Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2010/2529(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B7-0063/2010

Előterjesztett szövegek :

B7-0063/2010

Viták :

PV 11/02/2010 - 3
CRE 11/02/2010 - 3

Szavazatok :

PV 11/02/2010 - 6.5
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2010)0030

Elfogadott szövegek
PDF 210kWORD 49k
2010. február 11., Csütörtök - Strasbourg
Keretmegállapodás a HOSPEEM és az EPSU között a kórházakban és az egészségügyben előforduló, éles vagy hegyes eszközök által okozott sérülések megakadályozásáról
P7_TA(2010)0030B7-0063/2010

Az Európai Parlament 2010. február 11-i állásfoglalása a kórházakban és az egészségügyben előforduló, éles vagy hegyes eszközök által okozott sérülések megakadályozásáról a HOSPEEM és az EPSU között létrejött keretmegállapodás végrehajtásáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2009)0577)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a kórházakban és az egészségügyben előforduló, éles vagy hegyes eszközök által okozott sérülések megakadályozásáról az Európai Kórházi és Egészségügyi Munkáltatói Szövetség (HOSPEEM) és a Közszolgálati Szakszervezetek Európai Szövetsége (EPSU) között létrejött keretmegállapodás végrehajtásáról szóló tanácsi irányelvre irányuló bizottsági javaslatra (COM (2009)0577),

–   tekintettel az EU működéséről szóló szerződés 153. cikke (1) bekezdésének a) pontjára és 155. cikkére,

–   tekintettel az Európai Unió alapjogi chartájára, különösen annak 31. cikke (1) bekezdésére,

–   tekintettel a munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről szóló, 1989. június 12–i 89/391/EGK tanácsi irányelvre(1),

–   tekintettel a munkavállalók által a munkájuk során használt munkaeszközök biztonsági és egészségvédelmi minimumkövetelményeiről szóló, 1989. november 30-i 89/655/EGK tanácsi irányelvre (a 89/391/EGK irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmében a második egyedi irányelv)(2),

–   tekintettel a munkavállalók által a munkahelyen használt egyéni védőeszközök egészségvédelmi és biztonsági minimumkövetelményeiről szóló, 1989. november 30-i 89/656/EGK tanácsi irányelvre (harmadik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikk (1) bekezdése értelmében)(3),

–   tekintettel a munkájuk során biológiai anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló, 2000. szeptember 18-i 2000/54/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (hetedik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmében)(4),

–   tekintettel a kórházakban és az egészségügyben előforduló, éles vagy hegyes eszközök által okozott sérülések megakadályozásáról a HOSPEEM és az EPSU között létrejött keretmegállapodásra,

–   tekintettel arra, hogy a megállapodás tartalmaz egy közös kérelmet a Bizottsághoz, hogy a keretmegállapodást a Szerződés 155. cikke (2) bekezdésének megfelelően, a Bizottság javaslata alapján hozott tanácsi határozattal hajtsa végre,

–   tekintettel a munkahelyi egészség és biztonság ösztönzéséről szóló 2005. február 24–i állásfoglalására(5),

–   tekintettel az európai egészségügyi dolgozóknak a tűszúrás által okozott sérülésekből adódó, vér útján terjedő fertőzéssel szembeni védelméről szóló, a Bizottsághoz intézett ajánlásokat tartalmazó 2006. július 6-i állásfoglalására(6),

–   tekintettel a munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos, 2007-2012 közötti közösségi stratégiáról szóló, 2008. január 15-i állásfoglalására(7),

–   tekintettel eljárási szabályzata 84. cikkének (3) bekezdésére,

A.   mivel a tűszúrás által okozott sérülések több mint 20 életveszélyes vírus, többek között a hepatitis B, a hepatitis C és a HIV/AIDS továbbterjedését okozhatják, és emiatt komoly egészségügyi problémát jelentenek,

B.   mivel a tűszúrás vagy más, hegyes vagy éles orvosi eszközök által okozott sérülések az egyik legelterjedtebb és legkomolyabb veszélyt jelentik az egészségügyi dolgozókra nézve Európában; tekintve, hogy a kórházi dolgozókat és az egészségügyi szakembereket gyakran fenyegeti fertőzésveszély a tűk és egyéb hegyes vagy éles eszközök okozta sérülésekből kifolyólag,

C.   mivel független tanulmányok bizonyították, hogy a tűszúrás által okozott sérülések többsége jobb képzéssel, jobb munkakörülményekkel és biztonságosabb, éles vagy hegyes eszközök okozta sérülések elleni védelemre irányuló mechanizmusokat magukban foglaló orvosi eszközök általános használatával elkerülhető,

D.   mivel szakértők becslése szerint az Európai Unióban évente több mint egymillió, tűszúrás által okozott sérülés fordul elő,

E.   mivel a tűszúrás, illetve az éles vagy hegyes eszközök által okozott sérülések súlyos pszichológiai és érzelmi hatással járhatnak, még abban az esetben is, ha nem okoznak fertőzést, mivel a munkavállaló és családja több hónapon át tartó bizonytalanságnak van kitéve a sérülés egészségügyi következményei kapcsán,

F.   mivel az említett 2006. július 6-i állásfoglalásból ered azon kezdeményezés, miszerint jogszabályi megoldást nyújtsanak annak érdekében, hogy Európa egészségügyi munkavállalói megfelelő védelemben részesüljenek azon potenciálisan végzetes, vér útján terjedő fertőzésekkel szemben, amelyeket tűk és egyéb éles vagy hegyes eszközök által okozott sérülések eredményeznek,

G.   mivel komoly hiány van egészségügyi személyzetből, és tanulmányok arra mutatnak rá, hogy a napi szinten jelentkező komoly egészségügyi kockázat az egyik fő oka az egészségügyi szakma alacsony vonzerejének, az ; mivel a fenti európai 2004. évi versenyképességi jelentés az egészségügyi szektorban foglalkoztatottak egyre súlyosbodó hiányát az Európai Unió szempontjából különösen aggasztó problémaként ismeri el,

H.   mivel a keretmegállapodás hatálybalépése fontos mértékben járul majd hozzá a kórházi és egészségügyi ágazatban dolgozó munkavállalók egészségének és biztonságának védelméhez,

I.   mivel a lehető legmagasabb szintű biztonságot kell biztosítani a kórházak munkakörnyezetében, és mindenhol, ahol egészségügyi tevékenységet folytatnak,

J.   mivel a szociális kérdésekkel foglalkozó jogszabályoknak nem szabad olyan felesleges adminisztratív, pénzügyi és jogi megkötéseket szabniuk, amelyek hátráltathatják a kis- és középvállalatok fejlődését,

1.   üdvözli, hogy a Bizottság kikérte a Parlament véleményét, különösen mivel olyan kérdésről van szó, amelynek a Parlament hosszú éveken át jelentős figyelmet szentelt;

2.   elismeri, hogy a javasolt tanácsi irányelv beépíti fent említett 2006. július 6-i állásfoglalásának legfontosabb megállapításait;

3.   üdvözli, hogy a keretmegállapodást a HOSPEEM (Európai Kórházi és Egészségügyi Munkáltatói Szövetség) és az FSESP (Közszolgálati Szakszervezetek Európai Szövetsége), mint egyenrangú partnerek közötti együttműködés alapján dolgozták ki, amely szervezeteket a Bizottság európai szociális partnerekként ismer el a kórházi és egészségügyi rendszerben;

4.   üdvözli, hogy a keretmegállapodás minimumszabványokkal kapcsolatos záradékot is magában foglal, amely nem sérti a munkavállalók számára előnyösebb, meglévő és jövőbeli, nemzeti és közösségi rendelkezéseket; emlékeztet arra, hogy a tagállamoknak és/vagy a szociális partnereknek lehetőséget kell biztosítani, és ösztönözni kell őket, hogy olyan kiegészítő intézkedéseket fogadjanak el, amelyek kedvezőbbek az érintett területen dolgozó munkavállalók számára;

5.   javasolja, hogy a javasolt irányelvben meghatározott intézkedéseket sürgősen fogadják el és hajtsák végre, mivel a szóban forgó munkavállalók már több mint 5 évet vártak azóta, hogy ezt a rendkívül komoly ügyet először a Bizottság figyelmébe ajánlották;

6.   felszólítja a Bizottságot, hogy készítsen és bocsásson ki iránymutatást a megállapodás mellé, ezáltal segítve annak zökkenőmentes végrehajtását a tagállamokban;

7.   felszólítja a Bizottságot, hogy kísérje figyelemmel a megállapodás végrehajtásának folyamatát, és arról rendszeresen tájékoztassa az Európai Parlamentet;

8.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak és azoknak a szociális partnereknek, akik a keretmegállapodás szerződő felei.

(1) HL L 183., 1989.6.29., 1. o.
(2) HL L 393., 1989.12.30., 13. o.
(3) HL L 393., 1989.12.30., 18. o.
(4) HL L 262., 2000.10.17., 21. o.
(5) HL C 304. E, 2005.12.1., 400. o.
(6)2 HL C 303. E, 2006.12.13., 754. o
(7) HL C 41. E, 2009.2.19., 14. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat