Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2009/2811(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B7-0069/2010

Predložena besedila :

B7-0069/2010

Razprave :

PV 09/02/2010 - 12
CRE 09/02/2010 - 12

Glasovanja :

PV 10/02/2010 - 9.12
CRE 10/02/2010 - 9.12
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2010)0022

Sprejeta besedila
PDF 304kWORD 69k
Sreda, 10. februar 2010 - Strasbourg
Glavni cilji za konferenco pogodbenic konvencije CITES
P7_TA(2010)0022B7-0069/2010

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 10. februarja 2010 o strateških ciljih EU za 15. konferenco pogodbenic konvencije o mednarodni trgovini z ogroženimi prostoživečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (CITES), ki bo potekala od 13. do 25. marca 2010 v Dohi (v Katarju)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju prihodnjega 15. srečanja konference pogodbenic (CoP 15) konvencije o mednarodni trgovini z ogroženimi prostoživečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (CITES), ki bo potekala od 13. do 25. marca 2010 v Dohi v Katarju,

–   ob upoštevanju vprašanj z dne 2. decembra 2009 Svetu in Komisiji o strateških ciljih za konferenco pogodbenic konvencije CITES, ki bo od 13. do 25. marca 2010 potekala v Dohi (O-0145/2009 – B7-0003/2010, O-0146/2009 – B7-0004/2010),

–   ob upoštevanju člena 115(5) in člena 110(2) svojega Poslovnika,

A.   ker je CITES s 175 pogodbenicami, vključno s 27 državami članicami EU, najobsežnejši svetovni sporazum o ohranjanju prostoživečih živali in rastlin, ki preprečuje prekomerno izkoriščanje prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst zaradi mednarodne trgovine,

B.   ker so človekova poraba naravnih virov, uničevanje življenjskega prostora, podnebne spremembe, prekomerno izkoriščanje prostoživečih vrst in nezakonita trgovina s prostoživečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami glavni razlogi za siromašenje zemeljske biotske raznovrstnosti,

C.   ker strokovna poročila napovedujejo, da se bosta zaradi podnebnih sprememb povečala izguba biotske raznovrstnosti in poslabšal položaj ogroženih vrst,

D.   ker bi morale odločitve, sprejete v okviru CITES, temeljiti za znanstvenih ugotovitvah in ker ima delo Mednarodne zveze za ohranjanje narave in naravnih virov (IUCN) in mednarodne organizacije za analizo trgovanja z rastlinskimi in živalskimi vrstami (TRAFFIC) pomembno vlogo, saj pogodbenicam CITES posreduje podrobne ocene predlogov za spremembo dodatkov h konvenciji,

E.   ker javna ozaveščenost v državah porabnicah je in ostaja bistvena za nadzor divjega lova ter nezakonite mednarodne trgovine z ogroženimi prostoživečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami,

F.   ker lahko nezakonita sečnja vključuje trgovanje z rastlinskimi vrstami s seznamov konvencije CITES in ker bi moral predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi obveznosti gospodarskih subjektov, ki dajejo na trg les in lesne proizvode, zagotoviti učinkovito reševanje problema nezakonite sečnje,

G.   ker nezakonita trgovina resno spodkopava svetovni načrt za okoljsko in razvojno trajnost in dobro upravljanje ter pospešuje širjenje nalezljivih bolezni,

H.   ker so vrste, ki so zajete v konvenciji CITES, naštete v njenih dodatkih na osnovi stanja ohranjenosti in ker nanje vpliva ali bi lahko vplivala trgovina; ker so v dodatku I k CITES naštete vrste, ki jim grozi izumrtje, zaradi česar je mednarodna trgovina z njimi prepovedana; ker so v dodatku II k CITES naštete vrste, trgovanje s katerimi je treba nadzorovati, da bi preprečili izkoriščanje, ki bi onemogočilo njihovo preživetje; ker so v dodatku III k CITES navedene vrste, ki so zaščitene vsaj v eni državi, ki je druge pogodbenice CITES zaprosila za pomoč pri nadzoru trgovine,

I.   ker je Kneževina Monako vložila predlog za uvrstitev navadnega tuna v dodatek I k CITES, da bi začasno prekinila mednarodno trgovinsko menjavo s to vrsto,

J.   ker je znanstveni odbor Mednarodne komisije za ohranitev tunov v Atlantiku (ICCAT) na svoji seji od 21. do 23. oktobra 2009 ocenil, da je biomasa drstilnega staleža trenutno 15 % manjša kot pred začetkom ribolova, in zato potrdil, da vrsta izpolnjuje to merilo za uvrstitev v dodatek I k CITES,

K.   ker sta atlantski morski pes in trnež zaradi čezmernega izkoriščanja v ribištvu zelo ranljiva ter se zaradi svojih bioloških značilnosti (počasna rast, pozna zrelost, majhna zmogljivost razmnoževanja, dolgoživost in dolg generacijski čas) zelo počasi obnavljata;

L.   ker je uvrstitev v dodatek II CITES za te vrste nujna za zagotovitev, da se bo mednarodna trgovina v prihodnje lahko opirala na trajnostno upravljano ribištvo z natančno vodenimi evidencami, ki ne bo škodovalo stanju prostoživečih populacij, ki jih izkorišča,

M.   ker resolucija CITES Conf. 9.24 določa, da vrsta izpolnjuje pogoje za uvrstitev v dodatek I k CITES, če je ali bi lahko bila med drugim ogrožena zaradi trgovine in če se kaže občuten upad prostoživečega staleža te vrste, kar je bilo ugotovljeno ali predvideno na podlagi zmanjšanja območja ali upada kakovosti njenega habitata,

N.   ker so severni medvedi resno ogroženi zaradi izgube habitata, ki je posledica podnebnih sprememb, kar vodi k zmanjšanju populacij v večjem delu njihove vrste, in ker trgovina z deli njihovih teles, ki se je od devetdesetih let povečala, slabo vpliva nanje,

O.   ker so se pogodbenice CITES na 14. srečanju (CoP 14) dogovorile, da vsaj devet let ne bo novih predlogov za trgovino s slonovino,

P.   ker se je na razpravah na srečanju CoP 14 sprva pozivalo k dvajsetletnemu obdobju mirovanja in ker je od takrat prišlo do velikih zaplemb slonovine, poroča pa se tudi o razširjenosti in povečevanju divjega lova,

Q.   ker so populacije azijskih velikih mačk še vedno ogrožene zaradi divjega lova ter zmanjševanja habitata in plena in ker kljub večkratnim pozivom na žalost ni bilo napredka na mnogih področjih, da bi sprejeli odločne ukrepe za zaustavitev upada števila tigrov in drugih velikih mačk,

R.   ker sklep 14.69, sprejet na srečanju CoP 14, pogodbenice, ki izvajajo intenzivno vzrejo, poziva, naj zagotovijo, da bo ostala vzreja azijskih velikih mačk v ujetništvu zgolj na ravni njihove ohranitve, ter navaja, da se tigrov ne sme vzrejati za trgovino z njihovimi deli in izdelki,

S.   ker je bila v nedavnih priporočilih iz Katmanduja poudarjena pomembnost povečanja sodelovanja organov mednarodnega pregona, kot so Interpol, Svetovna carinska organizacija, Urad Združenih narodov za droge in kriminal ter konvencije CITES pri spoprijemanju s kaznivimi dejanji na področju prostoživečih živali in rastlin, ter pozvala, naj se v ta namen okrepijo enote teh organov za okoljski kriminal,

T.   ker sta bila sklepa 14.35. in 14.36 sprejeta na srečanju CoP 14 (leta 2007 v Haagu) in ker lahko anonimnost in svetovni domet interneta močno omejita možnosti pogodbenic konvencije CITES, da bi se borile proti nezakoniti trgovini s prostoživečimi živalmi in rastlinami; ker hitro širjenje elektronske trgovine s primerki vrst iz dodatkov konvencije CITES resno ogroža preživetje mnogih vrst; ker globalna narava interneta pogodbenicam konvencije CITES otežuje izvajanje nacionalnega in mednarodnega prava na območju njihove pristojnosti; in ker je treba elektronsko trgovino s prostoživečimi živalmi in rastlinami ter proizvodi iz njih vedno obravnavati kot potencialno mednarodno trgovino,

1.   poziva Komisijo in države članice, naj jih načelo previdnosti vodi pri vseh odločitvah o delovnih dokumentih in predlogih o uvrščanju na sezname ter naj upoštevajo tudi načelo "uporabnik plača", ekosistemski pristop in tradicionalna načela ohranjanja;

2.   poziva Komisijo in države članice, naj poskrbijo, da nobena odločitev, ki naj bi izboljšala usklajenost med CITES in drugimi konvencijami o biotski raznovrstnosti, ne bo oslabila narave konvencije CITES kot svetovnega sporazuma za ohranitev vrst ali njenih strogih ohranitvenih ukrepov;

3.   odločno nasprotuje tajnemu glasovanju in je razočaran, ker stalni odbor CITES ni predlagal, naj se možnost tajnega glasovanja izključi iz postopka odločanja v okviru konvencije CITES;

Navadni tun

4.   poziva Komisijo in države članice, naj podprejo uvrstitev navadnega tuna (Thunnus thynnus) v dodatek I h konvenciji CITES, če so izpolnjeni naslednji štirje pogoji:

   dana so jamstva za spremembo Uredbe Komisije (ES) št. 865/2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi, kar naj privede do uveljavitve splošne izjeme za notranjo trgovino, s čimer bo zagotovljena trajnost malega priobalnega ribolova;
   zagotovi se finančna pomoč Evropske unije za ribiče in lastnike ladij, ki jih bo ta odločitev zadevala;
   poveča se nadzor in poostrijo se sankcije za boj proti nezakonitemu, neprijavljenemu in nereguliranemu ribolovu;

5.   poziva Komisijo, naj zagotovi finančno nadomestilo za ribiški sektor, ki bi ga morebitna uvrstitev navadnega tuna v dodatek I h konvenciji CITES lahko prizadela, in tako zaščiti trajnost sektorja v gospodarskem smislu;

Morski psi

6.   močno odobrava predlog, ki ga je v imenu držav članic vložila Švedska, da se dve vrsti morskih psov: atlantski morski pes (Lamna nasus) in trnež (Squalus acanthias) uvrstita v dodatek II h konvenciji CITES, poziva Komisijo in države članice, naj ta predlog podprejo;

7.   poziva Komisijo in države članice, naj podprejo uvrstitev petih vrst morskih psov: valovitoglave kladvenice (Sphyrna lewini), velike kladvenice (Sphyrna mokarran), kladvenice (Sphyrna zygaena), sivega morskega psa (Carcharhinus plumbeus) in mračnega morskega psa (Carcharhinus obscurus) v dodatek II h konvenciji CITES v skladu s predlogom Združenih držav Amerike;

8.   poziva Komisijo in države članice, naj podprejo uvrstitev dolgoplavutega morskega psa (Carcharhinus longimanus) v dodatek II h konvenciji CITES v skladu s predlogom Združenih držav Amerike;

Severni medved

9.   poziva Komisijo in države članice, naj podprejo prerazporeditev severnega medveda (Ursus maritimus) iz dodatka II v dodatek I h konvencije CITES v skladu s predlogom Združenih držav Amerike;

Sloni in slonovina

10.   odločno poziva Komisijo in države članice, naj zavrnejo:

   predloge Tanzanije in Zambije, naj se afriški slon (Loxondonta africana) zaradi trgovanja deklasira iz dodatka I v dodatek II h konvenciji CITES;
   vse predloge za deklasacijo afriških slonov, vsaj dokler ne bo mogoče pravilno oceniti vpliva enkratne prodaje novembra 2008 v Bocvani, Namibiji, Južni Afriki in Zimbabveju, saj je dokazov o povečanju nezakonite in organizirane trgovine po vsej Afriki vedno več;

11.   poziva Komisijo in države članice, naj podprejo predlog Kenije, Gane, Liberije, Malija, Sierra Leoneja, Toga, Konga in Ruande, naj se za afriške slone vključi opomba, ki bo dvajset let od datuma enkratne prodaje slonovine novembra 2008 prepovedovala predloge za trgovanje s slonovino ali deklasacijo populacije slonov iz dodatka I v dodatek II h konvenciji CITES;

12.   spodbuja pogodbenice konvencije CITES, ki so imele koristi od enkratne prodaje vladnih zalog slonovine, naj finančno podprejo sklad za afriškega slona, da bi izboljšale izvajanje predpisov in pobude proti divjemu lovu;

13.   spodbuja širšo in bolj vključujoče posvetovanje z vsemi državami na območju razširjenosti slona pri preučevanju ukrepov, povezanih s predlogi za deklasacijo afriškega slona v dodatek II ter kasnejšimi enkratnimi prodajami;

14.   spodbuja razvoj učinkovitejših metod nadzorovanja nezakonite trgovine s slonovino v sodelovanju z velikim številom udeležencev;

Tigri in azijske velike mačke

15.   pozdravlja predlog EU za poostritev resolucije 12.5 s konference CITES o ohranitvi tigrov in drugih vrst azijskih velikih mačk iz dodatka I ter trgovini z njimi;

16.   poziva Komisijo in države članice, naj podprejo prizadevanja za boj proti nezakoniti trgovini z deli azijskih velikih mačk in izdelki iz njih, pri tem pa poseben poudarek namenijo pomoči, namenjeni izboljšanju izvajanja predpisov in izmenjave informacij, zlasti z okrepitvijo zmogljivosti Interpola, Urada ZN za droge in kriminal, Svetovne carinske organizacije in konvencije CITES za boj proti kaznivim dejanjem na področju prostoživečih živali in rastlin ter usposabljanje;

17.   poziva Komisijo in države članice, naj podprejo prizadevanja za zmanjšanje povpraševanja po delih azijskih velikih mačkah in izdelkih iz njih med svojimi prebivalci in v drugih državah;

Druge vrste

18.   poziva Komisijo in države članice, naj podprejo naslednje predloge:

   uvrstitev koral vrst Corallium spp. in Paracorallium spp. v dodatek II h konvenciji CITES, ki jo je v imenu držav članic predlagala Švedska;
   uvrstitev drevesa vrste Bulnesia sarmientoi v dodatek II h konvenciji CITES v skladu s predlogom Argentine;
   prerazporeditev agame vrste Uromastyx ornata iz dodatka II h konvenciji CITES v dodatek I h konvenciji CITES v skladu s predlogom Izraela;
   uvrstitev pupka vrste Neurergus kaiseri v dodatek I h konvenciji CITES v skladu s predlogom Irana;
   uvrstitev agam vrst Ctenosaura bakeri, C. oedirhina in C. melanosterna v dodatek II h konvenciji CITES v skladu s predlogom Hondurasa;
   uvrstitev žab vrst Agalychnis spp. v dodatek II h konvenciji CITES v skladu s predlogom Hondurasa in Mehike;
   uvrstitev agame vrste Ctenosaura palearis v dodatek II h konvenciji CITES v skladu s predlogom Gvatemale;
   uvrstitev palisandra (Aniba rosaedora) v dodatek II h konvenciji CITES v skladu s predlogom Brazilije;
   uvrstitev hrošča vrste Dynastes satanas v dodatek II h konvenciji CITES v skladu s predlogom Madagaskarja;
   uvrstitev semen vrste Beccariophoenix madagascariensis v dodatek II h konvenciji CITES v skladu s predlogom Madagaskarja;
   uvrstitev semen vrste Dypsis decaryi v dodatek II h konvenciji CITES v skladu s predlogom Madagaskarja;

19.   pozdravlja in podpira uvrstitev rastlin in vrst rastlinskih semen, ki jih je predlagal Madagaskar, na seznam;

20.   poziva Komisijo in države članice, naj ne podpre naslednjih predlogov:

   črtanja rdečerjavega risa (Lynx rufus) iz dodatka II h konvenciji CITES;
   prerazporeditve Moreletovega krokodila (Crocodylus moreletti) iz dodatka I v dodatek II h konvenciji CITES (predlog Belizeja in Mehike);
   prerazporeditve egiptovske populacije nilskega krokodila (Crocodylus niloticus) iz dodatka I v dodatek II h konvenciji CITES (predlog Egipta);

21.   poziva Komisijo in države članice, naj zavrnejo predlog Združenih držav in Mehike za črtanje vrste mlečka Euphorbia misera iz dodatka II h konvenciji CITES;

22.   poziva Komisijo in države članice, naj okrepijo mednarodno sodelovanje pri izvajanju konvencije CITES;

23.   poziva Komisijo in države članice, naj podprejo predlog Nemčije o odločnejši formulaciji besedila CoP 15 Doc. 32 (elektronska trgovina s primerki vrst s seznamov konvencije CITES) in spremenjeni predlog;

24.   poziva Komisijo in države članice, naj tudi v zvezi s podnebnimi spremembami podprejo predlog sekretariata o sodelovanju pri razvoju ciljev glede biotske raznovrstnosti po letu 2010, partnerstvu za kazalnike biotske raznovrstnosti za leto 2010 in medvladni platformi o biotski raznovrstnosti in storitvah ekosistemov (CoP 15 Doc. 10.1);

25.   poziva Komisijo in države članice, naj podprejo predlog CoP 15 Doc. 10.4 predsednika odbora za rastline za nadaljnje sodelovanje pri globalni strategiji ohranjanja rastlin v okviru konvencije o biotski raznovrstnosti;

26.   poziva Komisijo in države članice, naj podprejo dodatne ukrepe za odpravo nezakonite trgovine s tibetanskimi antilopami v skladu s predlogom sekretariata CoP 15 Doc. 46;

27.   poziva Komisijo in države članice, naj podprejo predlog sekretariata CoP 15 Doc. 47, da bodo države na območju razširjenosti tatarske antilope (Saiga tatarica tatarica) izpolnile svoje dolžnosti in bo zagotovljeno pravilno izvajanje akcijskega načrta za te antilope ter spoštovanje ustreznih sklepov; nadalje predlaga, da pogodbenice konvencije CITES spodbudijo industrijo, ki uporablja rogove tatarske antilope, naj sodeluje pri dejavnostih ohranjanja in situ, katerih namen je obnovitev divjih populacij;

28.   odločno poziva Komisijo in države članice, naj podprejo dodatne ukrepe za boj proti nezakoniti trgovini z velikimi opicami v skladu s predlogom sekretariata CoP 15 Doc. 42;

29.   odločno poziva Komisijo in države članice, naj podprejo prizadevanja v okviru konvencije CITES za odpravo nezakonitega, nereguliranega in neprijavljenega ribolova napoleonke (Cheilinus undulates);

30.   opozarja, da je Evropska unija eden največjih trgov za nezakonito trgovino s prostoživečimi živalmi in rastlinami in da se upoštevanje konvencije med državami članicami razlikuje, ter poziva Komisijo in države članice, naj bolje uskladijo svoja prizadevanja za izvajanje zakonodaje EU o trgovini s prostoživečimi živalmi in rastlinami;

o
o   o

31.   naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter pogodbenicam in sekretariatu CITES.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov