Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2009/0091(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0049/2009

Predložena besedila :

A7-0049/2009

Razprave :

Glasovanja :

PV 11/02/2010 - 6.3
CRE 11/02/2010 - 6.3
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2010)0028

Sprejeta besedila
PDF 275kWORD 37k
Četrtek, 11. februar 2010 - Strasbourg
Evropski mikrofinančni instrument za zaposlovanje in socialno solidarnost - Progress ***I
P7_TA(2010)0028A7-0049/2009
Resolucija
 Besedilo
 Priloga

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 11. februarja 2010 o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Sklepa št. 1672/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi programa Skupnosti za zaposlovanje in socialno solidarnost – Progress (KOM(2009)0340 – C7-0052/2009 – 2009/0091(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2009)0340),

–   ob upoštevanju člena 251(2) ter členov 13(2), 129 in 137(2)(a) Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija Parlamentu podala predlog (C7-0052/2009),

–   ob upoštevanju sporočila Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu z naslovom „Posledice začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe za še nedokončane medinstitucionalne postopke odločanja“ (KOM(2009)0665),

–   ob upoštevanju členov 294(3) ter členov 19(2), 149 in 153(2)(a) Pogodbe o delovanju Evropske Unije,

–   ob upoštevanju člena 55 svojega Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve ter mnenja Odbora za proračun (A7-0049/2009),

1.   sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je opredeljeno v nadaljevanju;

2.   je seznanjen z izjavo Komisije, priloženo k tej resoluciji;

3.   poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

4.   naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu, Komisiji in nacionalnim parlamentom.


Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 11. februarja 2010 z namenom sprejetja Sklepa št. .../2010/EU o spremembi Sklepa št. 1672/2006/ES o uvedbi programa Skupnosti za zaposlovanje in socialno solidarnost – Progress
P7_TC1-COD(2009)0091

(Ker je bil doseže sporazum med Parlamentom in Svetom, je stališče Parlamenta enako končnemu zakonodajnemu aktu, Sklepu št. 284/2010/EU.)


Priloga

Izjava Komisije

Zadeva: Financiranje evropskega mikrofinančnega instrumenta

Določeno je bilo, da finančni prispevek za mikrofinančni instrument iz naslova proračuna Unije za obdobje od 1. januarja 2010 do 31. decembra 2013 znaša 100 milijonov EUR; delno bo financiran z zmanjšanjem proračuna, določenega za program Progress, in sicer za 60 milijonov EUR.

Komisija bo poskrbela, da v predlogu proračuna predvidi dovolj nedodeljenih sredstev do zgornje meje odhodkov v podrazdelku 1a, da lahko proračunski organ, tj. Svet in Parlament, poveča proračun za program Progress za največ 20 milijonov EUR za obdobje 2011–2013, v skladu s točko 37 medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov