Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2009/0190(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0013/2010

Indgivne tekster :

A7-0013/2010

Forhandlinger :

PV 10/02/2010 - 13
CRE 10/02/2010 - 13

Afstemninger :

PV 11/02/2010 - 6.4
CRE 11/02/2010 - 6.4
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0029

Vedtagne tekster
PDF 101kWORD 34k
Torsdag den 11. februar 2010 - Strasbourg
Aftale EU/USA om behandling og overførsel af finansielle betalingsdata fra Den Europæiske Unions til Amerikas Forenede Stater til brug for programmet til sporing af finansiering af terrorisme ***
P7_TA(2010)0029A7-0013/2010

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. februar 2010 om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Amerikas Forenede Stater om behandling og overførsel af finansielle betalingsdata fra Den Europæiske Union til USA til brug for programmet til sporing af finansiering af terrorisme (05305/1/2010 REV 1 – C7-0004/2010 – 2009/0190(NLE))

(Godkendelsesprocedure)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til forslag til Rådets afgørelse (KOM(2009)0703 og 05305/1/2010 REV 1),

–   der henviser til aftaleteksten mellem Den Europæiske Union og Amerikas Forenede Stater om behandling og overførsel af finansielle betalingsdata fra Den Europæiske Union til USA til brug for programmet til sporing af finansiering af terrorisme (16110/2009),

–   der henviser til sin beslutning af 17. september 2009 om den planlagte internationale aftale om at stille oplysninger om finansielle transaktioner til rådighed for det amerikanske finansministerium med henblik på at forebygge og bekæmpe terrorisme og finansiering heraf(1),

–   der henviser til Rådets anmodning om godkendelse, jf. artikel 218, stk. 6, litra a), sammenholdt med artikel 82, stk. 1, litra d, og artikel 87, stk. 2, litra a), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C7-0004/2010),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 81 og artikel 90, stk. 8,

–   der henviser til henstilling fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A7-0013/2010),

1.   nægter at godkende indgåelsen af aftalen;

2.   anmoder Kommissionen om omgående at forelægge henstillinger for Rådet med henblik på en langsigtet aftale med USA om forebyggelse af finansiering af terrorisme; gentager, at en ny aftale på dette område skal være i overensstemmelse med de nye retlige rammer, der er indført i medfør af Lissabontraktaten, og Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, som nu er bindende, og gentager de anmodninger, der er fremsat i beslutningen af 17. september 2009, navnlig i punkt 7-13;

3.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter samt De Forenede Staters regering.

(1) Vedtagne tekster, P7_TA(2009)0016.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik