Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2009/0190(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0013/2010

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0013/2010

Keskustelut :

PV 10/02/2010 - 13
CRE 10/02/2010 - 13

Äänestykset :

PV 11/02/2010 - 6.4
CRE 11/02/2010 - 6.4
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0029

Hyväksytyt tekstit
PDF 188kWORD 32k
Torstai 11. helmikuuta 2010 - Strasbourg
EU:n ja Amerikan yhdysvaltojen välinen sopimus rahaliikenteen sanomanvälitystietojen käsittelystä ja siirtämisestä EU:sta Yhdysvaltoihin terrorismin rahoituksen jäljittämisohjelman tarkoituksiin ***
P7_TA(2010)0029A7-0013/2010

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 11. helmikuuta 2010 ehdotuksesta neuvoston päätökseksi rahaliikenteen sanomanvälitystietojen käsittelyä ja siirtämistä Euroopan unionista Yhdysvaltoihin terrorismin rahoituksen jäljittämisohjelman tarkoituksiin koskevan Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välisen sopimuksen tekemisestä (05305/1/2010 REV 1 – C7-0004/2010 – 2009/0190(NLE))

(Hyväksyntämenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston päätökseksi (KOM(2009)0703 ja 05305/1/2010 REV 1),

–   ottaa huomioon rahaliikenteen sanomanvälitystietojen käsittelyä ja siirtämistä Euroopan unionista Yhdysvaltoihin terrorismin rahoituksen jäljittämisohjelman tarkoituksiin koskevan Euroopan unionin ja Amerikan Yhdysvaltojen välisen sopimuksen (16110/2009) tekstin,

–   ottaa huomioon 17. syyskuuta 2009 antamansa päätöslauselman suunnitellusta kansainvälisestä sopimuksesta maksunvälitystietojen antamisesta Yhdysvaltain valtiovarainministeriön käyttöön terrorismin ja terroristien rahoittamisen estämiseksi(1),

–   ottaa huomioon, että neuvosto on pyytänyt hyväksyntää Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 218 artiklan 6 kohdan a alakohdan, 82 artiklan 1 kohdan d alakohdan ja 87 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti (C7-0004/2010),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 81 artiklan ja 90 artiklan 8 kohdan,

–   ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan suosituksen (A7-0013/2010),

1.   ei anna hyväksyntää sopimuksen tekemiselle;

2.   kehottaa Euroopan komissiota antamaan neuvostolle välittömästi suosituksen Yhdysvaltojen kanssa tehtävästä pitkäaikaisesta sopimuksesta terrorismin rahoituksen estämiseksi; toistaa näkemyksensä, että tällä alalla sovellettavien uusien sopimusten olisi oltava Lissabonin sopimuksella käyttöön otetun uuden lainsäädäntökehyksen ja sitovaksi muuttuneen Euroopan unionin perusoikeuskirjan mukaisia, ja toistaa 17. syyskuuta 2009 antamassaan päätöslauselmassa ja etenkin sen 7–13 kohdassa esittämänsä kehotukset;

3.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä Amerikan yhdysvaltojen hallitukselle.

(1) Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2009)0016.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö