Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2009/0190(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0013/2010

Ingivna texter :

A7-0013/2010

Debatter :

PV 10/02/2010 - 13
CRE 10/02/2010 - 13

Omröstningar :

PV 11/02/2010 - 6.4
CRE 11/02/2010 - 6.4
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0029

Antagna texter
PDF 196kWORD 32k
Torsdagen den 11 februari 2010 - Strasbourg
Avtal mellan EU och Amerikas förenta stater om behandling och överföring av uppgifter om finansiella betalningsmeddelanden från Europeiska unionen till Förenta staterna i enlighet med programmet för att spåra finansiering av terrorism ***
P7_TA(2010)0029A7-0013/2010

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 februari 2010 om förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater om behandling och överföring av uppgifter om finansiella betalningsmeddelanden från Europeiska unionen till Förenta staterna i enlighet med programmet för att spåra finansiering av terrorism (05305/1/2010 REV 1 – C7-0004/2010 – 2009/0190(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av förslaget till rådets beslut (KOM(2009)0703 och 05305/1/2010 REV 1),

–   med beaktande av texten till avtalet mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater om behandling och överföring av uppgifter om finansiella betalningsmeddelanden från Europeiska unionen till Förenta staterna i enlighet med programmet för att spåra finansiering av terrorism (16110/2009),

–   med beaktande av sin resolution av den 17 september 2009 om det planerade internationella avtalet om att låta Förenta staternas finansdepartement få tillgång till betalningsuppgifter för att förebygga och bekämpa terrorism och finansiering av terrorism(1),

–   med beaktande av rådets begäran om parlamentets godkännande i enlighet med artikel 218.6 a jämfört med artiklarna 82.1 d och 87.2 a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C7-0004/2010),

–   med beaktande av artiklarna 81 och 90.8 i arbetsordningen,

–   med beaktande av rekommendationen från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A7-0013/2010).

1.  Europaparlamentet ger inte sitt godkännande till ingåendet av avtalet.

2.  Europaparlamentet begär att Europeiska kommissionen omgående överlämnar sina rekommendationer till rådet om ett långsiktigt avtal med Förenta staterna om förhindrande av finansiering av terrorism. Parlamentet upprepar att alla nya avtal på detta område bör vara i överensstämmelse med det nya regelverk som har inrättats genom Lissabonfördraget och med Europeiska unionens nu bindande stadga om de grundläggande rättigheterna, och upprepar de krav det framförde i sin resolution av den 17 september 2009, särskilt punkterna 7–13.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och Förenta staternas regering.

(1) Antagna texter; P7_TA(2009)0016.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy