη φιλόδοξη δέσμευση που ανέλαβαν ορισμένες αναπτυσσόμενες χώρες πριν, κατά και μετά τις διαπραγματεύσεις της Κοπεγχάγης· επισημαίνει ότι στη συμφωνία περιλαμβάνεται συνεννόηση σχετικά με τη μέτρηση, την αναφορά και την επαλήθευση των δράσεων μετριασμού των αναπτυσσόμενων χωρών μέσω της δημοσίευσης εθνικών ανακοινώσεων, οι οποίες θα υποβάλλονται σε διεθνή διαβούλευση και ανάλυση υπό σαφείς κατευθυντήριες γραμμές, που δεν έχουν ακόμη καθορισθεί και θα πρέπει να διασφαλίζουν τον σεβασμό της κυριαρχίας και τη χρήση των χρηματοδοτικών πόρων με τον δέοντα τρόπο·

18.   συμφωνεί με τη δημιουργία μηχανισμού για τη μείωση εκπομπών λόγω της αποψίλωσης και της υποβάθμισης των δασών και την ενίσχυση της απορρόφησης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τα δάση· επίσης συμφωνεί με τη θέσπιση ενός τεχνολογικού μηχανισμού για την επιτάχυνση της ανάπτυξης και της μεταφοράς τεχνολογίας και χαιρετίζει την αναφορά στο ρόλο των αγορών για την ενίσχυση της οικονομικής απόδοσης των δράσεων μετριασμού· σημειώνει επίσης ότι για την αποτελεσματική εφαρμογή των μηχανισμών αυτών απαιτείται συμφωνία στο πλαίσιο της UNFCCC·

19.   υπογραμμίζει ότι οποιοδήποτε μελλοντικό σύστημα μείωσης των εκπομπών από την αποψίλωση και την υποβάθμιση των δασών στις αναπτυσσόμενες χώρες (REDD) οφείλει να διασφαλίζει τα δικαιώματα των αυτοχθόνων πληθυσμών και των τοπικών κοινωνιών, περιλαμβανομένου και του δικαιώματός τους για συλλογική ιδιοκτησία και αυτόνομα αυτόχθονα εδάφη, καθώς και να προβλέπει την πλήρη και ουσιαστική συμμετοχή των εν λόγω πληθυσμών και κοινωνιών, συμπεριλαμβανομένης της εκπόνησης και εφαρμογής εθνικών προγραμμάτων REDD και της κατανομής ή διανομής χρηματοδοτικών πόρων·

20.   ζητεί η περιβαλλοντική αποτελεσματικότητα των στόχων μείωσης των εκπομπών που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι να αποτελέσει το γνώμονα της προσέγγισης της ΕΕ σχετικά με τους διεθνείς λογιστικούς κανόνες για τη διαχείριση των δασών, καθώς και για τη χρήση της γης, την αλλαγή της χρήσης της γης και τη δασοκομία· επίσης ζητεί να δημιουργηθούν ευέλικτοι μηχανισμοί και να συνυπολογισθούν στη θέσπιση στόχων για μετά το 2012 οι υπερβάσεις στόχων που επιτεύχθηκαν κατά την πρώτη περίοδο δέσμευσης του Πρωτοκόλλου του Κιότο·

21.   εκφράζει την απογοήτευσή του για την έλλειψη προόδου όσον αφορά την αντιμετώπιση των παγκόσμιων εκπομπών από τις εναέριες και θαλάσσιες μεταφορές· καλεί την ΕΕ να διασφαλίσει ότι στη μελλοντική συμφωνία θα ληφθεί υπόψη ο πλήρης αντίκτυπος της αεροπορίας στο περιβάλλον και ότι οι στόχοι μείωσης για τους κλάδους των εναέριων και θαλάσσιων μεταφορών θα είναι οι ίδιοι με αυτούς που ισχύουν για τους λοιπούς βιομηχανικούς κλάδους·

22.   εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι ΗΠΑ και η Κίνα δεν ήταν πρόθυμες να αποδεχθούν μια πιο φιλόδοξη συμφωνία για λόγους εσωτερικής πολιτικής· θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι ΗΠΑ και η Κίνα διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην εξασφάλιση δεσμευτικής διεθνούς συμφωνίας· παροτρύνει συνεπώς τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα, καθώς και άλλους διεθνείς εταίρους, να υποβάλουν προτάσεις για περαιτέρω δεσμεύσεις σχετικά με ένα διεθνές σύστημα προστασίας του κλίματος, με σκοπό να ξεκινήσουν εκ νέου οι συνομιλίες και να επιτευχθεί φιλόδοξη και νομικώς δεσμευτική διεθνής συμφωνία, που να ανταποκρίνεται στις τελευταίες εξελίξεις στην επιστήμη και να είναι συνεπής με το στόχο των 2ºC·

23.   εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι ορισμένες χώρες, και συγκεκριμένα το Σουδάν και οι χώρες της ALBA, τήρησαν στάση εμπλοκής κατά τις διεθνείς διαπραγματεύσεις, προκειμένου να αποτρέψουν την ανάληψη αυστηρών και δεσμευτικών υποχρεώσεων, παρά την ισχυρή πολιτική βούληση που υπήρχε στην Κοπεγχάγη·

24.   επισημαίνει την αυξανόμενη ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης, τόσο στον αναπτυσσόμενο κόσμο όσο και σε ταχέως αναδυόμενες οικονομίες, σχετικά με τις επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος· ζητεί τη διενέργεια ενισχυμένου διαλόγου, ιδίως με τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, τη συμμαχία των μικρών νησιωτικών κρατών AOSΙS και την Αφρική, σχετικά με την πορεία για την επίτευξη δεσμευτικής διεθνούς συμφωνίας για την αλλαγή του κλίματος, προκειμένου να περιορισθούν ο αντίκτυπος και οι προβλεπόμενες επιπτώσεις της στη δημογραφική κατάσταση, τη δημόσια υγεία, τη μετανάστευση και την οικονομία των περιοχών αυτών·

25.   τονίζει ότι είναι επιτακτική η ανάγκη να επανεξετάσει η IPCC όλα τα συμπεράσματά της, προκειμένου να διασφαλιστεί η αξιολόγησή τους από ομοτίμους σύμφωνα με τις αυστηρότερες επιστημονικές αρχές· προτείνει την επίσπευση της εκπόνησης ενδιάμεσης έκθεσης που να επικαιροποιεί τα συμπεράσματα· θεωρεί, επιπλέον, ότι οι μελλοντικές εκθέσεις πρέπει να περιέχουν ειδική αναφορά στους ισχυρισμούς όσων αμφισβητούν την κρατούσα άποψη, καθώς και ότι οι ισχυρισμοί αυτοί θα πρέπει επίσης να υποβληθούν σε αξιολόγηση από ομοτίμους·

26.   θεωρεί ουσιαστικής σημασίας για την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας της ΕΕ την αποδοχή λήψης συγκρίσιμων μέτρων από άλλα βιομηχανοποιημένα κράτη εκτός ΕΕ, καθώς και την ανάληψη λογικών δεσμεύσεων μείωσης από τις αναπτυσσόμενες και τις αναδυόμενες οικονομίες· υπενθυμίζει ότι οι στόχοι μείωσης πρέπει να επιδέχονται μέτρηση, αναφορά και επαλήθευση και χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη δέσμευση ορισμένων αναπτυσσόμενων χωρών να υποβάλλουν εθνικές εκθέσεις σχετικά με τις προσπάθειές τους για τη μείωση των εκπομπών·

27.   θεωρεί ότι οι διμερείς συνεδριάσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων μπορούν να συνεισφέρουν σημαντικά στο διάλογο και να διευκολύνουν την κατανόηση μεταξύ των μερών· προτίθεται, κατά συνέπεια, να διεξαγάγει αυτές τις συνεδριάσεις πριν την έναρξη των επίσημων διαπραγματεύσεων, ώστε να συνεισφέρουν με πιο ουσιαστικό τρόπο στη βέλτιστη δυνατή έκβαση των διαπραγματεύσεων·

28.   τονίζει ότι οι προκλήσεις της πολιτικής για το κλίμα στο μέλλον αφορούν, όχι μόνο τη μείωση του CO2, αλλά και την αποδοτικότερη και βιωσιμότερη χρήση των φυσικών πόρων·

29.   επιβεβαιώνει την υποστήριξή του στη διαδικασία μεταρρύθμισης του ΟΗΕ και επισημαίνει ότι η έκβαση της Διάσκεψης της Κοπεγχάγης για το κλίμα αποτελεί άλλο ένα παράδειγμα που επιβεβαιώνει την επείγουσα ανάγκη επανεξέτασης των μεθόδων εργασίας εντός του ΟΗΕ· παραμένει, επιπλέον, προσηλωμένο στις διαπραγματεύσεις για το κλίμα στο πλαίσιο του ΟΗΕ, ως του μόνου οργανισμού που νομιμοποιείται να αντιμετωπίσει ένα ζήτημα τόσο θεμελιώδους σημασίας για ολόκληρη την παγκόσμια κοινότητα· θεωρεί, ωστόσο, ότι χρειάζεται να εξεταστεί κατεπειγόντως και σε βάθος με ποιους τρόπους είναι δυνατόν να καταστεί αποτελεσματικότερη η διαδικασία·

30.   ζητεί περισσότερη διαφάνεια, η οποία θα επιτρέψει την καλύτερη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και των εμπλεκόμενων φορέων στην COP 16 στο Μεξικό·

31.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και στη Γραμματεία της Σύμβασης-Πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την Αλλαγή του Κλίματος, με το αίτημα να κοινοποιηθεί σε όλα τα συμβαλλόμενα μέρη εκτός ΕΕ.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου