Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2009/0190(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0013/2010

Ingediende teksten :

A7-0013/2010

Debatten :

PV 10/02/2010 - 13
CRE 10/02/2010 - 13

Stemmingen :

PV 11/02/2010 - 6.4
CRE 11/02/2010 - 6.4
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2010)0029

Aangenomen teksten
PDF 197kWORD 31k
Donderdag 11 februari 2010 - Straatsburg
Overeenkomst tussen de EU/VS inzake de verwerking en doorgifte van gegevens betreffende het betalingsberichtenverkeer van de Europese Unie naar de Verenigde Staten ten behoeve van het Programma voor het traceren van terrorismefinanciering ***
P7_TA(2010)0029A7-0013/2010

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 11 februari 2010 over het voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika inzake de verwerking en doorgifte van gegevens betreffende het betalingsberichtenverkeer van de Europese Unie naar de Verenigde Staten ten behoeve van het Programma voor het traceren van terrorismefinanciering (05305/1/2010 REV 1 – C7-0004/2010 – 2009/0190(NLE))

(Goedkeuringsprocedure)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel voor een besluit van de Raad (COM(2009)0703 en 05305/1/2010 REV 1),

–   gezien de tekst van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika inzake de verwerking en doorgifte van gegevens betreffende het betalingsberichtenverkeer van de Europese Unie naar de Verenigde Staten ten behoeve van het Programma voor het traceren van terrorismefinanciering (16110/2009),

–   onder verwijzing naar zijn resolutie van 17 september 2009 over de voorgenomen internationale overeenkomst inzake het beschikbaar stellen van gegevens over het betalingsverkeer aan het Ministerie van Financiën van de Verenigde Staten voor de preventie en bestrijding van terrorisme en van de financiering ervan(1),

–   gezien het door de Raad ingediende verzoek om goedkeuring overeenkomstig artikel 218, lid 6, onder a), in samenhang met artikel 82, lid 1, onder d), en artikel 87, lid 2, onder a), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C7-0004/2010),

–   gelet op de artikelen 81 en 90, lid 8, van zijn Reglement,

–   gezien de aanbeveling van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A7-0013/2010),

1.   hecht niet zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst;

2.   verzoekt de Europese Commissie om de Raad onverwijld aanbevelingen te doen met het oog op een langetermijnovereenkomst met de Verenigde Staten ter voorkoming van de financiering van terrorisme; herhaalt dat iedere nieuwe overeenkomst op dit gebied moet voldoen aan het nieuwe juridische rechtskader dat door het Verdrag van Lissabon is gecreëerd en aan het nu bindende Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, en herhaalt de in zijn resolutie van 17 september 2009 geformuleerde verzoeken, met name in de paragrafen 7 tot en met 13;

3.   verzoekt zijn Voorzitter zijn standpunt te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en de regering van de Verenigde Staten van Amerika.

(1) Aangenomen teksten, P7_TA(2009)0016.

Juridische mededeling - Privacybeleid